CPPS - Referát poradensko-psychologických služieb


Centrum poradensko-psychologických služieb – Referát poradensko-psychologických služieb Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Bývalé Centrum poradensko-psychologických služieb (CPPS) so sídlom v Bratislave bolo do 31.8.2005 samostaným špecializovaným poradenským systémom so 46 pracoviskami na území celej SR. Bolo priamo riadené MPSVaR SR a jeho hlavným poslaním bolo poskytovanie odborných poradensko-psychologických služieb v oblasti partnerských, manželských a rodinných vzťahov ako i v oblasti osobných problémov a riešenia krízových situácií.

Od 1.9.2005 prešiel tento systém transformáciou podľa zákona č.305/2005Z.z. o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele, na základe ktorého pribudli niektoré činnosti a čiastočne sa aj rozšírila klientela ( najmä zo slabších sociálno-ekonomických pomerov). Súčasťou tohto procesu bola organizačná zmena – jednotlivé územné pracoviská CPPS sa stali súčasťou Oddelení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately (OSPOaSK) Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) ako Referáty poradensko-psychologických služieb ( RPPS). Odborno-metodické oddelenie riaditeľstva CPPS bolo transformované na Odbor poradensko-psychologických služieb (OPPS) Ústredia PSVaR SR, v ktorého náplni zostalo metodické riadenie a vzdelávanie, supervízia pracovníkov RPPS, vydávanie bulletinu Empatia, metodických materiálov a pod.

Psychologické poradenstvo a psychoterapeutické služby tvoria naďalej ťažisko práce v súčasnosti RPPS ÚPSVaR. Ich adresár a kontakty na všetky poradne nájdete nižšie v texte, alebo aj na www.upsvar.sk.

Po transformácii RPPS vykonávajú psychológovia, poradcovia a sociálni pracovníci naďalej tieto základné a ťažiskové činnosti :

- Psychologické a psychosociálne poradenstvo
a/ v oblasti manželských a rodinných vzťahov
b/ v oblasti špecifických problémov rodiny – rozvod, násilie, problém závislosti v rodine, prevencia porúch správania detí a i.
c/ v oblasti osobnostných problémov
d/ v oblasti závažných životných zmien a krízových situácií v živote človeka, rodiny
- Psychoterapeutickú a psychodiagnostickú činnosť
- Príprava a posudzovanie žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť a odborná spolupráca pri organizovaní medzištátneho osvojenia
- Preventívno-výchovné a vzdelávacie podujatia,
preventívne programy pre mládež i dospelých ( predovšetkým prevencia drogových a iných závislostí a výchova k manželstvu a rodičovstvu) prednostne pre špecifické cieľové skupiny a klientelu OSPO a SK, detské domovy, klientelu RPPS.

Konzultačné hodiny pre klientov RPPS sú spravidla od 8,00 - 16,30 hod., po dohode, pokiaľ to umožňujú prevádzkové pravidlá konkrétneho ÚPSVaR aj v čase po 16,30 hod. Poskytované služby sú bezplatné. Pracovníci RPPS zachovávajú mlčanlivosť pri svojej práci s klientmi, v prípade potreby spolupracujú s pracovníkmi OSPO a SK a prípadné vyjadrenia rešpektujúce etiku profesie ( a upravené internými normami) poskytujú so súhlasom klientov .


ADRESÁR ODBORU PORADENSKO – PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽIEB A REFERÁTOV PORADENSKO – PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽIEB
(psychologických poradní)


Odbor poradensko – psychologických služieb Bratislava
Psychologická poradňa Bratislava
Pekná cesta 6
č.t.: 02/492079 + klapky 26,25,19,18,21,23,24,28,27,29

Psychologická poradňa Pezinok
Moyzesova 2
č.t.: 033/ 690 26 39

Psychologická poradňa Senec
Hurbanova 21
903 01 Senec
č.t.: 02/ 40 20 28 33

Psychologická poradňa Malacky
M. Rázusa 2383/30
901 01 Malacky
č.t.: 034/ 77 25 472

Psychologická poradňa Dunajská Streda
Hlavná 326/23
č.t./fax: 031/ 55 25 666

Psychologická poradňa Galanta
Nová Doba 1408/31
č.t.:031/ 78 05 054

Psychologická poradňa Piešťany
Krajinská cesta 2929
č.t.: 033/ 77 42 953

Psychologická poradňa Senica
Hviezdoslavova 323
č.t./fax: 034 / 65 13 871

Psychologická poradňa Trnava
J. Bottu 4
č.t.: 033/ 55 21 238, č.t.: 033/ 55 21 210

Psychologická poradňa Partizánske
Nám. SNP 151/6
č.t.: 038/ 74 94 697

Psychologická poradňa Nové mesto nad Váhom
M. R. Štefánika 1
č.t./fax: 032/ 77 10 833

Psychologická poradňa Považská Bystrica
Centrum 13/17
č.t.: 042/ 43 07 310

Psychologická poradňa Púchov
Štefánikova 820
č.t.: 042/ 46 02 221

Psychologická poradňa Prievidza
Šumperská 18
č.t.: 046/ 51 66 272

Psychologická poradňa Trenčín
Ul. gen. M.R. Štefánika 20
č.t.: 032/ 74 15 419

Psychologická poradňa Dubnica nad Váhom
Bratislavská 380/31
č.t.: 042/ 44 220 85

Psychologická poradňa Komárno
Ul. biskupa Királya 33
č.t.: 035/ 79 08 316

Psychologická poradňa Levice
Dopravná 14
č.t.: 036/ 63 12 670

Psychologická poradňa Nitra
Štefánikova tr. 88
č.t.: 037/ 69 26 293

Psychologická poradňa Nové Zámky
M.R. Štefánika 25
č.t.: 035/ 64 00 165

Psychologická poradňa Šaľa
Pázmánya 52/21
č.t./fax: 031/ 77 12 643

Psychologická poradňa Topoľčany
Nám. Ľ. Štúra 1738/5
č.t: 038/ 53 21 809

Psychologická poradňa Čadca
Matičné nám. 1617
č.t.: 041/ 430 44 27

Psychologická poradňa Dolný Kubín
Nám. Slobody 2
č.t.: 043/ 58 62 675

Psychologická poradňa Tvrdošín
Medvedzie 132
č. t.: 043/ 530 22 25

Psychologická poradňa Liptovský Mikuláš
Hodžova ul. 30
č.t.: 044/ 54 76 348

Psychologická poradňa Martin
Novomeského 4
č.t.: 043/ 42 60 641

Psychologická poradňa Ružomberok
Nám. Slobody 9
č.t.: 044/ 43 290 28

Psychologická poradňa Žilina
Hurbanova 16
č.t.: 041/ 511 94 16

Psychologická poradňa Banská Bystrica
Skuteckého 39
č.t.: 048/ 43 34 405

Psychologická poradňa Žiar nad Hronom
ul. SNP 124
č.t./fax: 045/ 673 44 35

Psychologická poradňa Brezno
ŠLN 34 (Štvrť Ladislava Novomeského)
č.t.: 048/ 611 41 55

Psychologická poradňa Lučenec
Petőfiho č. 39
č.t.: 047/ 43 01 501

Psychologická poradňa Revúca
Železničná 226
č.t.: 058/ 44 21 864

Psychologická poradňa Rimavská Sobota
Jesenského 5
č.t.: 047/ 56 210 44

Psychologická poradňa Veľký Krtíš
Banícka 16
č.t./fax: 047/ 483 14 13

Psychologická poradňa Zvolen
Hodžova 3/281
č.t.: 045/ 54 290 75

Psychologická poradňa Bardejov
Dlhý rad 16 -17
č.t.: 054/ 47 24 860

Psychologická poradňa Svidník
ul. Sov. hrdinov 102
č.t.: 054/ 75 22 507

Psychologická poradňa Stropkov
Hlavná 26
č.t.: 054/ 74 23 871 kl. 219

Psychologická poradňa Humenné
Kukorelliho 10
č.t./fax: 057/ 77 55 206

Psychologická poradňa Snina
Partizánska ul. 1057
č.t.: 057/ 760 22 53

Psychologická poradňa Poprad
Šrobárova 20
č.t/fax.: 052/ 77 25 294

Psychologická poradňa Kežmarok
Dr. Alexandra 61
č.t.: 052 / 45 13 317

Psychologická poradňa Levoča
Dr. Alexandra 61
č.t.: 052 / 45 13 317

Psychologická poradňa Prešov
ul Čsl. armády č. 29
č.t.: 051/ 77 24 677

Psychologická poradňa Sabinov
Nám. slobody 87
č.t.: 051/ 488 06 31

Psychologická poradňa Stará Ľubovňa
ul. 17 novembra č.12
č.t.: 052/ 78 79 637

Psychologická poradňa Vranov nad Topľou
Hronského 1191
č.t.: 057/ 488 01 01

Psychologická poradňa Košice
Dvorkinova 7
č.t./fax: 055/ 67 15 476

Psychologická poradňa Košice
Humenská 51
č.t.: 055/ 64 42 222

Psychologická poradňa Michalovce
Nám Osloboditeľov 77
č.t./fax: 056/ 64 24 860

Psychologická poradňa Sobrance
Hollého 20
č.t.: 056/ 65 240 17

Psychologická poradňa Rožňava
E. Rótha 49
č.t.: 058/ 73 25 509

Psychologická poradňa Spišská Nová Ves
Odborárov 53
č.t.: 053/ 41 83 228

Psychologická poradňa Terbišov
Záborského 1826/8
č.t.: 056/ 66 70 702

« predchádzajúci príspevok
Kvalitatívna analýza efektov psychoterapeutických výcvikov
nasledujúci príspevok »
Systemická terapia v teórii a praxi. Hamburgský prístup


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!

Najnovšie diskusné príspevky a reakcie

Karin Karinova 4. 2. 2012 21:48:22

Dobry den, centrum v Ba stale funguje a je bezplatne? Pred navstevou sa treba telefonicky objednat? Dakujem


Libuša Albertová 8. 5. 2009 19:29:42

Dobrý deň, prosím Vás chcela som kontaktovať Referát v Pieštanoch alebo v Trnave, ale čísla mi hlási ako chybné. Je nejaká šanca niekam sa dovolať?


Andrea Jánošová 3. 6. 2010 15:14:25

chcela by som sa spýtať či nehľadáte do centra v Topoĺčanoch alebo v Nitre, Trnave psychológa.Mala by som záujem o takúto prácu v poradni,som veľmi komunikatívna, flexibilná, a mam vyštudovanú jednoodborovú psychológiu.

adka164@azet.sk


Zuzana Habrunova 13. 1. 2009 14:55:43

Dovoľujem si Vás upozorniť na zmenu telefónneho čísla nášho pracoviska:

Referát poradensko psychologických služieb, Žilina

Psychologická poradňa RPPS

Hurbanova 16

010 01 Žilina

Mgr. Zuzana Habrunová, 041/2440382

Mgr. Richard Gróf, 041/2440383


Katarína 22. 7. 2008 12:48:35

Dovolujeme si Vam oznamit, ze sme zmenili miesto vykonu prace. Prestahovali sme sa z Kutlikovej 17 na Peknu cestu 6. Tymto je cely Referat poradensko-psychologickych sluzieb UPSVaR sustredeny na jednej adrese.

Kontakt na nás:

Pekná cesta 6, 2. poschodie (vpravo)

Mgr. Jana Vasilová č.dv. 210 0220 447 815

Mgr. Margita Varmužová č.dv. 211 0220 447 816

Mgr. Eva Černičková č.dv. 212 0220 447 817

PhDr. Eva Mallineritsová č.dv. 213 0220 447 818


zdenka 4. 3. 2008 14:07:21

Oznamujeme zmenu adresy a telefonického kontaktu psychologickej poradne resp. referátu poradensko-psychologických služieb UPSVaR v Poprade:

Nábrežie Jána Pavla II 439/16, 058 01 Poprad

t.č. 052/2440 922, 052/2440 430


Ladislav Rovinský 14. 2. 2007 10:36:56

Ako sa volá funkcia, ktorú psychológovia bývalých CPPS zastávajú. Sú psychológovia a či referenti?


PhDr. Ján Hrustič 8. 3. 2007 12:40:44

Pracujem ako psychológ na pracovisku referatu psychologických služieb na Peknej ceste 6. Predtým som pracoval na Tomašikovej ulici 23 ešte v Centre psychologických služieb - ktoré sa takto transformovali na referaty. Chcel by som na túto otázku odpovedať aj za svoje kolegyne a kolegov, ktorí takto pracujme po celej SR.

Transformácia našich služieb nastala kvôli tomu, že pod Ústredia práce patrí aj staroslôtivosť o rodiny a sociálne služby - takže je to naša nadriadená organizácie.

Transformáciou sa nič nezmenilo - pracovná náplň je skoro rovnaká.

Nie sme reeferenti ale psychológovia s dlhodobou praxou v oblasti psychologickej pomoci dospelým ľuďom s akýmikoľvek psychologickými problemami. Každý dospelý človek, ked má problém - tak sa tento problém prenáša aj do partnerstva aj do rodiny, do vzťahu k deťom - takže psychologická pomoc pomáha aj celej rodine.

Poslednú dobu - asi pred týždňom sa na Peknú cestu presťahovali aj kolegyne a kolegovia z Vajanského nábrežia - takže táto adresa už nie je platná - Platí Pekná cesta 6 - na pôvodnom mieste ostalo iba pracovisku v Petržalke.

Uvediem vam ďalešie tel. čísla okrem spomínaných prvých dvoch, ktoré sú uverejnené na adr. Pekná cesta 6.

môžete volať na základné číslo 492079 a potom klapky : 26, 25, 19, 18, 21, 23, 24, 28, 27, 29

Takže na tomto pracovisku nás prauje 10 psychológov - jeden z nich je špecializovaný / kolegyňa / na prácu s drogovou závislosťou - kl. 28 / ostatní máme kompetencie pre celú škálu psychických problémov dospelých ľudí - zvlášť partnerské problémy, problémy narušených kontaktov s deťmi, problémy, ktoré súvisia s celou škálou úzkostných porúch a pod.

Bol by som rád,keby ste či už formou cez príspevky alebo priamo prostredníctvom tel. kontaktu sa mohli viac s nami zoznamovať. Sme bezplatné pracovisko, dokonca pre konatkt s nami a riešenie psychického problému či už formou psychoterapie alebo poradenským spôsobom - nie je potrebná ani vaša administratívna identita, pretože nepracujeme ani cez poisťovne. Ak budete chcieť uverejníme svoje mailové adresy a môžete s nami kontaktovať aj cez mail. Nie sme referenti, sme psychológovia - je to len istým spôsobom nie celkom vhodný názov pracoviska - nie sme ani administratívne alebo byrokraticky riadení, je v plnej miere zachovaná anonymita klientov, ktorí sú v konatkte s nami.


Oľga 22. 6. 2008 21:44:07

Prosím o informáciu, či je možné riešiť problém cez mail - ide o úzkosti - strach. Niekomu by stačilo len niekomu sa vyrozprávať. Písomnou formou je to anonymnejšie a jednotlivec sa dokáže viac otvoriť. Niekedy k osobnej forme pomoci nedokáže nájsť odvahu


Ivan Zaťko 18. 6. 2008 12:28:40

Škoda len, že psychológovia nemajú čas na riešenie akútnych situácii čo sa týka krízy v detskej duši.


Marie 4. 5. 2008 19:53:33

Dobry den, chcela som sa spytat, ci je mozne sa radit so psychologom aj prostrednictvom mailu? Je mozne tym aspon ciastocne riesit problemy?Ak ano,bola by som velmi vdacna. Som sice z okr. Cadca, kde je uvedena psych.poradna,no nemate tam ziadny mail, ale myslim,ze pokial by to slo liecit prostrednictvom mailu, tak je jedno, s ktorou poradnou si pisem, nie? dakujem


arni 28. 3. 2008 07:02:59

hay


anal fuck 23. 3. 2008 06:31:46

SnlaCI get-adult.we.bs/map.html anal fuck


vlado 16. 2. 2007 14:17:44

funkcia je poradenský psychológ, alebo odborný poradca (v pripade, že má iný ako psychologický backround - napr. sociológ, sociálny pracovník, liečebný pedagóg apod.)


Katarína 14. 2. 2007 11:04:50

Hlavné je, aby poskytovali poradensko-psychologické služby.


Sju 13. 12. 2007 20:25:22

Dobrý večer, mám problém so svojim priateľom, je dosť často deprimovaný, hocičo ho vyvedie z rovnováhy, každý neúspech je pre neho obrovský problém , jeho sebavedomie je na 0,prosím pomôžte mi ako mu ho zvýšiť, už len vidina toho čo môže byť, že budú starosti a problémy a nielen radosti ho deprimuje a to sme sa ešte ani nevzali. Strašný pesimista. Poradte prosím.


Katarína 6. 8. 2007 13:04:51

Referat Poradensko Psychologickych Sluzieb Pekna cesta 6

tel. č. 02 492079 + 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, alebo 02 49207918

Referat Poradensko Psychologickych Sluzieb Kutlikova 17 (petrzalka - technopol)

tel. č. 02 682867 + 98, 97, alebo 02 68286835

Oddelenie Poradensko Psychologickych Sluzieb Spitalska 8

tel. č. 02 59753424, 597533326


Mgr. Jana Kubikova 9. 7. 2007 10:43:22

Rada by som doplnila zoznam bratislavskych psychologickych poradni (referatov poradensko-psychologickych sluzieb). Poradna, ktora od roku 1985 fungovala na Haanovej ulici c. 37, bola v aprili 2006 prestahovana na Kutlikovu ul. c. 17 (budova Technopolu v Petrzalke) na 3. poschodie. Telefonne cisla su 02/68286797 (c. dveri 319), 02/68286798 (c. dveri 320), 02/68286835 (c. dveri 321)


ostatné diskusné príspevky >