Test na pozornosť 5x5 A
Vzostupné náhodné rozmiestnenie čísiel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 18 684 ľudí 17.32%
nepozorný typ 14 089 ľudí 13.06%
mierne nepozorný typ 19 424 ľudí 18.00%
priemerný typ 18 567 ľudí 17.21%
mierne pozorný typ 16 939 ľudí 15.70%
pozorný typ 7 141 ľudí 6.62%
veľmi pozorný typ 13 038 ľudí 12.09%
Dokopy sa otestovalo 107 882 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: