Test na pozornosť 3x3

Návod:

Tento test sa nazýva číselný štvorec. Čísla od 1 do 9 sú rôzne umiestnené v políčkach v tabuľke 3x3 a treba ich čo najrýchlejšie nájsť a kliknúť na všetky čísla vo vzostuponom poradí od najmenšieho po najväčšie. To znamená, že na začiatku kliknete na tlačítko Spusti test, v tom momente sa začne odpočítavať čas a Vašou úlohou je postupne klikať na čísla 1,2,3.... až posledné číslo 9, kedy končí aj meranie času.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 88 796 ľudí 22.01%
nepozorný typ 30 078 ľudí 7.45%
mierne nepozorný typ 52 682 ľudí 13.06%
priemerný typ 85 113 ľudí 21.10%
mierne pozorný typ 96 896 ľudí 24.02%
pozorný typ 43 302 ľudí 10.73%
veľmi pozorný typ 6 601 ľudí 1.64%
Dokopy sa otestovalo 403 468 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: