Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 46 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

HRANIČNÁ, NARCISTICKÁ, HISTRIÓNSKA osobnostná psychodynamika

Dominika Bednárová
Kedy: od 1. 12. 2023 do 2. 12. 2023
Kde: 1.-2.12.2023 ZVOLEN a 18.12.2023 TRNAVA

Téma HRANIČNÁ, NARCISTICKÁ, HISTRIÓNSKA osobnostná psychodynamika v ponuke 1.-2.12.2023 ZVOLEN a 18.12.2023 TRNAVA Hraničná, narcistická, či histriónska osobnostná psychodynamika býva v rôznej miere, ale často významne asociovaná s ťažkosťami, s ktorými naši klienti/pacienti prichádzajú do odbornej starostlivosti. Rozumieť obrazu, vnútornej dynamike, špecifikám týchto osobnostných ...

# zobrazení: 427

Test ruky - online

Katarína Mihinová
Kedy: od 2. 12. 2023 do 3. 12. 2023
Kde: online

Obsahu kurzu: -       Zoznámenie sa s metódou -       Možnosti a obmedzenia využitia testu ruky -       Základné princípy a postup pri interpretácii -       Signovanie, návrhy doplňujúcich signatúr -       Nové možnosti kvalitatívnej interpretácie -       podrobný rozbor konkrétnych ukážok - konfrontácia s testom stromu a kresbou postavy  Popis metódy  Test ruky (Hand test, Bricklin, ...

# zobrazení: 24873

Praktické tipy a inšpirácia z poradenskej praxe pri práci s deťmi

Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z.
Kedy: 7. 12. 2023
Kde: online- Zoom

https://www.nervuska-arte.sk/workshopy/odborne-vzdelavanie/ Pozývame vás na webinár, ktorého súčasťou budú praktické ukážky z poradenskej praxe (techniky, vedenie spisovej dokumentácie) tipy ako na work-life balance v pomáhajúcej profesií inšpirovanie sa navzájom vlastnými tipmi, ktoré nám pomáhajú v každodennej práci s klientom Cieľová skupina: začínajúci pracovníci a pracovníčky z ...

# zobrazení: 561

VÝCVIK V PROJEKTÍVNYCH METODIKÁCH TABAK A TABAK-C ZAMERANÝCH NA TESTOVANIE AGRESIVITY

Peter Klubert
Kedy: od 6. 12. 2023 do 7. 12. 2023
Kde: online

Program a obsah výcviku: 1. deň: Cieľom prvého dňa je predstavenie a oboznámenie sa s metodikami TABaK a TABaK-C, ktoré vychádzajú z princípov gestalt teórie a terapie. Test TABaK dokáže kvantifikovať mieru agresivity ako aj dynamické charakteristiky agresívnych prejavov. Zameriava sa na 5 oblastí: domáce prostredie, dopravné situácie, práca, verejný priestor a zbrane. TABaK-C je verziou určenou ...

# zobrazení: 513

Vedenie rozhovoru s dieťaťom - pre sociálnych pracovníkov/pedagógov

Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z.
Kedy: 11. 12. 2023
Kde: Žilina

Workshop určený najmä pre začínajúcich sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov a študentov daných odborov. VEDENIE ROZHOVORU S DIEŤAŤOM Praktický workshop zameraný na ukážku rôznych techník, metód a inšpirácií pri vedení rozhovoru s dieťaťom 11.12.2023 (pondelok) Žilina 09:00 hod - 13:00 hod Lektorka: Mgr. et Mgr. Iveta Tarabová, MBA, psychologička, lektorka, ...

# zobrazení: 175

Slová ako mosty: Nenásilná komunikácia

Denisa Morongova
Kedy: od 14. 11. 2023 do 14. 12. 2023
Kde: Online

Online kurz SLOVÁ AKO MOSTY: NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA s autorizovanou lektorkou na NENÁSILNÚ KOMUNIKÁCIU Mgr. Ivanou Horákovou Viac informácii na https://aveprosperita.sk/udalosti/slova-ako-mosty-nenasilna-komunikacia/ Online kurz slúži ako úvod do nenásilnej komunikácie s dôrazom na mediačné zručnosti. Predstavíme si základné atribúty tohoto prístupu, budete mať možnosť ...

# zobrazení: 265

Receptívne využitie hudby pri práci (nielen) s deťmi, online

Alica Sňahničanová
Kedy: 14. 12. 2023
Kde: online cez platformu zoom

(Zážitkový workshop o možnostiach využitia receptívnej formy muzikoterapie a muzikofiletiky pri práci (nielen) s deťmi v pomáhajúcich profesiách) Ciele workshopu: Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti receptívneho využitia hudby pri práci (nielen) s detskými klientmi v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť prácu s hudbou, na ktorej sa sami aktívne ...

# zobrazení: 92

Tréning v Terapii zameranej na emócie pre páry

dagmara jurikovičová
Kedy: od 12. 12. 2023 do 15. 12. 2023
Kde: Online

Tréning v Terapii zameranej na emócie pre páry s psychologičkou Catalinou Woldarsky Meneses, Ph.D. Centre for Psychology and Emotional Health, Švajčiarsko Pozývame vás na 1-ročný tréning EFT-C s psychologičkou Dr. Catalinou Woldarsky Meneses. Tréning bude prebiehať online počas dvoch 4-dňových modulov a jedného 3-dňového modulu (spolu 11 dní výuky). Tréning bude tlmočený do slovenčiny. ...

# zobrazení: 397

TAT – tematicko apercepčný test

Katarína Mihinová
Kedy: od 13. 1. 2024 do 14. 1. 2024
Kde: online

Kurz zoznámi účastníkov a účastníčky so základnými princípmi interpretácie TAT s dôrazom na vyzývacie charakteristiky testu, interpretačné systémy, kazuistické ukážky. Kurz má prispieť k rozvoju základných praktických zručností pri používaní TAT. Popis metódy Tematicko-apercepčný test je individuálnym projektívnym testom osobnosti, ktorý využíva naratívnosť (hovorenie príbehu) klienta k ...

# zobrazení: 465

Rozvíjení vnitřních zdrojů (dětství a rodiče)

Tomáš Morcinek
Kedy: od 19. 1. 2024 do 21. 1. 2024
Kde: Brno

Zrození do bytí (Birth into Being) jsou kompenzační body-psychoterapeutické techniky zaměřené na budování vnitřních zdrojů, které vyvinula Elena Tonetti. Nejznámější technikou Eleny Tonetti je bezesporu vedená imaginace Přepis limbického otisku. Elena Tonetti vytvořila mnohem více různých transformativních technik, které nejsou jen o imaginaci, ale využívají také hraní rolí a další způsoby ...

# zobrazení: 46

ČO V ŠKOLE NEUČIA IV. - Úvod do práce s párom a párovej psychoterapie

Ivana Gallová
Kedy: 26. 1. 2024
Kde: Liptovský Mikuláš

Pozývame Vás na cyklus seminárov vytvorený pre absolventov psychológie a začínajúcich psychológov. Na stretnutiach sa zameriame na porozumenie role psychológa v začiatkoch praxe pri rôznych klientoch a v rôznych zariadeniach. Naším cieľom je podporiť začínajúcich kolegov, aby mali uchopený základný teoretický rámec pre porozumenie klientovi, terapeutickému vzťahu a situácii. Teoretické náhľady ...

# zobrazení: 249

KB intervencie pri práci s úzkostnými deťmi - online

Katarína Mihinová
Kedy: 30. 1. 2024
Kde: online cez zoom

Osnova webinára: • pojem úzkosť, kognitívne-behaviorálny model vzniku úzkosti a jej udržiavanie • teoretické východiská kognitívne-behaviorálnej terapie (KBT) • najčastejšie úzkostné poruchy v detskom veku • prehľad techník, ktoré vychádzajú z KB prístupu a sú dobre využiteľné pri práci s úzkostnými deťmi a žiakmi • Interaktívna časť – kazuistiky a diskusia TERMÍN: 30.1.2024 ...

# zobrazení: 5148

Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test) ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 26. 2. 2024 do 27. 2. 2024
Kde: Online cez Zoom

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov… Anotácia: House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, ...

# zobrazení: 5681

Dieťa a rodina v rozvode

Dušana Priehradná
Kedy: od 27. 2. 2024 do 29. 2. 2024
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Anotácia:. Ak problémy v manželstve pretrvávajú dlhodobo a sú neriešené, môže sa stať, že sa manželstvo rozpadne, skončí rozvodom. Rodičia sú často zahltení svojimi starosťami a nevnímajú, čo sa deje s deťmi. Veľa rodičov sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma odohráva. Deti sú však na každú zmenu veľmi citlivé, vnímajú dusnú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach ...

# zobrazení: 311

Vzťahová väzba v zážitkovej skupine (7 modulov)

Ivana Čergeťová
Kedy: od 8. 9. 2023 do 2. 3. 2024
Kde: Bratislava

Cieľom zážitkovej skupiny je prežiť integráciu teórie vzťahovej väzby do praktického zážitku na sebe v skupinocej dynamike. Vzťahový behaviorálny systém využijeme na prežívanie bezpečného prostedia v skupine. Použijeme princípy teórie vzťahovej väzby na zlepšenie kompetencií jednotlivcov na základe empatie, akceptácie a štýlov pripútania. Naučíme sa podporiť všímavosť vlastného tela v sociálnych ...

# zobrazení: 805

Úvod do biodynamických masáží

Tomáš Morcinek
Kedy: od 1. 3. 2024 do 3. 3. 2024
Kde: Praha

Víkendový úvod nabídne praktickou a sebezkušenostní formou výuku tří biodynamických masážních ošetření (plus případně některé další drobné techniky práce s dotekem).Jedná se o součást biodynamické psychoterapie. Kurz je vhodný pro všechny zájemce a je vstupní branou do připravovaného již desátého opakování kurzu Biodynamické masáže a práce s dotekem. Každé z masážních ošetření bude nejprve ...

# zobrazení: 46

Základy psychosomatiky

Tomáš Morcinek
Kedy: od 8. 3. 2024 do 10. 3. 2024
Kde: Praha

Víkendový kurz zaměřený na základy teorie psychosomatiky především pro ty, kdo terapeuticky pracují s klienty, ať už verbálně nebo přes tělo, a o této problematice mají zatím jen malé nebo žádné povědomí. Kurz bude tedy především teoretický s možností případného zařazení drobných cvičení a technik (na ty ale kurz nebude zacílený). A jak už bylo uvedeno, bude zaměřený na základní informace. Bude ...

# zobrazení: 81

Online - Samoregulácia verzus sebakontrola

Dušana Priehradná
Kedy: 11. 3. 2024
Kde: Online cez Zoom

Aký je rozdiel medzi samoreguláciou a sebakontrolou? Aká je neurobiológia a neuropsychológia ohľadom týchto dvoch pojmov? Čo je skôr? Aké sú dôsledky nedostatočného rozvoja samoregulácie? Aký dopad to má na sebakontrolu? Aké sú prejavy nedostatnočnej sebaregulácie a sebakontroly? Toto sú otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede aj s pomocou kazuistík z praxe. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, ...

# zobrazení: 1976

ČO V ŠKOLE NEUČIA V. - Úvod do psychologickej práce v inštitúciách

Ivana Gallová
Kedy: 15. 3. 2024
Kde: Liptovský Mikuláš

Pozývame Vás na cyklus seminárov vytvorený pre absolventov psychológie a začínajúcich psychológov. Na stretnutiach sa zameriame na porozumenie role psychológa v začiatkoch praxe pri rôznych klientoch a v rôznych zariadeniach. Naším cieľom je podporiť začínajúcich kolegov, aby mali uchopený základný teoretický rámec pre porozumenie klientovi, terapeutickému vzťahu a situácii. Teoretické náhľady ...

# zobrazení: 174

Poruchy príjmu potravy a ich psychoterapia

Katarína Mihinová
Kedy: 16. 3. 2024
Kde: online cez zoom

Kurz o poruchách príjmu potravy poskytuje komplexný pohľad na túto problematiku. Zaoberá sa nielen teoretickými aspektmi psychopatológie týchto porúch, ale taktiež praktickými zručnosťami v oblasti ich diagnostiky a liečby. Obsahová osnova teoretickej časti kurzu: - úvod do problematiky porúch príjmu potravy, definovanie jej hlavných druhov (anorexia nervosa, bulimia nervosa a poruchy ...

# zobrazení: 36

[ < ] 1 2 3 [ > ]