Číselná dedukcia

Tento test je zameraný na to, do akej miery dokážete pracovať s číslami.

Máte rad čísel. Vašou úlohou je zistiť, aký je navzájom medzi nimi vzťah. Máte desať minút na to, aby ste toho zvládli čo najviac. Je potrebné pracovať čo najrýchlejšie a čo najpresnejšie. Odporúčame použiť papier a pero pre vedľajšie poznámky a výpočty. Začnite, akonáhle budete pripravení.

nový test >


9-69-69-6
-4-15-59-235-939-3755
-1338-115344-10333098
-2057-174519-15604677
1-68-2036-76
-19-71-274-1081-4304-17191
171820232732
516501534631394
4113190266793
-1116226911004427
-520-54169-4991506
-2-32-68-110-158-212
14-28100-282866-2576
-14-14-13-13-12-12
-175157-171-165495
-17-17-14-14-11-11
-395-15-1957
-15150151530
-18-17-35-52-87-139
7-19-12-31-43-74
 

Preto, aby ste boli v tomto teste úspešní, je dôležité, aby ste prišli na to, ako čísla v jednotlivých radoch navzájom súvisia. Ako ste už určite zistili, je to niečo viac ako len test z matematiky. Veľa ľudí, ktorí si o sebe myslia, že sú v matematike slabí, často prekvapia sami seba, pretože získajú lepší výsledok ako očakávali.

Každý číselný rad je niečo ako kód obsahujúci tajnú správu. Musíte objaviť vzťah medzi jednotlivými číslami a odvodiť odpoveď. Je to cvičenie z logiky bez záludných interpretácií, stačí použiť sčítanie, odčítanie a násobenie.