Články

Najnavštevovanejšie články | Najnovšie články
Najnovšie články - 314 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 [ > ]

Hľadám prácu / prax - absolventka liečebnej pedagogiky

Články

Dobrý deň. Som absolventkou druhého stupňa vysokoškolského štúdia na UK v Bratislave v odbore logopédia a liečebná pedagogika. Princípy liečebnej pedagogiky pokladám za nesmierne prínosné a efektívne a prácu s ľuďmi za krásnu, preto by som sa veľmi rada zamestnala niekde, kde by som mohla v praxi uplatniť všetko, čo som sa počas vysokej školy naučila a možno tým niekomu zlepšila kvalitu ...

# zobrazení: 228

Voľné miesta pre klientov s duševnou poruchou v podporovanom bývaní.

Články

Dss-MOST, v Bratislave. Chcete si vyskúšať väčšiu samostatnosť? Ponúkame voľné miesta klientom v podporovanom bývaní, pre ženy a mužov (ľudí s duševnou poruchou) v Bratislave s trvalým pobytom v Bratislavskom alebo Trnavskom kraji Pre koho: Pre ľudí s duševným ochorením z Bratislavského alebo Trnavského kraja. Ak sa chcete naučiť fungovať samostatnejšie a naučiť sa starať o ...

# zobrazení: 202

Recezia knihy - Manfred Spitzer: Digitálna demencia

Články

PaedDr. Lucia Süttö, PhD. Katedra pedagogickej a školskej psychológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra Nemecký psychiater Manfred Spitzer napísal v rokun 2014 knihu s dobrým titulkom Digitálna demencia a s ešte lepším podtitulkom: Ako pripravujeme sami seba a naše deti o rozum. Vyhlasuje, že keď prenášame intelektuálnu prácu na digitálne médiá, potom ju už ...

# zobrazení: 549

Intersexuálne (gender) rozdiely v matematike verzus fatky/mýty.

Články

Abstrakt: Intersexuálne rozdiely sa v posledných rokoch výrazne znížili. Štúdia z roku 1990 autorov Hyde, J.S., Fennema, E. , Lamon, S.J. na základe výsledkov svojho výskumu popisujú, že dievčatá sú v matematike úspešnejšie na základných a stredných školách, zatiaľ čo chlapci sú úspešnejší na vysokých školách. Intersexuálne rozdiely sú v matematike malé no napriek tomu dievčatá potrebujú ...

# zobrazení: 523

Prosíme o pomoc

Články

Prosíme o pomoc Dobrý deň, sme skupina vysokoškolákov študujúcich prevažne IT odbory, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú tvorbe webov. Aktuálne pracujeme na novom projekte, ktorého cieľom je uľahčiť ľuďom prístup k pomoci v oblasti duševného zdravia. Pre tieto účely vytvárame zozam odborníkov na Slovensku, na ktorých sa ľudia môžu v prípade potreby obrátiť. Ak ste odborník, budeme veľmi ...

# zobrazení: 479

Úroveň exekutívnych funkcií vzhľadom na pohlavie dospievajúcich

Články

Anotácia: Autori predkladanej štúdie venujú pozornosť niekoľkým aspektom exekutívnych funkcií (ako je ich biologická a sociálna determinácia, druhy a poruchy) a predstavujú výskum s cieľom zistiť, či v štádiu dospievania vykazuje miera exekutívnych funkcií vzhľadom na pohlavie významný rozdiel. Annotation: The authors of the presented study pay attention to several ...

# zobrazení: 1328

O výchove dospievajúcich: Kontrolovať či nekontrolovať?

Články

  Milí čitatelia,  dávam vám do pozornosti popularizačnú brožúru, ktorú sme pripravili na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.  Brožúra sa venuje problematike rodičovskej kontroly v období dospievania detí. V kníhkupectvách a na internete je dostupných mnoho informácií a rád pre rodičov o tom, ako ...

# zobrazení: 2767

Voľné miesta v podporovanom bývaní pre ľudí s duševnou poruchou z Bratislavského kraja

Články

Chcete si vyskúšať väčšiu samostatnosť?   Ponúkame voľné miesta  klientom v podporovanom bývaní, pre ženy  a mužov v  Bratislave s trvalým pobytom v Bratislavskom alebo Trnavskom kraji   Pre koho: Pre ľudí s duševným ochorením z Bratislavského alebo Trnavského kraja. Ak sa chcete naučiť fungovať samostatnejšie  a  naučiť  sa starať o ...

# zobrazení: 1423

Dss-MOST, n.o. ponúka služby psychologickej ambulancie v Bratislave

Články

Dss-MOST, n.o. ponúka služby psychologickej ambulancie v Bratislave Pre koho: Psychologické služby sú prioritne určené pre klientov s nízkym príjmom, predovšetkým pre pacientov či bývalých pacientov psychiatrie, ich príbuzných a ľudí, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii. Kde: Službu poskytujeme v  priestoroch Dss-MOST, n.o., na Haanovej 10, Bratislava-Petržalka. O službe: V ...

# zobrazení: 1349

HĽADÁME JEDNOROŽCE (KOLEGOV)

Články

Jednorožec je trendy!  Plyšák, na tričku, na mobile, v mobile,…Kto je jednorožec v psychológii?  A pýtaš sa, čo to bol za šibnutý nápad spojiť jednorožce a psychológiu? Poďme sa na to pozrieť…Aj Ty ním totiž môžeš byť! Zdá sa Ti, že si šľachetné “zviera” medzi psychológmi, niekedy až mýtické? Že si múdry, ale nepotrebuješ to dokazovať ...

# zobrazení: 2455

Vplyv učebných štýlov žiakov na ich študijné výsledky

Články

Lucia Süttö, Robert Tomšik Katedra pedagogickej a školskej psychológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra Annotation: The article have theoretical-research character. On the theoretical level, it focuses on describing learning styles, namely deep and surface learning styles. These two constructs of are analyzed in article by several authors. ...

# zobrazení: 3749

Arteterapia fraktálnou kresbou

Články

                                ARTETERAPIA FRAKTÁLNOU ...

# zobrazení: 3014

Pozitivita vs. negativita

Články

TO, ako zmýšľame, TO aj žijeme. Prejavuje sa to v čomkoľvek, na čo siahneme, čo vypovieme alebo ako vnímame okolnosti a situácie, ktoré nás životom sprevádzajú. V poslednej dobe zaznamenávame okolo seba „boom“ šíriacich sa pozitívnych kníh, či filmových diel, ktoré nás inšpirujú a navádzajú ako myslieť pozitívne, ľudí, ktorí sa snažia pozitívne zmýšľať ...

# zobrazení: 2947

V ponuke psychoterapia pre poistencov ZP UNION

Články

V ponuke psychoterapia pre poistencov ZP UNION Psychologická ambulancia pri Dome sociálnych služieb – MOST, n.o. , Bratislava-Petržalka má voľnú kapacitu pre poistencov ZP UNION. Ak sa rozhodnete využiť túto príležitosť, oslovte nás na čísle 0903 767 040 alebo 0904 986 084. Dss-MOST n.o. okrem psychologických služieb poskytuje aj sociálne služby – Sociálne poradenstvo, ...

# zobrazení: 1885

Nový projekt pomáha mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Články

 (Bratislava, 15. 11. 2018) Majú zdravotné znevýhodnenie, ale musia plnohodnotne žiť medzi nami. Sú znevýhodnení od narodenia alebo im nejaká udalosť zmenila život. Sú to mladí ľudia a majú pred sebou ešte veľa príležitostí a radostí. A aj napriek tomu smerujú k samovraždám. A preto občianke združenie IPčko vytvorilo projekt Dobrá linka na pomoc mladým ľuďom so zdravotným ...

# zobrazení: 1824

Duša a film

Články

Liga za duševné zdravie v spolupráci s Film Europe spúšťa cyklus hraných filmov a diskusií s názvom „Duša a film“. Na úvod sa vždy premietne film, ktorý sa zaoberá problematikou z oblasti duševných porúch alebo duševnými problémami v každodennom živote. Po skončení filmu budú s divákmi besedovať dvaja odborníci a prípadne aj človek, ...

# zobrazení: 1840

SNOEZELEN FUNGUJE ALEBO PRENOS POZITÍVNYCH NÁVYKOV DO PRÁCE V TRIEDE

Články

Už štvrtý školský rok sú žiaci našej špeciálnej školy v Ružomberku cielene sprevádzaní a podporovaní v multisenzorickej miestnosti Snoezelen certifikovaným špeciálnym pedagógom. Ide najmä o naše deti s autizmom, žiakov s viacnásobným postihnutím a niektorých žiakov B variantu. V miestnosti trávime jednotlivo každý týždeň 30 až 40 minút, pričom sa nezameriavame ...

# zobrazení: 2770

Osobná pohoda verzus výsledky vzdelávania študentov

Články

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na konštrukt psychického zdravia a duševnej pohody študentov v škole a vzájomných vzťahov medzi psychickou pohodou študentov a študijnými výsledkami. Na psychické zdravie a duševnú pohodu študentov nazeráme v teoretickej rovine z podhľadu viacerých odborníkov, pričom východiskom bolo výskumné overenie vzájomných vzťahov medzi duševnou pohodou a študijnými ...

# zobrazení: 3282

AKO MÔŽEME POMÔCŤ DIEŤAŤU S PORUCHOU SENZORICKÉHO SPRACOVANIA V ŠKOLE

Články

V článku špeciálnej pedagogičky PaedDr. Jany Hrčovej, Ph.D. nájdete zhrnutie základných stratégií, ktoré vám pomôžu pri vzdelávaní detí s problémami v oblasti senzorického spracovania. Dozviete sa, ako aktivizovať letargické deti a ako upokojiť príliš aktívne deti.       Dieťa, ktoré má problémy so senzorickým spracovaním alebo so senzorickou integráciou, má následne ...

# zobrazení: 2586

[ < ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 [ > ]