Nová publikácia Slávky Karkoškovej - - OBETE SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA DETÍ MEDZI NAMI


Nová publikácia Slávky Karkoškovej - -  OBETE SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA DETÍ MEDZI NAMI

Autorka vo svojej najnovšej monografii Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami predkladá komplexne a do hĺbky spracovanú problematiku sexuálneho zneužívania detí (CSA). Špecifikom je celistvý pohľad na posttraumatickú situáciu obetí CSA a na možnosti riešenia ich utrpenia vo všetkých rovinách existencie - telesnej, psychickej, sociálnej, ale aj spirituálnej.

Cieľom publikácie je sprostredkovať čitateľom informácie, ktoré zvýšia ich kapacitu porozumieť obetiam a rozlišovať, ktoré prístupy napomáhajú ich zotaveniu a naopak, ktoré im v procese zotavovania sa z traumy bránia.

V štyroch kapitolách autorka postupne vymedzuje pojem sexuálne zneužívanie detí (CSA), uvádza škálu foriem CSA a objasňuje dôvody, pre ktoré sa CSA zaraďuje medzi veľmi špecifické traumatické udalosti. Bežne rozšírené mylné domnienky o tejto problematike konfrontuje s realitou. Vysvetľuje, prečo je tak náročné obete CSA včas identifikovať, prečo väčšinou o svojich zážitkoch nehovoria otvorene a presvedčivo, respektíve, prečo svoju skúsenosť odhalia niekedy až po rokoch, či desaťročiach.

Rozsiahla časť publikácie je venovaná popisu potenciálnych dlhodobých, negatívnych dôsledkov traumy na obete, ktoré môžu v rôznej miere narúšať kvalitu života v dospelosti. Opäť sa stretávame s podrobným zameraním sa na každú jednu zložku osobnosti. Odborný prehľad podložený mnohými štúdiami a výskumami, aj v tejto časti prináša odpovede na mnohé otázky, ktoré obete trápia.

Keďže väčšine obetí CSA nie je počas detstva a dospievania poskytunutá adekvátna pomoc, s bremenom neošetrenej traumy prekročia prah dospelosti. Potreby a postupy v terapii dospelých obetí, ktoré sa usilujú vysporiadať s traumou a jej následkami v živote, približuje originálna teória štvordimenzionálnych potrieb. Autentické výpovede niektorých obetí pridávajú na kvalite celého tohto výimočného diela.

O tom, že medzi zdravou psychológiou a zdravou teológiou neexistujú skutočné protirečenia, svedčí posledná kapitola spomínanej monografie. Rozsiahle skúsenosti a poznatky autorky v tomto smere dokazujú, že psychika a viera sa navzájom dopĺňajú aj v problematike CSA. Dospelé obete často trápia citlivé náboženské otázky, ktoré, ak sú im zodpovedané neadekvátne, u nich podporujú pocit bezprávia a sťažujú zotavenie sa z traumy.

Máme k dispozícii skutočne cenný zdroj multidisciplinárnych informácií a poznatkov o problematike CSA, ktorý vypĺňa veľkú medzeru na knižnom trhu. Slová autorky sú jasným odkazom pre všetkých.

"Mám pritom nádej, že v konečnom dôsledku toto putovanie posunie čitateľa vpred - že ho privedie k väčšej bázni pred ľudskou zraniteľnosťou, ku komplexnejšiemu vnímaniu traumy a posttraumatickej životnej situácie obetí, k zodpovednejšiemu prístupu voči páchateľom a k aktívnejšiemu prístupu vo vytváraní podmienok prispievajúcich k zotaveniu obetí."

 

 

« predchádzajúci príspevok
Nové číslo časopisu E-mental aj v tlačenej podobe!
nasledujúci príspevok »
Dlhodobý kurz muzikoterapie - obsadené


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!