Test na pozornosť 5x5 B
Rozmiestnenie čísiel na striedačku

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla striedavo najprv najmenšie a potom najväčšie. Čísla sú od 1 po 25. Stláčať je potrebné v nasledovnom poradí 1, 25, 2, 24, 3, 23, ..., 13.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 6 531 ľudí 16.53%
nepozorný typ 6 996 ľudí 17.71%
mierne nepozorný typ 5 003 ľudí 12.66%
priemerný typ 5 338 ľudí 13.51%
mierne pozorný typ 4 868 ľudí 12.32%
pozorný typ 3 737 ľudí 9.46%
veľmi pozorný typ 7 036 ľudí 17.81%
Dokopy sa otestovalo 39 509 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: