Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 75 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]

Workshop "Liečivá sila rozprávok"

Petra Čurdová
Kedy: 16. 2. 2019
Kde: Bratislava

  Spoločnosť SLEA Slovensko pozýva na workshop "Liečivá sila rozprávok. Rozprávkový príbeh ako dôležitý prostriedok pomoci v detskej psychoterapii." Téma rozprávok a príbehov v psychoterapii nie je nová, ale je stále aktuálna a lákavá. Cez optiku existenciálnej analýzy si priblížime rozprávku ako fenomén, ktorý má dôležité a nezastupiteľné miesto v detskom svete a skrýva ...

# zobrazení: 513

Senzorická integrácia - v škole a pri písaní domácich úloh

Soňa Pekarovičová
Kedy: 16. 2. 2019
Kde: Rodinné centrum Ráčik, Bratislava

Srdečne Vás pozývam na jednodňovú interaktívnu prednášku. Počas dňa Vám predstavím: čo to je senzorická integrácia a ako sa prejavuje jej porucha, aké existujú senzorické stratégie na zefektívnenie učenia sa a ako ich možno použiť v škole pri vyučovaní a doma pri písaní domácich úloh, cez príklady z mojej praxe a analýzu vašich situácií vám predstavím ako stratégie používať doma pri písaní ...

# zobrazení: 348

Obrazy v pieskovisku II - obraz rodiny

Katarína Mihinová
Kedy: od 16. 2. 2019 do 17. 2. 2019
Kde: Bratislava

Obrazy v pieskovisku II – obraz rodiny   Počas dvoch dní sa zoznámite s metódou Sandtray, t.j. terapiou hrou v pieskovisku predovšetkým v kontexte práce s rodinným systémom. Sandtray je metódou, ktorá otvára cestu k podprahovému  kreatívnemu procesu v každom z nás. Využíva znalosti terapie hrou a humanistický, na klienta orientovaný ...

# zobrazení: 957

Motivačno-hodnotiace rozhovory a plán osobného rozvoja

Ivana Toman Čergeťová
Kedy: 21. 2. 2019
Kde: Astrová 2, Bratislava

Cieľom kurzu je praktický nácvik motivačno-hodnotiacich rozhovorov s využitím riadenie podľa cieľov. Osvojíš si postup získavania a dávania spätnej väzby kolegom a podriadeným. Naučíš sa identifikovať kľúčové momenty MHR a postup stanovenia plánu osobného rozvoja pre zamestnanca. Pripravíš sa na mnohé chyby, ktoré riadiaci pracovníci pri MHR robia. Identifikujeme spoločne rôzne typy zamestnancov ...

# zobrazení: 431

Pomoc mladým ľuďom na sociálnych sieťach

Marek Madro
Kedy: 22. 2. 2019
Kde: Bratislava-Staré mesto

Sociálne siete (Instagram, Facebook, Youtube,...) sú fenoménom a prirodzenou súčasťou života mladých ľudí. Vďaka disinhibičnému efektu sú priestorom, kde mladí spoznávajú iných ľudí, učia sa sociálnym kompetenciám, vyhľadávajú názory a informácie, otvorene hovoria o svojich problémoch i ťažkostiach, a zároveň hľadajú pomoc.Ak chceme s mladými ľuďmi komunikovať a pomôcť im, musíme sa za nimi často ...

# zobrazení: 302

Preventívny program Mirabilis pre mládež vo veku 12 - 18 rokov

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: 22. 2. 2019
Kde: Partizánske

  Odborný kurz pre pedagógov a odborníkov z praxe   Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13-18 rokov   O programe: Cieľom programu je nenásilnou a pre mládež prijateľnou (nie poučnou) formou priniesť nový pohľad na učenia sa, ako aj vzťahy s rovesníkmi a „dospelákmi“. V tomto „reflektujúcom“ programe sa používajú interaktívne ...

# zobrazení: 1044

Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Bronislava Plešková
Kedy: 22. 2. 2019
Kde: Bratislava

Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky   Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí. Kurz predstaví také artefiletické techniky, ...

# zobrazení: 1465

12 krokov AA v Terapii Traumy

Jana Dejová Hánová
Kedy: 22. 2. 2019
Kde: Žilina

Inštitút zdravého vývinu v spolupráci so Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE)     Workshop povedie: Mgr. Hana Vojtová Workshop je určený psychológom, psychoterapeutom, psychiatrom a iným záujemcom z pomáhajúcich profesií.   Psychoterapeutická práca s traumatizovanými ľuďmi nás učí pokore: voči životu, voči vlastným možnostiam pomôcť, voči ...

# zobrazení: 496

Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých – s terapeutickými kartami REZILIENCIA

Jana Dejová Hánová
Kedy: 23. 2. 2019

…ako sa ľudia vyrovnávajú s ťažkými udalosťami, ktoré menia ich životy…psychická odolnosť nie je vlastnosť, ktorú niekto má a niekto nemá…. môže sa ju naučiť ktokoľvek…   Workshop je zložený z aktivít zameraných na podporu reziliencie detí, adolescentov a dospelých prostredníctvom terapeutických kariet. Účastníci absolvujú sebaskúsenosť s terapeutickými ...

# zobrazení: 519

KURZ KLASICKEJ HUDOBNEJ IMPROVIZÁCIE s Jiřím Pazourem

Jiří Pazour
Kedy: 23. 2. 2019
Kde: Bratislava, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19

Jednodenní kurz klasické hudební improvizace je určen širokému okruhu zájemců; hudebním pedagogům, studentům, profesionálním i amatérským hudebníkům (klavíristům, skladatelům, ale i ostatním instrumentalistům), muzikoterapeutům nebo i hudebním neprofesionálům se zájmem o tento hudební obor. Náplň kurzu: - seznámení s oborem klasické hudební improvizace - metodika výuky improvizace (získávání ...

# zobrazení: 320

Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi

Monika Adamčíková
Kedy: 26. 2. 2019

Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmiHlavným zámerom muzikofiletiky je rozvíjanie kreatívneho potenciálu osobnosti, získavanie a rozvíjanie psychosociálnych kompetencií a poznávanie kultúrnych hodnôt na základe vlastnej tvorby spojenej s reflexiou. Muzikofiletika prispieva k sebapoznávaniu, pochopeniu a zvládaniu vzťahov medzi jedincom a sociálnym alebo prírodným prostredím a kultúrou. Tento ...

# zobrazení: 172

III. špeciálno-pedagogická konferencia

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: 28. 2. 2019
Kde: Partizánske, Hotel Azul

  P O Z V Á N K A  na odbornú III. špeciálno-pedagogickú konferenciu  ,,Diagnostika, terapia a intervencia detí v inklúzii“ Dátum konania: 28. 02. 2019 Miesto konania: Hotel AZUL AZUL Aréna, Nádražná 2204/8, 958 01 Partizánske Program: 8.00 h. – 8.45 h. Registrácia účastníkov 9.00 h. – 09.30 h. Otvorenie konferencie pod záštitou ambasádorky ...

# zobrazení: 338

Hry s hudbou

Monika Adamčíková
Kedy: 3. 3. 2019
Kde: Trnava

Zážitkový workshop o možnostiach využitia hudby v pomáhajúcich profesiáchCiele workshopu:Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti využitia hudby pri práci s deťmi v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku pri práci s hudbou v skupine a podnietiť tak ich záujem o expresívne prístupy. V rámci workshopu ďalej vytvoriť prostredie pre vlastný ...

# zobrazení: 145

Ako nevyhorieť pri pomáhaní

Mária Kopčíková
Kedy: 6. 3. 2019
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Tento workshop účastníkom/čkam ponúka základnú orientáciu v syndróme vyhorenia – ako mu predchádzať, ako ho spoznám, ako posilniť svoje zdroje, ako nezhorieť. Lektorka: Mgr. Barbora Kuchárová, PhD. psychologička, terapeutka, trénerka Rady Európy v oblasti redukcie požívania drog Pre koho je workshop určený? Psychológovia/psychologičky, psychoterapeuti/psychoterapeutky, ...

# zobrazení: 350

Kresba domov - projektívna terapeutická metóda

Dušana Priehradná
Kedy: 7. 3. 2019
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Metóda „Kresby domov“ je terapeutický nástroj, ktorý pomáha klientovi dať jednotlivým udalostiam z jeho života rámec, utriediť ich a to nielen pocitovo, ale aj rozumovo. „Kresba domov“ a rozprávanie o rôznych obdobiach zo života klienta pomáha vytvárať kontinuitu a súvislosť v jeho inak rozkúskovanom a čiastočne mätúcom príbehu vlastného života. Metóda je zvlášť ...

# zobrazení: 503

Multidisciplinárne intervencie v rozvode

Monika Lišková
Kedy: od 7. 3. 2019 do 8. 3. 2019
Kde: Žilina

Predstavenie a precvičenie si vybraných kľúčových kompetencií odbornej práce s dieťaťom a rodičmi v kontexte predrozvodovej, rozvodovej a porozvodovej starostlivosti. Srdečne Vás pozývame na workshop Multidisciplinárne intervencie v rozvode   Obsah vzdelávania: vytváranie kontaktu s klientmi, tvorba kontraktu (formálny, obsahový, psychologický, percepčný, politický), posúdenie a ...

# zobrazení: 278

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Štefan Vanko
Kedy: 8. 3. 2019
Kde: Bratislava

Lektori:   Mgr. et Mgr.  Mária Anyalaiová, PhD. Termín:   8.3.2019       Rozsah: piatok -  od  9:00 - 17:00 /8 x 45min prednáškových hodín/          Cieľová skupina: Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, psychiatrom, liečebným, špeciálnym a sociálnym pedagógom, pracovníkom ...

# zobrazení: 182

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Štefan Vanko
Kedy: 8. 3. 2019
Kde: Bratislava

Lektori:   Mgr. et Mgr.  Mária Anyalaiová, PhD. Termín:   8.3.2019       Rozsah: piatok -  od  9:00 - 17:00 /8 x 45min prednáškových hodín/          Cieľová skupina: Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, psychiatrom, liečebným, špeciálnym a sociálnym pedagógom, pracovníkom ...

# zobrazení: 171

NARATÍVNA TERAPIA krátkodobý výcvik

Eva Linhová
Kedy: od 9. 3. 2019 do 10. 3. 2019
Kde: Košice

Naratívny prístup využíva pozitívnu moc príbehu, ktorá svojou podmanivosťou formuje ľudskú skúsenosť a napĺňa ju - od počiatku ľudských kultúrnych dejín - zmyslom. Konštruktivistické chápanie jazyka umožňuje - v kontexte systemického prístupu - vnímať ľudské trápenie ako príbeh podliehajúci zákonom jazyka a s týmto príbehom pracovať ako s takou realitou v jazyku, ktorá sa vzpiera priznať jej ...

# zobrazení: 3049

Kurz hypnózy

Lydia Benkova
Kedy: od 8. 3. 2019 do 10. 3. 2019
Kde: Prešov

                               KURZ   HYPNÓZY Termín  :  08.03.2018 – ...

# zobrazení: 445

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]