Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 21 528 ľudí 17.32%
nepozorný typ 16 019 ľudí 12.88%
mierne nepozorný typ 22 835 ľudí 18.37%
priemerný typ 21 725 ľudí 17.47%
mierne pozorný typ 19 648 ľudí 15.80%
pozorný typ 8 270 ľudí 6.65%
veľmi pozorný typ 14 302 ľudí 11.50%
Dokopy sa otestovalo 124 327 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: