Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 85 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 5 [ > ]

Dôležitosť životnej histórie detí v NRS

Ivana Kmetova
Kedy: 25. 10. 2019
Kde: Bratislava

Ako hovoriť o minulosti dieťaťa so samotným dieťaťom, význam identity pre dieťa. Odporúčania pre rodičov, odborníkov ako rozprávať s deťmi v rôznych vývojových stupňoch. Vhľad do výskumov v tejto oblasti. Práca s metodikou Kniha života. Kontakt ...

# zobrazení: 247

Úvod do Fraktálnej kresby - autoportrét duše

Ana Bažova Grňa
Kedy: 26. 10. 2019
Kde: Bratislava - Centrum Svet možností

Pozývame Vás na celodenný workshop Fraktálnej kresby dňa 26.10.2019 od 10h do 16h v Bratislave v Centrume Svet možností, Tehelná 25   Na workshope ÚVOD DO FRAKTÁLNEJ KRESBY účastníci kreslia svoju prvú „iniciačnú“- diagnostickú kresbu, tzv. autoportrét duše. Prostredníctvom línie a farby získajú informácie o svojom vnútornom stave. Dá sa povedať, že ...

# zobrazení: 391

UMELECKÁ FRAKTÁLNA KRESBA

Ana Bažova Grňa
Kedy: 26. 10. 2019
Kde: Bratislava - Centrum Svet možností

Workshop UMELECKÁ FRAKTÁLNA KRESBA – pre každého, kto dokáže v ruke držať farbičku Vychádzajú zo samotnej potreby človeka k umeleckému prejavu.   Ľudia okrem toho, že komunikujú verbálne, komunikujú aj vizuálne. Vedeli ste, že viac ako 80% z prostredia prijímame zrakom? Aby sme videli a nielen pozerali, je nutné pestovať pozornosť a rozvíjať citlivosť a vnímavosť. Rozvoj ...

# zobrazení: 595

Sandplay-Sandtray základný kurz

Jana Dejová Hánová
Kedy: od 25. 10. 2019 do 26. 10. 2019
Kde: Žilina

Terapeutické herné pieskovisko je jedným z možných nástrojov, ako nadviazať kontakt s dieťaťom v poradenstve či terapii, získať o ňom diagnosticky hodnotné informácie a terapeuticky pracovať. Metóda využíva prirodzený potenciál hry, kreativity a silu symbolov a podvedomia. Týmto spôsobom sa patom spolu s klientom môžeme dotýkať obsahov, ktoré sú vedomiu utajené alebo sú príliš náročné pre ...

# zobrazení: 313

SYSTEMICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIA krátkodobý výcvik je otvorený, možnosť dodatočného pristúpenia!

Eva Linhová
Kedy: od 26. 10. 2019 do 27. 10. 2019

Výcvik je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou klientelou poradní, zariadení psychosociálnych služieb i klinických pracovísk. *Je určený ...

# zobrazení: 8547

Hry s hudbou v Žiline

Monika Adamčíková
Kedy: 27. 10. 2019
Kde: Žilina

(Zážitkový workshop o možnostiach využitia hudby v pomáhajúcich profesiách)Ciele workshopu:Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti využitia hudby pri práci s deťmi, mládežou a dospelými v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku pri práci s hudbou v skupine a podnietiť tak ich záujem o expresívne prístupy. V rámci workshopu ďalej vytvoriť ...

# zobrazení: 26

METÓDA FRAKTÁLNEJ KRESBY - Pokročilý cyklus

Ana Bažova Grňa
Kedy: 27. 10. 2019
Kde: Bratislava - Centrum Svet možností

  Pozývame Vás na nadstavbové vzdelávanie v rámci Metódy Fraktálnej kresby do Bratislavy, dňa 27.10.2019 v Centrum Svet možností, na ul. Tehelná 25. POKROČILÝ FRAKTÁLNY CYKLUS   Určený je pre tých, ktorý už absolvovali Úvodný program diagnostickej kresby alebo už majú za sebou Intuitívny cyklus tzv. ľahší program a chcú sa profesionálnejšie venovať Fraktálnej ...

# zobrazení: 475

Akreditované vzdelávanie v programe Druhý krok

Druhý Krok
Kedy: od 25. 10. 2019 do 27. 10. 2019
Kde: Bratislava-Sklenárova 1

Akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení pripravujúce ich pre efektívnu prácu na rozvíjanie prosociálneho správania detí s názvom:   Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov (pre odborných pracovníkov, 40 vyučovacích hodín z toho 30 hodín prezenčne, 11 ...

# zobrazení: 312

Mindfulness v každodennom živote- výzvy, nástrahy a ich transformácia

Andrej Jelenik
Kedy: od 25. 10. 2019 do 27. 10. 2019
Kde: Yogahouse, Panenská 33, Bratislava www.yogahouse.sk

Mnohí ľudia v súčasnosti objavujú či už objavili prínosy tréningu mindfulness (všímavosť, resp. bdelá pozornosť k prítomnému okamihu s postojom prijatia a zvedavosti) pre psychické aj fyzické zdravie, odolnosť a spokojnejší život. No väčšina ľudí, ktorých mindfulness zaujme a chcú začleniť jej pravidelnú prax do každodenného života vo forme meditačných cvičení či inak sa skôr či neskôr stretáva s ...

# zobrazení: 215

Online krízová intervencia - akreditovaný tréning pre odborníkov

Marek Madro
Kedy: od 30. 10. 2019 do 31. 10. 2019
Kde: Na vŕšku 6, Bratislava

Mladí ľudia trávia na internete množstvo času. Virtualitu vnímajú ako normálnu a prirodzenú cestu komunikácie a zdroj informácii. No často sa cítia sami a keď prežívajú pocity strachu a úzkosti, sú v krízovej situácii a majú pocit, že nič nemá zmysel, často hľadajú podporu a pomoc na internete. Ak máte možnosť komunikovať s mladými aj online a priblížiť sa im aj v ťažkých chviľach, náš kurz môže ...

# zobrazení: 243

Úvod do Metody fraktální kresby - Autoportrét duše

Ana Bažova Grňa
Kedy: 2. 11. 2019
Kde: Praha - Studio K3

Na workshopu Úvod do Metody Fraktální kresby – AUTOPORTRÉT DUŠE účastníci kreslí svojí první „iniciační“ neboli diagnostickou kresbu, tzv. autoportrét duše. Prostřednictvím linie a barvy získají informace o svém vnitřním stavu. Dá se říci, že prvně mají možnost „vidět“ sebe a svojí duši. Po ukončení kreslení „iniciační“ kresby se účastníci učí kreslit ...

# zobrazení: 125

Umělecká fraktální kresba

Ana Bažova Grňa
Kedy: 2. 11. 2019
Kde: Praha - Studio K3

Workshop UMĚLECKÁ FRAKTÁLNÍ KRESBAJe pro každého, kdo dokáže v ruce držet pastelku. Vychází ze samotné potřeby člověka k uměleckému projevu. Lidé kromě toho, že komunikují verbálně, komunikují i vizuálně. Věděli jste, že více než 80 % z prostředí, ve kterém žijeme, přijímáme zrakem? Abychom věděli, a ne jenom sledovali, je nutné pěstovat pozornost a rozvíjet citlivost a vnímavost. Rozvoj ...

# zobrazení: 168

Imaginativní a dotekové techniky u poruch příjmu potravy

Tomáš Morcinek
Kedy: od 1. 11. 2019 do 3. 11. 2019
Kde: Praha

Kurz je zaměřen na imaginativní a dotekové psychoterapeutické techniky vhodné u osob s poruchami příjmu potravy. Jednotlivé techniky budou probírány sebezkušenostním způsobem, tedy si je účastníci vyzkoušejí sami na sobě. Z imaginativních technik to bude např. imaginace rodinného stolu. Dotekové techniky budou reprezentovány některou z biodynamických masáží (součást ...

# zobrazení: 403

Kto za nás rozhoduje

Sia Susorova
Kedy: 5. 11. 2019
Kde: Piešťany

Súčasná Transakčná analýza I. Berne a jeho dielo "Ako sa ľudia hrajú" sa rozvíja dodnes.  Transakčná analýza ponúka možnosti a riešenia na bežné veci a situácie v našich osobných aj pracovných životoch. Seminár je súčasťou cyklu Súčasná transakčná analýza a možnosti jej použitia v praxi. Prvý workshop je venovaný teórii egostavov, transakciám, strok-om, životným pozíciám a ...

# zobrazení: 821

Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test) OBSADENÉ

Dušana Priehradná
Kedy: 7. 11. 2019
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné ...

# zobrazení: 906

Poruchy príjmu potravy u detí

Mária Kopčíková
Kedy: od 6. 11. 2019 do 7. 11. 2019
Kde: Bratislava

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Poruchy príjmu potravy u detí. Workshop bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka. Lektorka sa bude venovať témam, ako stanovenie diagnózy  porúch príjmu potravy u detí a mladistvých (mentálna anorexia, bulímia a binge-eating). Poukáže na rozdiely medzi pacientmi  z detskej a dospelej populácie a ...

# zobrazení: 192

Spišská Nová Ves - Korekčný program pre žiakov so ŠVVP na I. stupni

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: 8. 11. 2019
Kde: Spišská Nová Ves

Vzdelávací jednodňový kurz s názvom  Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ Cieľová skupina: s programom ďalej môžu pracovať pedagogičky a pedagógovia zo ZŠ, školské špeciálne pedagogičky a špeciálni pedagógovia, výchovné poradkyne a výchovní poradcovia, odborní zamestnanci z poradenských a výchovných zariadení (psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny ...

# zobrazení: 1179

Multidisciplinárne intervencie v rozvode II

Denisa Morongova
Kedy: od 7. 11. 2019 do 8. 11. 2019
Kde: Herľany

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť vybrané kľúčové zručnosti odbornej práce s dieťaťom a rodičmi v kontexte predrozvodovej, rozvodovej a porozvodovej starostlivosti. Cieľová skupina účastníkov: Psychológovia, sociálni pracovníci, mediátori, advokáti a pedagógovia, ktorí pracujú alebo sú súčasťou procesu práce pred, počas a po rozvode rodičov. Ciele workshopu: Ø  ...

# zobrazení: 201

Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie

Katarína Mihinová
Kedy: 9. 11. 2019
Kde: Bratislava

 V arteterapii sa vužívajú rôzne výtvarné médiá ako prostriedok na sebavyjadrenie a komunikáciu neverbálnym spôsobom. Vďaka tomu sa môžeme priblížiť aj k takým emocionálnym zážitkom a obsahom, ktoré sú pre nás skryté, nezrozumiteľné, pôsobia stresujúco alebo vyčerpávajúco. Pre tých, čo nevedia priamo vyjadriť svoje pocity, nevedia ich opísať, pomenovať a preto majú ...

# zobrazení: 1213

Workshop ,,Ako prestať skúmať problém a namiesto toho riešenie"

Katarína Medzihorská
Kedy: od 8. 11. 2019 do 9. 11. 2019
Kde: Banská Bystrica

Workshop pozýva účastníkov do nového pohľadu na problémy a náročné situácie pri práci s deťmi a dospievajúcimi. Do sveta, kde sa namiesto problému zameriavame na zručnosť, ktorú sa môže dieťa naučiť, aby problém zvládlo. Ako oddeliť problém od dieťaťa, a pozerať sa na dieťa so všetkými jeho silnými stránkami, zdrojmi, ktoré má k dispozícii, a na jeho jedinečnosť. Workshop je prakticky zameraný ...

# zobrazení: 237

[ < ] 1 2 3 4 5 [ > ]