Úroveň exekutívnych funkcií vzhľadom na pohlavie dospievajúcich


Anotácia: Autori predkladanej štúdie venujú pozornosť niekoľkým aspektom exekutívnych funkcií (ako je ich biologická a sociálna determinácia, druhy a poruchy) a predstavujú výskum s cieľom zistiť, či v štádiu dospievania vykazuje miera exekutívnych funkcií vzhľadom na pohlavie významný rozdiel.

Annotation: The authors of the presented study pay attention to several aspects of executive functions (such as their biological and social determinations, types and disorders) and presented research focused on differences in executive functions in the relation to the gender.

Kľúčové slová: dospievanie, puberta, adolescencia, exekutívne funkcie, medzipohlavné rozdiely

Keywords: adolescence, puberty, executive functions, gender differences

Kontakt na autorov: PhDr. Viktor Gatial, PhD., Mgr. Andrea Juhásová, PhD.

Adresa:Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra, Slovenská republika

E-mail: vgatial@ukf.sk, ajuhasova@ukf.sk

« predchádzajúci príspevok
Základy psychosomatiky
nasledujúci príspevok »
Sociálna diagnostika pri práci s rodinou


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!