Špeciálny pedagóg (CPP, Nevädzová 7, 821 01 Bratislava)


Centrum poradenstva a prevencie Bratislava II., Nevädzová 7, príjme do pracovného pomeru špeciálneho pedagóga na plný úväzok. Termín nástupu – od 01. 01. 2024, príp. podľa dohody.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ 2. stupňa v odbore špeciálna pedagogika, schopnosť začleniť sa do kolektívu, dobré komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť.

Odmeňovanie: podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom, zasielajte na e-mail: bridzikova@poradnaba2.sk

Kontakt pre bližšie informácie: Mgr. Silvia Brídziková (vedúca oddelenia špeciálnopedagogického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine), tel. č.: 02/43 63 25 88.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

« predchádzajúci príspevok
Tréning "Solution focused approach"
nasledujúci príspevok »
Inovačné vzdelávanie pre odborných a pedag. zam.: EMÓCIE U DETÍ, strach, hnev, sebavedomie dieťaťa,


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!