Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 60 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

Lüscherov test farieb - ONLINE

Katarína Mihinová
Kedy: 13. 4. 2024
Kde: online

  Popis metódy: Lüscherov test farieb (štandardný test ôsmych farieb, „malý“ Lüscher, podľa prekladu a v úprave V. Dvořáčka), ako rýchla, jednoduchá a pre testovaných minimálne ohrozujúca projektívna technika ponúka základný pohľad na osobnosť, predovšetkým  na spôsoby prežívanie.  Dá sa využiť u detí aj dospelých.   Obsah kurzu: ·         - Zoznámenie sa s metódou ·         - Lüscherova ...

# zobrazení: 25526

WEBINÁR_Korekčný program Mirabilis pre žiakov s ťažkosťami v správaní v prostredí základnej školy

Inklúzia začína v nás Svetlana Síthová
Kedy: 14. 4. 2024
Kde: online (Zoom)

🤩 Pozývame na vzdelávací WEBINÁR s názvom Korekčný program Mirabilis pre žiakov s ťažkosťami v správaní v prostredí základnej školy 👉🏼 Ide o program, ktorý je zameraný na cieľovú skupinu detí s ťažkosťami v správaní (vykrikovanie na hodinách, vulgárne vyjadrovanie, šikanovanie, zabúdanie si domácich úloh, agresívne a afektívne správanie) a na efektívnu elimináciu ...

# zobrazení: 1451

Úvod do biodynamických masáží

Tomáš Morcinek
Kedy: od 12. 4. 2024 do 14. 4. 2024
Kde: Praha

Víkendový úvod nabídne praktickou a sebezkušenostní formou výuku tří biodynamických masážních ošetření (plus případně některé další drobné techniky práce s dotekem). Jedná se o součást biodynamické body-psychoterapie. Kurz je vhodný pro všechny zájemce a je vstupní branou do připravovaného již jedenáctého opakování kurzu Biodynamické masáže a práce s dotekem. Je však možné se ho zúčastnit i ...

# zobrazení: 297

Odborné školenie riešenia rodičovských sporov o deti na princípoch Cochemskej praxe

Miroslava Kristinová Wieckowska
Kedy: od 15. 4. 2024 do 16. 4. 2024
Kde: Hotel APOLLO, Dulovo námestie 1, 821 08 Bratislava-Ružinov

Pojem Cochem, Cochemská prax je už mnohým známy, ale ako hovorí sám dr. Jürgen Rudolph nemecký emeritný sudca, pojem všetci poznajú, ale nikto nevie poriadne čo to znamená a ako sa realizuje v praxi. To čo sa na Slovensku nazýva Cochemom, Cochemskou praxou nie je. Dr. Rudolph prvý krát bude osobne školiť na tému riešenie rodičovských sporov o deti na princípoch Cochemskej praxe. Školenie je ...

# zobrazení: 128

Zážitkový rýchlokurz_Ako pracovať s deťmi s DYS ťažkosťami a intelektovým nadaním v MŠ

Inklúzia začína v nás Svetlana Síthová
Kedy: 16. 4. 2024
Kde: Online (Zoom)

Pozývame kolegyne a kolegov z MATERSKÝCH škôl na RÝCHLOKURZ 👉🏽 so zameraním na prácu s deťmi s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a ich predikcie) + s intelektovým nadaním v prostredí materskej školy. 📺 Dátum online vzdelávania: ▪ 16. apríl 2024 (utorok) ▪ čas od 17:30 hod. do 20:00 hod. 🗯 Obsah: ✔ ...

# zobrazení: 70

Rozhovory o psychedelikách - MUDr. Ján Kohút

Veronika Holíková
Kedy: 16. 4. 2024
Kde: online

Rozhovory o psychedelikách sú online priestorom na odbornú diskusiu o terapeutickom potenciále, rizikách a skúsenostiach s využívaním psychedelík v terapii. Tentokrát vás pozývame na rozhovor s MUDr. Janom Kohútom, psychiatrom pracujúcim vo Švajčiarsku, používajúcim v praxi psychedelicky-asistovanú terapiu. S Janom budeme hovoriť o jeho skúsenostiach, efektivite psychedelicky-asistovanej ...

# zobrazení: 16

Zážitkový rýchlokurz_Ako pracovať so žiakmi s vývinovými poruchami učenia a s nadaním v ZŠ

Inklúzia začína v nás Svetlana Síthová
Kedy: 17. 4. 2024
Kde: Online (Zoom)

Ako vyzerá svet žiakov a žiačok s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia) alebo s intelektovým nadaním ? 🔉 Pozývame kolegyne a kolegov zo ZŠ navštíviť tento svet na RÝCHLOKURZE so zameraním na prácu so žiakmi a žiačkami s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia) alebo s intelektovým nadaním v prostredí ZÁKLADNEJ ...

# zobrazení: 65

WEBINÁR : Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej spôsobilosti detí

Inklúzia začína v nás Svetlana Síthová
Kedy: od 16. 4. 2024 do 17. 4. 2024
Kde: online

🤩 Pozývamé Vás na WEBINÁR : Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej spôsobilosti detí 🤩 Webinár ponúka podporný rámec odborníkom a odborníčkam, ktorí sa zaoberajú problematikou posudzovania školskej pripravenosti detí na vstup do ZŠ. 👉🏽 Cieľom je ponúknuť štruktúru diagnostického procesu školskej spôsobilosti detí s ohľadom na kvalitu diagnostických ...

# zobrazení: 35

Metodika Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti, správania

Petra Arslan Šinková
Kedy: od 20. 4. 2024 do 21. 4. 2024
Kde: online cez ZOOM

Centrum Dr. Sindelar – Schmunzelclub Bratislava v spolupráci s Dr. Sindelar Psychoedukation GmbH Wien Vás srdečne pozýva na online webináre Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti a správania Modul 1 (20. 4. 2024) – teoretická časť a Modul 2 (21. 4. 2024) – praktická časť Vzdelávanie k metodike Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch ...

# zobrazení: 462

Psychoterapeutické minimum v školskej praxi-online

Katarína Mihinová
Kedy: 23. 4. 2024
Kde: online cez zoom

Cieľom webinára je poskytnúť pedagogickým aj odborným pracovníkom v školách a školských zariadeniach teoretický rámec, ktorý vymedzuje hranice medzi normou a patológiou u detí s psychickými ťažkosťami. Účastníci a účastníčky sa zoznámia s charakteristikami psychických porúch a možnosťami pedagogickej a terapeutickej intervencie. Webinár poskytuje základný prehľad o najčastejších psychických ...

# zobrazení: 3905

Kognitívne omyly a možnosti zvládania myšlienkových stereotypov pri práci s klientom

Jana Janicova
Kedy: 25. 4. 2024
Kde: Košice - PREZENČNE aj ONLINE

Seminár sa venuje porozumeniu kognitívnych omylov, ich zachyteniu, práci s opakovanými negatívnymi myšlienkami verbálnym spôsobom. Kognitívne omyly je možné zachytiť i výtvarným spôsobom, prostredníctvom arteterapie ponúknuť klientovi vhľad, porozumenie a možnosti zdrojov na zmenu. Práca s kontrolou a jej výhody a nevýhody pri kognitívnych omyloch. PREZENČNE a ONLINE Termín konania : ...

# zobrazení: 193

WEBINÁR : Orientačná diagnostika v kontexte podporných opatrení

Inklúzia začína v nás Svetlana Síthová
Kedy: od 23. 4. 2024 do 25. 4. 2024
Kde: online

🥳 Pozývame Vás na odborný webinár : Orientačná diagnostika v kontexte podporných opatrení 📅 Dátum: 23. apríl 2024 (utorok) + 25. apríl 2024 (štvrtok) ⏰ V ona dni: od 17:30 do 20:00 hod. 🟢 Cieľom webinára Orientačná diagnostika v kontexte podporných opatrení je vysvetliť proces diagnostikovania z pozície školského špeciálneho pedagóga alebo ...

# zobrazení: 72

Vzťahová transakčná analýza v poradenskom procese a vo vzdelávaní

Sia Susorova
Kedy: 25. 4. 2024
Kde: Bratislava

Poďte zistiť ako môžu modely transakčnej analýzy vytvárať atmosféru rozvoja a učenia sa v profesionálnej i osobnej rovine, seminárom vás prevedie Dr. Sylvia Schachner, TSTA – E (Prezidentka EATA (Európskej asociácie transakčnej analýzy). Zameraním sa na proces preskúmame vybrané klasické a súčasné teórie transakčnej analýzy súvisiace s vytváraním reality, budovaním vzťahov a riešením prekážok ...

# zobrazení: 513

ČO V ŠKOLE NEUČIA IV. - Úvod do klinickej psychológie

Ivana Gallová
Kedy: 26. 4. 2024
Kde: Liptovský Mikuláš

Pozývame Vás na cyklus seminárov vytvorený pre absolventov psychológie a začínajúcich psychológov. Na stretnutiach sa zameriame na porozumenie role psychológa v začiatkoch praxe pri rôznych klientoch a v rôznych zariadeniach. Naším cieľom je podporiť začínajúcich kolegov, aby mali uchopený základný teoretický rámec pre porozumenie klientovi, terapeutickému vzťahu a situácii. Teoretické náhľady ...

# zobrazení: 479

"Vzťahové procesy v poradenstve, terapii a supervízii" so Sheilou McNamee (USA)

Lenka Martinkovičová
Kedy: od 26. 4. 2024 do 27. 4. 2024
Kde: Bratislava

Najdôležitejším aspektom terapeutického stretnutia je „nedokonalé porozumenie“, z ktorého sa rodí zvedavosť. Kým techniky a zručnosti je možné nacvičovať a zdokonaľovať, ocenenie vzťahového procesu – „vedieť ako“ sa zapojiť aj s nedokonalým porozumením – sa vymyká úhľadne systematizovaným inštrukciám. Ako by sme sa mohli „zabývať“ v kráse nedokonalého porozumenia a zvedavosti? Ako môžeme rozvinúť ...

# zobrazení: 238

WEBINÁR_Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ

Inklúzia začína v nás Svetlana Síthová
Kedy: 27. 4. 2024
Kde: online

🤩 Pozývame na WEBINÁR s názvom : Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ 🌟 🗓 Dátum: 27. apríl (SOBOTA) 2024 ⏰ Čas: od 9:00 do 15:00 hod. O programe: 👉🏼 Korekčný program Mirabilis II. je ucelený program, ktorý je zameraný na korekciu vývinových porúch učenia a poruchy pozornosti a aktivity skupinovou formou ...

# zobrazení: 28

WEBINÁR: Rozprávkový program Mirabilis na rozvoj GRAFOMOTORIKY

Inklúzia začína v nás Svetlana Síthová
Kedy: 28. 4. 2024
Kde: online

✍🏽 Pozývame Vás na WEBINÁR: Rozprávkový program Mirabilis na rozvoj GRAFOMOTORIKY 👩🏽‍🏫 Pre koho je WEBINÁR určený? • odborní zamestnanci z poradenských a výchovných zariadení : špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ, vychovávateľ • kolegovia a kolegyňa v školách : výchovný poradca, koordinátor prevencie, školský psychológ, školský ...

# zobrazení: 27

Supervízne stretnutie v dopravnej psychológii I Skúsenosti a prax

Jana Janicova
Kedy: 29. 4. 2024
Kde: Košice - PREZENČNE aj ONLINE

Seminár sa venuje oblasti dopravnej psychológie, diagnostike, poradenstvu z pohľadu dennej praxe. Otvorené budú otázky preventívnych aktivít venujúcich sa dopravnej výchove. Rozvinieme pohľad na starostlivosť, psychologické intervencie na primárne a sekundárne obete dopravných nehôd v kazuistických príkladoch. Termín konania : 29.4.2024 Čas : 08:30 - 17:30 Miesto konania: ...

# zobrazení: 84

Kresba domov - projektívny terapeutický nástroj - ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: 29. 4. 2024
Kde: Online cez Zoom

Anotácia: Metóda „Kresby domov“ je terapeutický nástroj, ktorý pomáha klientovi dať jednotlivým udalostiam z jeho života rámec, utriediť ich a to nielen pocitovo, ale aj rozumovo. „Kresba domov“ a rozprávanie o rôznych obdobiach zo života klienta, pomáha vytvárať kontinuitu a súvislosť v jeho inak rozkúskovanom a čiastočne mätúcom príbehu vlastného života. Metóda je zvlášť dobre použiteľná v ...

# zobrazení: 4413

WEBINÁR 🩷 Inkluzívny program Mirabilis v základnej škole

Inklúzia začína v nás Svetlana Síthová
Kedy: 1. 5. 2024
Kde: online

WEBINÁR 🩷 Inkluzívny program Mirabilis v základnej škole 🩷 🩷 Odporúčané je program použiť s deťmi a mladými ľuďmi, ktorí majú špeciálne potreby súčasne s deťmi, ktoré nemajú ŠVVP. 👉🏽 Cieľom programu je rozvoj sociálnych kompetencií a vzájomného rešpektu v triedach, kde sú deti a mladí ľudia so ŠVVP (rozvoj inkluzívneho = rešpektujúceho ...

# zobrazení: 29

[ < ] 1 2 3 [ > ]