Test na pozornosť 5x5 B
Rozmiestnenie čísiel na striedačku

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla striedavo najprv najmenšie a potom najväčšie. Čísla sú od 1 po 25. Stláčať je potrebné v nasledovnom poradí 1, 25, 2, 24, 3, 23, ..., 13.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 5 810 ľudí 16.68%
nepozorný typ 6 141 ľudí 17.63%
mierne nepozorný typ 4 333 ľudí 12.44%
priemerný typ 4 677 ľudí 13.42%
mierne pozorný typ 4 331 ľudí 12.43%
pozorný typ 3 334 ľudí 9.57%
veľmi pozorný typ 6 214 ľudí 17.84%
Dokopy sa otestovalo 34 840 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: