Test na pozornosť 5x5 B
Rozmiestnenie čísiel na striedačku

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla striedavo najprv najmenšie a potom najväčšie. Čísla sú od 1 po 25. Stláčať je potrebné v nasledovnom poradí 1, 25, 2, 24, 3, 23, ..., 13.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 6 111 ľudí 16.57%
nepozorný typ 6 459 ľudí 17.51%
mierne nepozorný typ 4 581 ľudí 12.42%
priemerný typ 4 968 ľudí 13.47%
mierne pozorný typ 4 563 ľudí 12.37%
pozorný typ 3 532 ľudí 9.57%
veľmi pozorný typ 6 677 ľudí 18.10%
Dokopy sa otestovalo 36 891 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: