Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 49 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

Lüscherov test farieb - ONLINE

Katarína Mihinová
Kedy: 11. 2. 2023
Kde: online

  Popis metódy: Lüscherov test farieb (štandardný test ôsmych farieb, „malý“ Lüscher, podľa prekladu a v úprave V. Dvořáčka), ako rýchla, jednoduchá a pre testovaných minimálne ohrozujúca projektívna technika ponúka základný pohľad na osobnosť, predovšetkým  na spôsoby prežívanie.  Dá sa využiť u detí aj dospelých.   Obsah kurzu: ·         - Zoznámenie sa s metódou ·         - Lüscherova ...

# zobrazení: 21931

Diagnostický potenciál muzikoterapeutických a muzikofiletických hier a aktivít

Alica Sňahničanová
Kedy: 12. 2. 2023
Kde: TRENČÍN

Hlavným cieľom je priblížiť možnosti využitia rôznych muzikoterapeutických a muzikofiletických techník ako diagnostických. Účastníci sa tak oboznámia s tým, aká je podstata a základné princípy diagnostickej činnosti. Vyskúšajú si zážitkovo rôzne muzikoterapeutické a muzikofiletické hry a aktivity s ich diagnostickým potenciálom. Pre koho je workshop určený? Odborníkov v pomáhajúcich ...

# zobrazení: 59

Prvá pomoc pre vysoko citlivých klientov a pomáhajúcich pracovníkov (online)

Dušana Priehradná
Kedy: 13. 2. 2023
Kde: online- ZOOM

Prvá pomoc pre vysoko citlivých klientov a pomáhajúcich praovníkov. Čo znamená vysoká citlivosť a čo s ňou robiť? S čím je vysoká citlivosť často zamieňaná? Vysoká citlivosť – mínus či plus; ako z nevýhody urobiť prednosť? Ako sa zotaviť po prepade energie? Čo robiť, keď sme vstrebali energiu a emócie druhých? Ako si pri vysokej citlivosti vybudovať láskavejší a bezpečnejší život? Vysoká ...

# zobrazení: 569

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí - ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 14. 2. 2023 do 15. 2. 2023
Kde: Online cez Zoom

Anotácia: Mnohí učitelia venovali veľa času úvahám, ako pracovať s deťmi, ktoré v dôsledku narušenia svojho emocionálneho vývinu vykazujú závažné poruchy správania. Tieto deti nie sú schopné vyhovieť všetkým nárokom, ktoré so sebou školská dochádzka prináša. Rovnako nie sú schopné podriadiť sa školskému poriadku a pravidlám. Odmietajú podriadiť sa pravidlám školy, aj pravidlám spoločnosti, v ...

# zobrazení: 5546

Využívanie prvkov rapovej terapie

Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z.
Kedy: 15. 2. 2023
Kde: online - ZOOM

Využívanie prvkov rapovej ...

# zobrazení: 340

Kurz "Systemický rozhovor" ONLINE

Eva Linhová
Kedy: od 18. 2. 2023 do 19. 2. 2023
Kde: ONLINE cez Zoom

Kurz sa uskutoční ONLINE cez aplikáciu Zoom. Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy bremena expertnosti a "burn-out" syndrómu (syndrómu vyhorenia), tým, že ...

# zobrazení: 14758

15 spôsobov ako motivovať rodiča k spolupráci (online)

Dušana Priehradná
Kedy: 20. 2. 2023
Kde: online- ZOOM

15 spôsobov ako motivovať rodiča k spolupráci - o čo sa snažíme pri komunikácií s rodičom - vhodné a nevhodné reakcie terapeuta - rodič zameraný na výkon, tichý rodič, verbálne agresívny rodič, rodič v odpore, rodič prenášajú ci zodpovednosť, zahlcujúci rodič - možné obranné stratégie rodiča pri komunikácií Termín: 20. 02. 2023 Čas: 16:00 – 18:00 Poplatok: 25,-€ Forma: online Pokiaľ ...

# zobrazení: 595

Krízová intervencia na školách v prípade suicidálneho zámeru a po suicidálnom čine v škole. OBSADENÝ

Mária Anyalaiová
Kedy: od 27. 2. 2023 do 28. 2. 2023
Kde: Bratislava

Cieľom kurzu je rozpoznať znaky človeka v akútnom strese. Spoznať spôsoby nalaďovania sa na detského a dospelého klienta v akútnom strese, jeho vedenie na bezpečné miesto. Poznať princípy a spôsob poskytovania krízovej intervencie človeku so samovražedným úmyslom. Poznať príčiny a možnosti prevencie samovražedného správania. Účastníci sa na kurze naučia vyhodnocovať riziko suicidálneho činu u ...

# zobrazení: 425

Dieťa a rodina v rozvode ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 28. 2. 2023 do 2. 3. 2023
Kde: Martin, Inštitút rodinnej terapie

Anotácia: Ak problémy v manželstve pretrvávajú dlhodobo a sú neriešené, môže sa stať, že sa manželstvo rozpadne, skončí rozvodom. Rodičia sú často zahltení svojimi starosťami a nevnímajú, čo sa deje s deťmi. Veľa rodičov sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma odohráva. Deti sú však na každú zmenu veľmi citlivé, vnímajú dusnú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítomné. Pre ...

# zobrazení: 2940

"Keď vzťah lieči" - modul II.

Nina Oravcová
Kedy: od 2. 3. 2023 do 3. 3. 2023
Kde: on-line ZOOM

Pre koho je workshop určený: Psychológovia/ičky, psychoterapeuti/ky, psychiatri/čky, liečební a špeciálni pedagógovia/ičky, sociálni pracovníci/čky, učitelia/ky, lektori/ky, mediátori/ky, mentori/ky, kouči/ky a ďalší ľudia z pomáhajúcich profesií Východiskové princípy: - Vzťahová väzba - Dynamický smer - Vzťahová psychoterapia Zámer workshopu: Zámerom workshopu je predstaviť ...

# zobrazení: 79

Kurz mindfulness MBSR-MBCT

Andrej Jelenik
Kedy: od 11. 1. 2023 do 8. 3. 2023
Kde: online na Zoom

Prežívate už dlhšie vnútorné napätie či znížený výkon kvôli dlhodobému stresu? Chronické bolesti? Psychosomatické ťažkosti? Obmedzenú schopnosť sa sústrediť? Pocit preťaženia či vyčerpania z nekonečného kolobehu povinností? Ťažkosti zvládať náročné emócie či zacyklené negatívne myšlienky? Chcete predísť vyhoreniu? Alebo máte len túžbu znovu sa dostať lepšie do kontaktu so sebou a svojimi ...

# zobrazení: 517

Senzorické typy rodiča a dieťaťa (online)

Dušana Priehradná
Kedy: 15. 3. 2023
Kde: online- ZOOM

Senzorické typy rodiča a dieťaťa. Poznanie senzorického typu rodiča a dieťaťa napomáha zvládať situácie v rodine. Odborným zamestnancom to pomáha pri podpore rodičov, ako porozumieť správaniu a reakciám detí a ako uchopiť niektoré výchovné situácie. Keď rodičia a deti napĺňajú svoje zmyslové podnety, život sa stáva hladší a plynulejší. Termín: 15.03.2023 Čas: 09:00 – 15:00 Lektorka: Mgr. ...

# zobrazení: 243

Správanie dieťaťa ako spôsob komunikácie (online)

Dušana Priehradná
Kedy: 16. 3. 2023
Kde: online- ZOOM

Správanie dieťaťa ako spôsob komunikácie tradičné chápanie prejavov problematického správania čo nám chce dieťa svojim správaním povedať agresívne, neposlušné, problém s rešpektovaním autorít, klamanie, hlučné, krádeže, neplnenie povinnosti, problémy s hranicami a autoritami, problémy s rovesníkmi, adaptácia na zmeny, sebapoškodzovanie, dobré dieťa námety do praxe Termín: 16. 03. ...

# zobrazení: 509

Úvodní víkend biodynamických masáží

Tomáš Morcinek
Kedy: od 17. 3. 2023 do 19. 3. 2023
Kde: Praha

Víkendový kurz zaměřený na sebezkušenostní výuku několika základních biodynamických masážních ošetření. Jedná se o součást biodynamické psychoterapie. Kurz je vhodný pro všechny zájemce a je vstupní branou do připravovaného již desátého opakování kurzu Biodynamické masáže a práce s dotekem. Každé z masážních ošetření bude nejprve demonstrováno a pak si jej zkusíte v dostatečném časovém rozsahu ...

# zobrazení: 172

Bilaterálna integrácia - Komplexný kurz

Katarína Sipos Centrum Avare
Kedy: od 22. 3. 2023 do 24. 3. 2023
Kde: Bratislava

Komplexný kurz / Bilaterálna integrácia Akcia pre odbornú verejnosť Akcia sa koná v dňoch od 22. 3. 2023 do 24. 3. 2023 Miesto akcie: Bratislava Program bilaterálnej integrácie (tzv. BI program) je pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. Autorkou programu je Shiela Dobie, OBE. Program ďalej podporili Kristy Brown a dr. Andrew Dalziell, ktorý ho naďalej aktívne rozvíja a veľmi ...

# zobrazení: 188

Grafomotorické praktikum

Jarka Barčíková
Kedy: 25. 3. 2023
Kde: Žilina

Cieľ kurzu: priviesť odborníkov pracujúcich s detmi so špeciálnymi potrebami k hlbšiemu pochopeniu motorických a percepčných mechanizmov ako nevyhnutného predpokladu rozvíjania grafomototrických zručností. Náplň vzdelávacej aktivity: bude zameraná na metodickú podporu v teoretickej a praktickej oblasti, ktoré sa budú vzájomne prelínať. Teoretické penzum bude zahŕňať kľúčovú pojmológiu na ...

# zobrazení: 28

Akreditované vzdelávanie – Výklad snov pre psychológov a psychoterapeutov v praxi (3. beh)

Dušan Fábik
Kedy: od 24. 3. 2023 do 25. 3. 2023
Kde: Centrum HUB, Černyševského 10, Bratislava

Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 12 kreditov. Lektor: PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD. Dvojdňový seminár predstaví výklad snov uplatniteľný v individuálnej aj skupinovej forme. Špecifikom prezentovaného prístupu je jeho vedecká spoľahlivosť, ktorá nepreferuje žiadnu psychoterapeutickú školu, ale stavia na objektívnych vedeckých dôkazoch. Výsledkom sa stáva jedinečný ...

# zobrazení: 67

Zámerné sebapoškodzovanie u detí a mladistvých - ONLINE

Katarína Mihinová
Kedy: od 25. 3. 2023 do 26. 3. 2023
Kde: Bratislava

  Kurz je koncipovaný tak, aby sa najprv účastníci zoznámili s prejavmi, príčinami a predovšetkým funkciou (motiváciou) zámerného sebapoškodzovania u detí a mladistvých. A následne lepšie porozumeli ich správaniu a jeho dôsledkom. Ďalšou tematickou oblasťou kurzu bude konkrétna prezentácia spôsobov práce s dieťaťom a vedenie motivačných rozhovorov. Pri práci s diaťaťom, ktoré sa sebapoškodzuje ...

# zobrazení: 8396

Muzikofiletika - medzi umením a terapiou

Alica Sňahničanová
Kedy: 30. 3. 2023
Kde: online, platforma ZOOM

V skupine max. 16 účastníkov sa v úvode vzdelávania budeme snažiť priblížiť k muzikofiletike ( k hranici medzi umením a terapiou). Ďalej sa budeme zaoberať hlavne praktickými technikami, ktoré potom v rámci záverečnej diskusie s účastníkmi modifikujeme pre rôzne skupiny klientov, podľa toho, v akých zariadeniach a s akými klientami účastníci vzdelávania pracujú. CIEĽOVÁ SKUPINA Vzdelávanie ...

# zobrazení: 54

Dotazník k diplomovej práci ohľadom rozvodu

Lucia Vidová
Kedy: od 3. 1. 2023 do 31. 3. 2023
Kde: Trnavská Univerzita

Dobrý deň, som študentkou 5. ročníka psychológie na Trnavskej Univerzite v Trnave a chcela by som Vás poprosiť o pomoc pri realizácií výskumu k mojej diplomovej práci, ktorá sa zaoberá problematikou rozvodu vo vzťahu s faktormi ako je posttraumatický rast, odpustenie, agresivita a zvládacie stratégie u rozvedených ľudí. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie cca 15-20 min. a jedinou PODMIENKOU ...

# zobrazení: 135

[ < ] 1 2 3 [ > ]