Číselná dedukcia

Tento test je zameraný na to, do akej miery dokážete pracovať s číslami.

Máte rad čísel. Vašou úlohou je zistiť, aký je navzájom medzi nimi vzťah. Máte desať minút na to, aby ste toho zvládli čo najviac. Je potrebné pracovať čo najrýchlejšie a čo najpresnejšie. Odporúčame použiť papier a pero pre vedľajšie poznámky a výpočty. Začnite, akonáhle budete pripravení.

nový test >


-1-2-3-4-5-6
-10-5051015
12-42120-3661092-3282
115-1-7-13-19
-838-146590-23549422
2-7-3-12-8-17
1-2-8-17-29-44
10-46172-7062800-11230
5-55-55-5
-1713-5073-176319
-1-105-2835-94
17-919-721-5
-5-40-80-125-175-230
19-57-54162165-495
114446184186744
-20-20-17-17-14-14
-185454-162-162486
17-19-2-21-23-44
-7-13-20-33-53-86
12-93-6-3-9
 

Preto, aby ste boli v tomto teste úspešní, je dôležité, aby ste prišli na to, ako čísla v jednotlivých radoch navzájom súvisia. Ako ste už určite zistili, je to niečo viac ako len test z matematiky. Veľa ľudí, ktorí si o sebe myslia, že sú v matematike slabí, často prekvapia sami seba, pretože získajú lepší výsledok ako očakávali.

Každý číselný rad je niečo ako kód obsahujúci tajnú správu. Musíte objaviť vzťah medzi jednotlivými číslami a odvodiť odpoveď. Je to cvičenie z logiky bez záludných interpretácií, stačí použiť sčítanie, odčítanie a násobenie.