Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 48 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

Atlas bezpečia - Špecifiká dieťaťa z náhradnej rodiny alebo dieťaťa s ťažkým životným príbehom v ško

Návrat, o. z.
Kedy: 11. 6. 2020
Kde: Centrum Návrat v Banskej Bystrici

Zážitkový a praktický seminár ponúkame pre pracovníkov škôl, ktorí chcú vedieť viac o tom, ako pracovať s deťmi s ťažkým životným príbehom.   Seminár pre učiteľov, špeciálnych pedagógov, a školských psychológov z celého Slovenska, ktorí sú v školskom prostredí v kontakte s deťmi žijúcimi v adopcii, v pestúnstve, u príbuzných, v profesionálnych rodinách, prípadne v inej forme náhradnej ...

# zobrazení: 249

Akčné techniky pri práci so skupinou

Monika Adamčíková
Kedy: 13. 6. 2020
Kde: Bratislava

Organizačné informácieKedy: 13.6.2020, sobota 9:00 - 16:00,Kde: Pod záhradami 62, Bratislava Dúbravka, ATELIÉR SURYACena: 49€ / študenti 44€ (10% zľava), cena zahŕňa lektorné, certifikát a občerstvenie Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/akcne-techniky-pri-praci-so-skupinou/Akčné techniky pri práci so skupinou(Zážitkový workshop o možnostiach využitia akčných techník a ...

# zobrazení: 30

Online-Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

beata urbancova
Kedy: 15. 6. 2020
Kde: Žilina

Workshop vedie  Mgr. et Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.   Online prihlásenie TU   Karty umožňujú „vidieť dnu“, pomáhajú pochopiť čo sa aktuálne deje, prinášajú obsahy z nevedomia. Karty podporujú rozširovanie vedomia kombináciou verbálneho a imaginárneho. Sú prispôsobiteľné rôznym typom práce, pretože ich hlavným cieľom je uľahčiť ...

# zobrazení: 283

Slová a príbehy v arteterapii

Katarína Mihinová
Kedy: 20. 6. 2020
Kde: Bratislava

Slová a príbehy v arteterapii   Často arteterapia nastupuje tam, kde nestačia slová. No aj tak je veľa spôsobov ako slová, texty, príbehy prepájať s výtvarným tvorivým procesom a využívať liečivý potenciál oboch modalít. Ak nevieme nájsť vlastné slová, môžeme si požičať text niekoho iného, čo nás inšpiruje k tvorbe a následnému zamysleniu. Alebo nám po výtvarnom ...

# zobrazení: 2359

Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

Monika Adamčíková
Kedy: 3. 7. 2020
Kde: Trenčín

K deťom nevyhnutne patria rodičia a my komunikujeme i s nimi osobne, v online priestore, alebo cez telefón.Mnohé situácie sú komunikačne stresujúce a náročné. Naše komunikačné zručnosti je však možné neustále rozvíjať. Zvládnuté komunikačné situácie podporujú sebadôveru a rozvíjajú náš ďalší osobný potenciál a do budúcna posilňujú naše kompetencie.OBSAHOVÉ ZAMERANIE KURZU- Čo všetko sa dá ...

# zobrazení: 28

Detská kresba ako nástroj diagnostiky - výcvikový program

Monika Adamčíková
Kedy: od 13. 3. 2020 do 4. 7. 2020
Kde: Košice

Zameranie výcvikového programu Program predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Mnohé kazuistiky odhalia špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť. Účastníčky a účastníci musia počas výcvikového programu aktívne pracovať s ...

# zobrazení: 667

Práca s kolektívnou históriou

Veronika Holíková
Kedy: od 31. 7. 2020 do 3. 8. 2020
Kde: Aura, Staromestská 8, Banská Štiavnica

Pozývame Vás spolu s Inštitútom proces-orientovanej psychológie Slovensko na seminár o spracovaní kolektívnej histórie s Borisom Sopkom a Neus Andreu.Všetci sme svedkami rastúceho napätia na politickej scéne na celom svete. Polarizácia a fragmentácia spoločnosti preniká až do našich priateľstiev a rodín. Zdá sa, akoby duchovia minulosti znovu naberali na sile. Tento nebezpečný scenár nás môže ...

# zobrazení: 184

Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy. Zdieľanie múdrosti 12 krokov AA.

Lucia Vargová Ištvaniková
Kedy: od 29. 8. 2020 do 30. 8. 2020
Kde: Košice

Centrum osobnostného rozvoja detí a dospelých a Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE) Vás pozývajú na seminár             Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy. Zdieľanie múdrostí 12 krokov AA   Lektorka Mgr. Hana Vojtová – psychoterapeutka, klinická psychologička, EMDR trénerka ...

# zobrazení: 468

Výcvik v analytickej psychológii

Jana Bryjová
Kedy: od 4. 9. 2020 do 6. 9. 2020

Milí priatelia v roku 2020 otvára Česká spoločnosť analytickej psychológie nový beh výcviku. Vzdelávanie prebieha v Brne, Prahe, Pezinku a v Poprade. Výcvik sa otvára každé dva roky. Od roku 2018 funguje na Slovensku prvá slovenská regionálna skupina frekventantov výcviku. Našou snahou  do budúcnosti je čo najviac rozšíriť možnosť vzdelávania v analytickej psychológii na Slovensku. Bližšie ...

# zobrazení: 991

Krátkodobý vycvik v naratívnej terapii

Eva Linhová
Kedy: od 5. 9. 2020 do 6. 9. 2020
Kde: Košice

Naratívny prístup využíva pozitívnu moc príbehu, ktorá svojou podmanivosťou formuje ľudskú skúsenosť a napĺňa ju - od počiatku ľudských kultúrnych dejín - zmyslom. Konštruktivistické chápanie jazyka umožňuje - v kontexte systemického prístupu - vnímať ľudské trápenie ako príbeh podliehajúci zákonom jazyka a s týmto príbehom pracovať ako s takou realitou v jazyku, ktorá sa vzpiera priznať jej ...

# zobrazení: 4667

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správanie dieťaťa

Dušana Priehradná
Kedy: od 9. 9. 2020 do 10. 9. 2020
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  Seminár je zameraný na neurobiologické aspekty sociálneho a emocionálneho vývinu detí; epigenetiku; dopad raného stresu na správanie a sociálne fungovanie dieťaťa; možnosti prepojenia vývinovej neurovedy s terapiou komplexnej traumy.  Vhodná ale aj nedostatočná starostlivosť vysielajú rôzne správy hlboko do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťaťa a tieto správy majú rôzny ...

# zobrazení: 1947

MY BODY | pohyb vo dvojici - vzťahové poradenstvo (víkend)

Ivana Toman Čergeťová
Kedy: od 10. 9. 2020 do 13. 9. 2020
Kde: Liptovský Mikuláš

MY BODY | POHYB VO DVOJICI: v roku 2020 pozývam na 2 úžasné predĺžené víkendy pre páry a tiež single ľudí v rôznorodých vzťahových situáciách. A prečo? Pretože žijeme v komplikovaných vzťahoch. Často stagnujeme. Uprednostňujeme mobily a internet pred dotykmi a spoločnými rozhovormi. Chýba nám dôvera jedného voči druhému. Bojíme sa vyjadrovať city. Blokujeme komunikáciu. A začíname otvárať ...

# zobrazení: 393

Kurz "Systemický rozhovor"

Eva Linhová
Kedy: od 12. 9. 2020 do 13. 9. 2020
Kde: Košice

Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy bremena expertnosti a "burn-out" syndrómu (syndrómu vyhorenia), tým, že podnecuje a podporuje kompetencie a zdroje klienta k ...

# zobrazení: 10011

Zamilovanosť, blízkosť, intimita - a problémy s nimi súvisiace.

Zuzana Hitková
Kedy: od 7. 3. 2020 do 19. 9. 2020
Kde: Bratislava

Pozývame Vás na sériu troch na seba nadväzujúcich workshopov týkajúcich sa sexuality v procese psychoterapie, ktoré sa uskutočnia v termínoch  7.3., 6.6. a 19.9. 2020 v Bratislave.  Pozornosť budeme venovať vývinovým aspektom ľudskej sexuality od detstva až po dospelosť, ako aj najčastejším problémom, ktoré klienti prinášajú do terapie v súvislosti so ...

# zobrazení: 833

Terapeutické masáže a deep draining - ročník 2020 - 2021 (6 víkendů)

Tomáš Morcinek
Kedy: od 16. 9. 2020 do 20. 9. 2020
Kde: Hlavice u Č. Dubu, Praha

Specializovaný výběrový roční kurz. Výuka hloubkové masážní práce na svalovém pancíři a charakterové struktuře vycházející z Wilhelma Reicha a biodynamické psychoterapie Gerdy Boyesen, vhodné pro psychoterapeuty i pro maséry.Lektorkou kurzu bude MUDr. Dana HlaváčkováPsychoterapie zaměřená na tělo je celostní ve svém přístupu ke klientovi a tak různé směry této psychoterapie zahrnují i specifické ...

# zobrazení: 1537

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy,útoku, smrti učiteľa/ žiaka

beata urbancova
Kedy: od 22. 9. 2020 do 23. 9. 2020
Kde: Inštitút zdravého vývinu, Žilina

    Pozývame Vás na 2-dňový kurz v dňoch 22.-23.9.2020 Podmienkou pre tento kurz je potrebné mať absolvovaný : Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (túto informáciu uvediete pri online prihlasovaní - miesto,dátum)   Online prihlásenie TU    Cieľom kurzu je naučiť sa identifikovať na deťoch a dospelých ich reakcie na traumu, potreby krízou postihnutej ...

# zobrazení: 154

Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých

beata urbancova
Kedy: od 24. 9. 2020 do 25. 9. 2020
Kde: Inštitút zdravého vývinu, Žilina

  Pozývame Vás na 2-dňový workshop 24.09.-25.09.2020 v Žiline   Online prihlásenie TU   Psychometrické testy, dotazníky a inventáre môžu popísať jedinca prostredníctvom porovnania s druhými, ale samy o sebe neposkytujú veľa údajov o jeho základných motívoch, potrebách, záťažiach a konfliktoch. Bez tohto porozumenia nemôže byť terapia úspešná. Projektívne metódy naproti tomu ...

# zobrazení: 79

RODINNÁ DOSKA - workshop

beata urbancova
Kedy: 26. 9. 2020
Kde: Inštitút zdravého vývinu, Žilina

  Online registrácia TU   Technika Rodinnej Dosky ponúka aktívny a kreatívny spôsob na podporu vhľadu do situácie, vzťahov, konfliktov... pri ktorých strácame veľa energie a zároveň ponúka možnosti testovania nových prístupov v riešení - pohľadu zhora a zároveň ponorenia sa dosť hlboko na to, aby rešpektovala potreby osobnosti. „Familienbrett“ - Rodinná doska -  je ...

# zobrazení: 52

Spracuj si svoj stres TRE intro

jana vyskočil
Kedy: od 25. 9. 2020 do 26. 9. 2020
Kde: Pezinok

Návrat do svojej sily i zraniteľnej nevinnosti alebo - Ako sa mať naplno a cítiť svoju celistvosť Aktivujte v sebe svoju najhlbšiu časť, ktorá sa stará v našom tele prirodzene o naštartovanie samoliečivých procesov. Napätie a stres tak nezostávajú v tele, ale sa jednoducho “vytrasú” - uvoľnia. Telo sa lieči spontánne. Stres a napätie sa dajú ľahko a účinne uvoľniť z tela. ...

# zobrazení: 72

Zámerné sebapoškodzovanie u detí a mladistvých

Katarína Mihinová
Kedy: od 26. 9. 2020 do 27. 9. 2020
Kde: Bratislava

Kurz je koncipovaný tak, aby sa najprv účastníci zoznámili s prejavmi, príčinami a predovšetkým funkciou (motiváciou) zámerného sebapoškodzovania u detí a mladistvých. A následne lepšie porozumeli ich správaniu a jeho dôsledkom. Ďalšou tematickou oblasťou kurzu bude konkrétna prezentácia spôsobov práce s dieťaťom a vedenie motivačných rozhovorov. Pri práci ...

# zobrazení: 1841

[ < ] 1 2 3 [ > ]