Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 45 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

ORGANIZÁCIA A ŠTRUKTÚRA OSOBNOSTI. Psychodynamický pohľad na osobnosť .

Dominika Bednárová
Kedy: 28. 5. 2024
Kde: TRNAVA

Pozývame Vás na jednodňový odborný seminár zameraný na tému ORGANIZÁCIA A ŠTRUKTÚRA OSOBNOSTI, ktorý aktuálne ponúkame v TRNAVE https://dominikabednarova.sk/vzdelávanie/ Psychodynamický pohľad na vývinovú úroveň, ako aj na štrukturálne usporiadanie osobnosti sa javí ako významný pre komplexnejšie porozumenie, a tým pádom aj pre efektívnejšie nastavenie psychoterapeutickej intervencie pri ...

# zobrazení: 1993

Zámerné sebapoškodzovanie u detí - online_obsadené

Katarína Mihinová
Kedy: 28. 5. 2024
Kde: online

Seminár zoznámi účastníkov a účastníčky s definíciou, metódami a príčinami zámerného sebapoškodzovania. Informuje o ôsmych typoch motivácie k tomuto správaniu. Zaoberá sa vzťahom psychických porúch a sebapoškodzovania. Informuje o liečbe a výchovných postupoch ako takému správaniu u detí a adolescentov predchádzať. TERMÍN: utorok 28.5.2024 14,00-17,15 hod. (2x 90min. blok a prestávka) MIESTO: ...

# zobrazení: 3817

WEBINÁR : Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13-18 rokov

Inklúzia začína v nás Svetlana Síthová
Kedy: od 28. 5. 2024 do 30. 5. 2024
Kde: online (Zoom)

🥳 Pozývame Vás na WEBINÁR : Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13-18 rokov 👉🏼 O programe: 🧶 Cieľom programu je nenásilnou a pre mládež prijateľnou (nie poučnou) formou priniesť nový pohľad na učenia sa, ako aj vzťahy s rovesníkmi a „dospelákmi“. ✴ V tomto „reflektujúcom“ programe sa používajú interaktívne metódy, ktoré ...

# zobrazení: 128

Kurz "Systemický rozhovor" ONLINE

Eva Linhová
Kedy: od 1. 6. 2024 do 2. 6. 2024
Kde: ONLINE cez Zoom

Kurz sa uskutoční ONLINE cez aplikáciu Zoom. Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy bremena expertnosti a "burn-out" syndrómu (syndrómu vyhorenia), tým, že ...

# zobrazení: 17811

Supervízne stretnutie v dopravnej psychológii III Psychohygiena

Jana Janicova
Kedy: 3. 6. 2024
Kde: Košice - PREZENČNE aj ONLINE

Seminár sa venuje oblasti dopravnej psychológie, diagnostike, poradenstvu s presahom do vlastných skúseností a otvorenia etických otázok, ktoré sú súčasťou praxe. Psychohygiena ako oblasť vzdelávania ale i starostlivosti o seba sa stáva súčasťou dennej rutiny pomáhajúcich profesií. Seminár ponúka nácvik techník v seba starostlivosti. Termín konania : 3.6.2024 Čas : 08:30 - ...

# zobrazení: 199

Tréning pre odborníkov: Práca s rodičmi a rodinami EFT

dagmara jurikovičová
Kedy: od 4. 6. 2024 do 7. 6. 2024
Kde: online

Tréning pre odborníkov: Práca s rodičmi a rodinami Tréning Zručností zameraných na Emócie (EFST) s Nadiou Ansar Pozývame vás na 4-dňový tréning v EFT pre prácu s rodinami s vynikajúcou nórskou psychologičkou Dr. Nadiou Ansar. Tréning prebehne online 4.-7.6.2024 9:00 - 16:00 a bude tlmočený do slovenčiny. Kofacilitovať budú Mgr. Dagmara Jurikovičová a Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, ...

# zobrazení: 800

Test ruky - online

Katarína Mihinová
Kedy: od 8. 6. 2024 do 9. 6. 2024
Kde: online

Obsahu kurzu: -       Zoznámenie sa s metódou -       Možnosti a obmedzenia využitia testu ruky -       Základné princípy a postup pri interpretácii -       Signovanie, návrhy doplňujúcich signatúr -       Nové možnosti kvalitatívnej interpretácie -       podrobný rozbor konkrétnych ukážok - konfrontácia s testom stromu a kresbou postavy  Popis metódy  Test ruky (Hand test, Bricklin, ...

# zobrazení: 28167

VÝCVIK V MDZT – MULTIDIMENZIONÁLNY KRESEBNÝ TEST

Peter Klubert
Kedy: od 10. 6. 2024 do 12. 6. 2024
Kde: priestory UKF na Kraskovej ul. č. 1 Nitra

Program a obsah výcviku: Cieľom je oboznámenie účastníkov s testom MDZT (multidimenzionálny kresebný test) zaraďovaný medzi náročné projektívne metodiky rovnako ako ROR, TAT a pod. V rámci diferenciálnej diagnostiky test dokáže diferencovať osobnostné charakteristiky (resp. poruchy), poruchy afektivity, psychotické alterácie, schizoafektívne poruchy, ochorenia z okruhu schizofrénie s alebo aj bez ...

# zobrazení: 124

Arteterapia v prírode – práca s klientom v záťaži

Jana Janicova
Kedy: 14. 6. 2024
Kde: Horný Bar

Pozývame Vás na zážitkovo vzdelávací workshop s významnou arteterapeutkou žijúcou vo Francúzku Irinou Katz-Mazilu, ktorá príde po prvýkrát na Slovensko! Jednodňová aktivita „Arteterapia v prírode“ ponúka sériu kreatívnych techník s dôrazom na intervenciu a supervíziu. Teoreticko-zážitkové stretnutie bude obsahovať didaktický vstup a sebaskúsenosť cez techniky založené na umení v symbióze s ...

# zobrazení: 311

workshop "Keď sa nadšenie zmení na záťaž." Pohľad existenciálnej analýzy na syndróm vyhorenia.

Petra Čurdová
Kedy: 14. 6. 2024
Kde: Bratislava

viac info na: www.slea.sk prihlásenie na: ...

# zobrazení: 140

Soboty so Synergiou: Ako vnímať svoje telo a čo nám hovorí

Dana Sidorová
Kedy: 15. 6. 2024
Kde: Žilina

Soboty so Synergiou sú priestor pre Teba, kde sa môžeš zamerať na seba a svoje potreby s našim vedením a podporou skupiny. Témy workshopov vychádzajú z tém, ktoré sa často objavujú v našej individuálnej práci s klientmi/kami, a tak sme sa rozhodli ich preniesť aj do tohto skupinového zážitkovo-teoretického formátu. Na rozdiel od individuálnej práce sa na prácu s témami vnútornej kritiky, ...

# zobrazení: 64

2v1: Inovačné vzdelávanie v multidiscip. spolupráci & medzin. akredit. vzdelávanie ICCP "V dialógu"

Lenka Martinkovičová
Kedy: od 8. 9. 2023 do 15. 6. 2024
Kde: Ružomberok (plus 1x Brno a 1x Bratislava)

AKTUALITY: Ostáva ešte pár voľných miest INFORMÁCIE O VZDELÁVANÍ: Medzinárodné vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi ICCP patrí do rodiny podobných programov realizujúcich sa po celom svete (ICCP – International Certificate in Collaborative-Dialogic Practices). Prebieha pod zastrešením našich partnerov Taos Institute (medzinárodný inštitút), Houston Galveston Institute (USA) a ...

# zobrazení: 1612

ÚZKOSŤ. Psychodynamický pohľad na jej fenomenológiu, funkciu, prejavy neurobiologické súvislosti...

Dominika Bednárová
Kedy: 17. 6. 2024
Kde: TRNAVA

Pozývame Vás na jednodňový odborný seminár zameraný na tému úzkosť. Psychodynamický pohľad na jej fenomenológiu, funkciu, prejavy neurobiologické súvislosti. Uchopenie a práca s úzkosťou v diagnostickom a psychoterapeutickom kontexte. v TRNAVE 18.3.2024 https://www.dominikabednarova.sk/vzdelávanie/ Fenomén úzkosti je fyziologický jav evolučne prítomný a spojený s ľudským prežívaním ako ...

# zobrazení: 1885

Diagnostika neuromotorickej zrelosti klienta s logopedickými a emocionálnymi problémami

Viera Lutherová
Kedy: od 19. 6. 2024 do 20. 6. 2024
Kde: Kremnica

Pozývam vás pozrieť sa na svojich klientov cez optiku neurofyziologickej psychológie. Emócie nevisia vo vzduchu, ale sa odohrávajú v tele. Neuromotorická kontrola získaná počas raného vývinu tvorí neurofyziologický základ pre rozvoj kontroly emócií. Je užitočné vedieť posúdiť, aký podiel na problémoch klienta môže mať neuromotorická nezrelosť. Alebo inak: čo by mal vedieť každý psychológ o ...

# zobrazení: 202

JIAS sluchový tréning / praktický kurz

Katarína Sipos Centrum Avare
Kedy: od 31. 5. 2024 do 23. 6. 2024
Kde: Online + Bratislava

Praktický kurz Individualizovaný sluchový tréning JIAS vám dá do rúk účinný nástroj na to, ako môžete zlepšiť rečové a jazykové zručnosti, čítanie, koncentráciu, komunikáciu, celkové sluchové spracovávanie a zredukovať precitlivenosť na zvuky. Dá vám odpoveď na to, prečo napriek tomu, že dieťa počuje dobre, nedokáže dostatočne spracovávať počuté, prečo reaguje oneskorene, prečo sa reč nerozvíja ...

# zobrazení: 197

JIAS sluchový tréning / Bratislava

Katarína Sipos Centrum Avare
Kedy: od 31. 5. 2024 do 23. 6. 2024
Kde: Bratislava

Praktický kurz Individualizovaný sluchový tréning JIAS vám dá do rúk účinný nástroj na to, ako môžete zlepšiť rečové a jazykové zručnosti, čítanie, koncentráciu, komunikáciu, celkové sluchové spracovávanie a zredukovať precitlivenosť na zvuky. Dá vám odpoveď na to, prečo napriek tomu, že dieťa počuje dobre, nedokáže dostatočne spracovávať počuté, prečo reaguje oneskorene, prečo sa reč nerozvíja ...

# zobrazení: 458

Akreditovaný výcvik v kariérovom poradenstve

Lenka Martinkovičová
Kedy: od 15. 4. 2024 do 24. 6. 2024
Kde: Nitra, Banská Bystrica, Bratislava, online

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry otvára v apríli 2024 už 10. beh výcviku v kariérovom poradenstve. Nepremeškajte možnosť stať sa kariérovými poradcami a pomáhať iným v poznaní silných stránok, motivácií, či hodnôt a hľadaní zmysluplných možností ako sa uplatniť na trhu práce. Podporíme vás pri rozvoji zručností pre poskytovanie kvalitných služieb kariérového ...

# zobrazení: 861

I. INTERVIEW. Prvý kontakt s klientom/pacientom, vstupný rozhovor z rôznych teoretických perspektív.

Dominika Bednárová
Kedy: 24. 6. 2024
Kde: TRNAVA

Vážení kolegovia pozývame Vás na jednodňový odborný seminár zameraný na tému I. INTERVIEW - prvý kontakt s klientom/pacientom z rôznych teoretických perspektív v psychodiagnostikom aj psychoterapeutickom kontexte. Cieľom odborného seminára je bližšie prebrať problematiku 1. rozhovoru v diagnostickom a psychoterapeutickom kontexte. Sumarizovať rôzne prístupy a spôsoby vedenia rozhovoru od ...

# zobrazení: 2090

Techniky arteterapie a námety pre výtvarnú stimuláciu v starostlivosti o seniorov

Jana Janicova
Kedy: 25. 6. 2024
Kde: Košice - PREZENČNE aj ONLINE

Techniky arteterapie a námety pre výtvarnú stimuláciu v starostlivosti o seniorov v oblasti pomáhajúcich profesií. Seminár ponúka uchopenie zásady a možnosti výtvarnej stimulácie pri práci so seniormi, vhodné aktivity a techniky, voľbu materiálu a tém zo zohľadnením motorických a kognitívnych schopností seniorov. Práca s kolážou, témy krajiny, téma rúk ako kombinácia expresívnej aktívnej a ...

# zobrazení: 220

seminár "Úvod do psychoterapeutickej práce s deťmi a dospievajúcimi

Petra Čurdová
Kedy: od 29. 6. 2024 do 30. 6. 2024
Kde: Bratislava, Štúdio Jakaí

viac info na: www.slea.sk prihlásenie na: ...

# zobrazení: 139

[ < ] 1 2 3 [ > ]