Články

Najnavštevovanejšie články | Najnovšie články
Najnovšie články - 340 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17 [ > ]

V ponuke psychoterapia pre poistencov ZP UNION

Články

V ponuke psychoterapia pre poistencov ZP UNION Psychologická ambulancia pri Dome sociálnych služieb – MOST, n.o. , Bratislava-Petržalka má voľnú kapacitu pre poistencov ZP UNION. Ak sa rozhodnete využiť túto príležitosť, oslovte nás na čísle 0903 767 040 alebo 0904 986 084. Dss-MOST n.o. okrem psychologických služieb poskytuje aj sociálne služby – Sociálne poradenstvo, ...

# zobrazení: 761

Feminizmus a gender, otázky a riešenia

Články

Moderná psychológia je postavená zoči voči gender otázke, tomuto staronovému problému, ktorý vnáša do spoločnosti vážne faktory nielen osobné, ale už aj spoločensky, politicky, demokraticky ekonomické. Pritom Duchovná veda ukazuje na problém hľadania a poznania Pravdy namiesto slepého života inštinktami. Na web sirosa.sk sa otázke feminizmu a gender venuje článok (ľavý stĺpec), ktorý prináša ...

# zobrazení: 805

Nový projekt pomáha mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Články

 (Bratislava, 15. 11. 2018) Majú zdravotné znevýhodnenie, ale musia plnohodnotne žiť medzi nami. Sú znevýhodnení od narodenia alebo im nejaká udalosť zmenila život. Sú to mladí ľudia a majú pred sebou ešte veľa príležitostí a radostí. A aj napriek tomu smerujú k samovraždám. A preto občianke združenie IPčko vytvorilo projekt Dobrá linka na pomoc mladým ľuďom so zdravotným ...

# zobrazení: 711

Ponúkame pracovné miesto v Dss-MOSTe

Články

Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. hľadá nového kolegu/gyňu (aj študenta) na pozíciu: odborný pracovník  s klientom v zariadení  Podporovaného bývania pre dospelých ľudí s duševnými poruchami Stručná charakteristika organizácie Dss- MOST, n.o. už 23 rokov poskytuje sociálne a psychologické služby ľuďom s duševnými poruchami a ich príbuzným. Našou ...

# zobrazení: 919

Osud národa - že by náhoda?

Články

Aký je vzťah biopola človeka a jeho psychologická identita? Je možná koherencia ľudského biopola  viacerých ľudí, ako je to v prípade magnetických polí indukčných  cievok? Všetci poznáme rušenie signálu, alebo jeho čistý príjem v TV či mobile. Nerušená, silná frekvencia, dobrý príjem, to je prejav REZONANCIE = súzvuku. Ako vzniká dynamika a prepojenie dejinných udalostí? Jedná sa naozaj ...

# zobrazení: 689

Skauting + remeslo = Aplikovaná psychológia na ZŠ

Články

Pri zanedbaní etického a všestranne psychického vývoja v detstve sa resty neskor len ťažko doháňajú. Výchova 2 generácií pred TV obrazovkou a 1 generácie pred PC počítačmi si vyberá svoju daň v stúpaní všeobecnej ale hlavne psychickej chorobnosti občanov SR. Švédsky model socializmu, ktorý prináša sociálne istoty a postupný výrobno – ekonomický progres, nemôžeme uskutočniť bez slušných, ...

# zobrazení: 638

Psychológia ako motor vývoja

Články

Psychológia je mocný nástroj, ktorý ako hraničný odbor s klimatológiou, alebo inými odbormi fyziky, či medicíny može radikálne posunúť poznanie, ktoré dnes z hľadiska fyzického a psychického temer stagnuje. Nové farmaká a liečivá neriešia príčiny. Ľudstvo chce poznávať vzdialený Kozmos, pritom ignoruje potrebu naučiť sa riešiť sociálne otázky nasýtenia a „zavodnenia“ dnešného ...

# zobrazení: 754

Duša a film

Články

Liga za duševné zdravie v spolupráci s Film Europe spúšťa cyklus hraných filmov a diskusií s názvom „Duša a film“. Na úvod sa vždy premietne film, ktorý sa zaoberá problematikou z oblasti duševných porúch alebo duševnými problémami v každodennom živote. Po skončení filmu budú s divákmi besedovať dvaja odborníci a prípadne aj človek, ...

# zobrazení: 607

Americkí filmoví hrdinovia odporúčajú: dajte na svoj inštinkt! A majú pravdu!

Články

   Ak sledujete filmy americkej produkcie, môžete sa často stretnúť s týmto odporúčaním. Vždy totiž, keď ide o nejaké závažné rozhodnutie o živote a smrti, koná hlavný hrdina na základe svojich inštinktov. A koná na základe nich aj z toho dôvodu, že niet času veci premyslieť a zvážiť, ale je treba jednať okamžite. A aj napriek absencii racionality, ktorá by to jednoducho nestihla, je ...

# zobrazení: 645

SNOEZELEN FUNGUJE ALEBO PRENOS POZITÍVNYCH NÁVYKOV DO PRÁCE V TRIEDE

Články

Už štvrtý školský rok sú žiaci našej špeciálnej školy v Ružomberku cielene sprevádzaní a podporovaní v multisenzorickej miestnosti Snoezelen certifikovaným špeciálnym pedagógom. Ide najmä o naše deti s autizmom, žiakov s viacnásobným postihnutím a niektorých žiakov B variantu. V miestnosti trávime jednotlivo každý týždeň 30 až 40 minút, pričom sa nezameriavame ...

# zobrazení: 1195

Osobná pohoda verzus výsledky vzdelávania študentov

Články

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na konštrukt psychického zdravia a duševnej pohody študentov v škole a vzájomných vzťahov medzi psychickou pohodou študentov a študijnými výsledkami. Na psychické zdravie a duševnú pohodu študentov nazeráme v teoretickej rovine z podhľadu viacerých odborníkov, pričom východiskom bolo výskumné overenie vzájomných vzťahov medzi duševnou pohodou a študijnými ...

# zobrazení: 1068

AKO MÔŽEME POMÔCŤ DIEŤAŤU S PORUCHOU SENZORICKÉHO SPRACOVANIA V ŠKOLE

Články

V článku špeciálnej pedagogičky PaedDr. Jany Hrčovej, Ph.D. nájdete zhrnutie základných stratégií, ktoré vám pomôžu pri vzdelávaní detí s problémami v oblasti senzorického spracovania. Dozviete sa, ako aktivizovať letargické deti a ako upokojiť príliš aktívne deti.       Dieťa, ktoré má problémy so senzorickým spracovaním alebo so senzorickou integráciou, má následne ...

# zobrazení: 1213

Študenti a iní! Ponúkame pracovné miesto:

Články

Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. hľadá nového kolegu/gyňu na pozíciu: kľúčový pracovník zariadenia podporovaného bývania pre dospelých ľudí so závažnými duševnými poruchami v Bratislave Stručná charakteristika organizácie Dss – MOST, n.o. už 23 rokov poskytuje sociálne a psychologické služby ľuďom s duševnými poruchami a ich príbuzným. Našou víziou ...

# zobrazení: 1379

Ohliadnutie za III. Medzinárodnou arteterapeutickou konferenciou - Od Múzy k Psyché

Články

Máj 2017, Bratislava Stále častejšie sa arteterapia využíva spolu s inými kreatívnymi modalitami a je integrovaná do rôznych terapeutických smerov.  Práve z týchto spojení vzišla inšpirácia pre tretiu medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu, ktorú organizovalo Občianske združenie Artea v máji 2017 v Bratislave.  Zároveň nám nešlo len o povrchné spojenie rôznych ...

# zobrazení: 1227

Skleróza multiplex, príčiny, analýza, alternatívne liečenie

Články

Skleróza multiplex SM, alebo roztrúsená skleróza, sa stáva chorobou, ktorá nastupuje so stále väčším výskytom na Slovensku, ale aj v celej Európe, USA, Kanade... Vážne u tohto autoimunitného ochorenia je predovšetkým to, že postihuje mladých ľudí v produktívnom veku od 20 rokov. Súčasne ochorenie vie poriadne potrápiť príbuzných. Podľa štatistiky 50 - 60 tis. pacientov opatruje cez 100 - 150 ...

# zobrazení: 1854

Cesta za úplnosťou

Články

  Práve v prítomnom okamihu premieňame možnosti na skutočnosť. V minulosti sú možnosti tým, čo mohlo byť, ale čo sa nestalo. V budúcnosti sú možnosti plánmi, ktoré môžeme, ale nemusíme uskutočniť. Sila prítomnosti je v tom, že počúvneme svoj hlas a zmeníme možnosti na skutočnosť, myšlienky na činy, sny a túžby na zážitky, pocity na prejavenie toho, čo cítime. Počuť hlas ...

# zobrazení: 2126

VÝSKUM PROSTREDNÍCTVOM MEDIÁTORA A MODERÁTORA

Články

   Výskum prostredníctvom mediátora a moderátora Mgr. Lucia Foglová   Abstrakt: Príspevok je teoretického charakteru. Rozoberáme v ňom modely vzťahu (mediátora), alebo vplyvu (moderátora) v pedagogicko-psychologickom výskume. Ponúka teoretické východiská premietnuté do modelov, ktoré popisujú kde sa zadáva premenná, kde výsledok a popisujú vzájomné kauzálne ...

# zobrazení: 1648

Subjektívna pohoda žiakov vo vzťahu k školskej úspešnosti žiakov gymnázií

Články

Mgr. Foglová Lucia, PaedDr. Robert Tomšik Abstrakt: Príspevok sa zameriava na intrapsychický konštrukt subjektívnej pohody vo vzťahu k školskej úspešnosti študentov, ktorá je vyjadrená priemerom známok na koncoročnom hodnotení (vysvedčení; GPA). Príspevok je konštruovaný do úvodného teoretického náhľadu subjektívnej pohody z pohľadu viacerých zahraničných odborníkov pričom východiskom je ...

# zobrazení: 1664

Psychológia viac ako veda budúcnosti

Články

Veda bez náboženstva je chromá, náboženstvo bez vedy je slepé, povedal Albert Einstein, jeden z najväčších fyzikov a mysliteľov 20.storočia. Tento poznatok však dosiaľ nevidno ani v prírodných vedách, ani v náboženstve. V predošlom príspevku sme tvrdili o psychológii ako o jednom z najdôležitejších vedných odborov. Modernú psychológiu čakajú rovnako prelomové objavy, ako ostatné vedné odbory ...

# zobrazení: 2004

Sebaúčinnosť adolescentov ako prediktor školskej úspešnosti

Články

Lucia Foglová, Robert Tomšik Abstrakt: Príspevok sa zameriava na konštrukt sebaúčinnosti s akcentom na akademickú sebaúčinnosť, keďže výskumná časť je zameraná na študentov gymnázií konkrétne druhého ročníka v rámci Slovenskej republiky. Príspevok je konštruovaný do úvodného teoretickým náhľadu sebaúčinnosti z pohľadu viacerých zahraničných odborníkov pričom východiskom je ...

# zobrazení: 2291

[ < ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17 [ > ]