Hľadáme kolegu/kolegyňu kariérového poradcu CPP TN


Názov zamestnávateľa: Centrum poradenstva a prevencie, Kukučínova 473, Trenčín

Adresa zamestnávateľa: Kukučínova 473, Trenčín

Kontakt: PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, riaditeľka mobil: 0904 833 230 e-mail: dana.zikmund@cpptn.sk

Voľná pracovná pozícia: kariérový poradca

Miesto výkonu práce: Trenčín

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: 01.09.2023

Mzdové podmienky (brutto): 1.351,50 EUR/mesiac, základný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o.odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých

zákonov. Konečný plat závisí od znalostí a dĺžky praxe uchádzača.

Vzdelanie: Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ.

Počet rokov praxe: 5

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť:

- vykonáva koncepčné, metodické a supervízne činnosti vo vzťahu k výkonu kariérového poradenstva v školách a zariadeniach poradenstva a prevencie na území príslušného kraja a podieľa sa na vzdelávaní v oblasti kariérového poradenstva,

- poskytuje informačnú a konzultačnú činnosť, individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre žiakov a ich zákonných zástupcov,

- zosúlaďuje kariérový vývin žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami, vykonáva diagnostickú činnosť predpokladov a záujmov žiaka,

- koordinuje poskytovanie a výmenu informácií medzi žiakmi, zákonnými zástupcami, strednými školami a vysokými školami o potrebách trhu práce,

- metodicky usmerňuje činnosť kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach,

- spolupracuje s inštitúciami koordinácie odborného vzdelávania a prípravy, zamestnávateľmi, strednými školami na území samosprávneho kraja a s vysokými školami,

- poskytuje aktívnu podporu a vysokú mieru koordinácie vo vzťahu ku kariérovým poradcom, školským poradcom a výchovným poradcom, ktorí budú vykonávať činnosti kariérového poradenstva v školách alebo školských zariadeniach v územnej pôsobnosti príslušného centra poradenstva a prevencie.

Osobnostné predpoklady a zručnosti: profesionalita, flexibilita, analytické myslenie

Zoznam požadovaných dokladov:

● žiadosť o prijatie do zamestnania

● profesijný životopis

● kópia dokladov o vzdelaní

● podpísaný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č..18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 15.06.2023

Prosíme doklady zasielajte iba elektronicky na kontaktnú adresu: ekonom@cpptn.sk

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem pracovať v našom centre. Všetky životopisy budú starostlivo posúdené. Kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov. Ďakujeme za pochopenie.

« predchádzajúci príspevok
Bezplatné právne, sociálne a psychologické poradenstvo
nasledujúci príspevok »
Hľadáme kolegu/kolegyňu psychológa CPP TN


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!