Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 27 príspevkov

[ < ] 1 2 [ > ]

Hovienko je darček - online

Monika Adamčíková
Kedy: 25. 10. 2021
Kde: online

Kedy: 25.10.2021, 17:30 - 20:00 Kde: online cez platformu ZOOM (prihlasovacie údaje pošleme v deň konania workshopu) Cena: 33€ – cena zahŕňa lektorné, certifikát Prihlášky:https://www.tickettailor.com/events/mterapio/592411/ Pomôcky:  V rámci vašich možností si pripravte: - plastelínu, - kukuričný škrob, - hladkú múku, - vodu (teplá, nie horúca), - penu na holenie, - ryžu, - ...

# zobrazení: 1513

Vzťahová väzba – teória a prax

Mária Kopčíková
Kedy: od 28. 10. 2021 do 29. 10. 2021
Kde: CPR Kvapka (prípadne online ZOOM)

Workshop bude viesť Mgr. Zuzana Zimová, špeciálna pedagogička, psychoterapeutka. Cieľ tohto workshopu je prehĺbiť poznatky účastníkov o vzťahovej väzbe. Čo môžete očakávať? 16 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania. Obsahom workshopu je: Tematické bloky: - Vznik teórie vzťahovej väzby - Utváranie vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom - Význam vzťahovej väzby v ...

# zobrazení: 272

Online - Využitie senzorickej integrácie pri problémoch s attachmentom

Dušana Priehradná
Kedy: 2. 11. 2021
Kde: Online cez Zoom

Milí kolegovia, pripravili sme pre Vás odborné semináre na témy, ktoré by Vám mohli pomôcť pri práci a komunikácii s deťmi v školskom prostredí. Celá spoločnosť sa nachádza v situácií, ktorú zažívame prvý krát. Prináša veľa neistoty, napätia a obáv nielen u dospelých, ale aj u detí. Deti veľmi citlivo vnímajú zmeny, ktoré sa okolo nich dejú a nie vždy im rozumejú. Nevedia presne hovoriť o svojich ...

# zobrazení: 1015

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY - ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 4. 10. 2021 do 3. 11. 2021
Kde: Online cez Zoom

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, psychiatrov … Anotácia: K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy. Diagnostika attachmentu u detí prebieha formou ...

# zobrazení: 6663

Krátkodobý výcvik v naratívnej terapii - Posledné voľné miesta!

Eva Linhová
Kedy: od 13. 11. 2021 do 14. 11. 2021
Kde: Košice a aj online cez Zoom

V obdobiach pretrvávania protiepidemických opatrení sa stretnutia budú uskutočňovať online na platforme Zoom. Naratívny prístup využíva pozitívnu moc príbehu, ktorá svojou podmanivosťou formuje ľudskú skúsenosť a napĺňa ju - od počiatku ľudských kultúrnych dejín - zmyslom. Konštruktivistické chápanie jazyka umožňuje - v kontexte systemického prístupu - vnímať ľudské trápenie ako príbeh ...

# zobrazení: 7853

Úzkostné a psychosomatické poruchy u detí

Katarína Mihinová
Kedy: od 13. 11. 2021 do 14. 11. 2021
Kde: online cez zoom

  Kurz je koncipovaný tak, aby sa účastníčky a účastníci najrprv zoznámili s prejavmi, etiológiou a funkciou úzkostných a psychosomatických porúch u detí. Počas prvého teoretického bloku sa zameriame na porozumenie funkciam symptómov porúch v rámci rodinného systému. Teoretický blok budú lektorky dopĺňať kazuistikami z praxe, na ktorých budú podrobnejšie ilustrovať  jednotlivé ...

# zobrazení: 2807

Kde si stúpam na otlak? Večery s Ivanom Verným

Dana Sidorová
Kedy: 22. 11. 2021
Kde: online cez zoom

Ak máte chuť a odvahu skúmať svoje životné cesty, urobiť si krátky coaching svojej pracovnej situácie, nechať si supervidovať prípad z praxe, alebo ste len zvedavý/á na možnosť priameho zážitku procesorientovanej psychológie, srdečne Vás pozývame na dva workshopy s Ivanom Verným. Podujatie je určené pre laickú i odbornú verejnosť. Ivan bude pracovať v strede skupiny s tým, čo ...

# zobrazení: 346

Online - Školská fóbia, úzkosť a strach u detí.

Dušana Priehradná
Kedy: 22. 11. 2021
Kde: Online cez Zoom

Milí kolegovia, pripravili sme pre Vás odborné semináre na témy, ktoré by Vám mohli pomôcť pri práci a komunikácii s deťmi v školskom prostredí. Celá spoločnosť sa nachádza v situácií, ktorú zažívame prvý krát. Prináša veľa neistoty, napätia a obáv nielen u dospelých, ale aj u detí. Deti veľmi citlivo vnímajú zmeny, ktoré sa okolo nich dejú a nie vždy im rozumejú. Nevedia presne hovoriť o svojich ...

# zobrazení: 1303

Poruchy autistického spektra – úvod

Mária Kopčíková
Kedy: od 25. 11. 2021 do 26. 11. 2021
Kde: CPR Kvapka (prípadne online ZOOM)

Online workshop bude viesť Mgr. Hana Celušáková, klinická psychologička, psychoterapeutka, členka tímu Akademického centra výskumu autizmu ACVA pri LF UK. Cieľ tohto workshopu je oboznámiť účastníkov so základnými aktuálnymi vedeckými poznatkami o Poruchách autistického spektra. Čo môžete očakávať? 8 hodín teoretického a praktického (videonahrávky, rozbory kazuistík) vzdelávania. Obsahom ...

# zobrazení: 712

Artefiletika a inkluzívna trieda

Inklucentrum Centrum inkluzívneho vzdelávan
Kedy: od 8. 10. 2021 do 27. 11. 2021
Kde: Bratislava, Hálova 16, Inklucentrum

Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu. Kurz je zložený zo štyroch 2-dňových častí, ktoré absolvujete postupne počas 4 ...

# zobrazení: 145

Test ruky - ONLINE

Katarína Mihinová
Kedy: od 27. 11. 2021 do 28. 11. 2021
Kde: online

Obsahu kurzu: -       Zoznámenie sa s metódou -       Možnosti a obmedzenia využitia testu ruky -       Základné princípy a postup pri interpretácii -       Signovanie, návrhy doplňujúcich signatúr -       Nové možnosti kvalitatívnej interpretácie -       podrobný rozbor konkrétnych ukážok - konfrontácia s testom stromu a kresbou postavy  Popis metódy  Test ruky (Hand test, Bricklin, ...

# zobrazení: 15810

EFST - 4-dňový tréning EFT (na emócie zameraná terapia) práce s rodinami

dagmara vojtechova
Kedy: od 25. 11. 2021 do 28. 11. 2021
Kde: online

Tréning pre odborníkov/čky: Tréning Zručností zameraných na Emócie (EFST) pre rodičov a rodiny Pomôžte rodičom a rodinám rozvíjať ich emočnú múdrosť. Usmerňujte emóciu - Prehĺbte motiváciu - Transformujte vzťahy Tréning zručností zameraných na emócie (Emotion Focused Skills Training) pre rodičov a rodiny je inovatívny, veľmi jednoduchý a účinný program podpory rodičov a rodín ...

# zobrazení: 597

Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou

Mária Kopčíková
Kedy: 29. 11. 2021
Kde: CPR Kvapka (prípadne online ZOOM)

Workshop budú viesť Mgr. Mária Kopčíková (psychologička, lektorka) a Mgr. Bibiana Helexová (psychologička, psychoterapeutka). Obe majú skúsenosti skupinovou prácou s deťmi a mládežou, ale aj s inými skupinami (rodičovské, skupiny pedagógov …) od r. 1997. Sú spoluautorkami publikácie Skupinové zážitky (2004), ktorá vznikla na základe skúseností so skupinovou prácou v rámci CPPPaP. Čo môžete ...

# zobrazení: 232

Dieťa a rodina v rozvode

Dušana Priehradná
Kedy: od 29. 11. 2021 do 1. 12. 2021
Kde: Košice

Anotácia:. Ak problémy v manželstve pretrvávajú dlhodobo a sú neriešené, môže sa stať, že sa manželstvo rozpadne, skončí rozvodom. Rodičia sú často zahltení svojimi starosťami a nevnímajú, čo sa deje s deťmi. Veľa rodičov sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma odohráva. Deti sú však na každú zmenu veľmi citlivé, vnímajú dusnú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach ...

# zobrazení: 2157

Lüscherov test farieb - ONLINE

Katarína Mihinová
Kedy: 4. 12. 2021
Kde: online

  Popis metódy: Lüscherov test farieb (štandardný test ôsmych farieb, „malý“ Lüscher, podľa prekladu a v úprave V. Dvořáčka), ako rýchla, jednoduchá a pre testovaných minimálne ohrozujúca projektívna technika ponúka základný pohľad na osobnosť, predovšetkým  na spôsoby prežívanie.  Dá sa využiť u detí aj dospelých.   Obsah kurzu: ·         - Zoznámenie sa s metódou ·         - Lüscherova ...

# zobrazení: 16962

SYSTEMICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIA, krátkodobý výcvik

Eva Linhová
Kedy: od 11. 12. 2021 do 12. 12. 2021
Kde: Košice

V obdobiach nepriaznivej epidemiologickej situácie bude výcvik prebiehať aj ONLINE. Výcvik je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou ...

# zobrazení: 12045

Účinné a neúčinné stratégie komunikácie s dieťaťom v období puberty ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: 13. 12. 2021
Kde: Online cez Zoom

Komunikácia s deťmi v čase puberty je častokrát náročná. Nie len doma ale aj v školskom prostredí. Teenager prechádza náročným vývinovým obdobím a školské prostredie môže byť pre neho zdrojom ďalších konfliktov. V rámci seminára si budeme prechádzať účinné a neúčinné stratégie komunikácie s dieťaťom v tomto vývinovom období. Ako aj možnosti práce s takýmto dieťaťom v školskom ...

# zobrazení: 1102

VÝCVIK V TERAPII ZAMERANEJ NA EMÓCIE

dagmara jurikovičová
Kedy: od 14. 1. 2021 do 16. 1. 2022
Kde: Bratislava

Pozývame Vás na 12-dňový výcvik v Terapii zameranej na emócie s lektorom Ladislavom Timuľákom. Výcvik je rozložený do troch štvordňových stretnutí a je určený predovšetkým pre ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách. Účastníci kurzu sa zoznámia s teoretickými východiskami metódy EFT (Emotion Focused Therapy) a osvoja si prakticky psychoterapeutické metódy a techniky potrebné pre prácu s ...

# zobrazení: 3636

Nenásilná komunikácia – Mediácia pre život

Inklucentrum Centrum inkluzívneho vzdelávan
Kedy: od 26. 1. 2022 do 5. 6. 2022
Kde: Bratislava, Hálova 16, Inklucentrum

Novinka v ponuke. Otvárame len raz ročne po naplnení počtu účastníkov. Intenzívny výcvik nenásilnej komunikácie a zvládania konfliktov. Kurz je vhodný pre absolventov vzdelávania Nenásilná komunikácia I., bližšie podmienky pre vstup do kurzu uvádzame nižšie. Prístup nenásilnej komunikácie Obsah a kvalitu tohto kurzu zabezpečuje vo svete uznávaný program Nenásilnej komunikácie od Marshalla ...

# zobrazení: 55

Ročné vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou

Zuzana Tatárová
Kedy: od 28. 5. 2021 do 5. 6. 2022
Kde: Košice

  Inštitút terapie hrou ponúka posledné voľné miesta na ročnom vzdelávaní v terapii hrou v Košiciach a Plzni pre psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov, logopédov a iných odborníkov pracujúcich s deťmi.   Inštitút terapie hrou už 10 rokov v SR a 5 rokov v ČR ponúka vzdelávanie v terapii hrou a filiálnej terapii, ktoré je ...

# zobrazení: 1307

[ < ] 1 2 [ > ]