Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 52 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

Muzikofiletika - medzi umením a terapiou

Alica Sňahničanová
Kedy: 30. 3. 2023
Kde: online, platforma ZOOM

V skupine max. 16 účastníkov sa v úvode vzdelávania budeme snažiť priblížiť k muzikofiletike ( k hranici medzi umením a terapiou). Ďalej sa budeme zaoberať hlavne praktickými technikami, ktoré potom v rámci záverečnej diskusie s účastníkmi modifikujeme pre rôzne skupiny klientov, podľa toho, v akých zariadeniach a s akými klientami účastníci vzdelávania pracujú. CIEĽOVÁ SKUPINA Vzdelávanie ...

# zobrazení: 228

Dotazník k diplomovej práci ohľadom rozvodu

Lucia Vidová
Kedy: od 3. 1. 2023 do 31. 3. 2023
Kde: Trnavská Univerzita

Dobrý deň, som študentkou 5. ročníka psychológie na Trnavskej Univerzite v Trnave a chcela by som Vás poprosiť o pomoc pri realizácií výskumu k mojej diplomovej práci, ktorá sa zaoberá problematikou rozvodu vo vzťahu s faktormi ako je posttraumatický rast, odpustenie, agresivita a zvládacie stratégie u rozvedených ľudí. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie cca 15-20 min. a jedinou PODMIENKOU ...

# zobrazení: 258

Metóda Rorschach- Méreiho prístup I Signovanie

Etela Mišaničová
Kedy: od 31. 3. 2023 do 1. 4. 2023
Kde: Bratislava, Poliklinika Šustekova, príp.online v MS-TEAMS

Pozývame Vás na vzdelávací kurz Metóda ROR-Méreiho prístup I Signovanie. Rozsah kurzu: 4 dvojdňové stretnutia Lektori: PhDr.Etela Mišaničová doc.Mgr.art.Jaroslava Gajdošíková Zeleiová PhD. Dr. Csigó Katalin, Budapešť Obsah kurzu: Teoretická časť: ROR v klinickej psychodiagnostike. Empirické a teoretické východiská práce s ROR. Administrácia, inštrukcia, vedenie protokolu, ...

# zobrazení: 617

AKO SA FORMUJE OSOBNOSŤ ČLOVEKA A ČO VŠETKO BY SME MALI O TOM VEDIEŤ

Petra Arslan Šinková
Kedy: od 31. 3. 2023 do 1. 4. 2023
Kde: online cez ZOOM

Centrum Dr. Sindelar Bratislava Vás srdečne pozýva na webinár s prednášajúcou PhDr. Lýgiou Bátovskou „AKO SA FORMUJE OSOBNOSŤ ČLOVEKA A ČO VŠETKO BY SME MALI O TOM VEDIEŤ“ Poruchy a symptómy vznikajú pod tlakom vývinových úloh vo vypätých situáciách života. Zvlášť deti a dospievajúci musia zvládať veľa vývinových úloh. Preto je potrebné s nimi a ich rodičmi pracovať „na vývin ...

# zobrazení: 546

Test ruky - ONLINE

Katarína Mihinová
Kedy: od 1. 4. 2023 do 2. 4. 2023
Kde: online

Obsahu kurzu: -       Zoznámenie sa s metódou -       Možnosti a obmedzenia využitia testu ruky -       Základné princípy a postup pri interpretácii -       Signovanie, návrhy doplňujúcich signatúr -       Nové možnosti kvalitatívnej interpretácie -       podrobný rozbor konkrétnych ukážok - konfrontácia s testom stromu a kresbou postavy  Popis metódy  Test ruky (Hand test, Bricklin, ...

# zobrazení: 21363

Výcvik v integrativním bodyworku a body-psychoterapii

Tomáš Morcinek
Kedy: od 31. 3. 2023 do 2. 4. 2023
Kde: Praha a Dům jógy v Hlavici (Všelibice)

Jedná se o dlouhodobý výcvik v integrativním přístupu bodyworku (práce s tělem, bodyterapie) a integrativního přístupu k body-psychoterapii. Výcvik vychází z přesvědčení, že rozdělení na mysl či duši a na tělo je umělé a ve skutečnosti jsme jeden propojený organismus, kde důležitou součástí je naše životní energie. Její stav rozhoduje o tom, kolik živosti v nás je. Nakolik otevřeně a radostně ...

# zobrazení: 181

"V dialógu" - otvorené ochutnávkové stretnutie k medzinárodnému vzdelávaniu ICCP

Lenka Martinkovičová
Kedy: 3. 4. 2023
Kde: Zoom (prosíme o jednoduchú registráciu na nižšie uvedenom odkaze)

V septembri 2023 otvárame Medzinárodné vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi V dialógu ICCP. ICCP (International Certificate in Collaborative-Dialogic Practices) patrí do rodiny podobných programov realizujúcich sa po celom svete. Prebieha pod zastrešením našich partnerov Taos Institute (medzinárodný inštitút), Houston Galveston Institute (USA) a Narativ (ČR). Facilitáciu vzdelávania ...

# zobrazení: 11

"Keď vzťah lieči" - modul III.

Nina Oravcová
Kedy: od 13. 4. 2023 do 14. 4. 2023
Kde: on-line ZOOM

Pre koho je workshop určený: Psychológovia/ičky, psychoterapeuti/ky, psychiatri/čky, liečební a špeciálni pedagógovia/ičky, sociálni pracovníci/čky, učitelia/ky, lektori/ky, mediátori/ky, mentori/ky, kouči/ky a ďalší ľudia z pomáhajúcich profesií Východiskové princípy: -Vzťahová väzba -Dynamický smer -Vzťahová psychoterapia Zámer workshopu: Zámerom workshopu je predstaviť prácu s ...

# zobrazení: 163

Psychoterapeutické minimum v školskej praxi-online

Katarína Mihinová
Kedy: 15. 4. 2023
Kde: online cez zoom

Cieľom webinára je poskytnúť pedagogickým aj odborným pracovníkom v školách a školských zariadeniach teoretický rámec, ktorý vymedzuje hranice medzi normou a patológiou u detí s psychickými ťažkosťami. Účastníci a účastníčky sa zoznámia s charakteristikami psychických porúch a možnosťami pedagogickej a terapeutickej intervencie. Webinár poskytuje základný prehľad o najčastejších psychických ...

# zobrazení: 1133

Kazuistiky - večery supervízie s Ivanom Verným

Ivan Verný
Kedy: 17. 4. 2023
Kde: online - Zoom

Termíny: pondelok 20.2. 2023 o 17:00 - 20:00 pondelok 17.4. 2023 o 17:00 - 20:00 streda 24.5. 2023 o 17:00 - 20:00 Kontaktné osoby: Dana Sidorová, +421 911 565 243, dankasidorova@gmail.com Zuzana André, +421 902 463 276, zuzana.lamosova@gmail.com Popis: Kazuistika, resp. supervízia prípadov, je dôležitá súčasť výcviku. Jej hlavným cieľom je zabezpečenie ...

# zobrazení: 94

SANDPLAYING – využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a terapii.

Dušana Priehradná
Kedy: od 27. 3. 2023 do 20. 4. 2023
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Seminár je určený pre odborníkov z pomáhajúcich profesií (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, sociálny pracovník….) Práca v pieskovisku sa využíva pri diagnostike (väčšie porozumenie situácií z pohľadu prítomných emócií, potrieb, zdrojov, posolstva atď.) aj na terapiu (liečbu). Dieťa/dospelý/rodina sa pri nej hrajú s pieskoviskom a majú k dispozícii rôzne objekty, ...

# zobrazení: 6739

STIMULAČNÝ PROGRAM PRE PREDŠKOLÁKOV A DETI S ODLOŽENOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU

Petra Arslan Šinková
Kedy: 20. 4. 2023
Kde: online cez ZOOM

Centrum Dr. Sindelar Bratislava Vás srdečne pozýva na WEBINÁR: STIMULAČNÝ PROGRAM PRE PREDŠKOLÁKOV A DETI S ODLOŽENOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU Prednášajúca je PaedDr. Petra Arslan Šinková - autorka rozvíjajúcich publikácií a stimulačných programov pre deti, školská psychologička a majiteľka materskej školy. Vzdelávanie je určené predovšetkým učiteľom a odborníkom z pomáhajúcich profesií, ...

# zobrazení: 34

Dopad stresu na telo a myseľ - cesta k uzdraveniu (online)

Dušana Priehradná
Kedy: 25. 4. 2023
Kde: online- ZOOM

Stres sa ukladá do „starších“ oblastí mozgu, kde sa nemôžeme dostať len verbálne. Preto pri práci s klientom potrebujeme použiť aj „iný jazyk – inú formu komunikácie“., nielen slová. Emócie sa ukladajú v tele a je dôležité, aby sme sa ich učili vnímať a poznávať. Uvedomovanie si vnemov v tele umožňuje našim klientom zostať v prítomnom okamžiku, prehlbovať vedomie seba samých, precvičovať ...

# zobrazení: 597

ÚZKOSŤ. Fenomenológia úzkosti, psychodynamický pohľad na jej funkciu, prejavy a spôsoby vyjadrenia.

Dominika Bednárová
Kedy: 25. 4. 2023
Kde: Trnava

Pozývame Vás na jednodňový odborný seminár zameraný na tému úzkosť. Fenomén úzkosti je fyziologický jav evolučne prítomný a spojený s ľudským prežívaním ako takým. Miera jej intenzity vyjadrenia môže byť dôležitým signálom o vnútornom rozpoložení daného človeka na kontinuu od duševného zdravia až po chorobu. Dobre rozumieť fenomému úzkosti je nevyhnutným predpokladom kvalitnej práce s ...

# zobrazení: 195

Prejavy traumy v priebehu dospievania (online)

Dušana Priehradná
Kedy: 26. 4. 2023
Kde: online- ZOOM

Prejavy traumy v priebehu dospievania - trauma očami adolescenta - dve stránky agresivity - sebapoškodzovanie, suicídne správanie, emočné rozrušenie - dospievanie a skupinový attachment - 7 krokov ako prežiť s adolescentom Termín: 26. 04. 2023 Čas: 16:00 – 18:00 Poplatok: 25,-€ Forma: online Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické ...

# zobrazení: 768

workshop "Nenávidím ťa – neopúšťaj ma!"

Petra Čurdová
Kedy: 28. 4. 2023
Kde: Bratislava, Pisztoriho palác, Štefánikova 25

Workshop sprostredkuje pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku hraničnej poruchy osobnosti. Povedú ho: PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. klinická psychologička a psychoterapeutka a Mgr. Zuzana Hitková liečebná pedagogička a psychoterapeutka "Nenávidím ťa - neopúšťaj ma" sú silne protichodné emočné stavy, často intenzívne prežívané ľuďmi s hraničnou poruchou osobnosti (HPO). ...

# zobrazení: 183

ÚZKOSŤ. Fenomenológia úzkosti, psychodynamický pohľad na jej funkciu, prejavy a spôsoby vyjadrenia.

Dominika Bednárová
Kedy: 28. 4. 2023
Kde: ZVOLEN

Pozývame Vás na jednodňový odborný seminár zameraný na tému úzkosť. Fenomén úzkosti je fyziologický jav evolučne prítomný a spojený s ľudským prežívaním ako takým. Miera jej intenzity vyjadrenia môže byť dôležitým signálom o vnútornom rozpoložení daného človeka na kontinuu od duševného zdravia až po chorobu. Dobre rozumieť fenomému úzkosti je nevyhnutným predpokladom kvalitnej práce s ...

# zobrazení: 71

Psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii

Petra Čurdová
Kedy: od 17. 2. 2023 do 30. 4. 2023
Kde: Bratislava

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA Slovensko) otvára na jeseň 2023 dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii. Výcvik je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR pre CPČ psychoterapia v zdravotníckom povolaní lekár a psychológ. Prijímacie pohovory budú prebiehať v apríli až júni 2023. Prijímanie prihlášok sa uzatvára 30.4. Bližšie ...

# zobrazení: 335

KB intervencie pri práci s úzkostnými deťmi - obsadené

Katarína Mihinová
Kedy: 3. 5. 2023
Kde: online cez zoom

Osnova webinára: • pojem úzkosť, kognitívne-behaviorálny model vzniku úzkosti a jej udržiavanie • teoretické východiská kognitívne-behaviorálnej terapie (KBT) • najčastejšie úzkostné poruchy v detskom veku • prehľad techník, ktoré vychádzajú z KB prístupu a sú dobre využiteľné pri práci s úzkostnými deťmi a žiakmi • Interaktívna časť – kazuistiky a diskusia TERMÍN: 3.5.2023 ...

# zobrazení: 4411

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY - ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 3. 4. 2023 do 4. 5. 2023
Kde: Online cez Zoom

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, psychiatrov … Anotácia: K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy. Diagnostika attachmentu u detí prebieha formou ...

# zobrazení: 8716

[ < ] 1 2 3 [ > ]