Pozitivita vs. negativita


TO, ako zmýšľame, TO aj žijeme. Prejavuje sa to v čomkoľvek, na čo siahneme, čo vypovieme alebo ako vnímame okolnosti a situácie, ktoré nás životom sprevádzajú.

V poslednej dobe zaznamenávame okolo seba „boom“ šíriacich sa pozitívnych kníh, či filmových diel, ktoré nás inšpirujú a navádzajú ako myslieť pozitívne, ľudí, ktorí sa snažia pozitívne zmýšľať a novodobých mysliteľov, ktorí preferujú pozitívny pohľad na to, čo sa deje okolo nás…

Ale všimli ste si, že menej než o pozitívnom, je hovorené a popísané o negatívnom, či už zmýšľaní, alebo konaní?? V konečnom dôsledku TO, na čo myslíme a čo žijeme, o TO sa opierame svojimi slovami, skutkami a TO nás aj formuje, teda TO v našej realite zažívame a deje sa nám… Skrátka vytvára náš ďalší život a udalosti, ktoré si priťahujeme na frekvencii pozitívnej alebo negatívnej.

Ale čo je TO, pre ČO sa rozhodneme? Je tomu skutočne tak, že TO, k čomu inklinujeme, s tým sa aj stotožňujeme a frekvenčne si priťahujeme do našich životov? Takže, keď myslíme nad tým, aký je život k nám krutý a ľudia navôkol sú nespravodliví a zlí, začneme túto realitu nachádzať v plnej forme a nestíhame sa čudovať, prečo je vôbec tomu tak?? A kto, alebo čo to spôsobilo?… No a naopak, keď sa pozrieme na svet okolo seba pozitívne a veríme, že udalosti v našom živote budú prebiehať v náš prospech, skrátka v súlade s našimi želaniami, nachádzame niečo, o čom sme presvedčení a čomu veríme. Na prvý pohľad to vyznie veľmi jednoducho a akosi prirodzene, ale ono to vlastne aj tak je, len naše limity a obmedzenia cez myšlienkové bloky tomu akosi predlžujú mnohokrát cestu a pochopenie.

Skúsme prejsť ku konkrétnym príkladom: Osoba, ktorá si myslí, že všetci ľudia navôkol sú zlí, lebo to myslia s ňou zle, sa stotožní s myšlienkou a pohľadom, že tomu tak určite musí byť, pretože ju nikto nechápe a nespráva sa v súlade s jej predstavou. A ako tomu vôbec je? Je to len iluzórna predstava tejto osoby, alebo je to realita, ktorú si sama vytvára?? Jedno aj druhé je pravda, pravda v ktorej sa sama nachádza a žije, pretože vníma iba to, čo pozná a to, čo chce vidieť. A naopak, ak dá šancu predstave, že môže byť za tým aj niečo iné, možno aj nepoznané, začne sama prizerať na to, že môže určité udalosti vedome ovplyvniť… a tu sa predkladá možnosť výberu – pozitívne alebo negatívne? výber záleží na osobe samej. Ak chce udalosti vo svojom živote ovplyvniť pozitívne, vyberá si pozitívne myšlienky a následne jej konanie má tento obraz, ale ak má tendenciu vnášať negatívny pohľad udalostiam, ktorým bude čeliť, výsledok zostane v negatívnom duchu a taktiež predstavy a vnímania osoby, ktorá pozná iba negatívnu stranu. Napríklad, prídeš do miestnosti, kde sú ľudia… O týchto ľuďoch si začínaš vytvárať svoje názory a presvedčenia, nech je to čokoľvek… sú to názory a pohľady, v ktorých žiješ a preto ich aj vidíš a pozoruješ, takže zamysli sa dobre nad tým, či sú dobré alebo zlé, či sú také alebo onaké.. Čomu veríš a čo žiješ? Aké hodnoty uznávaš a pozoruješ? Čo ešte v tých ľuďoch vidíš? Je to skutočne také zlé s tými ľuďmi alebo s tebou? Dávaš im nejaké šance a veríš tým ľuďom vôbec? A ako je to potom s tebou a tvojim životom, veríš sebe samému? Sú to pohľady na ľudí alebo zrkadlo, ktoré si si vytiahol?

Dobrá správa je, že všetko sa dá zmeniť. Ale ako? No jedine v TO, čo chceme a pre čo sa rozhodujeme, teda, ak máme záujem meniť veci na pozitívne a pozerať na svet a všetko TO, čo nás v ňom sprevádza v ňom pozitívne, bude tomu tak. Avšak, ak budeme aj naďalej vidieť ľudí a udalosti okolo seba v negatívnom móde, neodtrhneme sa z reality v negatívnom obraze, nakoľko sme si to sami nevybrali a „nedovolili si“. Možno pracujeme s prekážkami a vnútornými obmedzeniami, ale nikdy nie je neskoro zmeniť svoje rozhodnutie vidieť a začať vnímať ľudí a svet navôkol INAK :)

« predchádzajúci príspevok
Zdielanie priestorov
nasledujúci príspevok »
Rozvíjanie súcitu k sebe- ako na sebakritiku, hanbu, nároky a nespokojnosť so sebou


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!