Test na pozornosť 5x5 C
Náhodné poradie čísel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla, ktoré sú náhodne rozmiestnené. Pod číselným štvorcom sa Vám ukazuje, ktoré číslo máte práve kliknúť. Poradie je tiež náhodné, preto dávajte pozor.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 5 724 ľudí 8.49%
nepozorný typ 7 381 ľudí 10.94%
mierne nepozorný typ 15 440 ľudí 22.89%
priemerný typ 11 087 ľudí 16.44%
mierne pozorný typ 11 069 ľudí 16.41%
pozorný typ 7 912 ľudí 11.73%
veľmi pozorný typ 8 841 ľudí 13.11%
Dokopy sa otestovalo 67 454 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: