Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 46 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

Krátkodobý výcvik v naratívnej terapii - Posledné voľné miesta!

Eva Linhová
Kedy: od 22. 1. 2022 do 23. 1. 2022
Kde: Košice a aj online cez Zoom

V obdobiach pretrvávania protiepidemických opatrení sa stretnutia budú uskutočňovať online na platforme Zoom. Naratívny prístup využíva pozitívnu moc príbehu, ktorá svojou podmanivosťou formuje ľudskú skúsenosť a napĺňa ju - od počiatku ľudských kultúrnych dejín - zmyslom. Konštruktivistické chápanie jazyka umožňuje - v kontexte systemického prístupu - vnímať ľudské trápenie ako príbeh ...

# zobrazení: 8504

Súrodenci a súrodenecká rivalita - ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: 24. 1. 2022
Kde: Online cez Zoom

Rodičia sa na odborníkov často obracajú s otázkami ohľadom vzťahov medzi súrodencami: „ako reagovať na ich večné spory?; ako podporovať ich spoluprácu?; „ako zvládať vzájomnú žiarlivosť?“ „ako sa vyhnúť vzájomnému porovnávaniu?“. Možnosti práce so súrodencami; sprevádzanie deti a rodičov pri konfliktných situáciách; postavenie súrodencov v rodine; práca s hanbou a vinou; ako aj mnohé iné témy ...

# zobrazení: 597

Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom - online

Monika Adamčíková
Kedy: 28. 1. 2022
Kde: online

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE Kedy: 28.1.2022, v čase 9:00 - 14:00 Kde: online cez platformu ZOOM (v deň konania workshopu pošleme prihlasovacie údaje) Cena: 59€ (cena zahŕňa pracovný zošit s teóriou, certifikát) Prihlásiť sa: https://www.tickettailor.com/events/mterapio/620353/ OBSAH K deťom nevyhnutne patria rodičia a my komunikujeme i s nimi osobne, v online priestore, alebo cez ...

# zobrazení: 2386

Úvodní víkend body-psychoterapie

Tomáš Morcinek
Kedy: od 28. 1. 2022 do 30. 1. 2022
Kde: Brno, ČR

Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet možnosti body-psychoterapie sami na sobě a poznat její základními principy. S těmi se v kurzu seznámíte sebezkušenostním způsobem, což znamená, že o teorii nebudeme tolik povídat, ale budeme dělat různá cvičení, na kterých si teoretické principy zažijete sami na sobě. Bude to tedy praktická cesta do vlastního nitra a do těla a také ale získáte nové ...

# zobrazení: 263

Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou - ONLINE

Mária Kopčíková
Kedy: 31. 1. 2022
Kde: ONLINE cez ZOOM

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na oboznámenie s výhodami a úskaliami skupinovej práce a na získanie základných zručností pre prácu so skupinou. Špecificky prínosný môže byť tento workshop pre začínajúcich poradenských, či školských psychológov, príp. pre pracovníkov s deťmi a mládežou vo všeobecnosti. Čo ...

# zobrazení: 90

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami- ON LINE

Mária Anyalaiová
Kedy: 31. 1. 2022
Kde: ON LINE

O KURZE: Naučíme sa pracovať s terapeutickými/ asociačnými kartami More mócií, Cope, Mythos, a s Kartami s príbehmi. Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie svojmu príbehu ...

# zobrazení: 255

Poruchy autistického spektra – úvod

Mária Kopčíková
Kedy: od 17. 2. 2022 do 18. 2. 2022
Kde: CPR Kvapka (prípadne online ZOOM)

Online workshop bude viesť Mgr. Hana Celušáková, klinická psychologička, psychoterapeutka, členka tímu Akademického centra výskumu autizmu ACVA pri LF UK. Cieľ tohto workshopu je oboznámiť účastníkov so základnými aktuálnymi vedeckými poznatkami o Poruchách autistického spektra. Čo môžete očakávať? 8 hodín teoretického a praktického (videonahrávky, rozbory kazuistík) vzdelávania. Obsahom ...

# zobrazení: 985

Test kresby postavy- online

Katarína Mihinová
Kedy: od 19. 2. 2022 do 20. 2. 2022
Kde: Bratislava

Obsah kurzu   možnosti využitia kresebných prejavov v psychodiagnostike základné princípy interpretácie kresieb možnosti projektívneho využitia kresby postavy u detí (napr. ako screeningová metóda alebo v kresbe rodiny) konfrontácia s testom stromu výhody kresby dvoch postáv FDT (vypovedá o vnímaní seba a vzťahu k opačnému pohlaviu) administrácia postup pri interpretácii hľadanie ...

# zobrazení: 12380

Nástupište č. 9 a ¾ procesorientovaná práca so signálmi s jednotlivcom, vzťahom a skupinou

dagmara jurikovičová
Kedy: od 25. 2. 2022 do 26. 2. 2022
Kde: Bratislava Yogahouse

Nástupište č. 9 a ¾ procesorientovaná práca so signálmi s jednotlivcom, vzťahom a skupinou 25. -26. 02. 2022 s Janou Sarah Kašákovou a Borisom Sopkom Vo vlastnom sebarozvoji alebo pri sprevádzaní druhých ľudí je užitočné nachádzanie nových informácií a perspektív k aktuálnym problémom. Na to, aby sme ich našli, potrebujeme vyjsť zo známeho sveta a vybrať sa do ...

# zobrazení: 146

Úvodní víkend body-psychoterapie

Tomáš Morcinek
Kedy: od 25. 2. 2022 do 27. 2. 2022
Kde: Praha

Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet možnosti body-psychoterapie sami na sobě a poznat její základními principy. S těmi se v kurzu seznámíte sebezkušenostním způsobem, což znamená, že o teorii nebudeme tolik povídat, ale budeme dělat různá cvičení, na kterých si teoretické principy zažijete sami na sobě. Bude to tedy praktická cesta do vlastního nitra a do těla a také ale získáte nové ...

# zobrazení: 89

Vzťahová väzba – teória a prax - ONLINE

Mária Kopčíková
Kedy: od 3. 3. 2022 do 4. 3. 2022
Kde: ONLINE cez ZOOM

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop o vzťahovej väzbe. Cieľom je oboznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej väzby, ponúknuť pochopenie súvislostí medzi typom vzťahovej väzby a správaním dieťaťa. Náčrt účinných poradenských a terapeutických postupov pri práci s deťmi s poruchou vzťahovej väzby.Čo môžete očakávať? 16 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania. ...

# zobrazení: 85

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/ žiaka. Smútková

Mária Anyalaiová
Kedy: od 4. 3. 2022 do 5. 3. 2022
Kde: Košice OBSADENÝ

Skupinová krízová intervencia (Critical Incident Stress Management- modifikovaný pre detskú skupinu) po prírodnej katastrofe, útoku, smrti učiteľa/ žiaka. Smútková práca s deťmi. Pre psychológov, školských psychológov, špeciálnych a sociálnych pedagógov. Cieľom kurzu je naučiť sa identifikovať na deťoch a dospelých ich reakcie na veľký stres a krízu, rozoznávať potreby krízou postihnutej ...

# zobrazení: 130

Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test) ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 8. 3. 2022 do 9. 3. 2022
Kde: Online cez Zoom

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov… Anotácia: House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, ...

# zobrazení: 2790

SYSTEMICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIA, krátkodobý výcvik

Eva Linhová
Kedy: od 12. 3. 2022 do 13. 3. 2022
Kde: Košice

V obdobiach nepriaznivej epidemiologickej situácie bude výcvik prebiehať aj ONLINE. Výcvik je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou ...

# zobrazení: 12613

Kresba domov - projektívny terapeutický nástroj - ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: 15. 3. 2022
Kde: Online cez Zoom

Anotácia: Metóda „Kresby domov“ je terapeutický nástroj, ktorý pomáha klientovi dať jednotlivým udalostiam z jeho života rámec, utriediť ich a to nielen pocitovo, ale aj rozumovo. „Kresba domov“ a rozprávanie o rôznych obdobiach zo života klienta, pomáha vytvárať kontinuitu a súvislosť v jeho inak rozkúskovanom a čiastočne mätúcom príbehu vlastného života. Metóda je zvlášť dobre použiteľná v ...

# zobrazení: 1947

Online - Samoregulácia verzus sebakontrola

Dušana Priehradná
Kedy: 16. 3. 2022
Kde: Online cez Zoom

Aký je rozdiel medzi samoreguláciou a sebakontrolou? Aká je neurobiológia a neuropsychológia ohľadom týchto dvoch pojmov? Čo je skôr? Aké sú dôsledky nedostatočného rozvoja samoregulácie? Aký dopad to má na sebakontrolu? Aké sú prejavy nedostatnočnej sebaregulácie a sebakontroly? Toto sú otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede aj s pomocou kazuistík z praxe. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, ...

# zobrazení: 1051

Test kresby stromu - online

Katarína Mihinová
Kedy: od 19. 3. 2022 do 20. 3. 2022
Kde: online cez zoom

Obsahu kurzu: ·         Zamyslenie sa nad širšími súvislosťami psychodiagnostiky ·         Výhody a nedostatky projektívnych metód ·         Vzťah kresby a osobnosti ·         Princípy fungovania  kresebných techník – výrazovo-projektívne metódy ·         Strom ako archetyp ·         Administrácia metódy ·         Formálna analýza: pohľad na kresbu ako výsledok činnosti, prejavy obrany, ...

# zobrazení: 14163

Reichovy charakterové typy - základy

Tomáš Morcinek
Kedy: od 18. 3. 2022 do 20. 3. 2022
Kde: Praha

Víkendový kurz zaměřený na typologii osobnosti podle Wilhelma Reicha, což je jeden z jeho základních přínosů pro psychoterapii zaměřenou na tělo. Reich sám hovořil o charakterových typech a analýze charakteru. Jeho typologie sestává z typu schizoidního, orálního, psychopatického, masochistického, rigidního a hysterického. Všechny budou v kurzu probrány teoreticky i pomocí malých demonstrujících ...

# zobrazení: 83

Úvodní víkend body-psychoterapie

Tomáš Morcinek
Kedy: od 25. 3. 2022 do 27. 3. 2022
Kde: Praha

Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet možnosti body-psychoterapie sami na sobě a poznat její základními principy. S těmi se v kurzu seznámíte sebezkušenostním způsobem, což znamená, že o teorii nebudeme tolik povídat, ale budeme dělat různá cvičení, na kterých si teoretické principy zažijete sami na sobě. Bude to tedy praktická cesta do vlastního nitra a do těla a také ale získáte nové ...

# zobrazení: 25

Komunikačné stratégie pre prácu s "problémovým dieťaťom" v školskom prostredí ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: 31. 3. 2022
Kde: Online cez Zoom

Deti veľmi citlivo vnímajú zmeny, ktoré sa okolo nich dejú a nie vždy im rozumejú. Nevedia presne hovoriť o svojich pocitoch, čo ale neznamená že ich neprežívajú. Práve naopak úzkosť a strach sa u nich zvyšuje a ovplyvňuje nielen ich prežívanie, ich myšlienky ale aj ich správanie. „ Problémové dieťa“ v škole a čo s ním? Klamstvá, nerešpektovanie zadaných hraní, pravidiel a autorít, problémy ...

# zobrazení: 1470

[ < ] 1 2 3 [ > ]