Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 45 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

Online – Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Mária Kopčíková
Kedy: 19. 4. 2021
Kde: ONLINE cez ZOOM

Workshop bude viesť  Mgr. Mária Anyalaiová, PhD. Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie  svojmu príbehu a procesu a príbehom druhých. Čo môžete ...

# zobrazení: 541

Kde si stúpam na otlak? - večery s Ivanom Verným

Dana Sidorová
Kedy: 19. 4. 2021
Kde: online na Zoom

 Ak máte chuť a odvahu skúmať svoje životné cesty, urobiť si krátky coaching svojej pracovnej situácie, nechať si supervidovať prípad z praxe, alebo ste len zvedavý/á na možnosť priameho zážitku procesovo orientovanej psychológie, srdečne Vás pozývame na workshopy s Ivanom Verným. Ivan bude pracovať v strede skupiny s tým, čo záujemci/klienti prinesú. Ak bude ...

# zobrazení: 326

Online workshop Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie

Mária Kopčíková
Kedy: od 20. 4. 2021 do 21. 4. 2021
Kde: ONLINE cez ZOOM

Workshop bude viesť Mgr. Miroslava Zimányiová, klinická psychologička, psychoterapeutka, členka špeciálnej pracovnej skupiny pre krízu, traumu a nešťastie EFPA, spolupracovníčka Národného krízového intervenčného týmu. Cieľ tohto workshopu je oboznámiť účastníkov so základnými zásadami poskytovania krízovej intervencie. Čo môžete očakávať? 8 hodín teoretického a sebaskúsenostného ...

# zobrazení: 18

ARTETERAPEUTICKÉ INTERVENCIE PRE DETI S TRAUMOU-ONLINE

Beáta Urbancová
Kedy: od 14. 4. 2021 do 21. 4. 2021
Kde: platforma ZOOM

  Pozývame vás na workshop, s významnou arteterapeutkou Corneliou Elbrecht (Austrália) Online prihlásenie TU Online workshop je rozdelený na 2 stretnutia (v termíne 14.4.2021 a 21.4.2021 od 9:00-12:00 hod.), ktoré sú zamerané na budovanie zdrojov u detí prostredníctvom stabilizačných cvičení.  Iba na bezpečnom základe je možné skúmanie traumy pomocou konceptu pendulácie podľa ...

# zobrazení: 390

Tanec a pohyb ako prostriedok na zlepšenie sústredenia, pozornosti a uvoľnenie napätia u detí

Monika Adamčíková
Kedy: 23. 4. 2021
Kde: online

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE Dátum a čas : 23.4.2021 od  17:00 – 19:30 Cena: 29 Eur (v cene je lektorné a certifikát zaslaný poštou na adresu) Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/tanec-a-pohyb-ako-prostriedok-na-zlepsenie-sustredenia-pozornosti-a-uvolnenie-napatia-u-deti/ Účastnícky poplatok 29€ je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 ...

# zobrazení: 144

Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie

Inklucentrum Centrum inkluzívneho vzdelávan
Kedy: od 22. 1. 2021 do 24. 4. 2021
Kde: Hálova 16, 851 04 Bratislava

  Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu. Kurz je zložený zo štyroch 2-dňových častí, ktoré absolvujete ...

# zobrazení: 1142

Ako využiť kognitívne-behaviorálne metódy v škole

Katarína Mihinová
Kedy: 24. 4. 2021
Kde: online cez zoom

    Webinár predstavuje jednoduché a praktické techniky, ktoré sú dobre využiteľné v pedagogickej práci aj s integrovanými žiakmi a žiačkami. Zoznámi účastníkov s princípmi kognitívne-behaviorálnej terapie a upozorní na ich podobnosť s pedagogickými výchovne-vzdelávacími metódami. Obsahovo je webinár členený na tri ...

# zobrazení: 942

Hudbou ako komunikačný prostriedok u detí so ŠVVP 2.časť - online

Monika Adamčíková
Kedy: 26. 4. 2021
Kde: online

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE Dátum a čas: 26.4.2021 od 17:00 – 19:30  Kde: Online Cena: 29 Eur (v cene je zahrnutý certifikát zaslaný poštou na adresu)   Účastnícky poplatok  29€  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení ...

# zobrazení: 1568

Kazuistiky - večer supervízie s Ivanom Verným

Dana Sidorová
Kedy: 26. 4. 2021
Kde: online na Zoom

Rada by som Vás pozvala na sériu 4-supervíznych stretnutí pod názvom s psychiatrom, psychoterapeutom a v SPS registrovaným supervízorom Ivanom Verným.Vítané/í sú všetci, ktorí pracujú s klientami/kami alebo s touto prácou začínajú a chcú sa niečo dozvedieť, poradiť, prediskutovať prípad a podobne. Psychiatri/čky, psychológovia/ičky, kouči/koučky atď. piatok 5.2. 2021 17:00 - ...

# zobrazení: 407

Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse na školách

Beáta Urbancová
Kedy: od 26. 4. 2021 do 27. 4. 2021
Kde: Inštitút zdravého vývinu, Žilina

Pozývame Vás na 2-dňový  kurz v dňoch 26.-27.4..2021 v Žiline s Mgr. et Mgr. Mária Anyalaiová , PhD.  Podmienkou pre tento kurz je potrebné mať absolvovaný : Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (túto informáciu uvediete pri online prihlasovaní – miesto, dátum). V prípade veľkého záujmu o kurz, uprednostníme prihlásených, ktorý majú absolvovaný aj workshop Krízová ...

# zobrazení: 468

Dospelý klient závislý od návykových látok (vrátane alkoholu) a závislý od činnosti.

Anna Moravčíková
Kedy: 27. 4. 2021
Kde: Webinár

Vážení kolegovia, v prílohe Vám zasielame ponuku online webináru, ktorý sme pripravili pre pracovníkov pomáhajúcich profesií a všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo viac o riešení závislostí. Webinár lektoruje doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD., riaditeľka BUDÚCNOSŤ, n.o., Nitra, ktorá má dlhodobú prax v oblasti riešenia závislostí a v lektorovaní vzdelávacích ...

# zobrazení: 328

Rodinná terapia a terapia zameraná na vzťahovú väzbu: 20 mesačný výcvikový program - OBSADENÉ

Dušana Priehradná
Kedy: od 27. 4. 2021 do 29. 4. 2021
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

 Je určený pre psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov, psychiatrov a ďalších odborníkov pracujúcich s deťmi a s ich rodinami. Autorom terapie zameranej na vzťahovú väzbu je Daniel Hughs, ktorý vytvoril nádherný, jasný a veľmi užitočný súhrn silného prístupu k rodinnej terapii. Bol prvým odborníkom, ktorý aplikoval teóriu vzťahovej ...

# zobrazení: 2162

Lüscherov test farieb - ONLINE

Katarína Mihinová
Kedy: 1. 5. 2021
Kde: online

  Popis metódy: Lüscherov test farieb (štandardný test ôsmych farieb, „malý“ Lüscher, podľa prekladu a v úprave V. Dvořáčka), ako rýchla, jednoduchá a pre testovaných minimálne ohrozujúca projektívna technika ponúka základný pohľad na osobnosť, predovšetkým  na spôsoby prežívanie.  Dá sa využiť u detí aj dospelých.   Obsah ...

# zobrazení: 14985

Využitie vzťahu a vzťahových metód pri problémovom správaní detí: "Keď vzťah lieči I."

Nina Oravcová
Kedy: od 6. 5. 2021 do 7. 5. 2021
Kde: Platforma ZOOM

    Pre koho je workshop určený: Psychológovia/ičky, psychoterapeuti/ky, psychiatri/čky, liečební a špeciálni pedagógovia/ičky, sociálni pracovníci/čky, učitelia/ky, lektori/ky, mediátori/ky, mentori/ky, kouči/ky a ďalší ľudia z pomáhajúcich profesií   Východiskové princípy: -          Vzťahová ...

# zobrazení: 80

ONLINE-Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť alebo……

Beáta Urbancová
Kedy: od 7. 5. 2021 do 8. 5. 2021
Kde: online priestor, platforma ZOOM

  „vývinové štádiá v živote dieťaťa z pohľadu hlbinnej psychológie“ 2-dňový online seminár, v termíne 7.-8.5.2021 vedie PhDr. Lygia Bátovská Online prihlásenie TU Hlbinná psychológia skúma psychický vývin dieťaťa v časovo špecifických fázach, (napr. orálna, análna, oidipálna, atď ), kde každá fáza má svoju vývinovú úlohu, previazanú s predchádzajúcou ...

# zobrazení: 337

Test ruky - ONLINE

Katarína Mihinová
Kedy: od 8. 5. 2021 do 9. 5. 2021
Kde: online

Obsahu kurzu: -       Zoznámenie sa s metódou -       Možnosti a obmedzenia využitia testu ruky -       Základné princípy a postup pri interpretácii -       Signovanie, návrhy doplňujúcich ...

# zobrazení: 13269

Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test) OBSADENÉ

Dušana Priehradná
Kedy: od 10. 5. 2021 do 11. 5. 2021
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné ...

# zobrazení: 2488

Kreatívne využitie hudby pri práci (nielen) s deťmi – online

Monika Adamčíková
Kedy: 11. 5. 2021
Kde: online

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE Kedy:  11.5.2021 od 17:00 – 19:30Kde: ONLINE Cena: 29 Eur (v cene je lektorné a certifikát) Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/kreativne-vyuzitie-hudby-pri-praci-nielen-s-detmi-online-2/   Účastnícky poplatok  29€  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). ...

# zobrazení: 768

Hovienko je darček - online

Monika Adamčíková
Kedy: 15. 5. 2021
Kde: online

Organizačné informácie Kedy: 15.5.2021, sobota 9:00 – 11:30Kde: ONLINECena: 29€ - cena zahŕňa lektorné, certifikát Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/hovienko-je-darcek-online-2/ Účastnícky poplatok 29€  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po ...

# zobrazení: 915

Účinné a neúčinné stratégie komunikácie s dieťaťom v období puberty ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: 19. 5. 2021
Kde: Online cez Zoom

Komunikácia s deťmi v čase puberty je častokrát náročná. Nie len doma ale aj v školskom prostredí. Teenager prechádza náročným vývinovým obdobím a školské prostredie  môže byť  pre neho zdrojom ďalších konfliktov. V rámci seminára si budeme prechádzať účinné a neúčinné stratégie komunikácie s dieťaťom v tomto vývinovom období. Ako aj možnosti práce s takýmto dieťaťom v školskom ...

# zobrazení: 572

[ < ] 1 2 3 [ > ]