Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 23 557 ľudí 16.67%
nepozorný typ 17 342 ľudí 12.27%
mierne nepozorný typ 25 324 ľudí 17.92%
priemerný typ 24 617 ľudí 17.42%
mierne pozorný typ 23 197 ľudí 16.41%
pozorný typ 10 621 ľudí 7.51%
veľmi pozorný typ 16 681 ľudí 11.80%
Dokopy sa otestovalo 141 339 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: