Test na pozornosť 4x4

Návod:

Tento test sa nazýva číselný štvorec. Čísla od 1 do 16 sú rôzne umiestnené v políčkach v tabuľke 4x4 a treba ich čo najrýchlejšie nájsť a kliknúť na všetky čísla vo vzostuponom poradí od najmenšieho po najväčšie. To znamená, že na začiatku kliknete na tlačítko Spusti test, v tom momente sa začne odpočítavať čas a Vašou úlohou je postupne klikať na čísla 1,2,3.... až posledné číslo 16, kedy končí aj meranie času.


Celkové výsledky:

veľmi nepozorný typ 40 166 ľudí 30.30%
nepozorný typ 21 054 ľudí 15.88%
mierne nepozorný typ 28 788 ľudí 21.71%
priemerný typ 35 428 ľudí 26.72%
mierne pozorný typ 3 ľudia 0.00%
pozorný typ 3 258 ľudí 2.46%
veľmi pozorný typ 3 884 ľudí 2.93%
Dokopy sa otestovalo 132 581 ľudí  100.00%

Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.


Číselný štvorec: