Knihy

Najnavštevovanejšie príspevky | Najnovšie príspevky
Najnovšie príspevky - 61 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]

Dobehni svoj mozog

Knihy

Rozhodol som sa napísať tento článok, aby som vám priblížil, ako má cvičenie a pohyb blahodarne účinky na náš mozog. Do rúk sa mi dostala táto kniha: Dobehni svoj mozog od švédskeho autora Andersa Hansena, ktorý je aj autorom knižného bestselleru Dobrá správa o úzkosti, ktorej sa tiež budem venovať v ďalšom článku. Podľa mňa ide o revolučnú populárno-náučnú publikáciu, v ktorej sa dozvedáme, že ...

# zobrazení: 303

Príručka k diagnostickým kritériám DSM-5®

Knihy

Nová diagnostika psychických porúch. Slovenské vydanie nových diagnostických kritérií psychických porúch a súvisiacich faktorov podľa APA. Zmeny vo vymedzení porúch, ich špecifikovaní a zaradenie nových kategórií súvisia s výsledkami nových výskumov v oblasti duševného zdravia. V Príručke je pri každej poruche uvádzaný aj zodpovedajúci kód podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb a príbuzných ...

# zobrazení: 864

Nová kniha: Dialogy ze života dětí s psychickými problémy

Knihy

Publikace obsahuje 20 dialogů o prožívání dětí a adolescentů, kteří mají psychické potíže. Jednotlivé dialogy jsou ukončeny tématy k zamyšlení, co ve výchově mohlo třeba být jinak. Na ně navazuje populárně-odborná část, ta obsahuje pracovní listy, které jsou vypracovány podle kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Jsou uzpůsobeny tak, aby byly dobře použitelné i pro lidi, kteří KBT neznají a ...

# zobrazení: 1101

Nová kniha: Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga

Knihy

Dne  26. 3. 2021 nakladatelství Grada vydalo publikaci s názvem: Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga autorky PhDr. Nory Gavendové. Příručka nabízí funkční a autorčinou praxí ověřené strategie, které se řadí ke kognitivně-behaviorálním intervencím. Tyto intervence jsou účinné a dobře použitelné v denní praxi pedagogů, kteří učí integrované žáky především na základních školách. ...

# zobrazení: 1257

Dostojevskij - autor ako psychoanalytik

Knihy

André Gide kedysi povedal, že Fjodor Dostojevskij „stratil samého seba v postavách svojich kníh, a preto ho v nich opäť možno nájsť “. V knihe Dostojevskij – Autor ako psychoanalytik pristupuje Louis Breger k Dostojevskému psychoanalyticky nie ako k „pacientovi“, ktorý má byť analyzovaný, ale ako ku kolegovi psychoanalytikovi, k niekomu, koho život a fikcia sa ...

# zobrazení: 1890

V krajine sopiek

Knihy

Vytvorte a napíšte si svoj vlastný príbeh. Omaľovánka V krajine sopiek predstavuje jeden zo spôsobov, ako sa deti a dospelí môžu lepšie vysporiadať so strachom, hnevom a smútkom a rovnako prežiť pocity radosti a šťastia. Objavte v sebe silu, ktorá môže farbami a slovami zmeniť sopku na úrodnú ...

# zobrazení: 3549

Dobrodružstvá Ajky a Grofa v krajine sopiek

Knihy

„Môže byť mama v mojom srdci a zároveň aj hviezdou na oblohe? Cítim, že je blízko.“   Ajka, malé dievčatko a jej verný kamarát –  labrador Grof spolu objavujú a putujú krajinou sopiek. Zdieľajú spolu momenty lásky, smútku, hnevu ale aj blízkosti. Dobrodružstvá Ajky a Grofa v krajine sopiek je rozprávková knižka pre deti i dospelých. ...

# zobrazení: 3089

VÝCHOVNÝ ŠOK ČO SME O DEŤOCH NEVEDELI

Knihy

Kniha vyvolala obrovský ohlas v zahraničných médiách a stala sa predmetom mnohých diskusií nielen v radoch odborníkov, ale najmä rodičov a všetkých, ktorým záleží na zdravom vývoji detí a mládeže. Dvojica autorov (Po Bronson, Ashley Merryman) sa dlhé roky venovala výskumu detskej vývojovej psychológie a ich spoločné dielo prináša prevratné zistenia, ktoré miestami potvrdia správnosť ...

# zobrazení: 3959

Testujme a rozvíjajme svoje dieťa

Knihy

Kolektív autoriek v zložení psychologičky, pediatrička a špeciálna pedagogička vám ponúka publikáciu, vďaka ktorej sa dozviete, ako možno zmysluplne tráviť chvíle so svojimi deťmi. Autorky prezentujú svoj odborný pohľad, čerpajú z dlhoročných skúseností a poradia vám, ako deti testovať a vzápätí rozvíjať ich schopnosti v jednotlivých obdobiach od novorodenca do 6 rokov. V tejto prehľadne ...

# zobrazení: 4009

Komprehenzívny systém J. E. Exnera, Jr.

Knihy

Dobrý deň, posuniem knihu: Komprehenzívny systém J. E. Exnera, Jr. Cena 35 ...

# zobrazení: 3553

Arteterapeutické zborníky

Knihy

Zborníky z I. a II. medziárodnej arteterapeutickej konferencie, ktoré sa konali na jesen v rokoch 2013 a 2015 v Bratislave si môžete pozrieť (aj stiahnuť) na stránke OZ Artea www.arte-terapia.sk v časti publikácie. V zborníkoch sú uverjenené prednášky z oboch konferencií v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Obe konferencie organizovali OZ Artea a Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty UK v ...

# zobrazení: 3735

Máme doma feťáka aneb Abeceda osudů

Knihy

Problematikou závislostí na návykových látkách se již dvacet let zabývá českobudějovický výtvarník Bedřich Čermák (1944), který působí jako arteterapeut v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr na Českokrumlovsku. Příběhy pacientů a recept jak pomoci lidem ohroženým drogami sestavil do knihy Máme doma feťáka aneb Abeceda osudů, kterou vydala brněnská společnost Facta Medica. Kontakt na ...

# zobrazení: 3975

Beseda k unikátnej metóde ŽIVOTNÉ MAPY spojená s autogramiádou novej, nielen detskej knihy

Knihy

česká terapeuticko-diagnostická metoda    ŽIVOTNÍ MAPY MÍŘÍ DO ZAHRANIČÍ     s radostí oznamujeme besedu a autogramiádu knihy     TYGR DĚLÁ UAAA UAAA ....   která je ojedinělým náhledem do dětské duše podle skutečných příběhů dětí  se syndromem ADHD při využití metody ŽIVOTNÍ MAPY       beseda 23.2.2015 ...

# zobrazení: 4641

Nová publikácia Slávky Karkoškovej - - OBETE SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA DETÍ MEDZI NAMI

Knihy

Autorka vo svojej najnovšej monografii Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami predkladá komplexne a do hĺbky spracovanú problematiku sexuálneho zneužívania detí (CSA). Špecifikom je celistvý pohľad na posttraumatickú situáciu obetí CSA a na možnosti riešenia ich utrpenia vo všetkých rovinách existencie - telesnej, psychickej, sociálnej, ale aj spirituálnej. Cieľom publikácie je ...

# zobrazení: 5361

Terapie ve speciální pedagogice

Knihy

Podstatnou část knihy tvoří popis konkrétních terapií využitelných ve sféře působnosti speciální pedagogiky, tedy expresivních terapií:* arteterapie,* dramaterapie,* teatroterapie,* biblioterapie a poetoterapie,* muzikoterapie,* taneční terapie a terapeutický tanec.Autoři se dále věnují:* rehabilitaci,* fyzioterapii,* ergoterapii.Publikace vycházející již ve druhém, přepracovaném vydání ...

# zobrazení: 4371

Somatopatologie

Knihy

Autoři vycházejí ze soudobých odborných poznatků medicíny a předkládají je přijatelnou formou v podobě stručného kompendia tohoto rozsáhlého oboru. Publikace se může stát zdrojem poznání pro studenty psychologie, pedagogiky a dalších nemedicínských oborů či pro jejich absolventy, kteří pracují s druhými lidmi a kteří se s nemocí setkávají. Osloví i zájemce z řad širší ...

# zobrazení: 4092

Rizikové a antisociální chování v adolescenci

Knihy

Antisociální chování dospívajících je přítomné v každé generaci, mění se pouze jeho projevy. Kniha se zaměřuje nejen na popis tohoto chování, ale také na vztah mezi ním a užíváním návykových látek, a zejména na tři nejvýznamnější socializační kontexty vývoje v adolescenci – rodinu, školu a prostředí vrstevníků. V každé kapitole jsou uvedeny výsledky vlastního výzkumu, který se zabývá ...

# zobrazení: 4162

Kniha o tímovej práci: The Rocket Model

Knihy

Táto ojedinelá kniha sa zaoberá tímovou prácou a prekonáva doteraz známe prístupy. Jej cieľom je poskytnúť lídrom, ale aj organizačným psychológom vedecký overený a zároveň praktický návod, ako budovať výkonné a motivované tímy. Napísali ju dve ikony americkej pracovnej psychológie - Gordon Curphy, PhD. a Robert Hogan, PhD. Vyšla v roku 2012 v anglickej verzii. Viac informácií o knihe nájdete na ...

# zobrazení: 5516

Muzikoterapie v praxi

Katarína Mihinová
Kedy: 23. 5. 2014
Knihy

Kniha Markéty Gerlichové je určena všem zájemcům o obor muzikoterapie, tedy odborníkům i laikům. Kromě samotných muzikoterapeutů využijí poznatky z knihy jak lékaři a zdravotní sestry, tak především fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi i další terapeuti. Z oboru školství se mohou knihou inspirovat učitelé hudební výchovy, ale také speciální pedagogové či učitelé ZUŠ a také ti, kteří řeší se ...

# zobrazení: 4764

Nová kniha o sprevádzaní a komunikácii s nevyliečiteľne chorými deťmi a ich rodinami

Daniela Bachoríková
Kedy: 2. 4. 2014
Knihy

Stretli ste sa vo vašej práci alebo bežnom živote s nevyliečiteľne chorým dieťaťom? Ostali ste „tápať“ a nevedeli ste ako komunikovať  s dieťaťom alebo rodinou? Kniha „An Unwanted Journey“ je o tom, čo povedať rodičom alebo chorému dieťaťu, ak k nemu prídeme na návštevu doma či v nemocnici alebo ho stretneme na ulici.   Autormi knihy sú uznávaní odborníci v ...

# zobrazení: 4677

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]