Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 61 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]

TECHNIKY ARTEFILETIKY PRE ROZVOJ GRAFOMOTORIKY- OBSADENÉ

Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z.
Kedy: 24. 8. 2019
Kde: Žilina

TECHNIKY ARTEFILETIKY PRE ROZVOJ GRAFOMOTORIKY   Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí. Kurz predstaví také artefiletické techniky, ...

# zobrazení: 770

Akreditované vzdelávanie v programe Druhý krok

Druhý Krok
Kedy: od 23. 8. 2019 do 24. 8. 2019
Kde: Bratislava

Akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení pripravujúce ich pre efektívnu prácu na rozvíjanie prosociálneho správania detí s názvom:   Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov (pre odborných pracovníkov, 40 vyučovacích hodín z toho 30 hodín prezenčne, 11 ...

# zobrazení: 423

Úvod do Fraktálnej kresby - autoportrét duše

Ana Bažova Grňa
Kedy: 25. 8. 2019
Kde: Banská Bystrica - SanRajs academy

Pozývame Vás na celodenný workshop Fraktálnej kresby dňa 25.8.2019 od 10h do 16h v Banskej Bystrici v SanRajs academy, na ul. Terézie Vansovej 11.   Na workshope ÚVOD DO FRAKTÁLNEJ KRESBY účastníci kreslia svoju prvú „iniciačnú“- diagnostickú kresbu, tzv. autoportrét duše. Prostredníctvom línie a farby získajú informácie o svojom vnútornom ...

# zobrazení: 928

UMELECKÁ FRAKTÁLNA KRESBA

Ana Bažova Grňa
Kedy: 25. 8. 2019
Kde: Banská Bystrica - SanRajs academy

  Workshop UMELECKÁ FRAKTÁLNA KRESBA – pre každého, kto dokáže v ruke držať farbičku   Vychádzajú zo samotnej potreby človeka k umeleckému prejavu.   Ľudia okrem toho, že komunikujú verbálne, komunikujú aj vizuálne. Vedeli ste, že viac ako 80% z prostredia prijímame zrakom? Aby sme videli a nielen pozerali, je nutné pestovať pozornosť a rozvíjať citlivosť a ...

# zobrazení: 364

Súčasná transakčná analýza a možnosti jej použitia v praxi I.

Sia Susorova
Kedy: 26. 8. 2019
Kde: Brezno

Zoznámte sa s transakčnou analýzou súčasnosti a skúsenosťami s jej aplikáciou do praxe.  Workshop je pre všetkých, ktorým je transakčná analýza blízka a chcú poznať, zdieľať a lepšie si ujasniť možnosti jej aplikácie do praxe. Na prvom workshope sa budeme venovať teórii egostavov, transakciám, strok-om, životným pozíciám a driver-om. Poskytneme skúsenosti s aplikáciou TA v ...

# zobrazení: 1833

Kurz "Systemický rozhovor"

Eva Linhová
Kedy: od 31. 8. 2019 do 1. 9. 2019
Kde: Košice

Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy bremena expertnosti a "burn-out" syndrómu (syndrómu vyhorenia), tým, že podnecuje a podporuje kompetencie a zdroje klienta k ...

# zobrazení: 8608

Individuálna hrová terapia detí

Michaela Souček Vaňová
Kedy: od 5. 9. 2019 do 6. 9. 2019
Kde: Banská Bystrica

Lektorka: PhDr. Eva Reichelová, CSc., klinická psychologička a psychoterapeutka (www.reichelova.sk)   Pozývame Vás na odborný seminár akreditovaný Slovenskou komorou psychológov (9 kreditov). Začiatok je vo štvrtok 5.9. o 14:30, koniec v piatok 6.9. o 16:00. Možnosť zúčastniť sa skupinovej supervízie vo štvrtok v čase od 12:00 do 14:00. Program seminára a podrobnejšie informácie nájdete ...

# zobrazení: 891

Depresia a suicidálna kríza

Jana Bryjová
Kedy: od 7. 9. 2019 do 8. 9. 2019
Kde: Poprad

Z pohľadu hlbinnej psychológie, sú depresia a úzkosť pokusmi duše o nájdenie nového zmyslu. Sú rečou, ktorej najprv nerozumieme. Aby došlo k transformácii, ku zmene osobnosti, staré spôsoby života musia zomrieť. Nie však telo, ale ego, koncepty a predstavy, ktoré stratili schopnosť nás urobiť šťastnými. Strata energie a vášne k životu môžu niekedy viesť k suicidálnym fantáziám, alebo aj činom. ...

# zobrazení: 208

September 2019_2dňové vzdelávanie pre ASISTENTOV PEDAGÓGA

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: od 7. 9. 2019 do 8. 9. 2019
Kde: Partizanske

Pozývame vás na 2dňové vzdelávanie pre asistentov pedagógov s názvom  Asistent pedagóga v triede so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  Vzdelávanie je určené asistentom pedagógov zo základných škôl  Dátum vzdelávania: 7. - 8. september 2019   Harmonogram vzdelávania: Sobota 7. september od 10:00 do 18:00 hod.  - legislatívné východiská ...

# zobrazení: 1023

Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test)

Dušana Priehradná
Kedy: 12. 9. 2019
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné ...

# zobrazení: 1114

Detská agresivita - kam až to môže zájsť?

CPPPaP Partizánske
Kedy: 12. 9. 2019
Kde: Partizánske

Milí priatelia,pozývame Vás na odborný seminár na témuDetská agresivita - kam až to môže zájsť?Lektorom seminára je uznávaný český psychológ, psychoterapeut a pedagóg PhDr. Jan Svoboda.  Záštitu nad seminárom prevzali:primátor mesta Partizánske doc. PaedDr. Jozef Božik PhD.Školský úrad PartizánskeCentrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie ...

# zobrazení: 268

SYSTEMICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIA krátkodobý výcvik

Eva Linhová
Kedy: od 14. 9. 2019 do 15. 9. 2019

Výcvik je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou klientelou poradní, zariadení psychosociálnych služieb i klinických pracovísk. *Je určený ...

# zobrazení: 8010

Súčasná Transakčná analýza a možnosti jej uplatnenia v praxi I.

Sia Susorova
Kedy: 19. 9. 2019
Kde: Piešťany, Winterova 24

Zoznámte sa s transakčnou analýzou súčasnosti a skúsenosťami s jej aplikáciou do praxe.  Workshop je pre všetkých, ktorí hľadajú metódy dobre zrozumiteľné a v praxi ľahko použiteľné. TA v praxi použiteľná je. Má možnosti aplikácie celosvetovo nadstavené na štyri oblasti - poradenstvo, organizácie, vzdelávanie a psychoterapia. Slovenská asociácia transakčnej analýzy v tomto ...

# zobrazení: 677

Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen

Tomáš Morcinek
Kedy: od 20. 9. 2019 do 22. 9. 2019
Kde: Praha

Kurz nabídne nejen teorii, ale především praktickou výuku pozorování těla a tělesných projevů (např. dech) u klientů včetně nácviku v malých skupinkách. Nácvik pak bude doplněn informacemi, jak takové pozorování využít pro případné body-psychoterapeutické intervence. Součástí teorie bude i tělesná typologie podle Gerdy Boyesen (zakladatelky biodynamické ...

# zobrazení: 400

Kurz posunkového jazyka pre začiatočníkov

Denisa Morongova
Kedy: od 20. 9. 2019 do 22. 9. 2019
Kde: Trnava

POSUNKOVÝ JAZYK 20.-22.9.2019 Trnava  „PRE ZAČIATOČNÍKOV“  Vy chcete kvalitu, My vám ju dáme. Pre koho je určený:    pre každého kto prichádza alebo mi mohol prísť do kontaktu s nepočujúcimi. (napr. ak pracujete v obchode, na úrade, polícii, nemocnici, v sociálnych službách, iných pomáhajúcich profesiách, reštaurácií, čerpacej stanici, ...

# zobrazení: 120

Oidipovské období - hledání zdrojů

Tomáš Morcinek
Kedy: od 19. 9. 2019 do 23. 9. 2019
Kde: Praha

Kurz volně navazuje na kurzy o Reichových charakterových typech, ale jejich znalost není podmínkou účasti. Pro účastníky kurzů Reichových charakterových typů je pak sebezkušenostním prohloubením způsobu terapeutické práce v souvislosti s tématy rigidního a hysterického typu. Absolventi kurzu Oidipovské období pak mohou pokračovat kurzem Období dospívání - hledání ...

# zobrazení: 347

Syndróm vyhorenia

Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z.
Kedy: 25. 9. 2019
Kde: Žilina

Ako pomáhať iným a neublížiť sebe.  Pozývame Vás na workshop:  SYNDRÓM VYHORENIA Súčasťou výkonu pomáhajúcich profesií je každodenný kontakt s ľuďmi. Pomáhanie je náročný proces. Klient je slabý a odkázaný na pomocníka. Pomocník dáva a je silný. V pomáhajúcich profesiách sa často objavuje situácia, kedy slabosť, bezmocnosť, či prítomnosť emocionálnych ťažk ...

# zobrazení: 406

Súčasná transakčná analýza a možnosti jej použitia v praxi II.

Sia Susorova
Kedy: 26. 9. 2019
Kde: Piešťany

Zoznámte sa s transakčnou analýzou súčasnosti a skúsenosťami s jej aplikáciou do praxe.  Workshop je pre všetkých, ktorým je transakčná analýza blízka a chcú poznať, zdieľať a lepšie si ujasniť možnosti jej aplikácie do praxe. Na tomto workshope sa budeme venovať osobnostným adaptáciám, komunikačným kanálom a skriptu. Poskytneme skúsenosti s aplikáciou TA v praxi v ...

# zobrazení: 589

Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania - akr. MŠ SR

Katarína Mihinová
Kedy: od 28. 9. 2019 do 29. 9. 2019
Kde: Bratislava

  Na seminári sa podrobnejšie zoznámite s pojmami agresia, agresivita, ich príčinami a možnými prejavmi v školskom prostredí. Budete informovaní o životných situáciách žiakov, ktoré môžu byť pre nich rizikové, dozviete sa o najčastejších psychických poruchách, ktoré majú vzťah k agresivite. Precvičíte si spôsoby predchádzania týmto rizikám a možnosti ...

# zobrazení: 2249

Test kresby postavy

Katarína Mihinová
Kedy: od 1. 10. 2019 do 2. 10. 2019
Kde: Bratislava

Obsah kurzu možnosti využitia kresebných prejavov v psychodiagnostike základné princípy interpretácie kresieb možnosti projektívneho využitia kresby postavy u detí (napr. ako screeningová metóda alebo v kresbe rodiny) konfrontácia s testom stromu výhody kresby dvoch postáv FDT (vypovedá o vnímaní seba a vzťahu k opačnému pohlaviu) administrácia postup pri interpretácii hľadanie ...

# zobrazení: 7230

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]