Test na pozornosť 5x5 B
Rozmiestnenie čísiel na striedačku

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla striedavo najprv najmenšie a potom najväčšie. Čísla sú od 1 po 25. Stláčať je potrebné v nasledovnom poradí 1, 25, 2, 24, 3, 23, ..., 13.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 7 061 ľudí 15.81%
nepozorný typ 7 766 ľudí 17.39%
mierne nepozorný typ 5 623 ľudí 12.59%
priemerný typ 6 174 ľudí 13.83%
mierne pozorný typ 5 797 ľudí 12.98%
pozorný typ 4 527 ľudí 10.14%
veľmi pozorný typ 7 702 ľudí 17.25%
Dokopy sa otestovalo 44 650 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: