Test na pozornosť 5x5 C
Náhodné poradie čísel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla, ktoré sú náhodne rozmiestnené. Pod číselným štvorcom sa Vám ukazuje, ktoré číslo máte práve kliknúť. Poradie je tiež náhodné, preto dávajte pozor.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 5 449 ľudí 8.44%
nepozorný typ 6 990 ľudí 10.83%
mierne nepozorný typ 14 771 ľudí 22.89%
priemerný typ 10 581 ľudí 16.40%
mierne pozorný typ 10 577 ľudí 16.39%
pozorný typ 7 589 ľudí 11.76%
veľmi pozorný typ 8 576 ľudí 13.29%
Dokopy sa otestovalo 64 533 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: