Trpíte obavami?

Tento test zisťuje, ako veľmi vás trápia obavy. V teste používame nasledovné stupne:

príliš trpíte obavami 643 ľudí 0.77%
trpíte obavami 3 923 ľudí 4.70%
občas trpíte obavami 16 899 ľudí 20.23%
priemerný typ 41 543 ľudí 49.72%
málokedy sa niečoho obávate 12 145 ľudí 14.54%
zriedka sa niečoho obávate 6 478 ľudí 7.75%
ničoho sa neobávate 1 915 ľudí 2.29%
Dokopy sa otestovalo 83 546 ľudí  100.00%

Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.

 OtázkaÁnoNeviemNie
1.Bývate pred prijímacím pohovorom nervózni?
2.Zaoberáte sa často svojou finančnou situáciou?
3.Radi šoférujete auto?
4.Bojíte sa, že by ste mohli pribrať?
5.Každú noc spíte, akoby vás do vody hodil?
6.Preberáte na seba radi zodpovednosť?
7.Mávate nepríjemný pocit, že ste stredobodom pozornosti?
8.Pokojne vystúpite sami na javisko?
9.Kvôli maličkostiam sa nikdy neznepokojujete?
10.Navštevujete často svojho lekára?
11.Obávatesa, že začínate viditeľne plešatieť?
12.Nahnevátesa, keď si z vás druhí uťahujú?
13.Robíte si zbytočné starosti, keď sa s niektorými ľuďmi máte stretnúť po prvý krát?
14.S platením účtov sa príliš neponáhľate?
15.Vystraší vás náhly rámus?