Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 48 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

Hudbou k rozvoju komunikačných schopností a sociálnych zručností u detí so ŠVVP- online

Monika Adamčíková
Kedy: 26. 10. 2020
Kde: online

CIELE A OBSAH WORKSHOPU Cieľom a obsahom workshopu bude prezentácia hudobných a hudobno – pohybových aktivít zameraných na rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností detí so ŠVVP.   Nosnou časťou workshopu bude prezentácia videí ako príkladov dobrej praxe lektorky a jej kolegov s konkrétnymi deťmi a ich reakciami na ne. Počas 2,5 hodiny trvajúceho ...

# zobrazení: 867

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Tomáš Morcinek
Kedy: od 23. 10. 2020 do 26. 10. 2020
Kde: Praha

Kurz určený pro všechny, kdo chtějí vědět, jak terapeuticky pracovat s jednotlivými charakterovými typy, které popsal Wilhelm Reich a doplnili jeho následovníci. Která témata budou v terapii pravděpodobně ta významná? Jaký přístup, postup nebo techniku zvolit? Předpokladem účasti je znalost základních charakteristik jednotlivých typů. Kurz tedy volně navazuje na seminář Reichovy charakterové typy ...

# zobrazení: 251

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami- OBSADENÝ

Mária Anyalaiová
Kedy: 28. 10. 2020
Kde: Bratislava

O KURZE: Naučíme sa pracovať s terapeutickými/ asociačnými kartami More mócií, Cope, Mythos, Svetom hodnôt a s Kartami s príbehmi.  Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať ...

# zobrazení: 322

Kurz posunkového jazyka cez ZOOM

Denisa Morongova
Kedy: od 1. 8. 2020 do 31. 10. 2020
Kde: ZOOM

Kurz posunkového jazyka pre začiatočníkov aj pokročilých. Varianty: 1) 1x do týždňa cez ZOOM / 1hod / 3 mesiace spolu 12hod = 84, - eur 2) 2x do týždňa cez ZOOM / 1hod / 1,5 mesiaca  spolu 12hod  = 84,- eur 3) individuálne hodiny spolu 12hod = 160,- eur   POSUNKUJETE OD ZAČIATKU DO KONCA  Kurzy posunkového jazyka organizujeme už niekoľko rokov s lektorom, ktorý ...

# zobrazení: 589

Krízová intervencia na školách pre psychológov, špeciálnych, liečebných a sociálnych pedagógov

Mária Anyalaiová
Kedy: od 2. 11. 2020 do 3. 11. 2020
Kde: Bratislava

Skupinová krízová intervencia (Critical Incident Stress Management- modifikovaný pre detskú skupinu) Cieľom kurzu je naučiť sa identifikovať na deťoch a dospelých ich reakcie na veľký stres a krízu, rozoznávať potreby krízou postihnutej populácie. Poznať východiská prevencie, spôsoby identifikácie obetí. Spoznať vlastné copingové stratégie a identifikovať copingové stratégie detí a dospelých. ...

# zobrazení: 470

Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test)

Dušana Priehradná
Kedy: od 4. 11. 2020 do 5. 11. 2020
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné ...

# zobrazení: 1828

"Keď život neteší." Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku depresívnych stavov - ONLINE workshop

Petra Čurdová
Kedy: 7. 11. 2020
Kde: ONLINE

Lektorky vzdelávania: PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.klinická psychologička a psychoterapeutkaMgr. Zuzana Hitkováliečebná pedagogička a psychoterapeutka Depresia sa v živote človeka objavuje ako reakcia na stratu, nadmernú záťaž, alebo v situácii, kedy v živote chýbajú aktívne žité hodnoty. V stave depresie človek nedokáže dostatočne precítiť hodnotu vlastného života, ani sa nedokáže ...

# zobrazení: 219

Zámerné sebapoškodzovanie u detí a mladistvých - ONLINE

Katarína Mihinová
Kedy: od 7. 11. 2020 do 8. 11. 2020
Kde: Bratislava

  Kurz je koncipovaný tak, aby sa najprv účastníci zoznámili s prejavmi, príčinami a predovšetkým funkciou (motiváciou) zámerného sebapoškodzovania u detí a mladistvých. A následne lepšie porozumeli ich správaniu a jeho dôsledkom. Ďalšou tematickou oblasťou kurzu bude konkrétna prezentácia spôsobov práce s dieťaťom a vedenie motivačných rozhovorov. ...

# zobrazení: 3563

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí.

Dušana Priehradná
Kedy: od 9. 11. 2020 do 10. 11. 2020
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Mnohí učitelia venovali veľa času úvahám, ako pracovať s deťmi, ktoré v dôsledku narušenia svojho emocionálneho vývinu vykazujú závažné problémy vo svojom správaní. Tieto deti nie sú schopné vyhovieť všetkým nárokom, ktoré so sebou školská dochádzka prináša. Odmietajú podriadiť sa pravidlám školy, aj pravidlám spoločnosti, v ktorej žijú. Ich nezáujem a pokrivený pohľad na svet im nedovoľuje ...

# zobrazení: 2726

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY (Akreditované MŠ SR)

Dušana Priehradná
Kedy: od 7. 10. 2020 do 12. 11. 2020
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy. Diagnostika attachmentu u detí prebieha formou expresívnych techník, pričom sa využívajú prirodzené média - hra, kresba, piesok, symboly, iné ...

# zobrazení: 5375

Poruchy autistického spektra – úvod

Mária Kopčíková
Kedy: od 11. 11. 2020 do 12. 11. 2020
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Workshop bude viesť Mgr. Hana Celušáková, klinická psychologička, psychoterapeutka, členka tímu Akademického centra výskumu autizmu ACVA pri LF UK. Cieľ tohto workshopu je oboznámiť účastníkov so základnými aktuálnymi vedeckými poznatkami o Poruchách autistického spektra. Čo môžete očakávať? 8 hodín teoretického a praktického (videonahrávky, rozbory kazuistík) vzdelávania. Obsahom ...

# zobrazení: 415

Rodinná doska - Familienbrett OBSADENÉ

Dušana Priehradná
Kedy: 13. 11. 2020
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Rodinná doska je terapeutický materiál vhodný na diagnostickú a terapeutickú prácu s deťmi a mládežou, s rodinami, ale aj s dospelými. Bola vyvinutá v systémovej rodinnej terapii, ale poskytuje široké spektrum využitia. Jednoduchým spôsobom, pomocou symbolického znázornenia, napomáha klientovi do vhľadu na svoju situáciu a pocitov s tým súvisiacich. ...

# zobrazení: 858

Rodinná doska - Familienbrett

Dušana Priehradná
Kedy: 14. 11. 2020
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  Familienbrett – rodinná doska - workshop   PhDr. Lýgia Bátovská (klinická psychologička, psychoterapeutka) Workshop je určený pre záujemcov z radov profesionálov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie. Má využitie aj v koučingu a pri vedení tímov.   Dátum konania: 14.11.2020  (9.00 – ...

# zobrazení: 1875

Hudbou k rozvoju komunikačných schopností a sociálnych zručností u detí so ŠVVP v BA

Monika Adamčíková
Kedy: 14. 11. 2020
Kde: Bratislava

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE Dátum a čas: Sobota 14.11. 2020 od  9:00 – 16:00 KDE: Pod záhradami 62, Bratislava Dúbravka, ATELIÉR SURYA Počet prihlásených: 18 Cena: 49 €/ študenti 44€ (10% zľava), cena zahŕňa lektorné, certifikát a občerstvenie   CIELE A OBSAH WORKSHOPU Cieľom a obsahom workshopu bude prezentácia hudobných ...

# zobrazení: 218

Využitie KB metód u detí s ADHD a poruchami správania - ONLINE

Katarína Mihinová
Kedy: od 10. 10. 2020 do 15. 11. 2020
Kde: Bratislava

Využitie kognitívne – behaviorálnych metód vo výchovnom a vzdelávacom procese u žiakov s ADHD a poruchami správania     Program sa skladá z didaktickej a praktickej časti, ktoré sa navzájom dopĺňajú a striedajú.   Didaktická časť obsahuje základné informácie o kognitívne- behaviorálnom spôsobe práce s deťmi, ktoré trpia psychickými ...

# zobrazení: 4496

TRANSFORMATÍVNY PRÍSTUP V MEDIÁCII

Denisa Morongova
Kedy: od 14. 11. 2020 do 15. 11. 2020
Kde: Zvolen

Relační teorie konfliktu bude představována v sérii interaktivních cvičení, které budou založeny na vlastní zkušenosti účastníků i na analýze audiovizuálních materiálů. Účastníci získají přehled o čtyřech, resp. pěti základních intervencích transformativného mediátora a jejich využití si budou moci vyzkoušet v modelových situacích. Vrcholem kurzu bude komentovaná živá ukázka průběhu ...

# zobrazení: 302

Vzdelávací cyklus v arteterapii u Beate Albrich

Mária Kopčíková
Kedy: od 13. 11. 2020 do 15. 11. 2020
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Centrum pre rodinu Kvapka v roku 2020 (november) otvára dva a pol ročný vzdelávací cyklus v arteterapii pod vedením Beate Albrich Obsah: Vzdelávací cyklus je prevažne praktický a zážitkový. Prináša možnosť zažiť rôzne výtvarné materiály, ich terapeutický efekt a využitie pre arteterapeutickú prácu. Teoretická časť ukotvuje tieto zážitky. Ide o kreatívnu prácu v skupine, odborné ...

# zobrazení: 256

Období dospívání - hledání zdrojů

Tomáš Morcinek
Kedy: od 12. 11. 2020 do 16. 11. 2020
Kde: Brno

Kurz určený přednostně pro absolventy kurzu Oidipovské období - hledání zdrojů. Uspořádání kurzu je podobné, základem je opět, že každý účastník má možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou Monou Lisou Boyesen, přičemž v tomto případě bude použití hudby, kterou si účastníci sami přinesou, součástí všech sessí. Téma Vaší sesse může být z jakéhokoliv životního období od ...

# zobrazení: 265

SANDPLAYING – komplexný kurz

Dušana Priehradná
Kedy: od 1. 10. 2020 do 21. 11. 2020
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  SANDPLAYING – komplexný kurz využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii Mgr. Alena Vávrová (ČR) (lektorka a terapeutka)   Komplexný kurz Sandplaying je určený pre záujemcov z radov profesionálov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie.  Možnosti využitia Sandplaying v praxi sú rozsiahle, ...

# zobrazení: 4533

Dlhodobý výcvik v gestalt psychoterapii

Richard Wolt
Kedy: od 17. 11. 2020 do 22. 11. 2020
Kde: Herľany

Slovenský inštitút pre výcvik v gestalt psychoterapii plánuje otvorenie ďalšieho dlhodobého výcviku v gestalt psychoterapii, ktorý je akreditovaný Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii SIVP. Výcvik vedú akreditovaní lektori v gestalt terapii. Do psychoterapeutického vzdelávania sa môžu prihlásiť: zdravotnícki pracovníci - lekár a psychológ, ktorým v prípade ...

# zobrazení: 2477

[ < ] 1 2 3 [ > ]