Test na pozornosť 5x5

Návod:

Tento test sa nazýva číselný štvorec. Čísla od 1 do 25 sú rôzne umiestnené v políčkach v tabuľke 5x5 a treba ich čo najrýchlejšie nájsť a kliknúť na všetky čísla vo vzostuponom poradí od najmenšieho po najväčšie. To znamená, že na začiatku kliknete na tlačítko Spusti test, v tom momente sa začne odpočítavať čas a Vašou úlohou je postupne klikať na čísla 1,2,3.... až posledné číslo 25, kedy končí aj meranie času.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 175 571 ľudí 19.28%
nepozorný typ 80 608 ľudí 8.85%
mierne nepozorný typ 115 486 ľudí 12.68%
priemerný typ 151 377 ľudí 16.63%
mierne pozorný typ 166 106 ľudí 18.24%
pozorný typ 132 104 ľudí 14.51%
veľmi pozorný typ 89 239 ľudí 9.80%
Dokopy sa otestovalo 910 491 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým je aj Vaša pozornosť lepšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: