Test na pozornosť 5x5 B
Rozmiestnenie čísiel na striedačku

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla striedavo najprv najmenšie a potom najväčšie. Čísla sú od 1 po 25. Stláčať je potrebné v nasledovnom poradí 1, 25, 2, 24, 3, 23, ..., 13.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 6 463 ľudí 16.58%
nepozorný typ 6 908 ľudí 17.72%
mierne nepozorný typ 4 925 ľudí 12.63%
priemerný typ 5 247 ľudí 13.46%
mierne pozorný typ 4 802 ľudí 12.32%
pozorný typ 3 696 ľudí 9.48%
veľmi pozorný typ 6 947 ľudí 17.82%
Dokopy sa otestovalo 38 988 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: