Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 44 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

Práca s detskou kresbou - online

Katarína Mihinová
Kedy: od 21. 5. 2022 do 22. 5. 2022
Kde: online

Kurz nie je akreditovaný SKP ani MŠ SR. Zameranie kurzu: Možnosti praktického využitia detskej kresby v psychodiagnostike - pohľad na kresbu ako na príležitosť nazrieť do inak ťažko dostupného vnútorného sveta dieťaťa. Na niekoľkých konkrétnych kresbách sa snažím poukázať na to,  že s detskou kresbou nie je možné pracovať mechanicky. Pri interpretácií je vždy potrebné vnímať každú kresbu v čo ...

# zobrazení: 11316

bez názvu

jana vyskočil
Kedy: od 20. 5. 2022 do 22. 5. 2022
Kde: Bratislava - Petržalka

Toto školenie je otvorené pre každého. Školenie bude prebiehať v angličtine s prekladom do slovenčiny. Už po druhýkrát spúšťame na Slovensku tréning TRE®. Modul I je možné použiť výlučne na prehĺbenie vlastného TRE® procesu, ako aj ako prvý krok v certifikačnom programe smerujúcom k certifikácii TRE® poskytovateľa. Tento tréning je zameraný na seba-uzdravenie a sebarozvoj s TRE®. Víkend ...

# zobrazení: 226

Úvod do body-psychoterapie

Tomáš Morcinek
Kedy: od 20. 5. 2022 do 22. 5. 2022
Kde: Praha

Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet možnosti body-psychoterapie sami na sobě a poznat její základními principy. S těmi se v kurzu seznámíte sebezkušenostním způsobem, což znamená, že o teorii nebudeme tolik povídat, ale budeme dělat různá cvičení, na kterých si teoretické principy zažijete sami na sobě. Bude to tedy praktická cesta do vlastního nitra a do těla a také ale získáte nové ...

# zobrazení: 158

Kde si stúpam na otlak? Večery s Ivanom Verným

Ivan Verný
Kedy: od 17. 3. 2022 do 23. 5. 2022
Kde: online cez zoom

Ak máte chuť a odvahu skúmať svoje životné cesty, urobiť si krátky coaching svojej pracovnej situácie, nechať si supervidovať prípad z praxe, alebo ste len zvedavý/á na možnosť priameho zážitku procesorientovanej psychológie, srdečne Vás pozývame na dva workshopy s Ivanom Verným. Podujatie je určené pre laickú i odbornú verejnosť. Ivan bude pracovať v strede skupiny s tým, čo ...

# zobrazení: 832

Motivačné rozhovory s deťmi a mladými

Mária Kopčíková
Kedy: od 24. 5. 2022 do 25. 5. 2022
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Pomocou motivačných rozhovorov sa budeme učiť ako správne pracovať s mladistvými a ich rodičmi, ktorí sú v odpore, t.j. s tými, ktorí si svoje ťažkosti neuvedomujú, popierajú ich, nevnímajú ich. Taktiež sa budeme venovať práci s klienti, ktorí sú v ambivalencii a nevedia sa rozhodnúť či zmenu vo svojom živote majú realizovať, či ju potrebujú. S kým? Workshop bude viesť Mgr. Marta Špaleková, ...

# zobrazení: 312

Školský program Bilaterálnej integrácie

Centrum AVARE
Kedy: od 28. 5. 2022 do 29. 5. 2022
Kde: Bratislava, Mýtna 15, Centrum Avare

Kurz Školský program bilaterálnej integrácie je pohybový program na zlepšenie koncentrácie, pracovnej pamäte, motoriky (hrubej i jemnej), koordinácie a rovnováhy. Je určený pracovníkom v školách a/alebo školských zariadeniach. Primárne je určený pedagógom, triednym učiteľom, alebo učiteľom telesnej výchovy. Je možné zúčastniť sa kurzu, aj keď ste psychológ, lekár, alebo spĺňate podmienku ...

# zobrazení: 147

HRA a jej možnosti použitia v podpornej skupine

Emilia Klackova
Kedy: od 28. 5. 2022 do 29. 5. 2022
Kde: Tehelná 4, Zvolen

Pozývame Vás na zážitkovo-vzdelávací víkend, tentokrát venovaný hre. Hrou začíname vnímať a spoznávať svet a s hrou môžeme počas života spoznávať seba a prežívať radosť. Hra má nekonečne veľa možností a je vhodná do prostredia podporných skupín. Lektor získa mnoho nástrojov a inšpirácií, ktorými následne rozšíri svoj prístup. Stretnutie je pre lektorov, ktorí majú chuť zažiť rôzne podoby hier ...

# zobrazení: 181

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správanie dieťaťa ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 30. 5. 2022 do 31. 5. 2022
Kde: Online cez Zoom

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, rodičov…. Anotácia: Vhodná aj nedostatočná starostlivosť vysielajú rôzne správy hlboko do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťaťa a tieto správy majú rôzny efekt na vývin a následne aj na správanie dieťaťa a jeho schopnosť učiť sa. Aj zdanlivo malý stres, ktorý dieťa v ranom veku ...

# zobrazení: 4428

Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi

Dušana Priehradná
Kedy: od 4. 5. 2022 do 1. 6. 2022
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Dátum a čas: (6- dňové vzdelávanie) 04. – 06. 05. 2022 (09.00 – 15.30) 30.05.-01.06.2022 (09.00 – 15.30) Miesto: - priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine – Československej armády 3, Martin 036 01 (v blízkosti Polikliniky ZŤS) Anotácia: Počas seminára sa účastníci oboznámia s jednoduchými a kreatívnymi projektívnymi terapeutickými technikami pre ...

# zobrazení: 4957

Ponuka práce psychológa v Centre pre deti a rodiny v Jelke

Iveta Gasparecz
Kedy: od 17. 3. 2022 do 1. 6. 2022
Kde: Jelka

Centrum pre deti a rodiny v Jelke (predtým Detský domov v Jelke, okres Galanta) prijme do zamestania psychológa, resp. absolventa jednoodborovej psychológie s nástupom od 1. júna 2022. Pracovná náplň: Vykonávanie psychologickej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPODa SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho ...

# zobrazení: 179

Výcvik v MDZT - Multidimenzionálny kresebný test

Peter Klubert
Kedy: od 1. 6. 2022 do 2. 6. 2022
Kde: Kraskova 1, UKF Nitra

Program a obsah výcviku: Výcvik bude prebiehať v dvoch blokoch. V termíne 01.-02.6.2022 sa uskutoční prvý blok, ktorého cieľom bude oboznámenie účastníkov s testom MDZT (multidimenzionálny kresebný test) zaraďovaným medzi náročné projektívne metodiky rovnako ako ROR, TAT a pod. V rámci diferenciálnej diagnostiky test dokáže diferencovať osobnostné charakteristiky (resp. poruchy), poruchy ...

# zobrazení: 462

Vzdelávanie v programe Druhý krok

Druhý Krok
Kedy: 3. 6. 2022
Kde: Bratislava - Sklenárova 1

Medzinárodný preventívny program Druhý krok rozvíja osobnosť a skryté potenciality detí školského veku a umožňuje im lepšie sa adaptovať na školské a sociálne prostredie a byť v škole úspešným žiakom. Ide o univerzálny preventívny program sociálneho a emocionálneho učenia s úspechom používaným v mnohých krajinách sveta aj na Slovensku (Fínsko, Nórsko, Dánsko, Švédsko, USA, Kanada, Japonsko, ...

# zobrazení: 32

Tanec a pohyb ako prostriedok na zlepšenie sústredenia, pozornosti a uvoľnenie napätia u detí

Monika Adamčíková
Kedy: 5. 6. 2022
Kde: online

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE Dátum a čas : 5.6.2022 od 16:00 - 19:00 Kde: online cez platformu ZOOM (v deň konania workshopu zašleme prihlasovacie údaje) Cena: 35 Eur - cena zahŕňa lektorné, certifikát Prihláška: https://www.tickettailor.com/events/mterapio/685379/ POMÔCKY V rámci vašich možností si pripravte: - papier A4 - pastelky/fixky - tenisová loptička - 2x šatka z ...

# zobrazení: 593

3 Webináre - Vývinová trauma - Detský hnev - Terapeutické rodičovstvo

Daniela Husovská
Kedy: od 20. 4. 2022 do 8. 6. 2022
Kde: online ZOOM platforma

Na blížiace sa teplejšie jarné dni sme si pre vás pripravili každý mesiac nejaký zaujímavý webinár. Všetky sa týkajú detí, toho základného, čo potrebujú a čo ich formuje (Attachment pod mikroskopom) alebo toho, čo je pre väčšinu rodičov veľká výzva (Detský hnev). Priblížime si aj náročné témy (Komplexná trauma a ACE), ale aj spôsoby ako s týmito ťažkosťami odvážne bojovať (Terapeutické ...

# zobrazení: 376

Vzdelávanie v programe Druhý krok

Druhý Krok
Kedy: 10. 6. 2022
Kde: Bratislava - Sklenárova 1

Medzinárodný preventívny program Druhý krok rozvíja osobnosť a skryté potenciality detí školského veku a umožňuje im lepšie sa adaptovať na školské a sociálne prostredie a byť v škole úspešným žiakom. Ide o univerzálny preventívny program sociálneho a emocionálneho učenia s úspechom používaným v mnohých krajinách sveta aj na Slovensku (Fínsko, Nórsko, Dánsko, Švédsko, USA, Kanada, Japonsko, ...

# zobrazení: 20

Hovienko je darček - online

Monika Adamčíková
Kedy: 10. 6. 2022
Kde: online

Kedy: 10.6.2022 od 16:30 - 19:30 Kde: online cez platformu ZOOM (prihlasovacie údaje pošleme v deň konania workshopu) Cena: 35€ – cena zahŕňa lektorné, certifikát Prihlášky: https://www.tickettailor.com/events/mterapio/703921/ Pomôcky:  V rámci vašich možností si pripravte: - plastelínu, - kukuričný škrob, - hladkú múku, - vodu (teplá, nie horúca), - penu na holenie, - ryžu, - ...

# zobrazení: 2030

Čaje o piatej s múdrymi hlavami

Daniela Husovská
Kedy: od 8. 4. 2022 do 10. 6. 2022
Kde: Odborárska 1, Košice

Príďte sa spolu s nami inšpirovať a obohatiť pri sledovaní prednášky jednej z múdrych hláv. A nemusíte ani vycestovať do nejakej svetovej metropoly na konferenciu. Stačí prísť k nám na čaj. Raz za mesiac sa postupne stretneme s Colwynom Trevarthenom, Jaakom Pankseppom, Stephenom Porgesom a Aliciou Lieberman. Ak angličtina nie je váš priateľ, nevadí, tlmočenie bude zabezpečené. Tešíme sa aj na ...

# zobrazení: 158

Kazuistiky. Večery s Ivanom Verným.

Ivan Verný
Kedy: od 11. 2. 2022 do 13. 6. 2022
Kde: online cez zoom

Kazuistika, resp. supervízia prípadov, je dôležitá súčasť výcviku. Jej hlavným cieľom je zabezpečenie profesionálnej kvality. Keďže ponúkame prácu v skupine, budeme sa učiť spoločne zvládať ťažkosti a výzvy, ktoré sa objavujú vo vývoji každej profesionálky/profesionála, či už v terapeutickom, pedagogickom, poradenskom, koučovskom alebo inom kontexte. Počas supervíznych večerov sa budeme venovať ...

# zobrazení: 519

Familienbrett – rodinná doska – workshop

Mária Kopčíková
Kedy: 17. 6. 2022
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Workshop bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka. Familienbrett Familienbrett – Rodinná doska – je terapeutický materiál, vhodný na diagnostickú a terapeutickú prácu s deťmi a mládežou, s rodinami, ale aj s dospelými. Bola vyvinutá v systémovej rodinnej terapii, ale poskytuje široké spektrum využitia. Umožňuje zobraziť jednotlivé kľúčové osoby (v rodine, v ...

# zobrazení: 235

Test ruky - ONLINE

Katarína Mihinová
Kedy: od 18. 6. 2022 do 19. 6. 2022
Kde: online

Obsahu kurzu: -       Zoznámenie sa s metódou -       Možnosti a obmedzenia využitia testu ruky -       Základné princípy a postup pri interpretácii -       Signovanie, návrhy doplňujúcich signatúr -       Nové možnosti kvalitatívnej interpretácie -       podrobný rozbor konkrétnych ukážok - konfrontácia s testom stromu a kresbou postavy  Popis metódy  Test ruky (Hand test, Bricklin, ...

# zobrazení: 17562

[ < ] 1 2 3 [ > ]