Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 40 príspevkov

[ < ] 1 2 [ > ]

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Mária Kopčíková
Kedy: 12. 12. 2019
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie  svojmu príbehu a procesu a príbehom druhých. Čo môžete očakávať? Na kurze sa účastníci naučia používať model komunikačných a ...

# zobrazení: 1934

Program Mirabilis pre žiakov s ťažkosťami v správaní - Partizánske

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: 13. 12. 2019
Kde: Partizánske

  Vzdelávací kurz pre odborníkov z praxe s názvom :   Korekčný program Mirabilis pre deti s problémami v správaní v prostredí základnej školy   Cieľové skupiny:    - pedagógovia z I. a II. stupňa ZŠ, výchovní poradcovia, školskí psychológovia a školskí špeciálni pedagógovia    - sociálny pracovník, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg    - ...

# zobrazení: 1802

Senzorické hry vo vzdelávaní

Monika Adamčíková
Kedy: 14. 12. 2019
Kde: Bratislava

Prečo používať senzorické hry vo vzdelávaní?Deti sa efektívnejšie a hlavne radšej učia cez zážitok, konanie a osobnú skúsenosť. Senzorické hry, ktoré sú nesmierne dôležité pre rozvoj mozgu, umožňujú deťom skúmať a objavovať svet. Uľahčujú im učenie za pomoci zapojenia všetkých zmyslov – chuť, čuch, hmat, sluch, zrak, pohyb a rovnováha.Senzorické hry sú najdôležitejšie v rannom detstve a v ...

# zobrazení: 260

WORKSHOP Diagnostika dyskalkúlie

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: 14. 12. 2019
Kde: Partizánske

 Odborný konziliárny workshop Špeciálno-pedagogická diferenciálna diagnostika dyskalkúlie   Cieľom odborného konziliárneho workshopu Špeciálno-pedagogická diagnostika dyskalkúlie je získať zručnosti pri diagnostikovaní dyskalkúlie, analyzovať diagnostický proces, zameraný na identifikáciu dyskalkúlie prostredníctvom testových batérií a skúšok, ako aj analýza neštandardizovaného testu ...

# zobrazení: 921

MOJE TELO - skupinové terapeutické stretnutia ZDARMA

Ivana Toman Čergeťová
Kedy: od 6. 11. 2019 do 18. 12. 2019
Kde: Galvaniho 12, Bratislava

  O kurze Skupinové terapeutické stretnutia sú dobrovoľníckou platformou pre ľudí, ktorí majú záujem pracovať so svojím telom prostredníctvom pohybovej a na telo zameranej terapie. Základom kurzu je spoznať základné relaxačné metódy, biodynamické cvičenia a mentálne cvičenia podporujúce nezdolnosť a pomáhajúce prekonávanie blokov a psychických bariér. Skupinové stretnutia sa budú ...

# zobrazení: 426

Terapia hrou a filiálna terapia (AKREDITOVANÉ MŠ SR) OBSADENÉ

Dušana Priehradná
Kedy: od 9. 1. 2020 do 10. 1. 2020
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Cieľom výcvikového programu (v rozsahu 90 hodín) je osvojenie terapeutických a poradenských zručnosti pri práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie ...

# zobrazení: 1582

Rodinná terapia a terapia vzťahovej väzby: výcvikový program OBSADENÉ

Dušana Priehradná
Kedy: od 15. 1. 2020 do 17. 1. 2020
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  Obsah výcviku: teória attachmentu, komplexná vývinová trauma a jej vplyv na vývin mozgu diagnostika porúch attachmentu u detí, adolescentov a dospelých princípy a východiská nedirektívnej psychoterapie (Carl Rogers), terapie vzťahovej väzby a rodinnej terapie (Daniel Hughes), najnovšie poznatky z neurobiológie a neuropsychológie  (DanielSiegel, ...

# zobrazení: 872

Ako lepšie porozumieť emóciám pomocou arteterapie

Katarína Mihinová
Kedy: 18. 1. 2020
Kde: Bratislava

Pozývame Vás na jednodňový seminár:     Ako lepšie porozumieť emóciám pomocou arteterapie       V arteterapii sa vužívajú rôzne výtvarné médiá ako prostriedok na sebavyjadrenie a komunikáciu neverbálnym spôsobom. Vďaka tomu sa môžeme priblížiť aj k takým emocionálnym zážitkom a obsahom, ktoré sú pre nás skryté, nezrozumiteľné, pôsobia stresujúco ...

# zobrazení: 224

Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi OBSADENÉ

Dušana Priehradná
Kedy: od 21. 1. 2020 do 22. 1. 2020
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Počas seminára sa účastníci oboznámia s jednoduchými a kreatívnymi projektívnymi terapeutickými technikami pre efektívne zapojenie dieťaťa do terapeutického procesu. Zoznámia sa s nápaditými spôsobmi ako s deťmi komunikovať o náročných témach. Seminár obsahuje ukážky aktivít, hračiek, hier, senzorických pomôcok, pomôcok na hranie rolí a pracovných listov, ktoré otvárajú komunikáciu ...

# zobrazení: 2553

Familienbrett – rodinná doska – workshop

Mária Kopčíková
Kedy: 22. 1. 2020
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

  Familienbrett – Rodinná doska – je terapeutický materiál, vhodný na diagnostickú a terapeutickú prácu s deťmi a mládežou, s rodinami, ale aj s dospelými. Bola vyvinutá v systémovej rodinnej terapii, ale poskytuje široké spektrum využitia. Umožňuje zobraziť jednotlivé kľúčové osoby (v rodine, v tíme), ich vzájomné vzťahy, vnútorné a vonkajšie procesy, predstavy, ...

# zobrazení: 547

zážitkový workshop - Kontakt s Gestalt psychoterapiou

Peter Klubert
Kedy: od 22. 1. 2020 do 23. 1. 2020
Kde: Nitra

Lektori: Mgr. Roland Cagáň - poradenský psychológ, tréner Gestalt psychoterapiePhDr. Peter Klubert, PhD. – klinický psychológ, tréner Gestalt psychoterapieMgr. Veronika Kuricová - klinický psychológ, tréner - učiteľ Gestalt psychoterapie Cieľová skupina: Workshop je určený pre záujemcov o psychoterapiu, obzvlášť Gestalt terapiu - psychológov, lekárov, sociálnych pracovníkov, liečebných ...

# zobrazení: 416

Vzťahová väzba – teória a prax

Mária Kopčíková
Kedy: od 29. 1. 2020 do 30. 1. 2020
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava

Workshop bude viesť Mgr. Zuzana Zimová, špeciálna pedagogička, psychoterapeutka. Cieľ tohto workshopu je prehĺbiť poznatky účastníkov o vzťahovej väzbe. Čo môžete očakávať? 16 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania. Obsahom workshopu je: Tematické bloky: Vznik teórie vzťahovej väzby Utváranie vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom Význam vzťahovej väzby v jednotlivých ...

# zobrazení: 1857

Kurz "Systemický rozhovor"

Eva Linhová
Kedy: od 1. 2. 2020 do 2. 2. 2020
Kde: Košice

Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy bremena expertnosti a "burn-out" syndrómu (syndrómu vyhorenia), tým, že podnecuje a podporuje kompetencie a zdroje klienta k ...

# zobrazení: 9136

ARTERAPIA PRI PRÁCI SO SENIORMI

Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z.
Kedy: 7. 2. 2020
Kde: Žilina

Ak je vašou profesiou práca s ľuďmi v seniorskom veku a radi sa venujete tvorivej činnosti, využite príležitosť absolvovať workshop zameraný práve na túto oblasť. ARTERAPIA PRI PRÁCI SO SENIORMI Arteterapia je špecifická forma terapie založená na sebavyjadrení a sebapoznávaní prostredníctvom výtvarnej tvorby. Pracuje s tvorbou a zároveň reflexiou zameranou na proces či ...

# zobrazení: 1145

Akreditovaný kurz MAXIK - stimulačný program pre deti s odloženou školskou dochádzkou

Andrej Remšík
Kedy: od 6. 2. 2020 do 7. 2. 2020
Kde: Bratislava

Akreditovaný kurz MAXÍK - stimulačný program pre deti s odloženou školskou dochádzkou Akcia pre odbornú verejnosť Akcia sa koná v dňoch od 06.02.2020 do 07.02.2020 Miesto akcie: Bratislava   Po 3 rokoch sa opäť otvára akreditovaný kurz MAXÍK v spolupráci s Českou Republikou a ako jediný v Slovenskej Repulbike Vám ho ponúkame. Počet je obmedzený, tak sa poponáhľajte a zabezpečte si ...

# zobrazení: 466

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí.

Dušana Priehradná
Kedy: od 12. 2. 2020 do 14. 2. 2020
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Mnohí učitelia venovali veľa času úvahám, ako pracovať s deťmi, ktoré v dôsledku narušenia svojho emocionálneho vývinu vykazujú závažné problémy vo svojom správaní. Tieto deti nie sú schopné vyhovieť všetkým nárokom, ktoré so sebou školská dochádzka prináša. Odmietajú podriadiť sa pravidlám školy, aj pravidlám spoločnosti, v ktorej žijú. Ich nezáujem a pokrivený pohľad na svet im nedovoľuje ...

# zobrazení: 1823

PRÁCA S DEŤMI S PORUCHAMI SPRÁVANIA 2020

Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z.
Kedy: 20. 2. 2020
Kde: Žilina

  „Každé dieťa sa rodí s potrebou byť milované a nikdy z toho nevyrastie.“ Frank A. Clark   Pozývame Vás na workshop:   PRÁCA S DEŤMI S PORUCHAMI SPRÁVANIA   Cieľom workshopu je oboznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej väzby, ponúknuť pochopenie súvislostí medzi typom vzťahovej väzby a správaním dieťaťa. Súčasťou ...

# zobrazení: 1151

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Mária Anyalaiová
Kedy: 25. 2. 2020
Kde: Bratislava

O KURZE: Naučíme sa pracovať s terapeutickými/ asociačnými kartami More mócií, Cope, Mythos, Svetom hodnôt a s Kartami s príbehmi.  Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať ...

# zobrazení: 88

Podporná terapeutická skupina pre rodičov a príbuzných detí s PAS

Petra Čurdová
Kedy: od 1. 10. 2019 do 29. 2. 2020
Kde: Bratislava

V októbri 2019 sa otvára podporná terapeutická skupina pre rodičov a príbuzných dieťaťa s poruchou autistického spektra. Skupinu povedie: PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. klinická psychologička a psychoterapeutka (kontakt pre prípad potreby: 0905 105 344) Skupina sa bude stretávať v utorky v čase od 17:00 do 18:30 hod. v priestoroch zdravotníckeho zariadenia ESBA, ...

# zobrazení: 398

Slová a príbehy v arteterapii

Katarína Mihinová
Kedy: 14. 3. 2020
Kde: Bratislava

Slová a príbehy v arteterapii   Často arteterapia nastupuje tam, kde nestačia slová. No aj tak je veľa spôsobov ako slová, texty, príbehy prepájať s výtvarným tvorivým procesom a využívať liečivý potenciál oboch modalít. Ak nevieme nájsť vlastné slová, môžeme si požičať text niekoho iného, čo nás inšpiruje k tvorbe a následnému zamysleniu. Alebo nám po výtvarnom ...

# zobrazení: 1352

[ < ] 1 2 [ > ]