Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 43 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

Online - Senzorická integrácia attachmentu v školskom prostredí

Dušana Priehradná
Kedy: 22. 1. 2021
Kde: Online cez Zoom

Vývinové problémy môžu narušiť vytváranie citového puta a schopnosť samoregulácie emocionálnych stavov. Následne sa to začne prejavovať na problémoch dieťaťa v správaní, učení, prežívaní… Ak necháme dieťa nasledovať jeho vnútorné vedenie, zvyčajne robí to, čo je pre jeho nervový systém najlepšie. Aj v školskom prostredí dieťa potrebuje integrovať senzorické podnety, emočné prežívanie, ...

# zobrazení: 510

SYSTEMICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIA, výcvik bol otvorený online, posledná možnosť pristúpenia!

Eva Linhová
Kedy: od 23. 1. 2021 do 24. 1. 2021
Kde: Košice

V obdobiach nepriaznivej epidemiologickej situácie bude výcvik prebiehať aj ONLINE. Výcvik je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou ...

# zobrazení: 10870

Hudbou k rozvoju komunikačných schopností a sociálnych zručností u detí so ŠVVP 2.časť - online

Monika Adamčíková
Kedy: 26. 1. 2021
Kde: online

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE Dátum a čas: 26.1.2021 od 17:00 – 19:30  Online Cena: 29 Eur (v cene je zahrnutý certifikát zaslaný poštou na adresu) Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/hudba-ako-komunikacny-prostriedok-u-deti-so-svvp-2-cast/   Tento webinár je možné absolvovať aj v prípade, ak ste neabsolvovali 1. časť. CIELE a OBSAH Hlavným cieľom bude ...

# zobrazení: 1254

Práca s párom v konflikte.

Dušana Priehradná
Kedy: od 27. 1. 2021 do 28. 1. 2021
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Workshop je určený pre záujemcov z radov profesionálov v oblasti poradenstva a terapie, ktorí pracujú alebo začínajú pracovať s pármi v konflikte. Anotácia: Na tomto seminári sa budeme rozprávať o možnostiach práce s partnermi v procese párového poradenstva, ako aj o príkoriach a rizikách, ktoré táto práca prináša. Nedorozumenia, hádky, konflikty v partnerstve, ...

# zobrazení: 349

Online - Školská fóbia, úzkosť a strach u detí.

Dušana Priehradná
Kedy: 3. 2. 2021
Kde: Online cez Zoom

Máte v triede dieťa, ktoré odmieta chodiť do školy? Býva vystrašené a úzkostné? Často sa sťažuje na bolesti brucha alebo hlavy…? Čo sa za jeho správaním skrýva? Ako máme pristupovať k takémuto dieťaťu? Ako komunikovať s rodičmi? Tejto téme sa budeme venovať predovšetkým prostredníctvom praktických ukážok s praxe. Termín: 03.02.2021 Čas: 09:00 – ...

# zobrazení: 582

Test kresby postavy- online

Katarína Mihinová
Kedy: od 6. 2. 2021 do 7. 2. 2021
Kde: Bratislava

Obsah kurzu   možnosti využitia kresebných prejavov v psychodiagnostike základné princípy interpretácie kresieb možnosti projektívneho využitia kresby postavy u detí (napr. ako screeningová metóda alebo v kresbe rodiny) konfrontácia s testom stromu výhody kresby dvoch postáv FDT (vypovedá o vnímaní seba a vzťahu k opačnému ...

# zobrazení: 9035

Receptívne využitie hudby pri práci (nielen) s deťmi – online

Monika Adamčíková
Kedy: 10. 2. 2021
Kde: online

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE Kedy: 10.2.2021 od 17:00 – 19:30Kde: ONLINECena: 29 Eur (v cene je lektorné a certifikát zaslaný poštou na adresu) Prihláška: https://www.mterapio.sk/event/receptivne-vyuzitie-hudby-pri-praci-nielen-s-detmi/   (Zážitkový workshop o možnostiach využitia receptívnej formy muzikoterapie a muzikofiletiky pri práci (nielen) s deťmi ...

# zobrazení: 286

Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test)

Dušana Priehradná
Kedy: od 10. 2. 2021 do 11. 2. 2021
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné ...

# zobrazení: 855

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami - ON LINE

Mária Anyalaiová
Kedy: 16. 2. 2021
Kde: ON LINE

Na Intenzívnom kurze práce s terapeutickými kartami sa naučíte pracovať s kartami More emócií, Mythos, Cope a Karty s príbehmi. Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať ...

# zobrazení: 120

Terapia hrou a filiálna terapia - OBSADENÉ

Dušana Priehradná
Kedy: od 15. 2. 2021 do 16. 2. 2021
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

PRE VEĽKÝ ZÁUJEM OTVÁRAME NOVÚ SKUPINU VÝCVIKU TERAPIA HROU A FILIÁLNA TERAPIA  Cieľom kurzu je osvojiť si terapeutické zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie, a to v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie ...

# zobrazení: 469

Kresba domov - projektívny terapeutický nástroj

Dušana Priehradná
Kedy: 17. 2. 2021
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Metóda „Kresby domov“ je terapeutický nástroj, ktorý pomáha klientovi dať jednotlivým udalostiam z jeho života rámec, utriediť ich a to nielen pocitovo, ale aj rozumovo. „Kresba domov“ a rozprávanie o rôznych obdobiach zo života klienta pomáha vytvárať kontinuitu a súvislosť v jeho inak rozkúskovanom a čiastočne mätúcom príbehu vlastného života. Metóda je zvlášť ...

# zobrazení: 478

Metodika Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti, správania

Petra Arslan Šinková
Kedy: od 20. 2. 2021 do 21. 2. 2021
Kde: ON-LINE webinár cez Zoom

Centrum Dr. Sindelar – Schmunzelclub Bratislava  v spolupráci s Dr. Sindelar  Psychoedukation GmbH Wien Vás srdečne pozýva na online webináre Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti a správania Modul 1 (20. 2. 2021) – teoretická časť a  Modul 2 (21. 2. 2021) – praktická časť Vzdelávanie k metodike Dr. Sindelar: ...

# zobrazení: 58

Na skle BUDÚCNOSTI

Anna Moravčíková
Kedy: od 19. 1. 2021 do 23. 2. 2021
Kde: online formou Large group

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,   V súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou (a nielen s ňou) Vám ponúkame priestor na vzájomné stretávanie a zdieľanie svojho pohľadu na možnosti pomoci sebe a druhým ľuďom. BUDÚCNOSŤ, n.o. v Nitre  otvára 19.1.2021 online platformu  Na skle BUDÚCNOSTI,  ktorá ...

# zobrazení: 53

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami-ONLINE

Beáta Urbancová
Kedy: 24. 2. 2021
Kde: online priestor cez platformu ZOOM

   Workshop vedie  Mgr. et Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.   Online prihlásenie TU   Karty umožňujú „vidieť dnu“, pomáhajú pochopiť čo sa aktuálne deje, prinášajú obsahy z nevedomia. Karty podporujú rozširovanie vedomia kombináciou verbálneho a imaginárneho. Sú prispôsobiteľné rôznym typom práce, pretože ich hlavným cieľom je uľahčiť ...

# zobrazení: 123

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí.

Dušana Priehradná
Kedy: od 24. 2. 2021 do 25. 2. 2021
Kde: Online cez Zoom

VZDELÁVANIE PREBEHNE ONLINE FORMOU Mnohí učitelia venovali veľa času úvahám, ako pracovať s deťmi, ktoré v dôsledku narušenia svojho emocionálneho vývinu vykazujú závažné problémy vo svojom správaní. Tieto deti nie sú schopné vyhovieť všetkým nárokom, ktoré so sebou školská dochádzka prináša. Odmietajú podriadiť sa pravidlám školy, aj pravidlám spoločnosti, v ktorej žijú. Ich nezáujem a ...

# zobrazení: 3159

Detská kresba ako nástroj diagnostiky

Bronislava Plešková
Kedy: od 2. 12. 2020 do 26. 2. 2021
Kde: Bratislava

Detská kresba ako nástroj diagnostiky Výcvikový program   Program predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Mnohé kazuistiky odhalia špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť. Účastníčky a účastníci musia ...

# zobrazení: 1995

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy ,útoku, smrti učiteľa/ žiaka

Beáta Urbancová
Kedy: od 1. 3. 2021 do 2. 3. 2021
Kde: Inštitút zdravého vývinu, Žilina

Pozývame Vás na 2-dňový  kurz v dňoch 1.-2.3.2021 v Žiline. Podmienkou pre tento kurz je potrebné mať absolvovaný : Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (túto informáciu uvediete pri online prihlasovaní – miesto,dátum) Online prihlásenie TU Cieľom kurzu je naučiť sa identifikovať na deťoch a dospelých ich reakcie na traumu, potreby krízou postihnutej populácie. ...

# zobrazení: 92

Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých – s terapeutickými kartami REZILIENCIA

Beáta Urbancová
Kedy: 3. 3. 2021
Kde: Inštitút zdravého vývinu, Žilina

   …ako sa ľudia vyrovnávajú s ťažkými udalosťami, ktoré menia ich životy…psychická odolnosť nie je vlastnosť, ktorú niekto má a niekto nemá…. môže sa ju naučiť ktokoľvek…   Online prihlásenie TU   Workshop je zložený z aktivít zameraných na podporu reziliencie detí, adolescentov a dospelých prostredníctvom terapeutických kariet. Účastníci ...

# zobrazení: 70

Terapia hrou a filiálna terapia (v Košiciach)

Dušana Priehradná
Kedy: od 3. 3. 2021 do 4. 3. 2021
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Košice

Cieľom výcvikového programu je osvojenie terapeutických a poradenských zručnosti pri práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne aj skupinové, ...

# zobrazení: 2243

Test kresby stromu - online

Katarína Mihinová
Kedy: od 6. 3. 2021 do 7. 3. 2021
Kde: Bratislava

Obsahu kurzu: ·         Zamyslenie sa nad širšími súvislosťami psychodiagnostiky ·         Výhody a nedostatky projektívnych metód ·         Vzťah kresby a osobnosti ·         Princípy fungovania ...

# zobrazení: 9867

[ < ] 1 2 3 [ > ]