Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 20 525 ľudí 17.25%
nepozorný typ 15 395 ľudí 12.94%
mierne nepozorný typ 21 686 ľudí 18.23%
priemerný typ 20 698 ľudí 17.40%
mierne pozorný typ 18 809 ľudí 15.81%
pozorný typ 7 924 ľudí 6.66%
veľmi pozorný typ 13 943 ľudí 11.72%
Dokopy sa otestovalo 118 980 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: