SYSTEMICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIA, výcvik bol otvorený online, posledná možnosť pristúpenia!

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 1. 2021 do 24. 1. 2021

Miesto akcie: Košice


V obdobiach nepriaznivej epidemiologickej situácie bude výcvik prebiehať aj ONLINE.

Výcvik je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou klientelou poradní, zariadení psychosociálnych služieb i klinických pracovísk.

*Je určený tým pracovníkom, ktorí musia zohľadňovať pri práci s jedincom jeho ďalšie systémové prepojenia (napr.keď je problém viazaný na systém  rodiny, školy, liečebného či ústavného zariadenia apod.).

*Je vhodný pre tých, ktorí pracujú s problémovými ďeťmi, kde nevyhnutnou súčasťou poradenského a terapeutického procesu je spolupráca rodičov, prípadne učiteľov, vychovávateľov a i.

*Je neoceniteľný pre párových a manželských poradcov a terapeutov, ktorí pri práci s párom musia zohľadňovať rôzne, často napohľad protichodné, potreby zúčastnených strán a napriek tomu neustále nachádzať cesty vedenia zmysluplného a konštruktívneho dialógu.

Výcvik pozostáva z desiatich 2-dňových stretnutí (so-ne) v ca 6-9 týždňových odstupoch v priebehu ca 1 a 1/2 roka.

Lektorky : PhDr. Eva Linhová, PhDr. Ivana Skoumalová (ISZ Košice) 

Platobné podmienky : 120 EUR za jedno 2-dňové (20 hod) stretnutie (6 Eur/hod)

Po obdržaní mailom Vami vyplnenej predbežnej prihlášky (je na www.isz.sk) Vám zašleme elektronicky zmluvu a ďalšie informácie.

Prihlášky zasielajte e-mailom : isz@isz.sk, info:PhDr. E. Linhová, isz@isz.sk, č.t.:0904 596 777, 0918 606 696.

Za záväzné prihlásenie sa považuje zaslanie Vami podpísanej zmluvy a vyplatenie najmenej dvoch splátok (za prvé dve stretnutia).

O zaradeni do kurzu rozhoduje poradie prihlášok a platieb !!!

 

« predchádzajúci príspevok
samovrazda
nasledujúci príspevok »
Kurz "Systemický rozhovor"aj ONLINE


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!

Najnovšie diskusné príspevky a reakcie

Barbara Macková 28. 5. 2019 14:16:54

Dobrý deň, Váš príspevok ma veľmi zaujal.

Rada by som sa opýtala, či je daný výcvik akreditovaný, prípadne akou inštitúciou. Lebo mne dá zamestnávateľ voľno len na akreditované kurzy, bohužiaľ.

Za odpoveď a pochopenie veľmi pekne ďakujem. 


Eva Linhová 30. 5. 2019 13:34:25

Dobrý deň, vďaka za Vašu otázku!

Náš výcvikový a vzdelávací inštitút ISZ Košice je akreditovaným inštitútom Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii, ktorý má akreditáciu Ministerstva zdravotníctva SR pre vzdelávanie v psychoterapii. Súčasťou akreditovaného komplexného vzdelávania v psychoterapii je náš dlhodobý 800-hodinový dlhodobý výcvik „Umenie terapie“, ktorý trvá cca 4,5 roka, napĺňa kritériá zdravotnícke, zúčastňujú sa ho však aj kolegovia z iných rezortov mimo zdravotníctva (ktorých je väčšina).

Náš 200-hodinový výcvik „Systemická párová a rodinná terapia“, v trvaní cca 1,5 – 2 roky je určený tým kolegom a kolegyniam, ktorí z rôznych dôvodov nechcú alebo nemôžu absolvovať dlhodobý výcvik, ale pracujú v kontextoch, kde je potrebné mať psychoterapeutické zručnosti pracovať s pármi či rodinami alebo so širšími systémami – inštitúciami alebo ich časťami.

Naši frekventanti pracujú v rôznych rezortoch, v zdravotníctve, školstve, sociálnej oblasti a každý z týchto rezortov má svoje preferované akreditačné kritériá, ktoré sú často protichodné a tým pádom vlastne v jednom výcvikovom programe nenaplniteľné. Nechceli sme oklieštiť náš výcvikový program akreditovaním ho v niektorom rezorte (je jedno, ktorý rezort by sme vybrali). Naším zámerom je podporovať pluralitu, aby aj naďalej v našich výcvikoch boli frekventanti z rôznych rezortov, mohli si navzájom vymieňať svoje skúsenosti, tým pádom obohacovať svoj pohľad o pohľady a skúsenosti kolegov z iných oblastí pomáhajúcich profesií, učiť sa navzájom a rozvíjať možnosti spolupráce, keďže považujeme psychoterapiu za medzirezortnú, resp. za nadrezortnú profesiu, zvlášť keď pracujeme s rodinami, pármi, inštitúciami...

Pluralita je tiež podstatou systemického prístupu  ako takého – netrvať na svojom „videní sveta“ (či klientov alebo ich problémov), ale brať vážne pohľad či stanovisko každého zúčastneného, rozvíjať možnosti dialógu v systémoch, kde už dávno zanikol a zmenil sa na polymonológ. 

Výcvikové stretnutia sa konajú vždy cez víkendové dni, frekventanti si nemusia čerpať dovolenku, žiadať povolenie  či finančný príspevok od zamestnávateľa. Chápu, že vo výcviku si zveľaďujú predovšetkým svoje profesionálne kompetencie, vedomosti a zručnosti, ktoré budú môcť využiť aj v budúcnosti, keď budú pracovať  u iných zamestnávateľov alebo v iných kontextoch či rezortoch  (v školstve, sociálnej oblasti, zdravotníctve, firemnej oblasti  atď.) alebo v súkromnej sfére.


Iveta Trojčáková 21. 2. 2016 12:29:59

 Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či po absolvovaní kurzu získam aj nejaký certifikát, prípadne, kde by som sa týmto kurzom mohla ešte niekde inde uplatniť. Pracujem ako špeciálna pedagogička na ŠZŠ.

Ďakujem, Ivita


Eva Linhová 10. 3. 2016 09:28:06

Vážená kolegyňa!

Vďaka za váš záujem o náš Výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii!

Výcvik obsahovo zahŕňa jednak  teoretické a metodologické zaklady systemickej terapie a z veľkej časti sa venuje hlavne praxi – metodiky a techniky práce s jednotlivcom, párom i rodinou, prípadne s kontextom inštitúcie, kde je nutné pracovať  napr.  i s vychovávateľmi, učiteľmi, prípadne inými „časťami“ systému. Frekventanti počas výcviku prinášajú aj  svoje prípadové práce,kazuistiky, videozáznamy konzultácií, svoje témy, ktoré v skupine spoločne analyzujeme a spracúvame.

Termíny a podrobnejšie podmienky absolvovania výcviku sú uvedené v Zmluve s účastníkom výcviku, ktorú vám zašleme mailom na základe vašej predbežnej prihlášky, tá je na našom webe www.isz.sk">www.isz.sk – nájdete tam ostatné informácie o tomto výcviku. Prihlášku nám stačí poslať mailom.

Vycvik SPRT končí prezentáciou záverečnej kazuistiky frekventanta. Po splnení všetkých podmienok výcviku frekventant obdrží Osvedčenie o jeho absolvovaní.

Tento výcvik si vyberajú ti pomáhajúci pracovníci, ktorí potrebujú k svojej práci s klientami získať účinné nástroje a psychoterapeutické zručnosti.

 


Katarína Mihinová 10. 3. 2016 00:09:44

Obráťte sa priamo na organizátorov vzdelávacieho podujatia, o ktoré máte záujem.

 


ostatné diskusné príspevky >