Test na pozornosť 5x5 C
Náhodné poradie čísel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla, ktoré sú náhodne rozmiestnené. Pod číselným štvorcom sa Vám ukazuje, ktoré číslo máte práve kliknúť. Poradie je tiež náhodné, preto dávajte pozor.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 6 366 ľudí 8.18%
nepozorný typ 8 319 ľudí 10.68%
mierne nepozorný typ 18 017 ľudí 23.14%
priemerný typ 13 131 ľudí 16.86%
mierne pozorný typ 12 956 ľudí 16.64%
pozorný typ 9 286 ľudí 11.93%
veľmi pozorný typ 9 792 ľudí 12.58%
Dokopy sa otestovalo 77 867 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: