Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 62 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]

WORKSHOP pre asistentov pedagógov_Žiak so ŠVVP v triede

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: 21. 12. 2018
Kde: Partizánske

Pozývame vás na WORKSHOP pre asistentov pedagógov s názvom       Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triede    WORKSHOP je primárne určený asistentom pedagógov zo základných škôl       Dátum vzdelávania: 21. december /piatok/ 2018       Čas vzdelávania: od 10:00 do 17:00 hod.       Obsah ...

# zobrazení: 237

Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test) - OBSADENÉ

Dušana Priehradná
Kedy: 10. 1. 2019
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  Hous – Tree - Person test (Dom- Strom – Osoba)  Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov...   Kedy: 10.01. 2019 od 9.00 – 16.00 (registrácia účastníkov 8.30-9.00) Miesto realizácie: priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine – M.R.Štefánika 48 (v blízkosti kina Moskva, budova ...

# zobrazení: 589

Prevencia depresie a úzkosti pomocou všímavosti (Mindfulness)

Andrej Jelenik
Kedy: 10. 1. 2019
Kde: Školiaca miestnosť Life Up, Sabinovská 6, Bratislava

Srdečne pozývam na večerný workshop v Bratislave  (18:20-21:20) Máte viacnásobnú skúsenosť s depresívnymi stavmi a nechcete aby sa vracali? Poznáte dlhodobejšie pocity úzkosti, vtieravé negatívne myšlienky či ťažkosti s náročnými emóciami? Dlhodobú nespokojnosť so sebou? Potrebujete posilniť podporný a láskavý kontakt so sebou? Zoznámte sa s princípmi renomovaného, klinickými výskumami ...

# zobrazení: 253

SNOEZELEN 3 – SNOEZELEN S OSOBAMI S MP A VNP

Jana Hrčová
Kedy: 12. 1. 2019
Kde: Detské mestečko Zlatovce, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín – Zlatovce

  Kurz zameraný na prehĺbenie znalostí z predošlých kurzov a orientovaný výhradne na prácu s osobami s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Pre koho je školenie určené: Jednodenný kurz je určený pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, iným pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom. Určený je pracovníkom, ...

# zobrazení: 201

12 krokov AA – Cesta Uzdravenia

Jana Dejová Hánová
Kedy: 12. 1. 2019
Kde: Žilina

Inštitút zdravého vývinu v spolupráci so Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE)   Workshop vedie: Mgr. Hana Vojtová  Ako môžu svojpomocné skupiny postavené na princípe 12 krokov, ako ich formulovali Anonymní alkoholici, pomôcť naši klientom, pacientom a ako môžu inšpirovať našu prácu?   Seminár je určený pre psychológov, psychiatrov, psychoterapeutov, ...

# zobrazení: 229

Akreditovaný kurz Online krízovej intervencie

Marek Madro
Kedy: od 10. 1. 2019 do 12. 1. 2019
Kde: Bratislava-Staré mesto

Mladí ľudia trávia na internete množstvo času. Virtualitu vnímajú ako normálnu a prirodzenú cestu komunikácie a zdroj informácii. No často sa cítia sami a keď prežívajú pocity strachu a úzkosti, sú v krízovej situácii a majú pocit, že nič nemá zmysel, často hľadajú podporu a pomoc na internete.  Ak máte možnosť komunikovať s mladými aj online a priblížiť sa im aj v ťažkých chviľach, náš ...

# zobrazení: 115

Úvodní víkend Cesty sebepoznání

Tomáš Morcinek
Kedy: od 11. 1. 2019 do 13. 1. 2019
Kde: Praha

 Ochutnávkový prožitkový víkend, kde se můžete nezávazně seznámit se seberozvojovým přístupem lektora a průvodce Honzy Nejedlého a s atmosférou kurzu. Ten je možné absolvovat samostatně nebo považovat za vstupní bránu do ročního navazujícího cyklu Cesta sebepoznání. Účast na tomto vstupním víkendu je také podmínkou pro vstup do celého cyklu (výjimky jsou možné pouze po schválení ...

# zobrazení: 288

Preventívny program Mirabilis pre mládež vo veku 13 - 18 rokov

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: 18. 1. 2019
Kde: Partizánske

  Odborný kurz pre pedagógov a odborníkov z praxe   Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13-18 rokov       O programe:   Cieľom programu je nenásilnou a pre mládež prijateľnou (nie poučnou) formou priniesť nový pohľad na učenia sa, ako aj vzťahy s rovesníkmi a „dospelákmi“.   V tomto „reflektujúcom“ programe ...

# zobrazení: 342

Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov – nácvik a supervizia

Vladimír Hambálek
Kedy: od 17. 1. 2019 do 18. 1. 2019
Kde: Bratislava

Zámerom workshopu je prostredníctvom na dôkazoch založeného prístupu (evidence based practice) „Motivačné Rozhovory“ autorov Millera a Rollnicka rozšíriť špecifické vedomosti a praktické zručnosti práce s motiváciou odborných zamestnancov pri práci s jednotlivými žiakmi, triedou, ako aj rodičmi.   Ciele workshopu   Na konci workshopu by mali účastníci:   poznať ...

# zobrazení: 325

HLBINNÁ PSYCHOTERAPIA DETÍ A ADOLESCENTOV - kontinuálne vzdelávanie - ešte 2 voľné miesta

Oľga Šupalová
Kedy: 18. 1. 2019
Kde: Liptovský Mikuláš

PORT centrum hlbinnej psychológie a Institut psychoterapie detí a rodiču pripravili druhý beh osvedčeného kontinuálneho vzdelávania v psychoterapii detí a adolescentov pod lektorským vedením psychoanalytického psychoterapeuta a psychiatra MUDr.Petra Potheho, s pozvaním aj ďalších lektorov - psychoterapeutov Petra Sakařa, Martina Galbavého a Oľgy Šupalovej. Témy: 1. Ciele a indikácie ...

# zobrazení: 381

Kurz Pomoc mladým ľuďom na sociálnych sieťach

Marek Madro
Kedy: 18. 1. 2019
Kde: Bratislava-Staré mesto

Sociálne siete (Instagram, Facebook, Youtube, Twitch,...) sú fenoménom a prirodzenou súčasťou života mladých ľudí. Vďaka disinhibičnému efektu sú priestorom, kde mladí spoznávajú iných ľudí, učia sa sociálnym kompetenciám, vyhľadávajú názory a informácie, otvorene hovoria o svojich problémoch i ťažkostiach, a zároveň hľadajú pomoc.Ak chceme s mladými ľuďmi komunikovať a pomôcť im, musíme sa ...

# zobrazení: 91

Akreditované vzdelávanie v programe Druhý krok

Druhý Krok
Kedy: od 18. 1. 2019 do 20. 1. 2019
Kde: Bratislava-Sklenárova 1

  Akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení z roku 2017 pripravujúce ich pre efektívnu prácu na rozvíjanie prosociálneho správania detí s názvom:   Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov (pre odborných pracovníkov, 40 vyučovacích hodín z toho 30 ...

# zobrazení: 241

Úvodní víkend biodynamických masáží

Tomáš Morcinek
Kedy: od 18. 1. 2019 do 20. 1. 2019
Kde: Praha

Víkendový kurz zaměřený na sebezkušenostní výuku několika základních biodynamických masážních ošetření. Jedná se o součást biodynamické psychoterapie. Kurz je vhodný pro všechny zájemce a je vstupní branou do připravovaného již osmého opakování kurzu Terapeutická práce s dotekem. Každé z masážních ošetření bude nejprve demonstrováno a pak si jej zkusíte v dostatečném časovém rozsahu jak v roli ...

# zobrazení: 238

SENZORICKÁ INTEGRÁCIA

Zuzana Tomanova
Kedy: od 18. 1. 2019 do 20. 1. 2019
Kde: Fascinujúce deti, BRATISLAVA

OZ FASCINUJÚCE DETI vás srdečne pozývajú na výcvik v metóde SENZORICKÁ INTEGRÁCIA Lektor: Elisabeth Söchting   INTRO: 18.-.20.1.2019 TEÓRIA: 22.-24.3.2019 VYUŽITIE SI V PRAXI: 23.-25.5.2019 SUPERVÍZIA: 20.-21.9.2019 Tu je všetko o výcviku: https://fascinujucedeti.sk/sk/clanok/kurz-senzorick%C3%A1-integr%C3%A1cia-2019 Čo je senzorická ...

# zobrazení: 263

SMART-B: efektívne hodnotenie seba a iných

Ivana Toman Čergeťová
Kedy: 23. 1. 2019
Kde: Astrová 2, Bratislava

Cieľom kurzu je praktická príprava procesu riadenia pracovného výkonu a spoznanie jeho cyklu so zameraním na trvalé zlepšovanie. Súčasťou aktivity je spoznanie základných prvkov efektívneho systému hodnotenia a stanovovanie kritérií úspechu. Počas kurzu nás správne stanovenie cieľov jednotlivca a/alebo skupiny privedie k efektívnemu plánovaniu času zamestnanca. Vďaka prípadovým štúdiám spoznáme ...

# zobrazení: 151

Vzťahová väzba – teória a prax

Mária Kopčíková
Kedy: od 24. 1. 2019 do 25. 1. 2019
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava

Workshop bude viesť Mgr. Zuzana Zimová, špeciálna pedagogička, psychoterapeutka. Cieľ tohto workshopu je prehĺbiť poznatky účastníkov o vzťahovej väzbe. Čo môžete očakávať? 16 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania. Obsahom workshopu je: Tematické bloky: Vznik teórie vzťahovej väzby Utváranie vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom Význam vzťahovej väzby v jednotlivých ...

# zobrazení: 1049

Komunikačná bedňa - zapojenie dieťaťa do rozhodovacích procesov

Dušana Priehradná
Kedy: 25. 1. 2019
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

 Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov, vychovávateľov, psychiatrov, pediatrov, pedagógov, rodičov... Kedy: 16.3. 2018 od 9.00 – 16.30 (registrácia účastníkov 8.30-9.00) Miesto realizácie: priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine – M.R.Štefánika 48 (v ...

# zobrazení: 1188

INTENZÍVNY KURZ PRÁCE S TERAPEUTICKÝMI KARTAMI

Jana Dejová Hánová
Kedy: 25. 1. 2019
Kde: Žilina

Karty umožňujú „vidieť dnu“, pomáhajú pochopiť čo sa aktuálne deje, prinášajú obsahy z nevedomia. Karty podporujú rozširovanie vedomia kombináciou verbálneho a imaginárneho. Sú prispôsobiteľné rôznym typom práce, pretože ich hlavným cieľom je uľahčiť porozumenie.   online prihlásenie: TU   Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, liečebným, ...

# zobrazení: 562

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť

Dušana Priehradná
Kedy: 25. 1. 2019
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  Ako sa formuje osobnosť človeka  a čo všetko by sme mali o tom vedieť. PhDr. Lýgia Bátovská (klinická psychologička, psychoterapeutka)    Dátum konania: 25.01.2018  (9.00 – 18.00 hod.)   Seminár je určený pre záujemcov z radov odborníkov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie. V prípade ...

# zobrazení: 661

Rodinná doska - Familienbrett

Dušana Priehradná
Kedy: 26. 1. 2019
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  Familienbrett – rodinná doska - workshop   PhDr. Lýgia Bátovská (klinická psychologička, psychoterapeutka) Workshop je určený pre záujemcov z radov profesionálov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie. Má využitie aj v koučingu a pri vedení tímov.   Dátum konania: 19.05.2018  (9.00 – 18.00 ...

# zobrazení: 1152

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]