Test na pozornosť 5x5 C
Náhodné poradie čísel

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla, ktoré sú náhodne rozmiestnené. Pod číselným štvorcom sa Vám ukazuje, ktoré číslo máte práve kliknúť. Poradie je tiež náhodné, preto dávajte pozor.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 5 546 ľudí 8.50%
nepozorný typ 7 094 ľudí 10.88%
mierne nepozorný typ 14 967 ľudí 22.95%
priemerný typ 10 699 ľudí 16.40%
mierne pozorný typ 10 667 ľudí 16.35%
pozorný typ 7 648 ľudí 11.72%
veľmi pozorný typ 8 608 ľudí 13.20%
Dokopy sa otestovalo 65 229 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: