Test na pozornosť 5x5 B
Rozmiestnenie čísiel na striedačku

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla striedavo najprv najmenšie a potom najväčšie. Čísla sú od 1 po 25. Stláčať je potrebné v nasledovnom poradí 1, 25, 2, 24, 3, 23, ..., 13.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 5 919 ľudí 16.59%
nepozorný typ 6 286 ľudí 17.62%
mierne nepozorný typ 4 445 ľudí 12.46%
priemerný typ 4 825 ľudí 13.53%
mierne pozorný typ 4 418 ľudí 12.38%
pozorný typ 3 386 ľudí 9.49%
veľmi pozorný typ 6 394 ľudí 17.92%
Dokopy sa otestovalo 35 673 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: