Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 77 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]

Domáce násilie – jeho podstata a prevencia

Mária Kopčíková
Kedy: od 24. 4. 2019 do 25. 4. 2019
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Centrum pre rodinu Kvapka si Vás dovoľuje pozvať na workshop s Barborou Kuchárovou Obsah: Tento workshop účastníkom/čkam ponúka základnú orientáciu v dynamike násilia medzi blízkymi osobami, ako i identifikáciu rizikových a protektívnych faktorov tohto javu. Lektorka sa bude zameriavať na identifikáciu skutočnej obete domáceho násilia, ako i na spôsob a limity poskytnutia krízovej intervencie ...

# zobrazení: 538

Vplyv výchovy na vývin mozgu dieťaťa

Dušana Priehradná
Kedy: 25. 4. 2019
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  Seminár je zameraný na neurobiologické aspekty sociálneho a emocionálneho vývinu detí; epigenetiku; dopad raného stresu na správanie a sociálne fungovanie dieťaťa; možnosti prepojenia vývinovej neurovedy s terapiou komplexnej traumy.  Vhodná ale aj nedostatočná starostlivosť vysielajú rôzne správy hlboko do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťaťa a tieto správy majú rôzny ...

# zobrazení: 705

Sebapoškodzovanie v detskom a adolescentnom veku - obsadené

Katarína Mihinová
Kedy: 27. 4. 2019
Kde: Bratislava

Seminár zoznámi účastníkov a účastníčky s definíciou, metódami a príčinami zámerného sebapoškodzovania. Informuje o ôsmych typoch motivácie k tomuto správaniu. Zaoberá sa vzťahom psychických porúch a sebapoškodzovania. Informuje o liečbe a výchovných postupoch ako takému správaniu u detí a adolescentov predchádzať. Interaktívna časť je venovaná ...

# zobrazení: 3959

Osamelosť a jej podoby v psychoterapii. 3.česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

Zuzana Hitková
Kedy: 27. 4. 2019
Kde: Bratislava

Pokračujúc v tradícii spoločných česko-slovenských dní existenciálnej analýzy a logoterapie Vás 27. 4. 2019 v Bratislave radi uvítame na ďalšom ročníku. Téma konferencie je „Osamelosť a jej podoby v psychoterapii“. V rámci psychoterapeutického procesu sa stretávame s rôznymi formami osamelosti. Prichádzajú k nám klienti, ktorí žijú osamelo, ...

# zobrazení: 578

WORKSHOP Ľudskosť v psychodiagnostike

Lenka Martinkovičová
Kedy: od 26. 4. 2019 do 27. 4. 2019
Kde: Banská Bystrica - adresu upresníme

O workshope:Workshop sa zameriava na to, ako môžeme pri psychodiagnostike fungovať vo vzťahu s klientom – ako človek s človekom, psychológ/špeciálny pedagóg s klientom, odborník so zdravotne znevýhodnenou osobou, prípadne ešte inak. Psychodiagnostika pomáha dávať nálepky druhým, ale čo to robí s nami samotnými? Ako ovplyvňuje následný dialóg s klientom náš prvotný postoj ku ...

# zobrazení: 358

Akreditované vzdelávanie v programe Druhý krok

Druhý Krok
Kedy: od 26. 4. 2019 do 28. 4. 2019
Kde: Bratislava

Akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení pripravujúce ich pre efektívnu prácu na rozvíjanie prosociálneho správania detí s názvom:   Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov (pre odborných pracovníkov, 40 vyučovacích hodín z toho 30 hodín prezenčne, 11 ...

# zobrazení: 273

Kognitívne behaviorálna intervencia pri práci s úzkostnými deťmi

Katarína Mihinová
Kedy: 28. 4. 2019
Kde: Bratislava

  Seminár sa zaoberá definíciou, etiológiou a terapiou nadmernej úzkosti. Informuje o najčastejších úzkostných poruchách v detskom veku. Ponúka prehľad techník, koré sú ľahko použiteľné pre pedagógov, psychológov a terapeutov, ktorí pracujú s úzkostnými deťmi. Interaktívna časť sa venuje kazuistikám a diskusii o danej problematike. TERMÍN: ...

# zobrazení: 3805

Hry s hudbou

Monika Adamčíková
Kedy: 28. 4. 2019

(Zážitkový workshop o možnostiach využitia hudby v pomáhajúcich profesiách)Ciele workshopu:Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti využitia hudby pri práci s deťmi v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku pri práci s hudbou v skupine a podnietiť tak ich záujem o expresívne prístupy. V rámci workshopu ďalej vytvoriť prostredie pre vlastný ...

# zobrazení: 292

Akreditované vzdelávanie k metodike Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch

Petra Arslan Šinková
Kedy: od 27. 4. 2019 do 28. 4. 2019
Kde: Bratislava

  Pozývame Vás na semináre:   Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, koncentrácie a správania   Modul 1 (27. 4. 2019) – teoretická časť  a Modul 2 (28. 4. 2019) – praktická časť v Bratislave   Vzdelávanie k metodike Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, koncentrácie a správania je určené ...

# zobrazení: 642

Komunikačná bedňa - zapojenie dieťaťa do rozhodovacích procesov

Dušana Priehradná
Kedy: 2. 5. 2019
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

 „Komunikačná bedňa“ je súbor jednoduchých a kreatívnych techník pre efektívne zapojenie dieťaťa do rozhodovacích procesov – ponúka nekomplikované a nápadité spôsoby, ako komunikovať o náročných témach. Obsahuje súbor aktivít, hračiek, hier, senzorických pomôcok, pomôcok na hranie rolí a pracovných listov, ktoré otvárajú komunikáciu s dieťaťom a pomáhajú pri ...

# zobrazení: 1788

Program pre žiakov s ťažkosťami v správaní - Partizánske

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: 3. 5. 2019
Kde: Partizánske

  Vzdelávací kurz pre odborníkov z praxe s názvom :   Korekčný program Mirabilis pre deti s problémami v správaní v prostredí základnej školy   Cieľové skupiny:    - pedagógovia z I. a II. stupňa ZŠ, výchovní poradcovia, školskí psychológovia a školskí špeciálni pedagógovia    - sociálny pracovník, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg    - ...

# zobrazení: 1270

"Rorschachova metóda pre pokročilých (podľa Exnera)" - dlhodobý kurz

Martin Čižmárik
Kedy: od 2. 5. 2019 do 4. 5. 2019
Kde: Košice

Dobrý deň,   po dohode s p. PhDr. Antonom Polákom (lektorom kurzov „ROR podľa Exnera“) si Vám dovoľujem oznámiť, že pod jeho vedením pokračuje dlhodobý kurz/skupina „Rorschachova metóda pre pokročilých“.   Kurz sa pravidelne koná v Košiciach,  pričom nasledujúce stretnutie sa uskutoční v dňoch 02.05.-04.05.2019 (začiatok vo štvrtok o ...

# zobrazení: 38

Hry s hudbou

Monika Adamčíková
Kedy: 5. 5. 2019
Kde: Trnava

Zážitkový workshop o možnostiach využitia hudby v pomáhajúcich profesiáchCiele workshopu:Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti využitia hudby pri práci s deťmi v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku pri práci s hudbou v skupine a podnietiť tak ich záujem o expresívne prístupy. V rámci workshopu ďalej vytvoriť prostredie pre vlastný ...

# zobrazení: 355

Rozvíjanie súcitu k sebe- Všímavé zaobchádzanie s nárokmi a sebakritikou

Andrej Jelenik
Kedy: od 4. 5. 2019 do 5. 5. 2019

Víkendový seminár od soboty 9:30 do nedele 15:30 povedie Mgr. Andrej Jeleník V kultúre nekonečného súťaženia, porovnávania sa s druhými, honby za dokonalosťou a perfektnými výkonmi môže znieť súcit k sebe ako luxus či slabosť, ktorú si nemôžeme dovoliť. Pravdou však je, že bez neho náš život veľmi ochudobňujeme. Moderné výskumy potvrdzujú, že rozvíjanie súcitu ...

# zobrazení: 140

Úvod do Fraktálnej kresby - autoportrét duše

Ana Bažova Grňa
Kedy: 11. 5. 2019

Pozývame Vás na celodenný workshop Fraktálnej kresby dňa 11.5.2019 od 10h do 17h v OZ Tvorivá dielňa,na adrese Slovenskej jednoty 42 v Košiciach.   Prvá časť workshopu (2 a pol hodiny) je vhodná aj pre deti, môžete sa tak zoznámiť s fraktálnou kresbou a aj si ju vyskúšať na sebe. Je to taká malá ukážka a ochutnávka, ak ešte nie ste rozhodnutí absolvovať celodenný ...

# zobrazení: 185

Hry s hudbou

Monika Adamčíková
Kedy: 11. 5. 2019
Kde: Trenčín

(Zážitkový workshop o možnostiach využitia hudby v pomáhajúcich profesiách)   Ciele workshopu: Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti využitia hudby pri práci s deťmi v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku pri práci s hudbou v skupine a podnietiť tak ich záujem o expresívne prístupy. V rámci workshopu ďalej ...

# zobrazení: 154

SYSTEMICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIA krátkodobý výcvik

Eva Linhová
Kedy: od 11. 5. 2019 do 12. 5. 2019

Výcvik je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou klientelou poradní, zariadení psychosociálnych služieb i klinických pracovísk. *Je určený ...

# zobrazení: 7199

Akreditované vzdelávanie v programe Druhý krok

Druhý Krok
Kedy: od 10. 5. 2019 do 12. 5. 2019
Kde: Bratislava

Akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení pripravujúce ich pre efektívnu prácu na rozvíjanie prosociálneho správania detí s názvom:   Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov (pre odborných pracovníkov, 40 vyučovacích hodín z toho 30 hodín prezenčne, 11 ...

# zobrazení: 192

Komunikačné pasce

Sia Susorova
Kedy: 14. 5. 2019
Kde: Piešťany

Aké ťahy na dobré vzťahy   Radi sa rozprávate o vzťahoch? Chcete sebe aj ľuďom okolo seba lepšie rozumieť?    Cieľom semináru je porozumieť viac sebe, svojim rozhodnutiam aj ľuďom vo svojom okolí.   Obsah semináru vychádza z metód transakčnej analýzy: - máme životný scenár - ľudia sú OK - každý je schopný myslieť - každý sa môže rozhodnúť a svoje rozhodnutie ...

# zobrazení: 1372

8. Slovenská konferencia kognitívne behaviorálnej psychoterapie

Miloš Šlepecký
Kedy: od 16. 5. 2019 do 18. 5. 2019
Kde: Liptovský Mikuláš

Srdečne pozývame všetkých KB terapeutov a priaznivcov KBT na 8. Slovenskú konferenciu KBT, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. 05. - 18. 05. 2019 v Lipt. Mikuláši. Bližšie informácie nájdete na našej web stránke www.kbt.sk. Prihlášky na pasívnu účasť prijímame na: kbt.institut@gmail.com do 15.04.2019.  Organizačný ...

# zobrazení: 215

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]