Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 22 074 ľudí 17.17%
nepozorný typ 16 388 ľudí 12.75%
mierne nepozorný typ 23 516 ľudí 18.29%
priemerný typ 22 457 ľudí 17.46%
mierne pozorný typ 20 592 ľudí 16.01%
pozorný typ 8 800 ľudí 6.84%
veľmi pozorný typ 14 756 ľudí 11.48%
Dokopy sa otestovalo 128 583 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: