Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 43 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

Test kresby postavy- online

Katarína Mihinová
Kedy: od 3. 6. 2023 do 4. 6. 2023
Kde: online cez zoom

Obsah kurzu   možnosti využitia kresebných prejavov v psychodiagnostike základné princípy interpretácie kresieb možnosti projektívneho využitia kresby postavy u detí (napr. ako screeningová metóda alebo v kresbe rodiny) konfrontácia s testom stromu výhody kresby dvoch postáv FDT (vypovedá o vnímaní seba a vzťahu k opačnému pohlaviu) administrácia postup pri interpretácii hľadanie ...

# zobrazení: 18411

Partner ako vzťahová osoba | Využi teóriu vzťahovej väzby v partnerstve - OBSADENÉ

Ivana Čergeťová
Kedy: od 5. 6. 2023 do 6. 6. 2023
Kde: Bratislava

Kurz je vhodný pre kohokoľvek - partnerov, ktorí chcú aplikovať princípy teórie vzťahovej osoby v praxi. Spájame behaviorálny systém osobnosti s inovatívnymi vzdelávacími metódami viazanými na štýl pripútania partnerov. Cieľom tohto kurzu je zlepšiť praktické zručnosti v inovatívneho partnerstva vytvoreného na princípoch teórie pripútania. Táto teória popisuje behaviorálny systém osobnosti a ...

# zobrazení: 220

Večer procesovej práce s Ivanom Verným_

Ivan Verný
Kedy: 6. 6. 2023
Kde: Vlčkova 8/A, Bratislava

Cena: 50 EUR / 44 EUR (zľava je prezľavnené vstupné pre rodičov na rodičovskej/dôchodcov/študentov/ nezamestnaných) Dátum a čas: v utorok 6.6. od 16:00 do 20:00 Po niekoľkých sériách online seminárov sa stretneme osobne na supervízno-sebarozvojovom večeri v Bratislave. Workshop je kombináciou formátov Kazusitiky a Kde si stúpaš na otlak. Je určený pre odbornú aj laickú ...

# zobrazení: 81

Receptívne využitie hudby pri práci (nielen) s deťmi, online

Alica Sňahničanová
Kedy: 7. 6. 2023
Kde: online, platforma ZOOM

(Zážitkový workshop o možnostiach využitia receptívnej formy muzikoterapie a muzikofiletiky pri práci (nielen) s deťmi v pomáhajúcich profesiách) Ciele workshopu: Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti receptívneho využitia hudby pri práci (nielen) s detskými klientmi v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť prácu s hudbou, na ktorej sa sami aktívne ...

# zobrazení: 28

TA 101

Sia Susorova
Kedy: od 8. 6. 2023 do 9. 6. 2023
Kde: Piešťany

Získajte nástroj, ktorý budete denne používať pri práci s ľuďmi, a budete sa čudovať ako ste mohli pracovať bez neho. Urobte si prehľad v Transakčnej analýze úplne inak ako ste sa o nej učili v škole. „TA 101“ je dvojdenný, medzinárodne uznávaný kurz, ktorý je základným predpokladom pre akékoľvek ďalšie garantované vzdelávanie v oblasti transakčnej analýzy. Poskytuje prehľad o jednotlivých ...

# zobrazení: 177

Přepis limbického otisku (online)

Tomáš Morcinek
Kedy: 10. 6. 2023
Kde: Online 14:30 - 18:30

Řízená imaginace zaměřená na budování vnitřních zdrojů inspirovaná metodou Eleny Tonetti - Vladimirové. Vychází z toho, že naše tělo i emoce reagují na živou představivost stejně, jako by to byla fyzická realita. Toho je možné využít, abychom doslova přepsali to, jak se do nás a do našeho těla otiskly naše dřívější zkušenosti s tímto světem, především pak zkušenosti z doby početí, zrození a z ...

# zobrazení: 12

Pasivita vo vzťahoch a komunikácii z pohľadu transakčnej analýzy

Sia Susorova
Kedy: 10. 6. 2023
Kde: Piešťany, Winterova 24

Téma pasitvity bude prediskutovaná v rámci transakčnej analýzy z rôznych uhlov pohľadu. Účastníci sa zoznámia s vnútronými mechanizmami, ktoré nás udržujú v pasitivte a bránia tomu, aby sme aktívne využívali svoje “zdroje” a problémy riešili v súlade so svojimi potrebami. Naučia sa identifikovať znaky pasivity v komunikácii/ vo vzťahoch s ostatnými a vyskúšajú si ako na ne reagovať. Workshop ...

# zobrazení: 46

Učiteľ ako vzťahová osoba | Využi teóriu vzťahovej väzby v školstve - OBSADENÉ

Ivana Čergeťová
Kedy: od 12. 6. 2023 do 13. 6. 2023
Kde: Bratislava

Kurz je vhodný pre ľudí pracujúcich v školstve, ktorí chcú aplikovať princípy teórie vzťahovej osoby v praxi. Spájame behaviorálny systém osobnosti s inovatívnymi vzdelávacími metódami viazanými na štýl pripútania detí, žiakov a vychovávateľov. Cieľom tohto kurzu je zlepšiť praktické zručnosti v inovatívnej výučbe vytvorenej na princípoch teórie pripútania. Táto teória popisuje behaviorálny ...

# zobrazení: 150

Inovačné vzdelávanie "Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien"

Lenka Martinkovičová
Kedy: od 17. 2. 2023 do 17. 6. 2023
Kde: Bratislava/Ružomberok (prezenčne-podľa preferencií účastníkov) & online

Chceli by ste sa rozvíjať ako multidisciplinárne spolupracujúci profesionál? Máte záujem o to, ako rozvíjať vo vašej praxi inkluzivitu? Chcete podporovať školskú úspešnosť detí a mladých ľudí a prispievať k duševnému zdraviu v školských komunitách? Prihláste sa do vzdelávania Inštitútu dialogickýchpraxí (www.vdialogu.sk), ktoré je inšpirované medzinárodným projektom o multidisciplinárnej ...

# zobrazení: 722

VÝCVIK V MDZT – MULTIDIMENZIONÁLNY KRESEBNÝ TEST

Peter Klubert
Kedy: od 19. 6. 2023 do 21. 6. 2023
Kde: Kraskova 1, Nitra, UKF

Program a obsah výcviku: Cieľom je oboznámenie účastníkov s testom MDZT (multidimenzionálny kresebný test) zaraďovaný medzi náročné projektívne metodiky rovnako ako ROR, TAT a pod. V rámci diferenciálnej diagnostiky test dokáže diferencovať osobnostné charakteristiky (resp. poruchy), poruchy afektivity, psychotické alterácie, schizoafektívne poruchy, ochorenia z okruhu schizofrénie s alebo aj bez ...

# zobrazení: 279

Vzťahová psychoterapia detí a adolescentov - výcvik

Ivana Gallová
Kedy: od 18. 3. 2022 do 23. 6. 2023
Kde: Žilina

Hlavným garantom a lektorom vzdelávania v detskej psychoterapii je psychoanalytický psychoterapeut a psychiater MUDr.Peter Pothe. Prizvaní sú aj ďalší odborníci - psychológovia a psychoterapeuti Mgr. Martin Galbavý a Mgr.Přemysl Mikoláš. Účastníkom ponúkame komplexný a systematický pohľad na psychoterapiu detského klienta, opierajúci sa o psychoanalytické teórie, teóriu vzťahovej väzby, ...

# zobrazení: 4645

Výcvik v integrativním bodyworku a body-psychoterapii

Tomáš Morcinek
Kedy: od 21. 6. 2023 do 25. 6. 2023
Kde: Praha a Dům jógy v Hlavici (Všelibice)

Jedná se o dlouhodobý výcvik v integrativním přístupu bodyworku (práce s tělem, bodyterapie) a integrativního přístupu k body-psychoterapii. Výcvik vychází z přesvědčení, že rozdělení na mysl či duši a na tělo je umělé a ve skutečnosti jsme jeden propojený organismus, kde důležitou součástí je naše životní energie. Její stav rozhoduje o tom, kolik živosti v nás je. Nakolik otevřeně a radostně ...

# zobrazení: 239

Krátkodobá A r t e t e r a p e u t i c k á zážitková skupina

Katarína Mihinová
Kedy: od 22. 5. 2023 do 26. 6. 2023
Kde: Bratislava

Chcete lepšie porozumieť sami sebe? Krátkodobá A r t e t e r a p e u t i c k á zážitková skupina zameraná na rozvoj osobnosti pomocou výtvarných techník Získate < podnety na zamyslenie sa nad vaším aktuálnym žitím a vnímaním seba a svojho okolia < výtvarné prostriedky na spracovanie a vyjadrenie svojich myšlienok a pocitov < priestor na zamyslenie sa nad otázkami, ich ...

# zobrazení: 408

Manažér ako vzťahová osoba | Využi teóriu vzťahovej väzby v riadení

Ivana Čergeťová
Kedy: od 26. 6. 2023 do 27. 6. 2023
Kde: Bratislava

Kurz je vhodný pre ľudí pracujúcich v manažmente, ktorí chcú aplikovať princípy teórie vzťahovej osoby v praxi. Spájame behaviorálny systém osobnosti s inovatívnymi vzdelávacími metódami viazanými na štýl pripútania podriadených, nadriadených, či iných členov tímu. Cieľom tohto kurzu je zlepšiť praktické zručnosti v pracovnej oblasti vytvorenej na princípoch teórie pripútania. Táto teória ...

# zobrazení: 176

Psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii

Petra Čurdová
Kedy: od 17. 2. 2023 do 30. 6. 2023
Kde: Bratislava

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA Slovensko) otvára na jeseň 2023 dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii. Výcvik je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR pre CPČ psychoterapia v zdravotníckom povolaní lekár a psychológ. Prijímacie pohovory budú prebiehať v apríli až júni 2023. Bližšie informácie nájdete tu: ...

# zobrazení: 706

Rodič ako vzťahová osoba | Využi teóriu vzťahovej väzby v rodičovstve

Ivana Čergeťová
Kedy: od 3. 7. 2023 do 4. 7. 2023
Kde: Bratislava

Kurz je vhodný pre rodičov, opatrovateľov alebo osoby pracujúcie v rodine, ktorí chcú aplikovať princípy teórie vzťahovej osoby v praxi. Spájame behaviorálny systém osobnosti s inovatívnymi vzdelávacími metódami viazanými na štýl pripútania detí, žiakov a vychovávateľov. Cieľom tohto kurzu je zlepšiť praktické zručnosti v inovatívneho rodičovstva vytvoreného na princípoch teórie pripútania. Táto ...

# zobrazení: 142

Zážitková skupina pre dospelé ženy s využívaním prvkov rapovej terapie

Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z.
Kedy: od 13. 7. 2023 do 24. 8. 2023
Kde: Online- Zoom

Zážitková skupina pre dospelé ženy s využívaním prvkov rapovej terapie „Výskumy ukázali, že skupinová intervencia je rovnako dôležitá́ alebo ešte dôležitejšia ako individuálna terapia.“ I.Yalom Pozývame vás do ženskej skupiny, ktorá je:  expresívna, teda zážitková, s využitím rapovej terapie  online cez Zoom  uzavretá (po začatí už nebude možné prijať ďalšiu ...

# zobrazení: 85

Výcvik v systemickej psychoterapii UMENIE TERAPIE

Eva Linhová
Kedy: od 10. 9. 2023 do 12. 9. 2023
Kde: Košice

Komplexný 4-ročný psychoterapeutický výcvik, vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov. Výcvik je akreditovaný a spĺňa podmienky EAP. Výcvik bude prebiehať v Košiciach. V obdobiach nepriaznivej epidemiologickej situácie sa budú stretnutia uskutočňovať ONLINE. Výcvik pozostáva z 26 stretnutí (2 a ...

# zobrazení: 12737

Kognitívne-behaviorálne intervencie pri práci s úzkostnými deťmi - online

Katarína Mihinová
Kedy: 21. 9. 2023
Kde: online cez zoom

Osnova webinára: • pojem úzkosť, kognitívne-behaviorálny model vzniku úzkosti a jej udržiavanie • teoretické východiská kognitívne-behaviorálnej terapie (KBT) • najčastejšie úzkostné poruchy v detskom veku • prehľad techník, ktoré vychádzajú z KB prístupu a sú dobre využiteľné pri práci s úzkostnými deťmi a žiakmi • Interaktívna časť – kazuistiky a diskusia TERMÍN: 21.9.2023 (14,00 - ...

# zobrazení: 654

Práca s párom v konflikte.

Dušana Priehradná
Kedy: od 25. 9. 2023 do 27. 9. 2023
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Workshop je určený pre záujemcov z radov profesionálov v oblasti poradenstva a terapie, ktorí pracujú alebo začínajú pracovať s pármi v konflikte. Anotácia: Na tomto seminári sa budeme rozprávať o možnostiach práce s partnermi v procese párového poradenstva, ako aj o príkoriach a rizikách, ktoré táto práca prináša. Nedorozumenia, hádky, konflikty v partnerstve, neschopnosť riešiť problémy a ...

# zobrazení: 2410

[ < ] 1 2 3 [ > ]