Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 52 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

TECHNIKY ARTEFILETIKY PRE ROZVOJ GRAFOMOTORIKY-OBSADENÉ

Monika Lišková
Kedy: 20. 8. 2018
Kde: Žilina

Pozývame Vás na workshop TECHNIKY ARTEFILETIKY PRE ROZVOJ GRAFOMOTORIKY Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí. Kurz predstaví také ...

# zobrazení: 544

4-ročný dlhodobý výcvik v symbolicko – meditačnej psychoterapii

Mária Tóthová
Kedy: od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018
Kde: Košice

  Inštitút pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii oznamuje, že  22. a 23. septembra 2018 otvára kompletný program psychoterapeutického vzdelávania, ktorý spĺňa požiadavky certifikačného študijného programu  pre CPČ psychoterapia.                        Vzdelávací program trvá ...

# zobrazení: 777

Aké ťahy na dobré vzťahy?

Sia Susorova
Kedy: 13. 9. 2018
Kde: Piešťany, Winterova 24

Radi sa rozprávate o vzťahoch? Chcete sebe aj ľuďom okolo seba lepšie rozumieť?    Tento seminár je zo série seminárov, ktoré na seba voľne nadväzujú.  Cieľom je porozumieť viac sebe, svojim rozhodnutiam, ľuďom vo svojom okolí a  pozitívne tak zmeniť nielen svoju každodennú komunikáciu.   Obsah seminárov vychádza z metód transakčnej analýzy: Niečo o ...

# zobrazení: 526

EFEKTÍVNY POMÁHAJÚCI ROZHOVOR

Vladimír Hambálek
Kedy: od 13. 9. 2018 do 14. 9. 2018
Kde: Bratislava

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru. Workshop je určený pre všetkých, ktorí pri svojej práci vedú rozhovory, ktoré by mali, mohli byť pomáhajúce – psychológovia, sociálni pracovníci, pedagógovia, vychovávatelia, pracovníci v zdravotníctve, manažéri ľudských zdrojov apod. Cieľová skupina však nie je obmedzená profesiou. Prvý z troch ...

# zobrazení: 201

Liečenie následkov traumy: Integratívny prístup kombinujúci Terapiu Hrou a Rodinnú Terapiu

Zuzana Tatárová
Kedy: od 12. 9. 2018 do 14. 9. 2018
Kde: Bratislava

Zvýhodnená cena pri prihlásení do 20.augusta! V dnešnom svete je príliš veľa detí vystavených traumatickým životným skúsenostiam. Trauma v útlom detstve negatívne ovplyvňuje človeka počas celého života. Počas workshopu budeme objavovať zložitú cestu detí k uzdravovaniu v kontexte integratívnej humanistickej terapie hrou/rodinnej terapie, ktorá je založená na postojoch, princípoch ...

# zobrazení: 328

Kurz SYSTEMICKÝ ROZHOVOR

Eva Linhová
Kedy: od 15. 9. 2018 do 16. 9. 2018
Kde: Košice

Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy bremena expertnosti a "burn-out" syndrómu (syndrómu vyhorenia), tým, že podnecuje a podporuje kompetencie a zdroje klienta k ...

# zobrazení: 6460

Na dieťa zameraná terapia hrou ako nástroj pomoci traumatizovaným deťom.

Zuzana Tatárová
Kedy: od 17. 9. 2018 do 19. 9. 2018
Kde: Praha

Počas workshopu budú účastníci oboznámení s vývinovými, terapeutickými a empirickými základmi terapie hrou. Zažijú a precvičia si terapeutické využitie hry cez ukážky a rolový nácvik základných terapeutických zručností. Dr. Bratton sa podelí aj o súhrnné výsledky výskumov z oblasti terapie hrou, ktoré môžu účastníci ľahko využiť na podporenie svojej terapeutickej ...

# zobrazení: 180

DETSKÁ KRESBA AKO NÁSTROJ DIAGNOSTIKY

Monika Lišková
Kedy: od 21. 9. 2018 do 22. 9. 2018
Kde: Žilina

Pozývame Vás na workshop DETSKÁ KRESBA AKO NÁSTROJ DIAGNOSTIKY Workshop predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Na mnohých kazuistikách si ukážeme špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť. Zámerom workshopu je ...

# zobrazení: 417

Transakčná analýza v organizačnom kontexte

Sia Susorova
Kedy: od 21. 9. 2018 do 23. 9. 2018
Kde: Piešťany, Winterova 24, priestory ATA Slovakia

Workshop so Sandrou Wilson na tému Transakčnej analýzy v organizačnom kontexte a naň nadväzujúcich pracovných zručností. Workshop je súčasťou dlhodobého vzdelávania v TA  a účasť na ňom sa započítava do hodín teórie (20 hodín) v transakčnej analýze.  Workshop je určený pre všetkých, ktorí pracujú s ľuďmi - ľudia v manažmente, psychológovia, sociálni pracovníci, pedagógovia, ...

# zobrazení: 329

Psychosomatické poruchy a ich psychoterapia

Katarína Mihinová
Kedy: od 22. 9. 2018 do 23. 9. 2018
Kde: Bratislava

          Kurz  vás oboznámi so základným ponímaním psychosomatických porúch a terapeutických  postupov, ktoré sa využívajú pri ich liečbe. Účastníkom a účastníčkam budú predstavené možnosti práce s dospelými aj detskými klientmi s psychosomatickými poruchami a lekársky nevysvetliteľnými príznakmi (MUS- Medically Unexplained ...

# zobrazení: 1787

Výcvik v systemickej psychoterapii UMENIE TERAPIE - posledné voľné miesta !!!

Eva Linhová
Kedy: od 23. 9. 2018 do 25. 9. 2018
Kde: Košice

Komplexný 4-ročný psychoterapeutický výcvik, vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov. Výcvik je akreditovaný a spĺňa podmienky EAP. Výcvik bude prebiehať v Košiciach. Výcvik pozostáva z 26 stretnutí (2 a ½ -dňových stretnutí, 1 stretnutie á 25 hod) cca raz za 7 - 9 týždňov (6 stretnutí v ...

# zobrazení: 7137

Test kresby postavy

Katarína Mihinová
Kedy: od 24. 9. 2018 do 25. 9. 2018
Kde: Bratislava

Obsah kurzu možnosti využitia kresebných prejavov v psychodiagnostike základné princípy interpretácie kresieb možnosti projektívneho využitia kresby postavy u detí (napr. ako screeningová metóda alebo v kresbe rodiny) konfrontácia s testom stromu výhody kresby dvoch postáv FDT (vypovedá o vnímaní seba a vzťahu k opačnému pohlaviu) administrácia postup pri interpretácii hľadanie ...

# zobrazení: 4071

Práca s detskou kresbou

Katarína Mihinová
Kedy: od 26. 9. 2018 do 27. 9. 2018
Kde: Bratislava

Zameranie kurzu: Možnosti praktického využitia detskej kresby v psychodiagnostike - pohľad na kresbu ako na príležitosť nazrieť do inak ťažko dostupného vnútorného sveta dieťaťa. Na niekoľkých konkrétnych kresbách sa snažím poukázať na to,  že s detskou kresbou nie je možné pracovať mechanicky. Pri interpretácií je vždy potrebné vnímať každú kresbu v čo najširších súvislostiach a ...

# zobrazení: 3374

EFEKTÍVNY POMÁHAJÚCI ROZHOVOR - Košice

Vladimír Hambálek
Kedy: od 27. 9. 2018 do 28. 9. 2018
Kde: Košice, bližšie bude určené

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru. Workshop je určený pre všetkých, ktorí pri svojej práci vedú rozhovory, ktoré by mali, mohli byť pomáhajúce – psychológovia, sociálni pracovníci, pedagógovia, vychovávatelia, pracovníci v zdravotníctve, manažéri ľudských zdrojov apod. Cieľová skupina však nie je obmedzená profesiou. Prvý z troch ...

# zobrazení: 128

Externship v EFT (Emotionally Focused Therapy) v párovej terapii

lucia novakova
Kedy: od 26. 9. 2018 do 29. 9. 2018
Kde: Praha

Milí kolegové, milé kolegyně,   rády bychom vás tímto pozvaly na první pražský Externship v EFT (Emotionally Focused Therapy) v párové terapii, který se bude konat 26.-29. září 2018 pod vedením Rebeccy Jorgensen, PhD a Sarah Ackerman, LMFT. Tento externship Vám představí klíčové zásady práce s páry - nejen teoreticky, ale i za pomoci živé demonstrace a praktických nácviků.   - ...

# zobrazení: 176

PRÁCA S DEŤMI S PORUCHAMI SPRÁVANIA-OBSADENÉ

Monika Lišková
Kedy: 4. 10. 2018
Kde: Žilina

  PRÁCA S DEŤMI S PORUCHAMI SPRÁVANIA Cieľom workshopu je oboznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej väzby, ponúknuť pochopenie súvislostí medzi typom vzťahovej väzby a správaním dieťaťa. Súčasťou je i náčrt účinných poradenských a terapeutických postupov pri práci s deťmi s poruchou vzťahovej väzby.  KEDY: 04.10..2018 (09:00 hod – 15:30 ...

# zobrazení: 856

Čo možno očakávať od psychológa športu v príprave detí?

Sia Susorova
Kedy: 4. 10. 2018
Kde: Piešťany

Ste rodičia športujúceho dieťaťa/detí?  Zaujímajú vás možnosti psychológie v príprave športovca?   Témy, s ktorými športoví psychológovia pracujú: Mentálny tréning, Vizualizácia, Nervozita, Tréma, Telesné napätie, Strach, Očakávania, Sústredenie sa, Vzťahy, Zlepšenie prípravy, Relaxácia, Stanovovanie si cieľov, Disciplína, Motivácia, Emócie, ...

# zobrazení: 72

Práca s emóciami v poradenskom procese

Vladimír Hambálek
Kedy: od 4. 10. 2018 do 5. 10. 2018
Kde: Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, Bratislava - Staré mesto

Zámerom seminára je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách, keď terapeut/poradca pracuje s rozličnými emočnými stavmi interakcie klient - poradca. Ciele seminára   Na konci seminára by mali účastníci:   poznať možnosti práce s emóciami v poradenskom procese vedieť využiť účinné techniky ktoré uľahčujú skúmanie a porozumenie emóciám vedieť viesť ...

# zobrazení: 144

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť.

Mária Kopčíková
Kedy: od 10. 10. 2018 do 11. 10. 2018
Kde: Bratislava

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť alebo  Vývinové štádiá v živote dieťaťa z pohľadu hlbinnej psychológie Workshop bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka. Hlbinná psychológia skúma psychický vývin dieťaťa v časovo špecifických fázach, (napr. orálna, análna, oidipálna, atď ), kde každá fáza má svoju vývinovú úlohu, ...

# zobrazení: 325

Aplikovanie„Motivačných rozhovorov“v praxi odbor. zamestnancov pri práci s jednotlivcom a skupinou

Vladimír Hambálek
Kedy: od 11. 10. 2018 do 12. 10. 2018
Kde: Bratislava

Zámerom workshopu je prostredníctvom na dôkazoch založeného prístupu (evidence based practice) „Motivačné Rozhovory“ autorov Millera a Rollnicka rozšíriť špecifické vedomosti a praktické zručnosti práce s motiváciou odborných zamestnancov pri práci s jednotlivými žiakmi, triedou, ako aj rodičmi.   Ciele workshopu   Na konci workshopu by mali účastníci:   mať ...

# zobrazení: 88

[ < ] 1 2 3 [ > ]