Knihy

Najnavštevovanejšie príspevky | Najnovšie príspevky
Najnavštevovanejšie príspevky - 60 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

Poruchy pozornosti a hyperaktivita

Knihy

Keď som objavila túto knižku, veľmi som sa potešila, že sa tak závažnému problému, akým ADHD nesporne je, venuje celá kniha. Na knihe bol aj podtitul - prehľad súčasných poznatkov a prístupov pre rodičov a odborníkov. Asi mám vysoké nároky, ale to čo hlása podtitul sa podľa mňa v niečo vyše stostranovej knihe obsiahnuť nedá. Možno práve preto, že kniha nie je dielom českých autorov, je najviac ...

# zobrazení: 22185

Logoterapia a existenciálna analýza

Ľudmila Gasperová
Kedy: 6. 6. 2007
Knihy

príspevok je z knihy: VYMĚTAL J. a kol. : Obecná psychoterapie – 2. rozšířené a přepracované vydání. Grada Publishing, Praha : 2004 Logoterapia je terapeutickým prístupom zameraným na duchovnú stránku ľudskej existencie. Tá sa v živote človeka prejavuje slobodou v osobných voľbách, zodpovednosťou za ne a prežívaním ich zmysluplnosti, či nezmyselnosti vzhľadom k rozpoznávacím životným ...

# zobrazení: 18571

Kapitola 17: Sociálna kognícia a postoje

Mária Bačíková
Kedy: 1. 8. 2005
Knihy

Atkinson, R.L. a kol.: Psychologie. Praha, Portál, 2003. Ľudské správanie je funkciou ako osoby tak situácie. Každý prináša do situácie jedinečný súbor osobných vlastností vedúcich k tomu, že rôzni ľudia jednajú odlišným spôsobom v rovnakých situáciách, a každá situácia zo sebou prináša jedinečný súbor síl, ktoré ovplyvňujú jedinca, pričom ho vedú k tomu, že v rôznych situáciách reaguje ...

# zobrazení: 17881

Ako sa ľahko učiť

Katarína Mihinová
Kedy: 30. 8. 2005
Knihy

Kurt Tepperwein: Ako sa ľahko učiť. Eko-konzult, Bratislava 2005. V tejto knihe sú už ako názov napovedá rôzne rady a odporúčania ako si učenie uľahčiť napr. správnym výberom miesta a času na učenie, správnou životosprávou, ako aj informácie o tom, čo naopak učenie sťažuje – nevhodné osvetlenie, nedostatok kyslíka v miestnosti a nedostatok pohybu. Okrem toho sú tam kapitoly o inteligencii, ...

# zobrazení: 17322

Edwige Antier – AGRESIVITA DĚTÍ

Katarína Mihinová
Kedy: 20. 5. 2005
Knihy

Hoci je táto knižka veľmi útla (má necelých 100 strán), nájdete v nej dosť veľa informácií a podnetov. Už na obálke je v podtitule zhrnuté to najdôležitejšie, čo v knihe nájdete. Ako pozitívne usmerňovať energiu detí, ale aj pár vysvetlení a zamyslení sa nad tým, čo nám vlastne chce dieťa svojim agresívnymi prejavmi povedať (keďže to nevie inak alebo inak nezaujme našu pozornosť). Ako nájsť ...

# zobrazení: 12029

Hry do kapsy

Mária Bačíková
Kedy: 20. 12. 2005
Knihy

Soňa Hermochová, Jan Neuman: Hry do kapsy I. Portál, Praha, 2003 Známa česká psychologička, zaoberajúca sa metódami aplikovanej psychológie, Soňa Hermochová spolu s niekoľkými ďalšími autormi (J. Neuman, M. Zapletal, M. Wagenknecht, M. Caha, J. Činčera, P. Tomeš) uviedli v priebehu rokov 2003 - 2005 na trh sériu kníh s názvom “Hry do kapsy”. V súčasnosti sa dá na Slovensku kúpiť 9 dielov tejto ...

# zobrazení: 11807

Máte nesústredené, nepokojné dieťa?

Renáta Zörklerová
Kedy: 9. 2. 2005
Knihy

Metódy práce s deťmi s ĽMD pre rodičov a vychovávateľov Máte nesústredené, nepokojné dieťa? (Metódy práce s deťmi s ĽMD pre rodičov a vychovávateľov) Autor: Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková, Renáta Zőrklerová Vyšlo vo vydavateľstve D+H Rok: 2004 Ľahké mozgové dysfunkcie patria do skupiny porúch správania. Ide o deti často s priemernou až nadpriemernou inteligenciou, ktoré trpia ...

# zobrazení: 11758

Jakub Hučín - Hovory o psychoterapii

Knihy

Kniha obsahuje rozhovory s ôsmymi renomovanými českými psychoterapeutmi (z toho sú dve ženy). To potešenie (alebo výzvu?) rozprávať sa s takými osobnosťami mal Jakub Hučín, redaktor časopisu Psychologie dnes. Myslím, že svojej role sa zhostil veľmi dobre, až som sa miestami divila nad jeho rozhľadom. Napriek tomu, že sa rozhovor väčšinou začína otázkou: "Ako ste sa k psychoterapii dostal ...

# zobrazení: 11172

Verena Kastová: Krize a tvořivý přístup k ní

Radovan Mrlák
Kedy: 7. 7. 2005
Knihy

Pred časom sa mi do rúk dostala kniha s názvom Kríza a tvorivý prístup k nej. Táto publikácia je dostupná na slovenskom trhu cca 5 rokov, i tak si zaslúži pozornosť odbornej a laickej verejnosti. Autorkou je Verena Kastová filozofka, psychologička, psychoanalitička, ktorá do roku 1998 bola predsedkyňou medzinárodnej spoločnosti pre analitickú psychológiu. Publikácia má osem nosných kapitol ...

# zobrazení: 11003

Ponuka kníh vydavateľstva F

Katarína Mihinová
Kedy: 19. 1. 2007
Knihy

Vydavateľstvo F- psychiatria, psychoterapia, psychosomatika Pod Brezinou 84, SK- 911 01 Trenčín fax: +421 (0)32 7440 972, 032/6592844; 0904446239 (Mgr.Viera Červeňová) e- mail: vydavatelstvof@post.sk www.vydav-f.wz.cz  Argelander H.: Prvé interview v psychoterapii. 82 strán. Ako viesť prvý rozhovor v psychodynamickej psychoterapii, čo si všímame, ako tvoríme ...

# zobrazení: 10590

Tavistocké prednášky

Lukáš S.
Kedy: od 14. 7. 2005 do 14. 7. 2006
Knihy

C. G. JUNG Analytická psychológia, jej teória a prax, prednášky prof. Junga z Tavistockej kliniky Táto kniha prináša veľké množstvo informácií z oblasti analytickej psychológie. Je delená do piatich častí, je to päť prednášok a po každej prednáške je rozvinutá diskusia. Vďačíme za ne prof. Jungovi, ktorý ale upozorňuje, že je to len minimum z jeho práce. Naozaj je to veľmi málo na utvorenie si ...

# zobrazení: 9970

Babette Rothschild: Pamäť tela

Katarína Mihinová
Kedy: 11. 4. 2008
Knihy

V súčasnosti prevláda poznanie, že u traumatizovaných ľudí sa celá spomienka na traumatické udalosti uchováva v ich mozgu a tele. Pamäť sa tak často prejavuje cez symptomatológiu posttraumatickej stresovej poruchy – nočné mory, flešbeky, šokové reakcie a disociatívne správanie. V svojej podstate telo traumatizovaného odmieta byť ignorované. Autorka zmenšuje priepasť medzi vedeckou teóriou ...

# zobrazení: 9037

Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních

Renáta Zörklerová
Kedy: 14. 2. 2005
Knihy

Určené učiteľom a rodičom detí a študentov 2. stupňa ZŠ a SŠ SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ NA DRUHÉM STUPNI ZŠ A NA ŠKOLÁCH STŘEDNÍCH Autor: Zdena Michalová Určené učiteľom a rodičom detí a študentov 2. stupňa ZŠ a SŠ Problematika špecifických porúch učenia je závažná, pretože nevedieť dobre čítať, písať alebo počítať znamená mať uzatvorenú cestu k informáciám a k ďalšiemu vzdelaniu. ...

# zobrazení: 8803

Transakčná analýza

Katarína Mihinová
Kedy: 21. 12. 2007
Knihy

Leonhard Schlegel TRANSAKČNÁ ANALÝZA ako kreatívne spojenie hlbinnej a kognitívnej psychoterapie Psychoterapia presahujúca hranice smerov 576 strán nsakčná analýza v autorovom chápaní je eklekticko-integratívna metóda, ktorá kreatívne spája psychoanalytické a individuálne psychologické koncepty a priberá aj dnes stále uznávanejšiu kognitívnu psychológiu a kognitívne-behaviorálnu ...

# zobrazení: 8718

Chytrá výchova

Andrej Probst
Kedy: 9. 7. 2007
Knihy

V knižke autor popisuje systém, ako vychovávať deti od 3 rokov do 18-tich rokov pomocou takzvanej chytrej výchovy. V prvom rade vytvoríte pravidlá, ktoré majú v domácnosti platiť a deti ich budú musieť dodržiavať. Zameriate sa na tie pravidlá, s ktorými majú deti najviac problémov. Ďalej si poznačíte najobľúbenejšie činnosti Vášho dieťaťa. Vyberiete napríklad 5 obľúbených činností. Potom ...

# zobrazení: 8326

Mozek zkoumá mozek

Knihy

Hľadala som literatúru o mozgu a tak som brala z knižnice všetko čo sa dalo. Tak som prišla aj ku knižke Mozek zkoumá mozek. Na prvý pohľad nič moc - zažltlý papier, obal kaki zelenej farby a autor s ruským menom. Možno práve preto, že som mala malé očakávania ma táto útla knižka približne môjho veku veľmi milo prekvapila. Odporúčam ju všetkým, čo sa zaujímajú o to ako mozog funguje, majú radi ...

# zobrazení: 7995

NEVERTE TOMU!

Katarína Mihinová
Kedy: 1. 11. 2007
Knihy

Arnold A. Lazarus, Ph.D., Clifford N. Lazarus, Ph.D., Allen Fay, M.D. NEVERTE TOMU! štyridsať toxických myšlienok, ktoré vás privádzajú do šialenstva 166 strán Prestaňte robiť tie isté hlúpe chyby! Dvaja psychológovia a psychiater si posvietili na štyridsať bežných chybných presvedčení, ktoré môžu viesť k depresii, úzkosti a pocitom viny. Neverte tomu! nielen rúca niektoré z ...

# zobrazení: 7969

Rozprávky nielen na čítanie

Andrea Nagyova
Kedy: 22. 9. 2012
Knihy

Knižka Rozprávky nielen na čítanie je určená  pre žiakov, pedagógov, školských psychológov. Didaktická pomôcka s terapeuticko-edukatívnym zameraním získala aj odporúčaciu doložku z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Je určená deťom od 4 do 9 rokov, učiteľom a rodičom. Zameriava sa na prevenciu, resp. včasnú identifikáciu sociálno-patologických javov na školách ...

# zobrazení: 7850

Asertivita a rovnosť vo vašom živote a vzťahoch

Katarína Mihinová
Kedy: 6. 9. 2011
Knihy

Asertivitaa rovnosť vo vašom živote a vzťahochVaše plné právo!   autori: Robert Alberti, Ph.D.           Michael Emmons, Ph.D.Čo urobíte keď...... si sused púšťa nahlas hudbu o tretej v noci?... vás poníži kolega v práci?... na vás váš partner škaredo zazerá?Dokážete vyjadriť svoje pozitívne alebo negatívne pocity voči druhým?Dokážete si zastať ...

# zobrazení: 7444

Ako zlyháva terapeut

Katarína Mihinová
Kedy: 10. 4. 2007
Knihy

50 spôsobov ako stratiť alebo poškodiť vašich pacientov Autori: Bernard Schvartz, Ph.D., John V. Flowers, Ph.D. 166 strán Kniha Ako zlyháva terapeut je manuálom pre praktikujúcich psychoterapeutov a pre terapeutov, ktorí sú vo výcviku. Detailne rozoberá päťdesiat najrozšírenejších chýb, ktoré terapeuti robia a aj to ako sa im vyhnúť. Terapeuti sa naučia ako sa vyhnúť ...

# zobrazení: 7363

[ < ] 1 2 3 [ > ]