Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 18 505 ľudí 17.38%
nepozorný typ 13 954 ľudí 13.11%
mierne nepozorný typ 19 170 ľudí 18.01%
priemerný typ 18 334 ľudí 17.22%
mierne pozorný typ 16 715 ľudí 15.70%
pozorný typ 6 951 ľudí 6.53%
veľmi pozorný typ 12 834 ľudí 12.05%
Dokopy sa otestovalo 106 463 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: