Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 73 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]

Vzťahová väzba – teória a prax

Mária Kopčíková
Kedy: od 29. 1. 2020 do 30. 1. 2020
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava

Workshop bude viesť Mgr. Zuzana Zimová, špeciálna pedagogička, psychoterapeutka. Cieľ tohto workshopu je prehĺbiť poznatky účastníkov o vzťahovej väzbe. Čo môžete očakávať? 16 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania. Obsahom workshopu je: Tematické bloky: Vznik teórie vzťahovej väzby Utváranie vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom Význam vzťahovej väzby v jednotlivých ...

# zobrazení: 2166

Kurz "Systemický rozhovor"

Eva Linhová
Kedy: od 1. 2. 2020 do 2. 2. 2020
Kde: Košice

Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy bremena expertnosti a "burn-out" syndrómu (syndrómu vyhorenia), tým, že podnecuje a podporuje kompetencie a zdroje klienta k ...

# zobrazení: 9550

ARTERAPIA PRI PRÁCI SO SENIORMI-obsadené

Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z.
Kedy: 7. 2. 2020
Kde: Žilina

Ak je vašou profesiou práca s ľuďmi v seniorskom veku a radi sa venujete tvorivej činnosti, využite príležitosť absolvovať workshop zameraný práve na túto oblasť. ARTERAPIA PRI PRÁCI SO SENIORMI Arteterapia je špecifická forma terapie založená na sebavyjadrení a sebapoznávaní prostredníctvom výtvarnej tvorby. Pracuje s tvorbou a zároveň reflexiou zameranou na proces či ...

# zobrazení: 1361

Akreditovaný kurz MAXIK - stimulačný program pre deti s odloženou školskou dochádzkou

Andrej Remšík
Kedy: od 6. 2. 2020 do 7. 2. 2020
Kde: Bratislava

Akreditovaný kurz MAXÍK - stimulačný program pre deti s odloženou školskou dochádzkou Akcia pre odbornú verejnosť Akcia sa koná v dňoch od 06.02.2020 do 07.02.2020 Miesto akcie: Bratislava   Po 3 rokoch sa opäť otvára akreditovaný kurz MAXÍK v spolupráci s Českou Republikou a ako jediný v Slovenskej Repulbike Vám ho ponúkame. Počet je obmedzený, tak sa poponáhľajte a zabezpečte si ...

# zobrazení: 973

Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi

Monika Adamčíková
Kedy: 8. 2. 2020
Kde: Bratislava

Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi Hlavným zámerom muzikofiletiky je rozvíjanie kreatívneho potenciálu osobnosti, získavanie a rozvíjanie psychosociálnych kompetencií a poznávanie kultúrnych hodnôt na základe vlastnej tvorby spojenej s reflexiou. Muzikofiletika prispieva k sebapoznávaniu, pochopeniu a zvládaniu vzťahov medzi jedincom a sociálnym alebo prírodným prostredím a kultúrou. ...

# zobrazení: 133

Program pre deti s ťažkosťami v správaní

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: 8. 2. 2020
Kde: Partizánske

Vzdelávací kurz pre odborníkov z praxe s názvom : Korekčný program Mirabilis pre deti s problémami v správaní v prostredí základnej školy   Cieľové skupiny:    - pedagógovia z I. a II. stupňa ZŠ, výchovní poradcovia, školskí psychológovia a školskí špeciálni pedagógovia    - sociálny pracovník, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg    - ...

# zobrazení: 287

Krátkodobý akreditovaný výcvik: Online krízová intervencia

Marek Madro
Kedy: od 12. 2. 2020 do 13. 2. 2020
Kde: Na vŕšku 6, Bratislava

Mladí ľudia trávia na internete množstvo času. Virtualitu vnímajú ako normálnu a prirodzenú cestu komunikácie a zdroj informácii. No často sa cítia sami a keď prežívajú pocity strachu a úzkosti, sú v krízovej situácii a majú pocit, že nič nemá zmysel, často hľadajú podporu a pomoc na internete. Ak máte možnosť komunikovať s mladými aj online a priblížiť sa im aj v ťažkých chviľach, náš kurz môže ...

# zobrazení: 112

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí.

Dušana Priehradná
Kedy: od 12. 2. 2020 do 14. 2. 2020
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Mnohí učitelia venovali veľa času úvahám, ako pracovať s deťmi, ktoré v dôsledku narušenia svojho emocionálneho vývinu vykazujú závažné problémy vo svojom správaní. Tieto deti nie sú schopné vyhovieť všetkým nárokom, ktoré so sebou školská dochádzka prináša. Odmietajú podriadiť sa pravidlám školy, aj pravidlám spoločnosti, v ktorej žijú. Ich nezáujem a pokrivený pohľad na svet im nedovoľuje ...

# zobrazení: 2158

Program pre deti s odkladom školskej dochádzky_TERMÍN 2020

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: 14. 2. 2020
Kde: Partizánske

KURZ s názvom Rozvíjajúci program Mirabilis pre deti s odkladom školskej dochádzky O programe: Cieľom programu je hravou formou rozvinúť zručnosti, pre ktoré sa u detí realizoval odklad školskej dochádzky. Aktivity v programe sú vytvorené podľa princípov vývinovej psychológie a patopsychológie, zostavené a zamerané v každom stretnutí na rozvoj grafomotoriky, priestorovej ...

# zobrazení: 1103

Úvod do Fraktálnej kresby - autoportrét duše

Ana Bažova Grňa
Kedy: 15. 2. 2020
Kde: Hlohovec

Pozývame Vás na celodenný workshop Fraktálnej kresby dňa 15.2.2020 od 10h do 16h v Hlohovci.   Na workshope ÚVOD DO FRAKTÁLNEJ KRESBY účastníci kreslia svoju prvú „iniciačnú“- diagnostickú kresbu, tzv. autoportrét duše. Prostredníctvom línie a farby získajú informácie o svojom vnútornom stave. Dá sa povedať, že prvýkrát majú možnosť "vidieť" seba a svoju ...

# zobrazení: 1182

Víkendové školenie pre ASISTENTOV PEDAGÓGA

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: od 15. 2. 2020 do 16. 2. 2020
Kde: Partizanske

Pozývame vás na 2dňové vzdelávanie pre asistentov pedagógov s názvom  Asistent pedagóga v triede so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  Vzdelávanie je určené asistentom pedagógov  Dátum vzdelávania: 15. február do 16. február 2020  Harmonogram vzdelávania: Sobota od 10:00 do 18:00 hod.  - legislatívné východiská integrácie žiakov so ŠVVP - ...

# zobrazení: 1627

WORKSHOP špeciálno-pedagogická diagnostika

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: 20. 2. 2020
Kde: Partizánske

  Odborný workshop  Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení   Pozývame Vás na odborný konziliárny workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení, ktorého cieľom bude explorovať proces diagnostikovania cieľovej skupiny detí - klientov poradenských zariadení.   OBSAH workshopu: - štruktúra ...

# zobrazení: 1306

PRÁCA S DEŤMI S PORUCHAMI SPRÁVANIA-OBSADENÉ

Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z.
Kedy: 20. 2. 2020
Kde: Žilina

  „Každé dieťa sa rodí s potrebou byť milované a nikdy z toho nevyrastie.“ Frank A. Clark   Pozývame Vás na workshop:   PRÁCA S DEŤMI S PORUCHAMI SPRÁVANIA   Cieľom workshopu je oboznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej väzby, ponúknuť pochopenie súvislostí medzi typom vzťahovej väzby a správaním dieťaťa. Súčasťou ...

# zobrazení: 1538

Senzorické hry

Monika Adamčíková
Kedy: 21. 2. 2020
Kde: Trenčín

Organizačné informácieKedy: 21.2.2020, piatok 8:30 – 15:30,Kde: Kultúrne centrum Aktivity, o.z., Kyjevská 3183, Trenčín 91108Cena: 59€ / študenti 53€ (10% zľava), cena zahŕňa lektorné, certifikát a občerstvenie Prečo používať senzorické pri práci s deťmi?Deti sa efektívnejšie a hlavne radšej učia cez zážitok, konanie a osobnú skúsenosť. Senzorické hry, ktoré sú nesmierne dôležité ...

# zobrazení: 171

NOVINKA_Korekčný program pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: 22. 2. 2020
Kde: Partizánske

NOVINKA: Vzdelávací jednodňový kurz s názvom  Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ Cieľová skupina: s programom ďalej môžu pracovať pedagogičky a pedagógovia zo ZŠ, školské špeciálne pedagogičky a špeciálni pedagógovia, výchovné poradkyne a výchovní poradcovia, odborní zamestnanci z poradenských a výchovných zariadení (psychológ, špeciálny pedagóg, ...

# zobrazení: 1445

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami- OBSADENÝ

Mária Anyalaiová
Kedy: 25. 2. 2020
Kde: Bratislava

O KURZE: Naučíme sa pracovať s terapeutickými/ asociačnými kartami More mócií, Cope, Mythos, Svetom hodnôt a s Kartami s príbehmi.  Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať ...

# zobrazení: 441

Poradenský email - akreditované vzdelávanie pre odborníkov

Marek Madro
Kedy: 28. 2. 2020
Kde: Na vŕšku 6, Bratislava

„Pošli mi to mailom.“Veta, ktorú používame takmer denne. Príchod mailov znamenal akúsi „revolúciu“ v komunikácii medzi ľuďmi. Nahradili sme písanie listov, pohľadníc. Skončilo sa obdobie dlhého čakania na odpoveď a na poštára. Mailom vybavíme takmer všetko, pracovné záležitosti aj súkromné záležitosti. Ako využiť email v pomoci ľuďom?Občianske združenie IPčko sa od roku ...

# zobrazení: 50

Depresia

Jana Bryjová
Kedy: 28. 2. 2020
Kde: Praha Kláštor Emauzy, Vyšehradská 49

...

# zobrazení: 203

Podporná terapeutická skupina pre rodičov a príbuzných detí s PAS

Petra Čurdová
Kedy: od 1. 10. 2019 do 29. 2. 2020
Kde: Bratislava

V októbri 2019 sa otvára podporná terapeutická skupina pre rodičov a príbuzných dieťaťa s poruchou autistického spektra. Skupinu povedie: PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. klinická psychologička a psychoterapeutka (kontakt pre prípad potreby: 0905 105 344) Skupina sa bude stretávať v utorky v čase od 17:00 do 18:30 hod. v priestoroch zdravotníckeho zariadenia ESBA, ...

# zobrazení: 700

Akreditované vzdelávanie v programe Druhý krok

Druhý Krok
Kedy: od 28. 2. 2020 do 1. 3. 2020
Kde: Bratislava-Sklenárova 1

Akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení pripravujúce ich pre efektívnu prácu na rozvíjanie prosociálneho správania detí s názvom:   Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov (pre odborných pracovníkov, 40 vyučovacích hodín z toho 30 hodín prezenčne, 11 ...

# zobrazení: 77

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]