Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 45 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

Detské strachy, úzkosť, depresie a iné psychosomatické ťažkosti

Petra Arslan Šinková
Kedy: 10. 12. 2022
Kde: online cez ZOOM

Centrum Dr. Sindelar Bratislava Vás srdečne pozýva 10. decembra 2022 (sobota) na webinár: Detské strachy, úzkosť, depresie a iné psychosomatické ťažkosti s psychologičkou Mgr. Máriou Tóthovou Šimčákovou, Obsah webinára: - strach a úzkosť u detí a jeho špecifiká podľa veku, kategórie a stupňa - strach u detí môže vyústiť v závažné stavy ako paniky, fóbie, posttraumatická ...

# zobrazení: 354

Šťavnaté procesy: Intimita a sexualita z procesorientovanej perspektívy

dagmara jurikovičová
Kedy: od 9. 12. 2022 do 11. 12. 2022
Kde: CENTRUM JAVORIE

Keď sa učíme hrať na hudobný nástroj, chodíme na pravidelné lekcie a zvyčajne popritom ešte nepravidelne cvičíme. Dokonca kvôli vodičáku investujeme do niekoľko desiatok hodín inštruktážnej praxe a teórie. Koľko vedenia a inštrukcií ste však dostali pre svoju živú a aspoň čiastočne uspokojujúcu sexualitu? Čo viete o predsudkoch, čo o (svojich, partnerských a spoločenských) obavách či ...

# zobrazení: 229

Seberozvojová skupina - Téměř anonymní dietáři

Alžbeta Valová
Kedy: od 12. 9. 2022 do 12. 12. 2022
Kde: Brno

Seberozvojová skupina pro lidi, kteří jsou unavení z přemýšlení nad jídlem a hubnutím, zažívají nespokojenost se svým tělem, chtějí se naučit se mít rádi a mít větší sebevědomí, chtějí svobodu a klid ve vtahu k vlastnímu tělu, chtějí podpořit své duševní i tělesné zdraví, a chtějí ozdravit svůj vztah k tělu a k jídlu. Skupina je určena pro lidi od 18 let. Skupinu vedou: Mgr. Alžbeta ...

# zobrazení: 1452

Rozvíjanie súcitu k sebe a sebaprijatia- večerný webinár

Andrej Jelenik
Kedy: 14. 12. 2022
Kde: online na Zoom

V kultúre nekonečného súťaženia, porovnávania sa s druhými, honby za dokonalosťou a perfektnými výkonmi môže znieť súcit k sebe ako luxus či slabosť, ktorú si nemôžeme dovoliť. Pravdou však je, že bez neho náš život veľmi ochudobňujeme. Moderné výskumy potvrdzujú, že rozvíjanie súcitu je základom duševného zdravia a vedie k lepšej kvalite života, efektívnejšiemu zvládaniu náročných emócií či ...

# zobrazení: 30

Receptívne využitie hudby pri práci (nielen) s deťmi, online

Alica Sňahničanová
Kedy: 14. 12. 2022
Kde: online, platforma ZOOM

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE Kedy: 14.12. 2022 od 16:30 – 19:30 Kde: online cez platformu ZOOM (prihlasovacie údaje pošleme v deň konania workshopu) Cena: 33 Eur (v cene je lektorné a certifikát zaslaný elektronicky) (Zážitkový workshop o možnostiach využitia receptívnej formy muzikoterapie a muzikofiletiky pri práci (nielen) s deťmi v pomáhajúcich profesiách) Ciele workshopu: Hlavným ...

# zobrazení: 152

Emócie u detí, strach, hnev, sebavedomie dieťaťa, ako zvládnuť silné emócie

Petra Arslan Šinková
Kedy: 17. 12. 2022
Kde: online cez ZOOM

Centrum Dr. Sindelar Bratislava Vás srdečne pozýva 17. decembra 2022 (sobota) na webinár: Emócie u detí, strach, hnev, sebavedomie dieťaťa, ako zvládnuť silné emócie s detskou psychologičkou a pedagogičkou PaedDr. Petrou Arslan Šinkovou, Obsah webinára: - Emócie a rozvoj emocionálnej inteligencie - Strach, úzkosť, hnev a silné emócie u detí - Sebavedomie dieťaťa a ako ...

# zobrazení: 36

Zimná škola psychoterapie

Peter Klubert
Kedy: od 19. 12. 2022 do 20. 12. 2022
Kde: Kraskova 1, UKF Nitra

Cieľom je predstaviť záujemcom o psychoterapiu psychoterapeutické smery akreditované na Slovensku – ich základné piliere, o ktoré sa pri práci opierajú, aktuálne trendy a možnosti využitia. Taktiež bude prezentovaná praktická ukážka spôsobu práce spojená s diskusiou. Aktuálne chceme prezentovať Gestalt, Psychodynamickú, Kognitívno-behaviorálnu a PCA psychoterapiu. Lektori: certifikovaní ...

# zobrazení: 1289

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami ON LINE

Mária Anyalaiová
Kedy: 9. 1. 2023
Kde: on line

O KURZE: Naučíme sa pracovať s terapeutickými/ asociačnými kartami More mócií, Cope, Mythos a s Kartami s príbehmi. Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie svojmu príbehu a ...

# zobrazení: 385

Grafomotorické praktikum

Jarka Barčíková
Kedy: 14. 1. 2023
Kde: Žilina

Cieľom kurzu bude: priviesť odborníkov pracujúcich s detmi so špeciálnymi potrebami k hlbšiemu pochopeniu motorických a percepčných mechanizmov ako nevyhnutného predpokladu rozvíjania grafomototrických zručností. Náplň vzdelávacej aktivity: bude zameraná na metodickú podporu v teoretickej a praktickej oblasti, ktoré sa budú vzájomne prelínať. Teoretické penzum bude zahŕňať kľúčovú pojmológiu ...

# zobrazení: 107

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/ žiaka. Smútková

Mária Anyalaiová
Kedy: od 16. 1. 2023 do 17. 1. 2023
Kde: Košice

Skupinová krízová intervencia (Critical Incident Stress Management- modifikovaný pre detskú skupinu) v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/žiaka. Smútková práca s deťmi. Pre psychológov, školských psychológov, sociálnych, liečebných a špeciálnych pedagógov. Cieľom kurzu je naučiť sa identifikovať na deťoch a dospelých ich reakcie na veľký stres a krízu, rozoznávať potreby ...

# zobrazení: 290

Úvodní víkend biodynamických masáží

Tomáš Morcinek
Kedy: od 20. 1. 2023 do 22. 1. 2023
Kde: Praha

Víkendový kurz zaměřený na sebezkušenostní výuku několika základních biodynamických masážních ošetření. Jedná se o součást biodynamické psychoterapie. Kurz je vhodný pro všechny zájemce a je vstupní branou do připravovaného již desátého opakování kurzu Biodynamické masáže a práce s dotekem. Každé z masážních ošetření bude nejprve demonstrováno a pak si jej zkusíte v dostatečném časovém rozsahu ...

# zobrazení: 46

Hledání vnitřních zdrojů (dětství a rodiče)

Tomáš Morcinek
Kedy: od 20. 1. 2023 do 22. 1. 2023
Kde: Praha DIC Hurbanova

Zrození do bytí (Birth into Being) jsou kompenzační body-psychoterapeutické techniky zaměřené na budování vnitřních zdrojů, které vyvinula Elena Tonetti. Nejznámější technikou Eleny Tonetii je bezesporu vedená imaginace Přepis limbického otisku. Tu nabízíme v online formě a nejbližší termín najdete zde. Ale Elena Tonetti vytvořila mnohem více různých transformativních technik, které nejsou jen ...

# zobrazení: 59

Vývinová trauma - skrytá epidémia súčasnosti (online)

Dušana Priehradná
Kedy: 25. 1. 2023
Kde: online- ZOOM

Vývinová trauma: skrytá epidémia súčasnosti - význam bezpečnej vzťahovej väzby pre psychický a - - sociálny vývin dieťaťa - príčiny vzniku komplexnej vývinovej traumy - základné vývinové potreby dieťaťa - vývin mozgu a epigenetika - možnosti intervencie a liečby Termín: 25. 01. 2023 Čas: 16:00 – 18:00 Poplatok: 25,-€ Forma: online Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na ...

# zobrazení: 396

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/ žiaka. Smútková

Mária Anyalaiová
Kedy: od 30. 1. 2023 do 31. 1. 2023
Kde: Bratislava

Skupinová krízová intervencia (Critical Incident Stress Management- modifikovaný pre detskú skupinu) v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/žiaka. Smútková práca s deťmi. Pre psychológov, školských psychológov, sociálnych, liečebných a špeciálnych pedagógov. Cieľom kurzu je naučiť sa identifikovať na deťoch a dospelých ich reakcie na veľký stres a krízu, rozoznávať potreby ...

# zobrazení: 212

Organizácia a štruktúra osobnosti. Psychodynamický pohľad na osobnosť v norme a patológii.

Dominika Bednárová
Kedy: 3. 2. 2023
Kde: Banská Bystrica

Pozývame Vás na jednodňový odborný seminár, ktorého cieľom je oboznámiť účastníkov so základnými východiskami posudzovania osobnosti z hlbinného hľadiska v kontexte organizácie a štruktúry. Psychodynamický pohľad na vývinovú úroveň, ako aj na štrukturálne usporiadanie osobnosti sa javí ako významný pre komplexnejšie porozumenie, a tým pádom aj pre efektívnejšie nastavenie terapeutickej ...

# zobrazení: 39

Úvod do body-psychoterapie

Tomáš Morcinek
Kedy: od 3. 2. 2023 do 5. 2. 2023
Kde: Praha Plující oblaka

Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet možnosti body-psychoterapie sami na sobě a poznat její základními principy. S těmi se v kurzu seznámíte sebezkušenostním způsobem, což znamená, že o teorii nebudeme tolik povídat, ale budeme dělat různá cvičení, na kterých si teoretické principy zažijete sami na sobě. Bude to tedy praktická cesta do vlastního nitra a do těla a také ale získáte nové ...

# zobrazení: 57

Lüscherov test farieb - ONLINE

Katarína Mihinová
Kedy: 11. 2. 2023
Kde: online

  Popis metódy: Lüscherov test farieb (štandardný test ôsmych farieb, „malý“ Lüscher, podľa prekladu a v úprave V. Dvořáčka), ako rýchla, jednoduchá a pre testovaných minimálne ohrozujúca projektívna technika ponúka základný pohľad na osobnosť, predovšetkým  na spôsoby prežívanie.  Dá sa využiť u detí aj dospelých.   Obsah kurzu: ·         - Zoznámenie sa s metódou ·         - Lüscherova ...

# zobrazení: 20129

Prvá pomoc pre vysoko citlivých klientov a pomáhajúcich pracovníkov (online)

Dušana Priehradná
Kedy: 13. 2. 2023
Kde: online- ZOOM

Prvá pomoc pre vysoko citlivých klientov a pomáhajúcich praovníkov. Čo znamená vysoká citlivosť a čo s ňou robiť? S čím je vysoká citlivosť často zamieňaná? Vysoká citlivosť – mínus či plus; ako z nevýhody urobiť prednosť? Ako sa zotaviť po prepade energie? Čo robiť, keď sme vstrebali energiu a emócie druhých? Ako si pri vysokej citlivosti vybudovať láskavejší a bezpečnejší život? Vysoká ...

# zobrazení: 257

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí - ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 14. 2. 2023 do 15. 2. 2023
Kde: Online cez Zoom

Anotácia: Mnohí učitelia venovali veľa času úvahám, ako pracovať s deťmi, ktoré v dôsledku narušenia svojho emocionálneho vývinu vykazujú závažné poruchy správania. Tieto deti nie sú schopné vyhovieť všetkým nárokom, ktoré so sebou školská dochádzka prináša. Rovnako nie sú schopné podriadiť sa školskému poriadku a pravidlám. Odmietajú podriadiť sa pravidlám školy, aj pravidlám spoločnosti, v ...

# zobrazení: 5223

Využívanie prvkov rapovej terapie

Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z.
Kedy: 15. 2. 2023
Kde: online - ZOOM

Využívanie prvkov rapovej ...

# zobrazení: 79

[ < ] 1 2 3 [ > ]