Test na pozornosť 5x5

Návod:

Tento test sa nazýva číselný štvorec. Čísla od 1 do 25 sú rôzne umiestnené v políčkach v tabuľke 5x5 a treba ich čo najrýchlejšie nájsť a kliknúť na všetky čísla vo vzostuponom poradí od najmenšieho po najväčšie. To znamená, že na začiatku kliknete na tlačítko Spusti test, v tom momente sa začne odpočítavať čas a Vašou úlohou je postupne klikať na čísla 1,2,3.... až posledné číslo 25, kedy končí aj meranie času.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 180 072 ľudí 19.35%
nepozorný typ 82 555 ľudí 8.87%
mierne nepozorný typ 118 124 ľudí 12.69%
priemerný typ 154 393 ľudí 16.59%
mierne pozorný typ 169 270 ľudí 18.19%
pozorný typ 134 629 ľudí 14.47%
veľmi pozorný typ 91 582 ľudí 9.84%
Dokopy sa otestovalo 930 625 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým je aj Vaša pozornosť lepšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: