Články

Najnavštevovanejšie články | Najnovšie články
Najnavštevovanejšie články - 310 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 [ > ]

Ako sa správne učiť

Mária Bačíková
Kedy: 1. 2. 2006
Články

Jedna známa ma poprosila, aby som si pripravila nejaké informácie pre jej študentov – prvákov gymnazistov – o tom, ako sa ľahšie učiť. Keď som sa začala pripravovať a hľadať potrebné materiály, zistila som, že je ich naozaj dosť. Mnoho kníh, množstvo rád sa dalo nájsť na internete a aj vlastná skúsenosť pomohla. Nevedela som ich však dať dokopy. Zdalo sa mi akosi zbytočné znova prepisovať to, čo ...

# zobrazení: 153411

Študijný odbor- psychológia

Články

Spomínate si ešte na prijímačky? Ak ste sa ozaj usilovali dostať na psychológiu, tak ste si určite dali prihlášku na viac škôl a potom porovnávali podmienky prijatia, čo kde chcú, aké knihy máte zháňať a odhadolvali ste kde máte asi aké šance. Stihli ste sa pri tom všetkom zamyslieť nad tým, čo by malo (a čo určitie nie) byť po vás žiadané na prijímacích skúškach? Predtým ako sa zamyslíme ...

# zobrazení: 144757

CPPS - Referát poradensko-psychologických služieb

Katarína Mihinová
Kedy: 18. 1. 2007
Články

Centrum poradensko-psychologických služieb – Referát poradensko-psychologických služieb Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Bývalé Centrum poradensko-psychologických služieb (CPPS) so sídlom v Bratislave bolo do 31.8.2005 samostaným špecializovaným poradenským systémom so 46 pracoviskami na území celej SR. Bolo priamo riadené MPSVaR SR a jeho hlavným poslaním bolo poskytovanie odborných ...

# zobrazení: 73028

Ako pristupovať k človeku, ktorý je v depresii

Soňa Tomčíková
Kedy: 11. 5. 2006
Články

Ak sme v blízkosti človeka ktorý vykazuje známky depresie a chceme mu pomôcť, je dobré si uvedomiť, že toto poskytovanie pomoci nebude pre nás ľahké a jednoduché. Nebude to napomínanie typu: „Tak sa vzchop!“, „Neber to tak tragicky!“ a podobne. Bude to však dvakrát dobré – bude to dobré pre toho komu chceme pomôcť a aj pre nás (zretie osobnosti). Otázka ako pomôcť druhému z depresie je v ...

# zobrazení: 55558

Externá forma štúdia psychológie

Katarína Mihinová
Kedy: 6. 3. 2006
Články

Externá forma štúdia psychológie sa stala živou témou na tejto stránke a preto som sa rozhodla otvoriť na túto tému aj diskusiu. Budem rada ak využijete tento priestor, vyjadríte svoj názor, prípadne zahlasujete v anketovej otázke. U nás (na Slovensku) je situácia zatiaľ taká, že diaľkovo možno študovať sociálnu prácu a najnovšie aj psychológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických štúdií UK v ...

# zobrazení: 54816

LINKY DÔVERY

Katarína Mihinová
Kedy: 20. 6. 2010
Články

Linka dôvery toxikomanov – oblasť problematiky drogových závislostí 02/5477 6379 – NON STOP, www.cpldz.sk, cpldz@datagain.sk Linka detskej istoty Slovenského výboru UNICEF Bratislava špecializované poradenstvo pre deti a ich rodičov – celoslovenská linka 0800/112 112 – NON STOP, www.unicef.sk Linka dôvery pre obete domáceho násilia – oblasť pomoci ...

# zobrazení: 50246

Netradičný psychologický test

Andrej Probst
Kedy: 10. 12. 2004
Články

Na internete sa potuľuje niekoľko zaujímavých textov. Jeden z nich sa celkom hodí na túto stránku. Je to psychologický test, otestujte sa! Toto je pôvodný, nefalšovaný psychologický test. Je to príbeh jednej ženy. Keď bola na pohrebe svojej matky, stretla sa tam s mužom, ktorého do tej doby nikdy nevidela. Pretože tento muž bol tak krásny a okúzlujúci, ako si vždy predstavovala, že by ...

# zobrazení: 45672

I. KVALITA ŽIVOTA

Mirela Rosinská
Kedy: 20. 12. 2004
Články

(Úryvok z Diplomovej práce KVALITA ŽIVOTA U OSÔB SO SCHIZOFRÉNNYM OCHORENÍM, Katedra Psychológie Fakulty Humanistiky, Trnavská univerzita, 2002) 1. História konceptu kvalita života V 60-tych a 70-tych rokoch začali sociológovia, filozofi a politici prejavovať záujem o koncept "kvality života" (KŽ) a "životnej úrovne". Ich záujem vyvolal predovšetkým fakt nepomeru distribúcie zdrojov a ...

# zobrazení: 34498

Z čoho majú mladí ľudia strach a ako ho zvládajú ?

Viktória Špirengová
Kedy: 20. 2. 2006
Články

Majú mladí dospievajúci ľudia strach? Ak áno, aké podnety vyvolávajú u nich túto emóciu? Menia sa tieto podnety s vekom? Obávajú sa dievčatá niečoho iného než chlapci? A ako tento strach alebo obavy zvládajú? Ktoré stratégie zvládania využívajú? V tomto článku sa pokúsime zodpovedať na tieto otázky, aj keď to určite nebudú vyčerpávajúce odpovede. Z dieťaťa sa dospelý človek stáva postupne, ...

# zobrazení: 33102

PORADŇA LIGY ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE NEZÁBUDKA V AUPARKU

Katarína Mihinová
Kedy: 20. 6. 2005
Články

KAŽDÚ SOBOTU A NEDEĽU V ČASE 14.00 – 20.00 HOD PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA Liga za duševné zdravie v spolupráci s Auparkom zabezpečuje poradňu na pomoc ľuďom s problémami psychického charakteru. Poradňa je určená predovšetkým tým, ktorí sa doteraz neodhodlali obrátiť sa so svojím problémom na odborníka. Umiestnením v nákupnom centre chceme vyjsť v ústrety všetkým, pre ktorých je prvý krok ...

# zobrazení: 27647

Externé štúdium psychológie

Peter Žitný
Kedy: 11. 11. 2013
Články

OZNAM: Na Trnavskej univerzite v Trnave sa otvára externé štúdium psychológie, viac informácií na: http://tinyurl.com/kptruni Katedra psychológie FF TU Trnava oznamuje: Na Trnavskej univerzite v Trnave sa otvára jednoodborové externé štúdium psychológie.Viac informácií nájdete na webovej stránke Katedry psychológie FF TU: http://tinyurl.com/kptruniZdieľajte, prosím, tento oznam aj ďalej všetkým ...

# zobrazení: 24330

Terapia hrou

Jana Stefaniciakova
Kedy: 31. 10. 2006
Články

„Terapia hrou je technika, pri ktorej sa hra, čiže detský prirodzený prostriedok vyjadrovania, využíva ako terapeutická metóda na pomoc deťom zvládať ich emocionálne stresy alebo traumy“ (Rye, 2005). Terapia hrou je metóda využívaná na pomoc deťom vyjadriť ich pocity. Počas terapie hrou sa vytvára bezpečné, dôverné a starostlivé prostredie, ktoré dovoľuje dieťaťu slobodne hrať sa s ...

# zobrazení: 23521

Doštudovali sme a čo teraz ??

Katarína Luptáková
Kedy: 20. 7. 2010
Články

Komora psychológov ? Slovenská psychoterapeutická spoločnosť? Výcviky?... Komu upísať svoju dušu, milí psychológovia? A za koľko ? Motivácia pomáhať ľuďom (i sebe samému) nás priviedla k štúdiu psychológie. S diplomom v ruke však prichádza čas praktických otázok. Čo teraz ? Podmienky pre získanie psychoterapeutického certifikátu sa sťažujú, atestácia sa spoplatňuje, podmienky sú všeobecne ...

# zobrazení: 23214

Vplyv špecifických porúch učenia na osobnosť dieťaťa

Katarína Mihinová
Kedy: 22. 12. 2004
Články

Skúsenosti mnohých odborníkov potvrdzujú, že u detí so špecifickými poruchami učenia sa častejšie ako u zdravých detí vyskytujú emocionálne a sociálne problémy, ktoré negatívne vplývajú na ich osobnosť. Brucková (in Ryan, 1997) ponúka dve možné vysvetlenia ich vzniku: a) sú súčasťou alebo prejavom tej istej poruchy, ktorá spôsobuje prospechové problémy, alebo b) sú dôsledkom stresu, ktoré ...

# zobrazení: 22412

Klasifikácia emócií a vyšších citov

Renáta Cagalová
Kedy: od 8. 5. 2008 do 8. 5. 2009
Články

Emocionalita je sám o sebe veľmi obšírny pojem. Zahŕňa široký okruh problémov, ktorými sa dnes zaoberajú nielen psychológovia, kriminalisti, medici, ale i neurovedy a rôzne príbuzné oblasti. Je veľmi dôležitá napr. pre dimenziu subjektívnej kvality života, preto je väčšina výskumov v oblasti emócií zameraná prevažne týmto smerom. Všeobecne možno povedať, že štúdiom mozgu a ...

# zobrazení: 21950

Špecifická starostlivosť o terminálne chorých starých ľudí

Miriam Mináčová
Kedy: od 23. 11. 2005 do 23. 11. 2006
Články

Staroba je konečná časová etapa života. Je to prirodzená etapa ontogenetickom vývoji človeka. Rovnako ako iné vývojové štádiá má aj staroba svoje znaky ktorými sa odlišuje od predchádzajúcich životných etáp. Štrukturálne a funkčné zmeny vznikajúce počas starnutia a počas staroby majú prevažne regresívny charakter a sú nezvratné. Dochádza k zmenám v somatickej, psychickej, sociálnej oblasti. Je ...

# zobrazení: 21459

Filiálna terapia

Jana Stefaniciakova
Kedy: 31. 10. 2006
Články

Filiálna terapia je výnimočne upravená a praktizovaná na klienta orientovaná terapia hrou. Filiálna terapia je alternatívna metóda na liečenie problémov detí, pri ktorej rodič vystupuje ako spojenec v terapeutickom procese a stáva sa primárnym terapeutickým činiteľom (Landreth, 1991). Jej cieľom je vylepšiť vzťah medzi rodičom a dieťaťom, ďalej vytvoriť pre dieťa akceptujúce prostredie, v ...

# zobrazení: 18752

Burn - out syndróm vo vojenských podmienkach

Radoslav Šebeňa
Kedy: 7. 8. 2007
Články

Všeobecne medzi ľuďmi panuje názor, že vojak, policajt, požiarnik sú silní chlapi (a ženy) a nič sa im nemôže stať. Keď sa im niečo prihodí, je nám to síce ľúto, no povieme si: “Sú za to platení a svoje povolanie si vybrali sami“. Slabosť alebo potrebu (psychickej) regenerácie si mnohokrát nepripúšťajú ani samotní profesionálni vojaci a vojačky. Myslia si: „ Predsa by som pred kolegom, nie to ...

# zobrazení: 18196

II. KVALITA ŽIVOTA U OSÔB S PSYCHICKÝM OCHORENÍM

Mirela Rosinská
Kedy: 20. 12. 2004
Články

(Úryvok z Diplomovej práce KVALITA ŽIVOTA U OSÔB SO SCHIZOFRÉNNYM OCHORENÍM, Katedra Psychológie Fakulty Humanistiky, Trnavská univerzita, 2002) Výsledky väčšiny výskumov o KŽ psychicky chorých osôb referujú o tom, že pacienti s vážnym, dlhotrvajúcim psychickým ochorením vykazujú nižšiu úroveň spokojnosti, než členovia zdravej populácie (Ritzner a kol., 2000; Koivumaa-Honkanen a kol., 1996). ...

# zobrazení: 17535

Šikanovanie

Mária Bačíková
Kedy: 21. 8. 2006
Články

V Rožňave je možné už štvrtý rok študovať odbor "Informačné technológie pre prácu zo sociálne a zdravotne znevýhodnenými." Ide o troj-ročné bakalárske štúdium a jeho absolventi získajú vzdelanie v informatike a v psychológii. Niektorí zo študentov sa v rámci svojej záverečnej bakalárskej práce rozhodli spojiť svoje vedomosti z informatiky a zo psychológie a vytvoriť webové stánky alebo rôzne ...

# zobrazení: 17438

[ < ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 [ > ]