Zážitková skupina pre dospelé ženy s využívaním prvkov rapovej terapie

Akcia pre laickú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 13. 7. 2023 do 24. 8. 2023

Miesto akcie: Online- Zoom


Zážitková skupina pre dospelé ženy s využívaním prvkov rapovej terapie

„Výskumy ukázali, že skupinová intervencia je rovnako dôležitá́ alebo ešte dôležitejšia ako

individuálna terapia.“ I.Yalom

Pozývame vás do ženskej skupiny, ktorá je:

 expresívna, teda zážitková, s využitím rapovej terapie

 online cez Zoom

 uzavretá (po začatí už nebude možné prijať ďalšiu účastníčku, z dôvodu zachovania

dôvery v skupine)

Cieľová skupina sú dospelé ženy:

 ktorým nie je cudzia slovenská rapová scéna

 ktoré majú chuť sa porozprávať o rapových textoch

 ktoré chcú hľadať prepojenie so svojím životom

 ktoré sú ochotné sa zamýšľať nad dekódovaním jednotlivých metafor

.

Našim spoločným cieľom bude:

 zdieľanie zážitku v malej skupine

 spoznanie svojich silných stránok i silných stránok u ostatných

 spätná väzba prostredníctvom otvorenej a autentickej komunikácií

 vyjadrovanie emócií a potrieb

 práca na sebaprijatí a sebadôvere

Obraz pestrosti prežívania ostatných členov v skupine pomáha členom v individuálnom

osobnostnom raste. 

Počet účastníčok v skupine: minimálne 4, maximálne 16

Skupinu budú viesť:

 Mgr. Bronislava Pilarčíková psychologička, lektorka

 Mgr. et Mgr. Iveta Tarabová, MBA, psychologička, lektorka

Kedy: 13.07.2023, 27.07.2023, 10.08.2023, 24.08.2023

4 stretnutia cez aplikáciu Zoom, v čase od 16:30 hod. do 18:00 hod

Kde: z pohodlia domova, cez aplikáciu ZOOM

Účastnícky poplatok  21,-  Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu:

SK7709000000005115742824 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po

uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

 S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na:

Mgr. Broňu Pilarčíkovú, mail: nervuska@gmail.com

« predchádzajúci príspevok
Hľadáme kolegu/kolegyňu psychológa CPP TN
nasledujúci príspevok »
I. INTERVIEW. Prvý kontakt s klientom/pacientom, vstupný rozhovor z rôznych teoretických perspektív.


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!