Otestujte sa

Pripravili sme pre Vás niekoľko psychologických testov, kde sa môžete dozvedieť niečo o sebe. S podobnými testami sa nestretnete len u psychológa, ale v dnešnej dobe ich využívajú aj personálne agentúry, ktoré hľadajú vhodné typy pre určité povolania. Každé povolanie si vyžaduje inú povahu, iné charakterové črty.

Doteraz sa otestovalo 3 094 681 ľudí.

Osobnostné testy

Osobnostné testy sú najviac využúvané pri určovaní typu charakteru človeka. V týchto testoch nemôžete neuspieť. Neexistuje tu žiadna správna odpoveď. Na vyplnenie testov máte neobmedzený čas. Ponúkame niekoľko psychotestov testujúcich Vaše povahové črty. Zopár testov na ukážku:

Testy na logiku

Vaše logické myslenie Vám preverí číselná dedukcia. Ide o klasické číselné rady, kde musíte na základe jednoduchých matematických operácii zistiť nasledujúci člen postupnosti. Pre každú postupnosť existuje len jedna správna odpoveď. Čím viac správnych odpovedí, tým ste na tom lepšie s logickým myslením.

V kritickej analýze preveríme Vašu schopnosť narábať s veľkým množstvom informáciami. Tak ako v logických testoch aj tu existuje práve jedna správna odpoveď.

Testy na pozornosť

Pripravili sme pre Vás niekoľko testov na pozornosť. Sú to veľmi jednoduché testy, potrebujete v nich klikať na čísla rozmiestnené v štvorcovej mriežke podľa istých pravidiel. Vašou úlohou je dosiahnuť čo najkratší čas. Čím kratší čas dosiahnete, tým máte lepšiu pozornosť.

Testy na pamäť

Testy preveria šedú kôru Vášho mozgu. Úlohou je zapamätať si čo najviac informácií v čo najkratšom čase.