Články

Najnavštevovanejšie príspevky | Najnovšie príspevky
Najnovšie príspevky - 27 príspevkov

[ < ] 1 2 [ > ]

PORADŇA LIGY ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE NEZÁBUDKA V AUPARKU

Katarína Mihinová
Kedy: 20. 6. 2005
Články

KAŽDÚ SOBOTU A NEDEĽU V ČASE 14.00 – 20.00 HOD PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA Liga za duševné zdravie v spolupráci s Auparkom zabezpečuje poradňu na pomoc ľuďom s problémami psychického charakteru. Poradňa je určená predovšetkým tým, ktorí sa doteraz neodhodlali obrátiť sa so svojím problémom na odborníka. Umiestnením v nákupnom centre chceme vyjsť v ústrety všetkým, pre ktorých je prvý krok ...

# zobrazení: 28985

Autistické centrum Andreas n. o.

Katarína Mihinová
Kedy: 31. 1. 2005
Články

Autistické centrum Andreas n. o. je prvým zariadením svojho druhu na Slovensku. Už od roku 2001 poskytujeme svoje všeobecno prospešné služby deťom a mládeži s autizmom z Bratislavy a celého Slovenska. Ciele vzniku. Centrum vzniklo ako potreba vyplnenia existujúcich medzier v poskytovaní širších služieb deťom s autistickou poruchou. Cieľovou skupinou sú osoby postihnuté autizmom, resp. rodiny. ...

# zobrazení: 7350

Občianske združenie Hipoškôlka

Katarína Mihinová
Kedy: 17. 1. 2005
Články

Občianske združenie Hipoškôlka sa zaoberá alternatívnou predškolskou výchovou a integráciou detí s postihnutím v predškolských zariadeniach. V týchto oblastiach poskytuje poradenstvo. Rovnako poskytuje pre deti predškolského veku hipoterapiu – terapiu na koni / v súčasnosti už máme plný počet detí – je však možnosť zapísať sa do poradovníka/. Rovnako poskytuje konzultácie v oblasti hipoterapie a ...

# zobrazení: 5602

marťanosika

Peter Meter
Kedy: 11. 1. 2005
Články

ha ha hi hi hu hu - cvrk tuším sme spadli z venuše, či marsu ... každý sme iný, každý sa maskuje, každý hrá, vlastne len ten - kto má čas a chuť a má strach byť tým, kým je - marťanom. Marťania, obyvatelia inej planéty v našej slnečenej sústave sú definovaní ako jedinci podobného vzhľadu majúci zväčša párne orgány smiešnych tvarov, osobitého určenia. Párne orgány sú žväčša nahraditeľné, orgány ...

# zobrazení: 5849

Informácie pre rodičov postihnutých detí

Katarína Mihinová
Kedy: 5. 1. 2005
Články

www.radost.sk ...webstránka, na ktorej nájdete odpovede na otázky: Čo máme robiť, keď máme postihnuté dieťa? Kde nám pomôžu? Ako si môžeme pomôcť sami? Informácie o terapiách pre vaše dieťa. Spôsoby starostlivosti pri rôznych postihnutiach. Kontakty na špeciálne školy, odborné poradne, opatrovateľské služby, kúpele a neziskové organizácie na Slovensku. Tipy na potrebné ...

# zobrazení: 7258

Občianske združenie PreDys

Katarína Mihinová
Kedy: 3. 12. 2004
Články

je dobrovoľné nezávislé združenie občanov a právnických osôb, ktorých sa dotýka problematika špecifických vývinových porúch učenia a správania. Cieľom OZ PreDys je zmena postojov k týmto deťom – z negatívnych na pozitívne, šírenie osvety o ľahkých mozgových dysfunkciách a špecifických poruchách učenia a správania, podieľanie sa na tvorbe pomôcok pre tieto deti, napomáhanie ich zavedeniu do ...

# zobrazení: 8258

Materské centrum Hojdana

Katarína Mihinová
Kedy: 4. 11. 2004
Články

V MC Hojdana, ktoré funguje už tretím rokom majú rodičia a deti možnosť stretávať sa v príjemnom prostredí herne, využívať knihovničku s literatúrou o výchove detí a zúčastňovať sa pravidelných akcií ako sú sústretnutie klubu dvojičiek, kurz angličtiny pre deti aj pre rodičov, matersko-amatérska škola hudby (MAŠH), jóga, kurz kreslenia pre rodičov, cvičenie pre tehotné maminy, čikung alebo ...

# zobrazení: 6719

[ < ] 1 2 [ > ]