Ohliadnutie za III. Medzinárodnou arteterapeutickou konferenciou - Od Múzy k Psyché


Máj 2017, Bratislava

Stále častejšie sa arteterapia využíva spolu s inými kreatívnymi modalitami a je integrovaná do rôznych terapeutických smerov.  Práve z týchto spojení vzišla inšpirácia pre tretiu medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu, ktorú organizovalo Občianske združenie Artea v máji 2017 v Bratislave.  Zároveň nám nešlo len o povrchné spojenie rôznych modalít. Chceli sme pozvať ľudí, ktorí vedia načrieť do hĺbky a rozumejú dôvodom takýchto spojení. Ako v predchádzajúcich dvoch rokoch, aj teraz sme dôkladne preskúmali domáce aj medzinárodné vody arteterapie, aby sme našli osobnosti, ktoré vedia zaujať a priniesť inšpiráciu zo svojej praxe. Našimi hosťami boli odborníci a odborníčky z piatich krajín.

Prvý deň konferencie otvorila autorka mnohých arteterapeutických titulov Marian Liebmann, na Slovensku známa autorka knihy: Skupinová arteterapia. Vo svojej prednáške predstavila dve kazuistiky z individuálnej a skupinovej práce v kontexte časovo-ohraničenej arteterapie.  Obe skúsenosti popísala aj v knihe  Time- Limited Art Psychotherapy, vydanej v roku 2016, do ktorej prispela ako autorka dvoch kapitol. OZ Artea získalo exkluzívne povolenie na zverejnenie týchto dvoch článkov v konferenčnom zborníku, čo si nesmierne ceníme. 

Z Veľkej Británie bol aj ďalší hosť konferencie, Peter Bodiš – Slovák, ktorý dlhodobo pôsobí a žije  v Anglicku. P. Bodiš vo svojej prednáške popisoval prístup mentalizácie a jej uplatnenie v arteterapeutickej praxi predovšetkým u klientov s psychickými poruchami.

Zsuzsanna Valachiné Geréb z Maďarska zaujala účastníkov konferencie prepojením arteterapie s katatímno-imaginatívnou psychoterapiou (KIP). Z. Géreb so svojimi kolegyňami vytvorila arteterapeutický program vychádzajúc z KIP pre deti na základných školách, ktorý na konferencii prezentovala.

Náročné prednáškové dopoludnie pokračovalo popoludňajšími workshopmi. Účastníci konferencie mohli na vlastnej koži vyskúšať prezentované prístupy a v malých skupinách preniknúť hlbšie do skúmanej problematiky. Prepojenie arteterapie sme v rámci popoludňajších workshopov obohatili aj o spojenie s tancom, pod vedením Lucie Šuplatovej a Henriety Šoltys Košalovej.

V nedeľu sme nezostali nič dlžní našim účastníkom a po krátkej prezentácii OZ Artea a jeho doterajších aktivít a zamerania našu konferenciu otvorila TeaJung Park z Južnej Kórei, momentálne žijúca v Londýne. TJ Park predstavila prácu s kórejskou menšinou v Londýne. Jej workshop umožnil účastníkom konferencie vyskúšať si tradičný kórejský výtvarný materiál a do istej miery pochopiť rozdiely vynárajúce sa pri práci s ľuďmi z inej kultúry a schopnosť umenia vytvoriť mosty po ktorých sa vieme navzájom priblížiť a pomáhať si. TJ Park vystriedala dynamická Beate Albrich z Česka, arteterapeutka, ktorá do hĺbky rozoznáva rozdiely medzi arteterapiou a dramaterapiou. Vo svojej práci prelína obidva prístupy, čo môže na prvý pohľad vyzerať jednoducho. B. Albrich vo svojej prednáške odokryla rozdielnosť v týchto modalitách a ponúkla možnosti práce, aby sa tieto dva prístupy navzájom dopĺňali. Konferenciu ukončila česká arteterapeutka Jana Merhautová, ktorá porozprávala o unikátnom spojení arteterapie a supervízie. J. Marhautová načrela aj do nového prístupu eko-arteterapie, ktorým sú jej supervízie inšpirované.

Pri hľadaní názvu pre III. Medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu sme sa zamýšľali nad prínosom umenia v každej forme a jeho schopnosťou transformácie ľudských duší. Práve, keď sa nám po dlhom hľadaní naskytol ten správne znejúci podtitul, natrafili sme na výstižný obraz s rovnakým názvom od slovenskej arteterapeutky a výtvarníčky žijúcej vo Viedni Anity Bartos. A. Bartos prepožičala konferencii vizuálnu podobu svojho obrazu ‚Od Múzy k Psyché‘ a jej rozmerné koláže počas dvoch dní konferencie vyplnili prednáškovú sálu a očarili mnohých účastníkov. O svoj prístup k tvorbe koláží a jeho využití v arteterapii sa podelila  na workshope o symboloch z nevedomia.

Hladký priebeh takto náročnej akcie by sa nepodaril bez skvelého moderátora Ivana Valkoviča a tlmočníčok Dariny Alexyovej, Martiny Machovej a Lindy Kirchnerovej. Tento rok sme sa vrátili aj k nápadu zaznamenať všetky prednášky na video záznam, ktorý bude dostupný na webovej stránke občianskeho združenia Artea www.arte-terapia.sk.  Sprievodný program konferencie doplnilo vydavateľstvo Portál svojím predajným stánkom a tiež združenie TerraIn zo Žiliny predajom terapeutických kariet. Naša vďaka patrí aj všetkým dobrovoľníčkam, ktoré napomohli k hladkému priebehu konferencie.

Boli to dva dni plné nadšenia, silných dojmov a emócií, nových stretnutí a nádherných zážitkov. Napriek tomu, že ako organizátorky dlho pred konferenciou komunikujeme s našimi hosťami, nikdy dopredu nevieme ako konferencia dopadne a ako budú naši hostia oslovia zúčastnené publikum. Myslím, že tento rok prekonal naše očakávania. Počas spoločných obedov a večere sme sa cítili s našimi hosťami ako so starými známymi a nasvedčovala tomu aj neustále dobrá nálada a smútok pri lúčení. Verím, že rovnako silné pocity prežívali aj účastníci konferencie.

OZ Artea týmto rokom potvrdilo založenie tradície organizovať medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu každé dva roky. Zhodou okolností naše združenie o dva roky oslavuje 10. výročie vzniku a pre nás je to už teraz výzva a záväzok k organizácii ďalšej inšpiratívnej konferencie.

Zuzana Krnáčová za OZ Artea

 

Konferenciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.   

Fond na podpor umenia

« predchádzajúci príspevok
Odborná konferencia Mosty k rodine
nasledujúci príspevok »
II. špeciálno-pedagogická konferencia s medzinárodnou účasťou


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!