Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 53 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

Porozumieť človeku s poruchou osobnosti

Zuzana Hitková
Kedy: 30. 9. 2022
Kde: Bratislava

Workshop povedú PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. a Mgr. Zuzana Hitková Priblíži prežívanie človeka s poruchou osobnosti, príp. s akcentovanými črtami osobnosti. Cieľom bude porozumieť tomu, čo takýto človek potrebuje, ako reaguje na hranice a prekážky a čím môže byť osloviteľný. Vychádzať budeme z klastrov DSM -5, ktoré stručne porovnáme aj s MKCH-10. Teoretické vstupy budú doplnené ...

# zobrazení: 789

Komplexný kurz / Bilaterálna integrácia

Centrum AVARE
Kedy: od 28. 9. 2022 do 30. 9. 2022
Kde: Bratislava

Program bilaterálnej integrácie (tzv. BI program) je pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. Autorkou programu je Shiela Dobie, OBE. Program ďalej podporili Kristy Brown a dr. Andrew Dalziell, ktorý ho naďalej aktívne rozvíja a veľmi úspešne aplikuje v mnohých krajinách sveta. BI program využíva súbor prirodzených pohybov človeka, ktoré by za bežných okolností mali byť ...

# zobrazení: 1592

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť.

Mária Kopčíková
Kedy: od 5. 10. 2022 do 6. 10. 2022
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť alebo Vývinové štádiá v živote dieťaťa z pohľadu hlbinnej psychológie Seminár bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka. Hlbinná psychológia skúma psychický vývin dieťaťa v časovo špecifických fázach, (napr. orálna, análna, oidipálna, atď ), kde každá fáza má svoju vývinovú úlohu, previazanú ...

# zobrazení: 1146

Prenos a protiprenos v psychoterapii detí

Michaela Souček Vaňová
Kedy: od 6. 10. 2022 do 7. 10. 2022
Kde: Banská Bystrica

Téma: Prenos a protiprenos v psychoterapii detí Lektorka: PhDr. Eva Reichelová, CSc., klinická psychologička a psychoterapeutka (www.reichelova.sk) Pozývame Vás na odborný seminár akreditovaný Slovenskou komorou psychológov (10 kreditov). Začiatok je vo štvrtok 6.10. o 13:00, koniec v piatok 7.10.2022 o 16:00. Program seminára a podrobnejšie informácie nájdete v priloženej ...

# zobrazení: 341

Kompenzační techniky podle Eleny Tonetti I.

Tomáš Morcinek
Kedy: od 7. 10. 2022 do 9. 10. 2022
Kde: Centrum LeVITAs, Minoritská 10, Brno

Zrození do bytí (Birth into Being) jsou kompenzační body-psychoterapeutické techniky zaměřené na budování vnitřních zdrojů, které vyvinula Elena Tonetti. Nejznámější technikou Eleny Tonetii je bezesporu vedená imaginace Přepis limbického otisku. Tu nabízíme v online formě a nejbližší termín najdete zde. Ale Elena Tonetti vytvořila mnohem více různých transformativních technik, které nejsou jen ...

# zobrazení: 837

Zablokovaná dôvera, zablokovaná starostlivosť (online)

Dušana Priehradná
Kedy: 10. 10. 2022
Kde: online- ZOOM

Zablokovaná dôvera a zablokovaná starostlivosť - neurobiologický, genetický a psychologický aspekt vzťahovej väzby - prejavy zablokovanej dôvery u detí - vplyv attachmentu na rodičovstvo - zablokovaná starostlivosť rodičov - možnosti intervencie a liečby Termín: 10. 10. 2022 Čas: 16:00 – 18:00 Poplatok: 25,-€ Forma: online - zoom Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu ...

# zobrazení: 234

Otvára sa nový běh výcviku v jungovskej psychoterapii

Jana Bryjová
Kedy: od 13. 10. 2022 do 14. 10. 2022
Kde: Pezinok, Poprad

Záujemcovia o výcvik v analytickej psychológii C.G. Junga sa môžu hlásiť do nového běhu výcviku v analytickej psychológii, ktorý prebieha pod garanciou Českej společnosti pro analytickou psychologii. Výcvik prebieha v Prahe, Brne, v Pezinku a Poprade. záujemcovia dostanú bližšie info ...

# zobrazení: 2209

Úvod do body-psychoterapie

Tomáš Morcinek
Kedy: od 14. 10. 2022 do 16. 10. 2022
Kde: Praha

Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet možnosti body-psychoterapie sami na sobě a poznat její základními principy. S těmi se v kurzu seznámíte sebezkušenostním způsobem, což znamená, že o teorii nebudeme tolik povídat, ale budeme dělat různá cvičení, na kterých si teoretické principy zažijete sami na sobě. Bude to tedy praktická cesta do vlastního nitra a do těla a také ale získáte nové ...

# zobrazení: 26

Psychicky zranené dieťa a možnosti intervencie (online)

Dušana Priehradná
Kedy: 17. 10. 2022
Kde: online- ZOOM

Psychicky zranené dieťa a možnosti intervencie rozpoznanie symptómov traumy u detí - vplyv typu vzťahovej väzby na dieťa v školskom prostredí - výukové trojuholníky – prejavy, stratégie, - rola školského podporného tímu, rola učiteľa - šikana – boj o miesto v kolektíve - agresivita a agresia v predškolskom a mladšom školskom veku Termín: 17. 10. 2022 Čas: 16:00 – 18:00 Poplatok: ...

# zobrazení: 351

Kognitívne-behaviorálne intervencie pri práci s úzkostnými deťmi a žiakmi - online

Katarína Mihinová
Kedy: 22. 10. 2022
Kde: online cez zoom

Osnova webinára: • pojem úzkosť, kognitívne-behaviorálny model vzniku úzkosti a jej udržiavanie • teoretické východiská kognitívne-behaviorálnej terapie (KBT) • najčastejšie úzkostné poruchy v detskom veku • prehľad techník, ktoré vychádzajú z KB prístupu a sú dobre využiteľné pri práci s úzkostnými deťmi a žiakmi • Interaktívna časť – kazuistiky a diskusia TERMÍN: 22.10.2022 (9,00 – ...

# zobrazení: 1364

Online - Senzorická integrácia a jej prienik do práce s deťmi s problémami v správaní, v regulácií e

Dušana Priehradná
Kedy: 25. 10. 2022
Kde: Online cez Zoom

Vývinové problémy môžu narušiť vytváranie citového puta a schopnosť samoregulácie emocionálnych stavov. Následne sa to začne prejavovať na problémoch dieťaťa v správaní, učení, prežívaní… Ak necháme dieťa nasledovať jeho vnútorné vedenie, zvyčajne robí to, čo je pre jeho nervový systém najlepšie. V rodinnom aj v školskom prostredí dieťa potrebuje integrovať senzorické podnety, emočné prežívanie, ...

# zobrazení: 1815

"Keď vzťah lieči I."

Nina Oravcová
Kedy: od 27. 10. 2022 do 28. 10. 2022
Kde: ZOOM

Pre koho je workshop určený: Psychológovia/ičky, psychoterapeuti/ky, psychiatri/čky, liečební a špeciálni pedagógovia/ičky, sociálni pracovníci/čky, učitelia/ky, lektori/ky, mediátori/ky, mentori/ky, kouči/ky a ďalší ľudia z pomáhajúcich profesií Zámer workshopu: Zámerom workshopu je predstaviť prácu s detským klientom založenú na vzťahu. Predstaviť dynamiku vzťahovej väzby, ako sa ...

# zobrazení: 219

Kresba domov - projektívny terapeutický nástroj - ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: 2. 11. 2022
Kde: Online cez Zoom

Anotácia: Metóda „Kresby domov“ je terapeutický nástroj, ktorý pomáha klientovi dať jednotlivým udalostiam z jeho života rámec, utriediť ich a to nielen pocitovo, ale aj rozumovo. „Kresba domov“ a rozprávanie o rôznych obdobiach zo života klienta, pomáha vytvárať kontinuitu a súvislosť v jeho inak rozkúskovanom a čiastočne mätúcom príbehu vlastného života. Metóda je zvlášť dobre použiteľná v ...

# zobrazení: 2820

Práca s párom v konflikte.

Dušana Priehradná
Kedy: od 3. 11. 2022 do 4. 11. 2022
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Workshop je určený pre záujemcov z radov profesionálov v oblasti poradenstva a terapie, ktorí pracujú alebo začínajú pracovať s pármi v konflikte. Anotácia: Na tomto seminári sa budeme rozprávať o možnostiach práce s partnermi v procese párového poradenstva, ako aj o príkoriach a rizikách, ktoré táto práca prináša. Nedorozumenia, hádky, konflikty v partnerstve, neschopnosť riešiť problémy a ...

# zobrazení: 2042

Test kresby postavy- online

Katarína Mihinová
Kedy: od 5. 11. 2022 do 6. 11. 2022
Kde: Bratislava

Obsah kurzu   možnosti využitia kresebných prejavov v psychodiagnostike základné princípy interpretácie kresieb možnosti projektívneho využitia kresby postavy u detí (napr. ako screeningová metóda alebo v kresbe rodiny) konfrontácia s testom stromu výhody kresby dvoch postáv FDT (vypovedá o vnímaní seba a vzťahu k opačnému pohlaviu) administrácia postup pri interpretácii hľadanie ...

# zobrazení: 15153

Komunikačné stratégie pre prácu s "problémovým dieťaťom" v školskom prostredí ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: 7. 11. 2022
Kde: Online cez Zoom

Deti veľmi citlivo vnímajú zmeny, ktoré sa okolo nich dejú a nie vždy im rozumejú. Nevedia presne hovoriť o svojich pocitoch, čo ale neznamená že ich neprežívajú. Práve naopak úzkosť a strach sa u nich zvyšuje a ovplyvňuje nielen ich prežívanie, ich myšlienky ale aj ich správanie. „ Problémové dieťa“ v škole a čo s ním? Klamstvá, nerešpektovanie zadaných hraní, pravidiel a autorít, problémy ...

# zobrazení: 2023

Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých

Mária Kopčíková
Kedy: od 9. 11. 2022 do 10. 11. 2022
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Workshop bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka. Psychometrické testy, dotazníky a inventáre môžu popísať jedinca prostredníctvom porovnania s druhými, ale samy o sebe neposkytujú veľa údajov o jeho základných motívoch, potrebách, záťažiach a konfliktoch. Bez tohto porozumenia nemôže byť terapia úspešná. Projektívne metódy naproti tomu ponúkajú podložené ...

# zobrazení: 655

Psychosomatické poruchy a ich psychoterapia - ONLINE

Katarína Mihinová
Kedy: od 12. 11. 2022 do 13. 11. 2022
Kde: Bratislava

  Krátky popis kurzu Kurz  vás oboznámi so základným ponímaním psychosomatických porúch a terapeutických  postupov, ktoré sa využívajú pri ich liečbe. Účastníkom a účastníčkam budú predstavené možnosti práce s dospelými aj detskými klientmi s psychosomatickými poruchami a lekársky nevysvetliteľnými príznakmi (MUS- Medically Unexplained Symptoms). Teoreticky kurz vychádza z aktuálneho ...

# zobrazení: 6035

Kurz "Systemický rozhovor" ONLINE - posledné voľné miesta!

Eva Linhová
Kedy: od 12. 11. 2022 do 13. 11. 2022
Kde: ONLINE cez Zoom

Kurz sa uskutoční ONLINE cez aplikáciu Zoom. Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy bremena expertnosti a "burn-out" syndrómu (syndrómu vyhorenia), tým, že ...

# zobrazení: 13916

Úvod do body-psychoterapie

Tomáš Morcinek
Kedy: od 11. 11. 2022 do 13. 11. 2022
Kde: Brno

Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet možnosti body-psychoterapie sami na sobě a poznat její základními principy. S těmi se v kurzu seznámíte sebezkušenostním způsobem, což znamená, že o teorii nebudeme tolik povídat, ale budeme dělat různá cvičení, na kterých si teoretické principy zažijete sami na sobě. Bude to tedy praktická cesta do vlastního nitra a do těla a také ale získáte nové ...

# zobrazení: 15

[ < ] 1 2 3 [ > ]