Test na pozornosť 3x3

Návod:

Tento test sa nazýva číselný štvorec. Čísla od 1 do 9 sú rôzne umiestnené v políčkach v tabuľke 3x3 a treba ich čo najrýchlejšie nájsť a kliknúť na všetky čísla vo vzostuponom poradí od najmenšieho po najväčšie. To znamená, že na začiatku kliknete na tlačítko Spusti test, v tom momente sa začne odpočítavať čas a Vašou úlohou je postupne klikať na čísla 1,2,3.... až posledné číslo 9, kedy končí aj meranie času.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 101 013 ľudí 23.06%
nepozorný typ 33 563 ľudí 7.66%
mierne nepozorný typ 57 572 ľudí 13.14%
priemerný typ 91 677 ľudí 20.93%
mierne pozorný typ 102 296 ľudí 23.35%
pozorný typ 45 200 ľudí 10.32%
veľmi pozorný typ 6 744 ľudí 1.54%
Dokopy sa otestovalo 438 065 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: