Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 33 príspevkov

[ < ] 1 2 [ > ]

Závisť a žiarlivosť

Ivana Gallová
Kedy: 6. 8. 2021
Kde: Žilina

Vážení kolegovia, pozývame Vás na odborný supervízny seminár so psychoanalytickým psychoterapeutom a psychiatrom MUDr.Petrom Pothem. Cieľom seminára je prepojiť teoretické pozadie závisti a žiarlivosti s kazuistikami samotného lektora, ako aj účastníkov. Odkiaľ sa tieto emócie berú, na čo nám slúžia, čo s nimi....na tieto aj mnohé iné otázky sa pokúsi lektor zodpovedať zo psychoanalytického ...

# zobrazení: 222

Krátkodobý výcvik v naratívnej terapii

Eva Linhová
Kedy: od 28. 8. 2021 do 29. 8. 2021
Kde: Košice a aj online cez Zoom

V obdobiach pretrvávania protiepidemických opatrení sa stretnutia budú uskutočňovať online na platforme Zoom. Naratívny prístup využíva pozitívnu moc príbehu, ktorá svojou podmanivosťou formuje ľudskú skúsenosť a napĺňa ju - od počiatku ľudských kultúrnych dejín - zmyslom. Konštruktivistické chápanie jazyka umožňuje - v kontexte systemického prístupu - vnímať ľudské trápenie ako príbeh ...

# zobrazení: 7144

Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test) ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 30. 8. 2021 do 31. 8. 2021
Kde: Online cez Zoom

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov… Anotácia: House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, ...

# zobrazení: 1960

Práca s párom v konflikte.

Dušana Priehradná
Kedy: od 6. 9. 2021 do 7. 9. 2021
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Workshop je určený pre záujemcov z radov profesionálov v oblasti poradenstva a terapie, ktorí pracujú alebo začínajú pracovať s pármi v konflikte. Anotácia: Na tomto seminári sa budeme rozprávať o možnostiach práce s partnermi v procese párového poradenstva, ako aj o príkoriach a rizikách, ktoré táto práca prináša. Nedorozumenia, hádky, konflikty v partnerstve, neschopnosť riešiť problémy a ...

# zobrazení: 859

WORKSHOP: Keď (nás) sloboda ohrozuje. Pohľad existenciálnej analýzy na závislé vzťahy.

Petra Čurdová
Kedy: 11. 9. 2021
Kde: Bratislava

Lektorky vzdelávania: PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. klinická psychologička a psychoterapeutka Mgr. Zuzana Hitková liečebná pedagogička a psychoterapeutka Schopnosť utvárať vzťahy je blízka takmer každému človeku. Čím je človek zrelší, tým sú vzťahy, v ktorých žije, stabilnejšie a súčasne slobodnejšie. Osobnostné zranenia a deficity však mnohým ľuďom bránia, aby boli v blízkych ...

# zobrazení: 157

Traumatizované deti a terapia hrou

Michaela Souček Vaňová
Kedy: od 10. 9. 2021 do 11. 9. 2021
Kde: Banská Bystrica

Téma: Projekcia psychodynamiky traumy a deprivácie u detí Lektorka: PhDr. Eva Reichelová, CSc., klinická psychologička a psychoterapeutka (www.reichelova.sk) Pozývame Vás na odborný seminár akreditovaný Slovenskou komorou psychológov (10 kreditov). Začiatok je v piatok 10.9. o 13:00, koniec v sobotu 11.9. o 16:00. Program seminára a podrobnejšie informácie nájdete v priloženej ...

# zobrazení: 413

Súrodenci a súrodenecká rivalita - ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: 13. 9. 2021
Kde: Online cez Zoom

Rodičia sa na odborníkov často obracajú s otázkami ohľadom vzťahov medzi súrodencami: „ako reagovať na ich večné spory?; ako podporovať ich spoluprácu?; „ako zvládať vzájomnú žiarlivosť?“ „ako sa vyhnúť vzájomnému porovnávaniu?“. Možnosti práce so súrodencami; sprevádzanie deti a rodičov pri konfliktných situáciách; postavenie súrodencov v rodine; práca s hanbou a vinou; ako aj mnohé iné témy ...

# zobrazení: 176

Výcvikový program v ARTEFILETIKE

Bronislava Plešková
Kedy: od 25. 3. 2021 do 17. 9. 2021
Kde: Bratislava

Výcvikový program v ARTEFILETIKE   Akreditované vzdelávanie schválené MŠ SR pod názvom: Artefiletika ako preventívna sociálno – výchovná činnosť v škole, číslo rozhodnutia o akreditácii 1786/2018 – KV.   Forma vzdelávania: 60 hodín – z toho 48 prezenčne, 12 hodín dištančnou ...

# zobrazení: 2921

Výcvik v systemickej psychoterapii UMENIE TERAPIE bol otvorený, možnosť pristúpenia do výcviku!

Eva Linhová
Kedy: od 19. 9. 2021 do 21. 9. 2021
Kde: Košice

Komplexný 4-ročný psychoterapeutický výcvik, vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov. Výcvik je akreditovaný a spĺňa podmienky EAP. Výcvik bude prebiehať v Košiciach. V obdobiach nepriaznivej epidemiologickej situácie sa budú stretnutia uskutočňovať ONLINE. Výcvik pozostáva z 26 stretnutí (2 a ...

# zobrazení: 10592

Komunikačné stratégie pre prácu s "problémovým dieťaťom" v školskom prostredí ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: 22. 9. 2021
Kde: Online cez Zoom

Milí kolegovia, pripravili sme pre Vás odborné semináre na témy, ktoré by Vám mohli pomôcť pri práci a komunikácii s deťmi v školskom prostredí. Celá spoločnosť sa nachádza v situácií, ktorú zažívame prvý krát. Prináša veľa neistoty, napätia a obáv nielen u dospelých, ale aj u detí. Deti veľmi citlivo vnímajú zmeny, ktoré sa okolo nich dejú a nie vždy im rozumejú. Nevedia presne hovoriť o svojich ...

# zobrazení: 855

Kresba domov - projektívny terapeutický nástroj - ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: 22. 9. 2021
Kde: Online cez Zoom

Anotácia: Metóda „Kresby domov“ je terapeutický nástroj, ktorý pomáha klientovi dať jednotlivým udalostiam z jeho života rámec, utriediť ich a to nielen pocitovo, ale aj rozumovo. „Kresba domov“ a rozprávanie o rôznych obdobiach zo života klienta, pomáha vytvárať kontinuitu a súvislosť v jeho inak rozkúskovanom a čiastočne mätúcom príbehu vlastného života. Metóda je zvlášť dobre použiteľná v ...

# zobrazení: 1241

Kde si stúpam na otlak? Večery s Ivanom Verným

Dana Sidorová
Kedy: 24. 9. 2021
Kde: online cez zoom

Ak máte chuť a odvahu skúmať svoje životné cesty, urobiť si krátky coaching svojej pracovnej situácie, nechať si supervidovať prípad z praxe, alebo ste len zvedavý/á na možnosť priameho zážitku procesorientovanej psychológie, srdečne Vás pozývame na dva workshopy s Ivanom Verným. Podujatie je určené pre laickú i odbornú verejnosť. Ivan bude pracovať v strede skupiny s tým, čo ...

# zobrazení: 129

RODINNÁ DOSKA - workshop

Beáta Urbancová
Kedy: 25. 9. 2021
Kde: Inštitút zdravého vývinu, Žilina

  Online prihlásenie TU Technika Rodinnej Dosky ponúka aktívny a kreatívny spôsob na podporu vhľadu do situácie, vzťahov, konfliktov… pri ktorých strácame veľa energie a zároveň ponúka možnosti testovania nových prístupov v riešení – pohľadu zhora a zároveň ponorenia sa dosť hlboko na to, aby rešpektovala potreby osobnosti. „Familienbrett“ – Rodinná ...

# zobrazení: 498

Kurz "Systemický rozhovor" ONLINE

Eva Linhová
Kedy: od 2. 10. 2021 do 3. 10. 2021
Kde: ONLINE cez Zoom

Kurz uskutoční ONLINE cez aplikaciu Zoom. Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy bremena expertnosti a "burn-out" syndrómu (syndrómu vyhorenia), tým, že podnecuje ...

# zobrazení: 12411

JIAS sluchový tréning / praktický kurz

Centrum AVARE
Kedy: od 1. 10. 2021 do 4. 10. 2021
Kde: Online - teoretická časť / Bratislava - praktická časť

Praktický kurz „Individualizovaný sluchový tréning JIAS“ vám dá do rúk účinný nástroj na to, ako môžete zlepšiť rečové a jazykové zručnosti, čítanie, koncentráciu, komunikáciu, celkové sluchové spracovávanie a zredukovať precitlivenosť na zvuky. Dá vám odpoveď na to, prečo napriek tomu, že dieťa počuje dobre, nedokáže dostatočne spracovávať počuté, prečo reaguje oneskorene, prečo sa reč nerozvíja ...

# zobrazení: 344

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí - ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 4. 10. 2021 do 5. 10. 2021
Kde: Online cez Zoom

Anotácia: Mnohí učitelia venovali veľa času úvahám, ako pracovať s deťmi, ktoré v dôsledku narušenia svojho emocionálneho vývinu vykazujú závažné poruchy správania. Tieto deti nie sú schopné vyhovieť všetkým nárokom, ktoré so sebou školská dochádzka prináša. Rovnako nie sú schopné podriadiť sa školskému poriadku a pravidlám. Odmietajú podriadiť sa pravidlám školy, aj pravidlám spoločnosti, v ...

# zobrazení: 3766

Online - Samoregulácia verzus sebakontrola

Dušana Priehradná
Kedy: 11. 10. 2021
Kde: Online cez Zoom

Milí kolegovia, pripravili sme pre Vás odborné semináre na témy, ktoré by Vám mohli pomôcť pri práci a komunikácii s deťmi v školskom prostredí. Celá spoločnosť sa nachádza v situácií, ktorú zažívame prvý krát. Prináša veľa neistoty, napätia a obáv nielen u dospelých, ale aj u detí. Deti veľmi citlivo vnímajú zmeny, ktoré sa okolo nich dejú a nie vždy im rozumejú. Nevedia presne hovoriť o svojich ...

# zobrazení: 654

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správanie dieťaťa ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 12. 10. 2021 do 13. 10. 2021
Kde: Online cez Zoom

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, rodičov…. Anotácia: Vhodná aj nedostatočná starostlivosť vysielajú rôzne správy hlboko do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťaťa a tieto správy majú rôzny efekt na vývin a následne aj na správanie dieťaťa a jeho schopnosť učiť sa. Aj zdanlivo malý stres, ktorý dieťa v ranom veku ...

# zobrazení: 3597

Online - Využitie senzorickej integrácie pri problémoch s attachmentom

Dušana Priehradná
Kedy: 2. 11. 2021
Kde: Online cez Zoom

Milí kolegovia, pripravili sme pre Vás odborné semináre na témy, ktoré by Vám mohli pomôcť pri práci a komunikácii s deťmi v školskom prostredí. Celá spoločnosť sa nachádza v situácií, ktorú zažívame prvý krát. Prináša veľa neistoty, napätia a obáv nielen u dospelých, ale aj u detí. Deti veľmi citlivo vnímajú zmeny, ktoré sa okolo nich dejú a nie vždy im rozumejú. Nevedia presne hovoriť o svojich ...

# zobrazení: 801

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY - ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 4. 10. 2021 do 3. 11. 2021
Kde: Online cez Zoom

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, psychiatrov … Anotácia: K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy. Diagnostika attachmentu u detí prebieha formou ...

# zobrazení: 6308

[ < ] 1 2 [ > ]