Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 17 303 ľudí 17.17%
nepozorný typ 13 276 ľudí 13.17%
mierne nepozorný typ 18 124 ľudí 17.98%
priemerný typ 17 339 ľudí 17.20%
mierne pozorný typ 15 784 ľudí 15.66%
pozorný typ 6 469 ľudí 6.42%
veľmi pozorný typ 12 493 ľudí 12.40%
Dokopy sa otestovalo 100 788 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: