SANDPLAYING – využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a terapii. (inovačné vzdelávanie)

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 25. 9. 2024 do 23. 10. 2024

Miesto akcie: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin


Seminár je určený pre odborníkov z pomáhajúcich profesií (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, sociálny pracovník….)

Práca v pieskovisku sa využíva pri diagnostike (väčšie porozumenie situácií z pohľadu prítomných emócií, potrieb, zdrojov, posolstva atď.) aj na terapiu (liečbu). Dieťa/dospelý/rodina sa pri nej hrajú s pieskoviskom a majú k dispozícii rôzne objekty, postavičky, zvieratá a drobné predmety, s pomocou ktorých stavajú scény a situácie. Sypký piesok je navyše pre klienta príjemným materiálom, ktorý môže presýpať, premiestňovať, kopiť a má takto aj relaxačné účinky. Klient sa pri hre uvoľní a ľahšie tak nadviaže s terapeutom kontakt, ľahšie hovorí o svojich strachoch, ťažkých životných situáciách (napr. o rozvode rodičov, o smrti blízkej osoby), často prejaví smútok, sklamanie, hnev, bolesť, vedie nás svojim vnútorným svetom a niekedy aj sám pomenováva, čo potrebuje, čo by mu pomohlo.

Seminár je zameraný na:

- informácie o využití pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii

- ukážky z praxe

- nácvikovú prácu v pieskovisku

Schválené Ministerstvom školstva ako inovačné vzdelávanie.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na adrese rodinnaterapia@gmail.com, alebo 0918 933 727.

Bližšie informácie a prihlášku nájdete na www.rodinnaterapia.sk/seminare/sandplaying-vyuzitie-pieskoviska-v-diagnostike-poradenstve-a-v-terapii/

« predchádzajúci príspevok
MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY - ONLINE (inovačné vzdelávanie)
nasledujúci príspevok »
Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde? Neurofyziologické príčiny zlyhávania u detí so ŠVVP


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!