Podujatia organizované OZ Artea

Ostatné podujatia

pre laickú verejnosť pre laickú verejnosť

pre odbornú verejnosť pre odbornú verejnosť

všetky podujatia >
ČASOPIS

Najnovšie príspevky

Voľné miesta pre klientov s duševnou poruchou v podporovanom bývaní.

Články

Chcete si vyskúšať väčšiu samostatnosť? Dss-MOST, ponúkame voľné miesta klientom v podporovanom bývaní, pre ženy a mužov v Bratislave s trvalým pobytom v Bratislavskom alebo Trnavskom kraji Pre koho: Pre ľudí s duševným ochorením z Bratislavského alebo Trnavského kraja. Ak sa chcete naučiť fungovať samostatnejšie a naučiť sa starať o domácnosť, či hospodáriť s peniazmi je táto ...

ponuka

Inzercia

Ponúkam bezplatne poradenstvo online formou (podľa opatrení aj osobne). Som frekventantkou  výcviku v adlerovskej psychoterapii, vzdelaním sestra s dlhoročnou praxou. Ďakujem, ak sa rozhodnete ma kontaktovať, rada vám poskytnem bližšie ...

# zobrazení: 74

Absolventská prax v ambulancii

Inzercia

Ponúkam možnosť vykonávania absolventskej praxe v zdravotníckom zariadení v ambulancii klinickej psychológie v Michalovciach. Pre viac informácií ma kontaktujte na tel.č. 0908 095 229, ...

# zobrazení: 288

Ponuka práce - Psychológ v CPPPaP Bratislava V. do oddelenia PORADENSTVA

Inzercia

Ponuka práce - Psychológ v CPPPaP Bratislava V. do oddelenia PORADENSTVA Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Bratislava V., Švabinského 7, príjme do pracovného pomeru 1 psychológa do oddelenia PORADENSTVA. Jedná sa o plný úväzok. Kvalifikačné predpoklady: -        ukončené vysokoškolské vzdelanie ...

# zobrazení: 303

Ponuka poradenstva a terapie

Inzercia

Ponúkam bezplatne poradenstvo a terapiu online formou (podľa opatrení aj osobne). Som frekventantkou systemického výcviku, vzdelaním sociálny pracovník a za sebou mám niekoľkoročné pracovné skúsenosti poradenstva a terapie. Pracujem pod supervíznym dohľadom. V prípade ďalších otázok alebo záujmu ma kontaktujte na albertova.miroslava@gmail.com. Všetko dobré prajem. M. ...

# zobrazení: 238

Nová kniha: Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga

Knihy

Dne  26. 3. 2021 nakladatelství Grada vydává publikaci s názvem: Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga autorky PhDr. Nory Gavendové. Příručka nabízí funkční a autorčinou praxí ověřené strategie, které se řadí ke kognitivně-behaviorálním intervencím. Tyto intervence jsou účinné a dobře použitelné v denní praxi pedagogů, kteří učí integrované žáky především ...

# zobrazení: 280

ostatné články >
Katarína Mihinová (Probstová)

PORADŇA

Nie je v našich silách organizačne zabezpečiť fungovanie poradne, preto sme sa rozhodli ju zrušiť. Ďakujeme za pochopenie.