Psychológ v CPP Bratislava V.


Ponuka práce - Psychológ v CPP Bratislava V.

Centrum poradenstva a prevencie Bratislava V., Švabinského 7, príjme do pracovného pomeru 1 psychológa. Jedná sa o plný úväzok.

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ 2.stupňa v odbore psychológia, komunikačné zručnosti, zodpovedný prístup k práci, flexibilita, prax v odbore vítaná

Náplň práce:

Pripravuje a realizuje preventívne a intervenčné skupinové programy, práca s triedami s problémom, individuálna diagnostika, poradenstvo a terapia pre deti s problémami v správaní a emočnými ťažkosťami, krízová intervencia, spolupráca so školami a ďalšími spolupracujúcimi subjektami, metodické usmerňovanie pedagogických zamestnancov.

Termín nástupu:

ASAP

Odmeňovanie:

Podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle CPPPaP BA5 www.cpppap-ba5.sk v sekcii GDPR – Ochrana osobných údajov – Informácia o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom, zasielajte do 10.03.2023 na e-mail:

majerova@cpppap-ba5.sk

Kontakt pre bližšie informácie:

Ing. Alena Majerová, personalistka; tel: 02/48208119

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

« predchádzajúci príspevok
Diagnostický potenciál muzikoterapeutických a muzikofiletických hier a aktivít, TRNAVA
nasledujúci príspevok »
Prosba o účasť na výskume


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!