Ste dominantý?

Tento test zisťuje dominanciu vašej osobnosti. Zrejme tušíte, či ste dominantný typ alebo submisívny. Test vám určí bližší stupeň dominancie. V teste používame nasledovné stupne:

extrémne dominantný typ 462 ľudí 0.41%
veľmi dominantný typ 1 476 ľudí 1.31%
mierne dominantný typ 26 972 ľudí 23.98%
priemerný typ 24 766 ľudí 22.02%
tolerantný typ 21 146 ľudí 18.80%
mierne submisívny typ 23 609 ľudí 20.99%
submisívny typ 14 045 ľudí 12.49%
Dokopy sa otestovalo 112 476 ľudí  100.00%

Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.

 OtázkaÁnoNeviemNie
1.Len ťažko vás niečo rozčúli?
2.Hovoríte ľuďom otvorene svoj názor aj keď tým riskujete, že ich rozčúlite?
3.Neradi privádzate druhých do rozpakov?
4.Myslíte si, že by ste niektoré televízne programy dokázali moderovať
lepšie než profesionáli?
5.Zasadnete niekedy za predsednícky stôl?
6.Dodržiavate spoločenské konvencie?
7.Ste tolerantný k názorom druhých?
8.Dôsledne presadzujete svoju vôľu?
9.Vlastné argumentovanie často okoreníte nadávkami?
10.Investujete do vlastníctva akcií spoločností s výhľadom na rýchly zisk?
11.Nikdy neignorujete výstražné nápisy typu: "Pozor na stádo dobytka!"?
12.Ako vodiči vyvolávate prudké hádky s inými účastníkmi cestnej premávky?
13.Nevadí vám, keď niekto dospeje k názoru, s ktorým nesúhlasíte?
14.Myslíte si, že vrodená inteligencia je do istej miery podmienená pohlavím jedinca?
15.Dovolíte si o sebe tvrdiť, že ste múdrejší, než väčšina ľudí?