SYSTEMICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIA, krátkodobý výcvik, posledné voľné miesta!

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 21. 10. 2023 do 22. 10. 2023

Miesto akcie: Košice


.

Výcvik je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou klientelou poradní, zariadení psychosociálnych služieb i klinických pracovísk.

*Je určený tým pracovníkom, ktorí musia zohľadňovať pri práci s jedincom jeho ďalšie systémové prepojenia (napr.keď je problém viazaný na systém  rodiny, školy, liečebného či ústavného zariadenia apod.).

*Je vhodný pre tých, ktorí pracujú s problémovými ďeťmi, kde nevyhnutnou súčasťou poradenského a terapeutického procesu je spolupráca rodičov, prípadne učiteľov, vychovávateľov a i.

*Je neoceniteľný pre párových a manželských poradcov a terapeutov, ktorí pri práci s párom musia zohľadňovať rôzne, často napohľad protichodné, potreby zúčastnených strán a napriek tomu neustále nachádzať cesty vedenia zmysluplného a konštruktívneho dialógu.

Výcvik pozostáva z desiatich 2-dňových stretnutí (so-ne) v ca 6-9 týždňových odstupoch v priebehu ca 1 a 1/2 roka.

Lektorka : PhDr. Eva Linhová

Platobné podmienky : 145 EUR za jedno 2-dňové (20 hod) stretnutie

Po obdržaní mailom Vami vyplnenej predbežnej prihlášky (je na www.isz.sk) Vám zašleme elektronicky zmluvu a ďalšie informácie.

Prihlášky zasielajte e-mailom : isz@isz.sk, info:PhDr. E. Linhová, isz@isz.sk, č.t.:0904 596 777, 0918 606 696.

Za záväzné prihlásenie sa považuje zaslanie Vami podpísanej zmluvy a vyplatenie najmenej dvoch splátok (za prvé dve stretnutia).

O zaradeni do kurzu rozhoduje poradie prihlášok a platieb !!!

 

« predchádzajúci príspevok
samovrazda
nasledujúci príspevok »
Kurz "Systemický rozhovor" ONLINE


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!

Najnovšie diskusné príspevky a reakcie

Barbara Macková 28. 5. 2019 14:16:54


Eva Linhová 30. 5. 2019 13:34:25


Iveta Trojčáková 21. 2. 2016 12:29:59


Eva Linhová 10. 3. 2016 09:28:06


Katarína Mihinová 10. 3. 2016 00:09:44


ostatné diskusné príspevky >