Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 23 260 ľudí 16.73%
nepozorný typ 17 215 ľudí 12.38%
mierne nepozorný typ 25 117 ľudí 18.06%
priemerný typ 24 369 ľudí 17.52%
mierne pozorný typ 22 816 ľudí 16.41%
pozorný typ 10 228 ľudí 7.35%
veľmi pozorný typ 16 061 ľudí 11.55%
Dokopy sa otestovalo 139 066 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: