Test na pozornosť 3x3

Návod:

Tento test sa nazýva číselný štvorec. Čísla od 1 do 9 sú rôzne umiestnené v políčkach v tabuľke 3x3 a treba ich čo najrýchlejšie nájsť a kliknúť na všetky čísla vo vzostuponom poradí od najmenšieho po najväčšie. To znamená, že na začiatku kliknete na tlačítko Spusti test, v tom momente sa začne odpočítavať čas a Vašou úlohou je postupne klikať na čísla 1,2,3.... až posledné číslo 9, kedy končí aj meranie času.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 102 625 ľudí 23.14%
nepozorný typ 34 009 ľudí 7.67%
mierne nepozorný typ 58 291 ľudí 13.14%
priemerný typ 92 629 ľudí 20.89%
mierne pozorný typ 103 203 ľudí 23.27%
pozorný typ 45 914 ľudí 10.35%
veľmi pozorný typ 6 835 ľudí 1.54%
Dokopy sa otestovalo 443 506 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: