Test na pozornosť 5x5 B
Rozmiestnenie čísiel na striedačku

Návod:

V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla striedavo najprv najmenšie a potom najväčšie. Čísla sú od 1 po 25. Stláčať je potrebné v nasledovnom poradí 1, 25, 2, 24, 3, 23, ..., 13.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 6 736 ľudí 16.34%
nepozorný typ 7 345 ľudí 17.82%
mierne nepozorný typ 5 270 ľudí 12.79%
priemerný typ 5 644 ľudí 13.69%
mierne pozorný typ 5 168 ľudí 12.54%
pozorný typ 3 893 ľudí 9.45%
veľmi pozorný typ 7 157 ľudí 17.37%
Dokopy sa otestovalo 41 213 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: