Trpíte obavami?

Tento test zisťuje, ako veľmi vás trápia obavy. V teste používame nasledovné stupne:

príliš trpíte obavami 659 ľudí 0.78%
trpíte obavami 4 002 ľudí 4.73%
občas trpíte obavami 17 100 ľudí 20.22%
priemerný typ 41 789 ľudí 49.41%
málokedy sa niečoho obávate 12 415 ľudí 14.68%
zriedka sa niečoho obávate 6 628 ľudí 7.84%
ničoho sa neobávate 1 980 ľudí 2.34%
Dokopy sa otestovalo 84 573 ľudí  100.00%

Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.

 OtázkaÁnoNeviemNie
1.Bývate pred prijímacím pohovorom nervózni?
2.Zaoberáte sa často svojou finančnou situáciou?
3.Radi šoférujete auto?
4.Bojíte sa, že by ste mohli pribrať?
5.Každú noc spíte, akoby vás do vody hodil?
6.Preberáte na seba radi zodpovednosť?
7.Mávate nepríjemný pocit, že ste stredobodom pozornosti?
8.Pokojne vystúpite sami na javisko?
9.Kvôli maličkostiam sa nikdy neznepokojujete?
10.Navštevujete často svojho lekára?
11.Obávatesa, že začínate viditeľne plešatieť?
12.Nahnevátesa, keď si z vás druhí uťahujú?
13.Robíte si zbytočné starosti, keď sa s niektorými ľuďmi máte stretnúť po prvý krát?
14.S platením účtov sa príliš neponáhľate?
15.Vystraší vás náhly rámus?