Číselná dedukcia

Tento test je zameraný na to, do akej miery dokážete pracovať s číslami.

Máte rad čísel. Vašou úlohou je zistiť, aký je navzájom medzi nimi vzťah. Máte desať minút na to, aby ste toho zvládli čo najviac. Je potrebné pracovať čo najrýchlejšie a čo najpresnejšie. Odporúčame použiť papier a pero pre vedľajšie poznámky a výpočty. Začnite, akonáhle budete pripravení.

nový test >


6-1628-60116-236
101214161820
-1860-174528-15784740
6173983171347
258111417
153268142292594
17-2212-277-32
16702921186476819102
-1-4-14-45-139-422
17-1587-213693-2019
200-24-52-84-120
-20-88-362-1460-5854-23432
-12-63-272-1113-4482-17963
1717121277
175145135129387
-1-4-10-40-46-184
515175153159
-10-7-17-24-41-65
12-21081826
-10-15-25-40-65-105
 

Preto, aby ste boli v tomto teste úspešní, je dôležité, aby ste prišli na to, ako čísla v jednotlivých radoch navzájom súvisia. Ako ste už určite zistili, je to niečo viac ako len test z matematiky. Veľa ľudí, ktorí si o sebe myslia, že sú v matematike slabí, často prekvapia sami seba, pretože získajú lepší výsledok ako očakávali.

Každý číselný rad je niečo ako kód obsahujúci tajnú správu. Musíte objaviť vzťah medzi jednotlivými číslami a odvodiť odpoveď. Je to cvičenie z logiky bez záludných interpretácií, stačí použiť sčítanie, odčítanie a násobenie.