Test na pozornosť 3x3

Návod:

Tento test sa nazýva číselný štvorec. Čísla od 1 do 9 sú rôzne umiestnené v políčkach v tabuľke 3x3 a treba ich čo najrýchlejšie nájsť a kliknúť na všetky čísla vo vzostuponom poradí od najmenšieho po najväčšie. To znamená, že na začiatku kliknete na tlačítko Spusti test, v tom momente sa začne odpočítavať čas a Vašou úlohou je postupne klikať na čísla 1,2,3.... až posledné číslo 9, kedy končí aj meranie času.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 90 198 ľudí 22.13%
nepozorný typ 30 493 ľudí 7.48%
mierne nepozorný typ 53 317 ľudí 13.08%
priemerný typ 85 965 ľudí 21.10%
mierne pozorný typ 97 502 ľudí 23.93%
pozorný typ 43 423 ľudí 10.66%
veľmi pozorný typ 6 610 ľudí 1.62%
Dokopy sa otestovalo 407 508 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: