Nová kniha: Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga


Nová kniha: Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga

Dne  26. 3. 2021 nakladatelství Grada vydalo publikaci s názvem:

Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga

autorky PhDr. Nory Gavendové.

Příručka nabízí funkční a autorčinou praxí ověřené strategie, které se řadí ke kognitivně-behaviorálním intervencím. Tyto intervence jsou účinné a dobře použitelné v denní praxi pedagogů, kteří učí integrované žáky především na základních školách.

Obsahuje praktická doporučení a techniky, které mohou pedagogové ve výuce efektivně a pohodlně uplatnit. Tyto techniky jsou precizně rozděleny zvlášť pro pedagogy a zvlášť pro školní psychology a jejich použití je ilustrováno na konkrétních kazuistikách.

Publikace představuje jakýsi strukturovaný, přehledný a praktický „manuál“ jak s žáky, u kterých byla diagnostikována psychická porucha, pracovat. Jak s nimi komunikovat, jak na ně nahlížet, přitom neopomíjet žáky intaktní a k tomu důstojně obstát v roli učitele.

V této publikaci je kognitivně-behaviorální terapie originálně, srozumitelně a jasně zasazena v prostředí školy.

Příručku lze přes e-shop objednat.

« predchádzajúci príspevok
Kariérový poradca - CPPPaP II Bratislava
nasledujúci príspevok »
ONLINE-Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť alebo……


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!