Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 17 518 ľudí 17.20%
nepozorný typ 13 420 ľudí 13.18%
mierne nepozorný typ 18 360 ľudí 18.03%
priemerný typ 17 555 ľudí 17.24%
mierne pozorný typ 15 928 ľudí 15.64%
pozorný typ 6 524 ľudí 6.41%
veľmi pozorný typ 12 545 ľudí 12.32%
Dokopy sa otestovalo 101 850 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: