SYSTEMICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIA krátkodobý výcvik

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 14. 9. 2019 do 15. 9. 2019


Výcvik je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou klientelou poradní, zariadení psychosociálnych služieb i klinických pracovísk.

*Je určený tým pracovníkom, ktorí musia zohľadňovať pri práci s jedincom jeho ďalšie systémové prepojenia (napr.keď je problém viazaný na systém  rodiny, školy, liečebného či ústavného zariadenia apod.).

 

*Je vhodný pre tých, ktorí pracujú s problémovými ďeťmi, kde nevyhnutnou súčasťou poradenského a terapeutického procesu je spolupráca rodičov, prípadne učiteľov, vychovávateľov a i.

*Je neoceniteľný pre párových a manželských poradcov a terapeutov, ktorí pri práci s párom musia zohľadňovať rôzne, často napohľad protichodné, potreby zúčastnených strán a napriek tomu neustále nachádzať cesty vedenia zmyluplného a konštruktívneho dialógu.

Výcvik pozostáva z desiatich 2-dňových stretnutí (so-ne) v ca 6-9 týždňových odstupoch v priebehu ca 1 a 1/2 roka.

Lektorky : PhDr. Eva Linhová, PhDr. Ivana Skoumalová (ISZ Košice) 

Platobné podmienky : 110 EUR za jedno 2-dňové (20 hod) stretnutie (5,5 Eur/hod)

Po obdržaní mailom Vami vyplnenej predbežnej prihlášky (je na www.isz.sk) Vám zašleme elektronicky zmluvu a ďalšie informácie.

Prihlášky zasielajte e-mailom : isz@isz.sk, linhova@isz.sk, Info:PhDr. E. Linhová, isz@isz.sk, č.t.:0904 596 777, 0918 606 696.

Za záväzné prihlásenie sa považuje zaslanie Vami podpísanej zmluvy a vyplatenie najmenej dvoch splátok na číslo účtu ISZ KE: 262 172 1985/1100.

O zaradeni do kurzu rozhoduje poradie prihlášok a platieb !!!

« predchádzajúci príspevok
samovrazda
nasledujúci príspevok »
Kurz "Systemický rozhovor"


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!

Najnovšie diskusné príspevky a reakcie

Iveta Trojčáková 21. 2. 2016 12:29:59

 Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či po absolvovaní kurzu získam aj nejaký certifikát, prípadne, kde by som sa týmto kurzom mohla ešte niekde inde uplatniť. Pracujem ako špeciálna pedagogička na ŠZŠ.

Ďakujem, Ivita


Eva Linhová 10. 3. 2016 09:28:06

Vážená kolegyňa!

Vďaka za váš záujem o náš Výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii!

Výcvik obsahovo zahŕňa jednak  teoretické a metodologické zaklady systemickej terapie a z veľkej časti sa venuje hlavne praxi – metodiky a techniky práce s jednotlivcom, párom i rodinou, prípadne s kontextom inštitúcie, kde je nutné pracovať  napr.  i s vychovávateľmi, učiteľmi, prípadne inými „časťami“ systému. Frekventanti počas výcviku prinášajú aj  svoje prípadové práce,kazuistiky, videozáznamy konzultácií, svoje témy, ktoré v skupine spoločne analyzujeme a spracúvame.

Termíny a podrobnejšie podmienky absolvovania výcviku sú uvedené v Zmluve s účastníkom výcviku, ktorú vám zašleme mailom na základe vašej predbežnej prihlášky, tá je na našom webe www.isz.sk">www.isz.sk – nájdete tam ostatné informácie o tomto výcviku. Prihlášku nám stačí poslať mailom.

Vycvik SPRT končí prezentáciou záverečnej kazuistiky frekventanta. Po splnení všetkých podmienok výcviku frekventant obdrží Osvedčenie o jeho absolvovaní.

Tento výcvik si vyberajú ti pomáhajúci pracovníci, ktorí potrebujú k svojej práci s klientami získať účinné nástroje a psychoterapeutické zručnosti.

 


Katarína Mihinová 10. 3. 2016 00:09:44

Obráťte sa priamo na organizátorov vzdelávacieho podujatia, o ktoré máte záujem.

 


ostatné diskusné príspevky >