Test na pozornosť 5x5 C
Náhodné poradie čísel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla, ktoré sú náhodne rozmiestnené. Pod číselným štvorcom sa Vám ukazuje, ktoré číslo máte práve kliknúť. Poradie je tiež náhodné, preto dávajte pozor.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 6 498 ľudí 8.04%
nepozorný typ 8 452 ľudí 10.45%
mierne nepozorný typ 18 334 ľudí 22.67%
priemerný typ 13 479 ľudí 16.67%
mierne pozorný typ 13 583 ľudí 16.80%
pozorný typ 10 152 ľudí 12.56%
veľmi pozorný typ 10 358 ľudí 12.81%
Dokopy sa otestovalo 80 856 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: