Test na pozornosť 5x5 B
Rozmiestnenie čísiel na striedačku

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla striedavo najprv najmenšie a potom najväčšie. Čísla sú od 1 po 25. Stláčať je potrebné v nasledovnom poradí 1, 25, 2, 24, 3, 23, ..., 13.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 6 606 ľudí 16.45%
nepozorný typ 7 110 ľudí 17.71%
mierne nepozorný typ 5 094 ľudí 12.69%
priemerný typ 5 455 ľudí 13.58%
mierne pozorný typ 5 004 ľudí 12.46%
pozorný typ 3 804 ľudí 9.47%
veľmi pozorný typ 7 084 ľudí 17.64%
Dokopy sa otestovalo 40 157 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: