Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 21 019 ľudí 17.19%
nepozorný typ 15 737 ľudí 12.87%
mierne nepozorný typ 22 371 ľudí 18.30%
priemerný typ 21 360 ľudí 17.47%
mierne pozorný typ 19 357 ľudí 15.83%
pozorný typ 8 172 ľudí 6.68%
veľmi pozorný typ 14 245 ľudí 11.65%
Dokopy sa otestovalo 122 261 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: