Test na pozornosť 5x5 C
Náhodné poradie čísel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla, ktoré sú náhodne rozmiestnené. Pod číselným štvorcom sa Vám ukazuje, ktoré číslo máte práve kliknúť. Poradie je tiež náhodné, preto dávajte pozor.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 6 109 ľudí 8.38%
nepozorný typ 7 877 ľudí 10.81%
mierne nepozorný typ 16 792 ľudí 23.04%
priemerný typ 12 093 ľudí 16.60%
mierne pozorný typ 12 062 ľudí 16.55%
pozorný typ 8 622 ľudí 11.83%
veľmi pozorný typ 9 315 ľudí 12.78%
Dokopy sa otestovalo 72 870 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: