Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 20 038 ľudí 17.31%
nepozorný typ 15 011 ľudí 12.97%
mierne nepozorný typ 21 088 ľudí 18.21%
priemerný typ 20 043 ľudí 17.31%
mierne pozorný typ 18 202 ľudí 15.72%
pozorný typ 7 700 ľudí 6.65%
veľmi pozorný typ 13 695 ľudí 11.83%
Dokopy sa otestovalo 115 777 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: