Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 63 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]

Zámerné sebapoškodzovanie u detí a mladistvých

Katarína Mihinová
Kedy: od 26. 9. 2020 do 27. 9. 2020
Kde: Bratislava

ONLINE PRIHLÁŠKA   Kurz je koncipovaný tak, aby sa najprv účastníci zoznámili s prejavmi, príčinami a predovšetkým funkciou (motiváciou) zámerného sebapoškodzovania u detí a mladistvých. A následne lepšie porozumeli ich správaniu a jeho dôsledkom. Ďalšou tematickou oblasťou kurzu bude konkrétna prezentácia spôsobov práce s dieťaťom a vedenie ...

# zobrazení: 3114

Spracuj si svoj stres TRE intro

jana vyskočil
Kedy: od 25. 9. 2020 do 27. 9. 2020
Kde: Pezinok

Návrat do svojej sily i zraniteľnej nevinnosti alebo - Ako sa mať naplno a cítiť svoju celistvosť Aktivujte v sebe svoju najhlbšiu časť, ktorá sa stará v našom tele prirodzene o naštartovanie samoliečivých procesov. Napätie a stres tak nezostávajú v tele, ale sa jednoducho “vytrasú” - uvoľnia. Telo sa lieči spontánne. Stres a napätie sa dajú ľahko a účinne uvoľniť z tela. ...

# zobrazení: 621

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami- OBSADENÝ

Mária Anyalaiová
Kedy: 29. 9. 2020
Kde: Bratislava

  O KURZE: Naučíme sa pracovať s terapeutickými/ asociačnými kartami More mócií, Cope, Mythos, Svetom hodnôt a s Kartami s príbehmi.  Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a ...

# zobrazení: 260

Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi

Dušana Priehradná
Kedy: od 28. 9. 2020 do 30. 9. 2020
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Počas seminára sa účastníci oboznámia s jednoduchými a kreatívnymi projektívnymi terapeutickými technikami pre efektívne zapojenie dieťaťa do terapeutického procesu. Zoznámia sa s nápaditými spôsobmi ako s deťmi komunikovať o náročných témach. Seminár obsahuje ukážky aktivít, hračiek, hier, senzorických pomôcok, pomôcok na hranie rolí a pracovných listov, ktoré otvárajú komunikáciu ...

# zobrazení: 3137

Multidisciplinárne intervencie v rozvode III

Denisa Morongova
Kedy: od 1. 10. 2020 do 2. 10. 2020
Kde: Herľany

Ave ProsperitA   v spolupráci s   Coachingplus                         vás pozývajú na Multidisciplinárne intervencie v rozvode III 01. – 02. októbra 2020   Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť vybrané kľúčové zručnosti odbornej ...

# zobrazení: 568

Online Webinár "Žijúca história"

Veronika Holíková
Kedy: 2. 10. 2020
Kde: Zoom

Pozývame Vás na online webinár o prístupe procesovej práce ku kolektívnej restoratívnej praxi, ktorý sa uskutoční 2.10. (piatok) od 16:00 do 18:00 hod. na Zoome.   Zodpovednosť je možnosťou, ako prekonať nespravodlivosť a nerovnosť. Sme na to pripravení/é?   "V okamihu, kedy poprieme minulú neprávosť, páchame novú neprávosť."(A.Audergon, War hotel, 2005)   Webinár zdarma - ...

# zobrazení: 7

Artefiletika v materskej škole

Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z.
Kedy: 2. 10. 2020
Kde: Žilina

Nemusím byť terapeutom, ak chcem s dieťaťom pracovať inak   ARTEFILETIKA V MATERSKEJ ŠKOLE   Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné ...

# zobrazení: 1967

Reichovy charakterové typy - základy

Tomáš Morcinek
Kedy: od 2. 10. 2020 do 4. 10. 2020
Kde: Praha

Víkendový kurz zaměřený na typologii osobnosti podle Wilhelma Reicha, což je jeden z jeho základních přínosů pro psychoterapii zaměřenou na tělo. Reich sám hovořil o charakterových typech a analýze charakteru. Jeho typologie sestává z typu schizoidního, orálního, psychopatického, masochistického, rigidního a hysterického. Všechny budou v kurzu probrány teoreticky i pomocí malých demonstrujících ...

# zobrazení: 852

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Mária Kopčíková
Kedy: 5. 10. 2020
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Workshop bude viesť  Mgr. Mária Anyalaiová, PhD. Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie  svojmu príbehu a procesu a príbehom druhých. Čo môžete ...

# zobrazení: 526

Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie

Mária Kopčíková
Kedy: 8. 10. 2020
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Workshop bude viesť Mgr. Miroslava Zimányiová, klinická psychologička, psychoterapeutka, členka špeciálnej pracovnej skupiny pre krízu, traumu a nešťastie EFPA. Cieľ tohto workshopu je oboznámiť účastníkov so základnými zásadami poskytovania krízovej intervencie. Čo môžete očakávať? 8 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania. Obsahom workshopu je: Trauma – ...

# zobrazení: 418

Poruchy príjmu potravy u detí

Mária Kopčíková
Kedy: od 14. 10. 2020 do 15. 10. 2020
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Workshop bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka. Lektorka sa bude venovať témam, ako stanovenie diagnózy  porúch príjmu potravy u detí a mladistvých (mentálna anorexia, bulímia a binge-eating). Poukáže na rozdiely medzi pacientmi  z detskej a dospelej populácie a predstaví možnosti psychoterapeutického pôsobenia ...

# zobrazení: 264

SYSTEMICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIA krátkodobý výcvik - posledné miesta!

Eva Linhová
Kedy: od 17. 10. 2020 do 18. 10. 2020
Kde: Košice

Výcvik je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou klientelou poradní, zariadení psychosociálnych služieb i klinických pracovísk. *Je určený ...

# zobrazení: 9636

Traumatic Incident Reduction - metodika na spracovanie traumy

Branislav Chrenka
Kedy: od 15. 10. 2020 do 18. 10. 2020
Kde: Miletičova 59, Bratislava

TIR, alebo Traumatic Incident Reduction, je unikátna, individuálna, nehypnotická, regresná, repetitívna, expozičná, desenzibilizačná, vysoko štruktúrovaná a systematická metóda, vďaka ktorej klient traumatickú udalosť lokalizuje a opakovane prehráva až do jej spracovania a integrácie. Zahŕňa opakovanú expozíciu traumatickej spomienke za podmienok zaručujúcich bezpečnosť ...

# zobrazení: 263

Test ruky - ONLINE

Katarína Mihinová
Kedy: od 17. 10. 2020 do 18. 10. 2020
Kde: online

Obsahu kurzu: -       Zoznámenie sa s metódou -       Možnosti a obmedzenia využitia testu ruky -       Základné princípy a postup pri interpretácii -       Signovanie, návrhy doplňujúcich ...

# zobrazení: 11135

Úvodní víkend biodynamických masáží

Tomáš Morcinek
Kedy: od 16. 10. 2020 do 18. 10. 2020
Kde: Praha

Víkendový kurz zaměřený na sebezkušenostní výuku několika základních biodynamických masážních ošetření. Jedná se o součást biodynamické psychoterapie. Kurz je vhodný pro všechny zájemce a je vstupní branou do připravovaného již desátého opakování kurzu Biodynamické masáže a práce s dotekem. Každé z masážních ošetření bude nejprve demonstrováno a pak si jej zkusíte v dostatečném časovém rozsahu ...

# zobrazení: 767

Senzorické hry

Monika Adamčíková
Kedy: 18. 10. 2020
Kde: Bratislava

Organizačné informácie Kedy: 18.10.2020, nedeľa 9:00 – 16:00,Kde: Ateliér SURYA, Pod záhradami 62, 841 02 BratislavaCena: 59€ / študenti 53€ (10% zľava), cena zahŕňa lektorné, certifikát a občerstvenie Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/senzoricke-hry/   Prečo používať senzorické hry pri práci s deťmi? Deti sa efektívnejšie a hlavne radšej učia cez ...

# zobrazení: 462

Lüscherov test farieb - ONLINE

Katarína Mihinová
Kedy: 19. 10. 2020
Kde: online

  Popis metódy: Lüscherov test farieb (štandardný test ôsmych farieb, „malý“ Lüscher, podľa prekladu a v úprave V. Dvořáčka), ako rýchla, jednoduchá a pre testovaných minimálne ohrozujúca projektívna technika ponúka základný pohľad na osobnosť, predovšetkým  na spôsoby prežívanie.  Dá sa využiť u detí aj dospelých.   Obsah ...

# zobrazení: 12845

Oidipovské období - hledání zdrojů

Tomáš Morcinek
Kedy: od 15. 10. 2020 do 19. 10. 2020
Kde: Brno

Kurz volně navazuje na kurzy o Reichových charakterových typech, ale jejich znalost není podmínkou účasti. Pro účastníky kurzů Reichových charakterových typů je pak sebezkušenostním prohloubením způsobu terapeutické práce v souvislosti s tématy rigidního a hysterického typu. Absolventi kurzu Oidipovské období pak mohou pokračovat kurzem Období dospívání - hledání ...

# zobrazení: 817

Vzdelávanie v programe Druhý krok

Druhý Krok
Kedy: 23. 10. 2020
Kde: Bratislava-Sklenárova 1

Medzinárodný preventívny program Druhý krok rozvíja osobnosť a skryté potenciality detí školského veku a umožňuje im lepšie sa adaptovať na školské a sociálne prostredie a byť v škole úspešným žiakom. Ide o univerzálny preventívny program sociálneho a emocionálneho učenia s úspechom používaným v mnohých krajinách sveta aj na Slovensku (Fínsko, Nórsko, ...

# zobrazení: 88

Porozumenie Traume a Disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu

beata urbancova
Kedy: od 23. 10. 2020 do 24. 10. 2020
Kde: Inštitút zdravého vývinu, Žilina

  Inštitút zdravého vývinu v spolupráci so Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE)  2-dňový Workshop vedie: Mgr. Hana Vojtová 23.10.-24.10.2020 Žilina   Online prihlásenie TU   Workshop je určený psychológom, psychoterapeutom a iným odborníkom pomáhajúcich profesií.   Keď psychotraumatológiu definujeme veľmi široko ako oblasť, ktorá ...

# zobrazení: 393

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]