Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 83 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 5 [ > ]

Techniky artefiletiky pre vychovávateľov

Bronislava Plešková
Kedy: 26. 10. 2018
Kde: Bratislava

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí.   Kurz predstaví také artefiletické techniky, ktoré sa orientujú na komunikáciu, kooperáciu, ...

# zobrazení: 116

Workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: 26. 10. 2018
Kde: Partizánske

  Odborný workshop   Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení   Pozývame Vás na odborný konziliárny workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení, ktorého cieľom bude explorovať proces diagnostikovania cieľovej skupiny detí - klientov poradenských zariadení.   OBSAH workshopu:   - štruktúra ...

# zobrazení: 207

PRÁCA S EMÓCIAMI V PORADENSKOM PROCESE - Košice

Vladimír Hambálek
Kedy: od 25. 10. 2018 do 26. 10. 2018
Kde: Košice, bližšie bude určené

Zámerom seminára je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách, keď terapeut/poradca pracuje s rozličnými emočnými stavmi interakcie klient - poradca.   Ciele seminára   Na konci seminára by mali účastníci:   poznať možnosti práce s emóciami v poradenskom procese vedieť využiť účinné techniky ktoré uľahčujú skúmanie a porozumenie ...

# zobrazení: 305

Techniky artefiletiky pre vychovávateľov

Bronislava Plešková
Kedy: 26. 10. 2018
Kde: Bratislava

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí.  Kurz predstaví také artefiletické techniky, ktoré sa orientujú na komunikáciu, kooperáciu, empatiu a riešenie problémov ...

# zobrazení: 152

Hry s hudbou pri práci s deťmi

Monika Adamčíková
Kedy: 28. 10. 2018
Kde: Bratislava

 (Zážitkový workshop o možnostiach využitia hudby pri práci s deťmi v pomáhajúcich profesiách) Ciele workshopu: Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti využitia hudby pri práci s deťmi v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku pri práci s hudbouv skupine a podnietiť tak ich záujem ...

# zobrazení: 131

Zážitkový kurz Sila hnevu

Soňa Pekarovičová
Kedy: od 26. 10. 2018 do 28. 10. 2018
Kde: Púchov

  Kurz je určený rodičom, ktorí nadobúdajú pocit, že nezvládajú hnev svojho dieťaťa. Naše stretnutie bude obohatené o zážitkové vzdelávanie. Zážitok a reflexia pocitov počas aktivít Vás vovedie do témy, čo Vám umožní vzdelávať sa prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Zážitok vám pomôže spoznať vlastné pocity, ktoré vo Vás detský hnev vyvoláva. Pomôže Vám porozumieť, prečo v konkrétnych ...

# zobrazení: 82

KURZ pre odborníkov z praxe_Zážitkový program pre pedagógov integrovaných žiakov

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: 3. 11. 2018
Kde: Partizánske

  Kurz pre odborníkov z praxe, aby mohli pedagógom otvárať svet integrovaných žiakov   Zážitkový program Mirabilis pre pedagógov integrovaných žiakov   Program má za cieľ zážitkovou formou priniesť pedagógom nový pohľad na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich edukáciu. Základný cieľ si nesie za zodpovednosť zreformovať myslenie pedagógov voči žiakom, ...

# zobrazení: 136

SNOEZELEN 2 – ŠPECIFIKÁ PRÁCE V MULTISENZORICKOM PROSTREDÍ (SNOEZELEN) – SNOEZELEN V PRAXI

Jana Hrčová
Kedy: 3. 11. 2018
Kde: Detské mestečko Zlatovce, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín – Zlatovce

  Na školení získate poznatky a zručnosti vo využití jednotlivých prvkov a komponentov v multisenzorickej miestnosti.    Pre koho je školenie určené: Jednodenné školenie je určené pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, iným pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom. Je určené osobám, ...

# zobrazení: 94

VÝKLAD SNOV - Čo sú sny a ako im porozumieť?

Dušan Fábik
Kedy: 7. 11. 2018
Kde: Bratislava, KC Dunaj

Prednáška zrozumiteľným jazykom, na podklade najnovších vedeckých poznatkov, vysvetľuje funkciu snov v psychike jedinca a ich pôvod. Na názorných ukážkach preukazuje mechanizmus tvorby snov a podstatu zobrazovaných snových obrazov. V ďalšej časti prednáška predstavuje základné a prehľadné kroky, ktorými môžeme odkryť skrytý význam snov. Taktiež prináša množstvo ukážok a príkladov pri práci so ...

# zobrazení: 3090

Workshop_Špeciálno-pedagogická diagnostika dyskalkúlie

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: 9. 11. 2018
Kde: Partizánske

  Odborný konziliárny workshop   Špeciálno-pedagogická diferenciálna diagnostika dyskalkúlie       Cieľom odborného konziliárneho workshopu Špeciálno-pedagogická diagnostika dyskalkúlie je analyzovať diagnostický proces, zameraný na identifikáciu dyskalkúlie prostredníctvom testových batérií a skúšok, ako aj analýza neštandardizovaného testu dyskalkúlie. Každý ...

# zobrazení: 132

PRÁCA S NEDOBROVOĽNÝM KLIENTOM A KLIENTOM V ODPORE

Vladimír Hambálek
Kedy: od 8. 11. 2018 do 9. 11. 2018
Kde: Bratislava

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách, keď pracujete s nedobrovoľným klientom, alebo klientom v odpore.   Ciele workshopu   Na konci workshopu by mali účastníci:   poznať možnosti a limity práce s nedobrovoľným klientom vedieť využiť účinné techniky pri vedení rozhovoru s nedobrovoľným klientom vedieť viesť rozhovor ...

# zobrazení: 277

Preventívny program Mirabilis pre mládež vo veku 13 - 18 rokov

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: 10. 11. 2018
Kde: Partizánske

  Odborný kurz pre pedagógov a odborníkov z praxe   Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13-18 rokov       O programe:   Cieľom programu je nenásilnou a pre mládež prijateľnou (nie poučnou) formou priniesť nový pohľad na učenia sa, ako aj vzťahy s rovesníkmi a „dospelákmi“.   V tomto „reflektujúcom“ programe ...

# zobrazení: 179

Prevent. program zameraný na rizik. správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu

Lenka Martinkovičová
Kedy: od 9. 11. 2018 do 10. 11. 2018
Kde: Bratislava

Akreditované kontinuálne vzdelávanie (aktualizačné) pre odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Cieľom vzdelávania je obohatiť a rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti prevencie s využitím preventívneho programu, ktorý je zameraný na problematiku rizikového správania spojeného so sebaponímaním a body imidžom. Účastníci sa oboznámia so základnými ...

# zobrazení: 573

Hry s hudbou pri práci s deťmi

Monika Adamčíková
Kedy: 10. 11. 2018
Kde: Košice

(Zážitkový workshop o možnostiach využitia hudby pri práci s deťmi v pomáhajúcich profesiách)Ciele workshopu:Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti využitia hudby pri práci s deťmi v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku pri práci s hudbou v skupine a podnietiť tak ich záujem o expresívne prístupy. V rámci workshopu ďalej vytvoriť ...

# zobrazení: 119

Šťastie v nešťastí- nájdi vnútornú silu aj v ťažkých chvíľach

Andrej Jelenik
Kedy: od 9. 11. 2018 do 10. 11. 2018
Kde: Yogahouse, Panenská 33, Bratislava www.yogahouse.sk

Väčšinou sa hovorí o šťastí ako o cieľovej stanici, na ceste ku ktorej musíme prekonať rôzne prekážky a výzvy. Ale je naozaj nutné považovať to „náročné“ za svojho nepriateľa a prekážku v radosti?Na tomto zážitkovom workshope sa budeme učiť vnímať náročné chvíle v celej ich komplexnosti aj s ich možnými príležitosťami pre vnútorný rast a transformáciu. Na šťastie a radosť sa budeme ...

# zobrazení: 80

NARATÍVNA TERAPIA krátkodobý výcvik

Eva Linhová
Kedy: od 10. 11. 2018 do 11. 11. 2018
Kde: Košice

Naratívny prístup využíva pozitívnu moc príbehu, ktorá svojou podmanivosťou formuje ľudskú skúsenosť a napĺňa ju - od počiatku ľudských kultúrnych dejín - zmyslom. Konštruktivistické chápanie jazyka umožňuje - v kontexte systemického prístupu - vnímať ľudské trápenie ako príbeh podliehajúci zákonom jazyka a s týmto príbehom pracovať ako s takou realitou v jazyku, ktorá sa vzpiera priznať jej ...

# zobrazení: 2661

Zážitkový kurz Sila hnevu

Soňa Pekarovičová
Kedy: od 9. 11. 2018 do 11. 11. 2018
Kde: Nové Mesto nad Váhom

  Kurz je určený rodičom, ktorí nadobúdajú pocit, že nezvládajú hnev svojho dieťaťa. Naše stretnutie bude obohatené o zážitkové vzdelávanie. Zážitok a reflexia pocitov počas aktivít Vás vovedie do témy, čo Vám umožní vzdelávať sa prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Zážitok vám pomôže spoznať vlastné pocity, ktoré vo Vás detský hnev vyvoláva. Pomôže Vám porozumieť, prečo v konkrétnych ...

# zobrazení: 48

Dieťa a rodina v rozvode

Dušana Priehradná
Kedy: od 14. 11. 2018 do 16. 11. 2018
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  Dieťa a rodina v rozvode  Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, pedagógov ...   Kedy: 17.-19.10. 2018  ·        streda od  8.30 – 17.00 (registrácia účastníkov  8.00-8.30) ·        štvrtok od ...

# zobrazení: 667

Kurz_Stimulacny program Mirabilis pre deti vo veku 3-6 rokov

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: 17. 11. 2018
Kde: Partizánske

  Stimulačný program Mirabilis pre deti vo veku od 3 do 6 rokov   Pozývame Vás na jednodňový kurz pre odborníkov z praxe (=pre psychológov, špeciálnych pedagógov, učiteľov z MŠ)   Komplexný stimulačný program Mirabilis má za cieľ optimálne naštartovať a rozvinúť schopnosti a zručnosti, ktoré sú kľúčové pre úspešné napredovanie dieťaťa. Hry a činnosti sú zamerané na ...

# zobrazení: 169

RODINNÁ Doska - workshop

Jana Dejová Hánová
Kedy: 17. 11. 2018
Kde: Žilina

Technika Rodinnej Dosky ponúka aktívny a kreatívny spôsob na podporu vhľadu do situácie, vzťahov, konfliktov… pri ktorých strácame veľa energie a zároveň ponúka možnosti testovania nových prístupov v riešení – podľadu zhora a zároveň ponorenia sa dosť hlboko na to, aby rešpektovala potreby osobnosti. „Familienbrett“ – Rodinná doska –  je ...

# zobrazení: 199

[ < ] 1 2 3 4 5 [ > ]