Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 52 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi

Monika Adamčíková
Kedy: 18. 4. 2020
Kde: Žilina

Dátum a čas 18.4.2020 od 10:00 - 17:00Miesto: Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20Suma: 45 Eur (študenti denného štúdia 10% zľava) Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/vyuzitie-muzikofiletiky-pri-praci-s-detmi-zilina/   Hlavným zámerom muzikofiletiky je rozvíjanie kreatívneho potenciálu osobnosti, získavanie a rozvíjanie psychosociálnych kompetencií a poznávanie ...

# zobrazení: 102

Víkendové školenie pre ASISTENTOV PEDAGÓGA

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: od 18. 4. 2020 do 19. 4. 2020
Kde: Partizanske

Pozývame vás na 2dňové vzdelávanie pre asistentov pedagógov s názvom  Asistent pedagóga v triede so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  Vzdelávanie je určené asistentom pedagógov  Dátum vzdelávania: 18. apríl do 19. apríl 2020  Harmonogram vzdelávania: Sobota od 10:00 do 18:00 hod.  - legislatívné východiská integrácie žiakov so ŠVVP - zážitkové ...

# zobrazení: 1867

Metodika Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti a správani

Petra Arslan Šinková
Kedy: od 18. 4. 2020 do 19. 4. 2020
Kde: Bratislava

Centrum Dr. Sindelar v spolupráci s Dr. Sindelar Psychoedukation GmbH Wien GARANTOM VZDELÁVANIA JE AUTORKA METÓDY Univ. Prof. Dr. Brigitte Sindelar Vás srdečne pozýva na semináre: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti a správania Modul 1 (18. 4. 2020) – teoretická časť a Modul 2 (19. 4. 2020) – praktická časť Vzdelávanie k metodike Dr. Sindelar: ...

# zobrazení: 663

Sandplay terapeutické pieskovisko ZRUŠENÝ

Jana Bryjová
Kedy: od 18. 4. 2020 do 19. 4. 2020
Kde: Poprad, Tatranská galéria

Pozývame vás na seminár Sandplay, ktorý bude lektorovať Mgr. Alžběta Michalčíková, psychoterapeutka jungiánskeho smeru. V metóde Sandplay absolvovala kurzy Mgr. P. Zacha , dr. Marka Pearsona a Helen Wilson / Expressive Therapies Institut of Australia/.  Budú pre vás pripravené pieskoviská s množstvom symbolických predmetov. Súčasťou seminára bude poskytnutie teoretického rámca ( jungiánsky ...

# zobrazení: 176

TRE-intro

jana vyskočil
Kedy: od 18. 4. 2020 do 19. 4. 2020
Kde: Pezinok, Košice

V spolupráci o.z. FASCINUJÚCE DETI a JASPIRE s.r.o. organizujú workshop TRE® - intro KOŠICE a PEZINOK Si zvedavá/ý ako sa dá účinne a ľahko uvoľniť napätie a stres? Si pripravená/ý potriasť so svojím životom? Máš jedinečnú príležitosť zúčastniť sa prvého workshopu metódy  TRE® na Slovensku. Bude v dvoch mestách. Košice 18.4.2020, Samsára Yoga & Life ...

# zobrazení: 269

Princíp attachmentu - vzťahovej väzby v práci s ohrozenými rodinami a možnosti jeho aplikácie do pra

Lucia Žiaková
Kedy: od 21. 4. 2020 do 22. 4. 2020
Kde: Centrum Návrat v Banskej Bystrici

Pre koho je seminár určený:   vhodné pre sociálnych pracovníkov i psychológov, pre komunitných, obecných, terénných, pracovníkov zariadení napr. Centier pre deti a rodiny, núdzového bývania pre rodiny s deťmi či zariadení pre osamelých rodičov s deťmi, týrané ženy...   Forma a obsah seminára:   seminár je realizovaný interaktívnym spôsobom s veľkým zapojením účastníkov ...

# zobrazení: 140

Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie

Mária Kopčíková
Kedy: 22. 4. 2020
Kde: Bratislava

Workshop bude viesť Mgr. Miroslava Zimányiová, klinická psychologička, psychoterapeutka, členka špeciálnej pracovnej skupiny pre krízu, traumu a nešťastie EFPA. Cieľ tohto workshopu je oboznámiť účastníkov so základnými zásadami poskytovania krízovej intervencie. Čo môžete očakávať? 8 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania. Obsahom workshopu je: Trauma – ...

# zobrazení: 150

Poruchy autistického spektra – úvod

Mária Kopčíková
Kedy: od 23. 4. 2020 do 24. 4. 2020
Kde: Bratislava

Workshop bude viesť Mgr. Hana Celušáková, klinická psychologička, psychoterapeutka, členka tímu Akademického centra výskumu autizmu ACVA pri LF UK. Cieľ tohto workshopu je oboznámiť účastníkov so základnými aktuálnymi vedeckými poznatkami o Poruchách autistického spektra. Čo môžete očakávať? 8 hodín teoretického a praktického (videonahrávky, rozbory kazuistík) vzdelávania. Obsahom ...

# zobrazení: 166

Využitie kognitívne – behaviorálnych metód u detí s ADHD a poruchami správania - akr. MS SR

Katarína Mihinová
Kedy: od 21. 3. 2020 do 26. 4. 2020
Kde: Bratislava

Využitie kognitívne – behaviorálnych metód vo výchovnom a vzdelávacom procese u žiakov s ADHD a poruchami správania     Program sa skladá z didaktickej a praktickej časti, ktoré sa navzájom dopĺňajú a striedajú.   Didaktická časť obsahuje základné informácie o kognitívne- behaviorálnom spôsobe práce s deťmi, ktoré trpia psychickými ...

# zobrazení: 2483

Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy. Zdieľanie múdrosti 12 krokov AA.

Lucia Vargová Ištvaniková
Kedy: od 25. 4. 2020 do 26. 4. 2020
Kde: Košice

Centrum osobnostného rozvoja detí a dospelých a Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE) Vás pozývajú na seminár             Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy. Zdieľanie múdrostí 12 krokov AA   Lektorka Mgr. Hana Vojtová – psychoterapeutka, klinická psychologička, EMDR trénerka ...

# zobrazení: 282

Základy psychosomatiky

Tomáš Morcinek
Kedy: od 24. 4. 2020 do 26. 4. 2020
Kde: Praha

Víkendový kurz zaměřený na základy teorie psychosomatiky především pro ty, kdo terapeuticky pracují s klienty, ať už verbálně nebo přes tělo, a o této problematice mají zatím jen malé nebo žádné povědomí. Kurz bude tedy především teoretický s možností případného zařazení drobných cvičení a technik (na ty ale kurz nebude zacílený). A jak už bylo uvedeno, bude zaměřený na základní informace. Bude ...

# zobrazení: 140

Senzorické hry

Monika Adamčíková
Kedy: 26. 4. 2020
Kde: Bratislava

Organizačné informácie   Kedy: 26.4. 2020, nedeľa 9:00 – 16:00, Kde: Ateliér SURYA, Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava Cena: 59€ / študenti 53€ (10% zľava), cena zahŕňa lektorné, certifikát a občerstvenie Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/senzoricke-hry/   Prečo používať senzorické hry pri práci s deťmi?   Deti sa ...

# zobrazení: 97

Webinár: ZÁKLADY DIŠTANČNÉHO PORADENSTVA CEZ E-MAIL

Marek Madro
Kedy: od 24. 3. 2020 do 30. 4. 2020
Kde: Aj z domu

ODBORNÍCI A POMÁHAJÚCI PRACOVNÍCI, ďakujeme, za Váš mimoriadny záujem o prvú časť webinára „ZÁKLADY KRÍZOVEJ INTERVENCIE V ONLINE PRIESTORE“.Teší nás, že sme v tejto neľahkej situácii, ktorej Slovensko už niekoľko dní čelí, mohli prispieť balíkom užitočných informácií, ktoré Vám pomôžu v práci s klientmi v KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH dnešných dní s využitím dostupných a moderných ...

# zobrazení: 111

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY (Akreditované MŠ SR)

Dušana Priehradná
Kedy: od 19. 3. 2020 do 30. 4. 2020
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy. Diagnostika attachmentu u detí prebieha formou expresívnych techník, pričom sa využívajú prirodzené média - hra, kresba, piesok, symboly, iné ...

# zobrazení: 4761

Kresba domov - projektívny terapeutický nástroj

Dušana Priehradná
Kedy: 6. 5. 2020
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Metóda „Kresby domov“ je terapeutický nástroj, ktorý pomáha klientovi dať jednotlivým udalostiam z jeho života rámec, utriediť ich a to nielen pocitovo, ale aj rozumovo. „Kresba domov“ a rozprávanie o rôznych obdobiach zo života klienta pomáha vytvárať kontinuitu a súvislosť v jeho inak rozkúskovanom a čiastočne mätúcom príbehu vlastného života. Metóda je zvlášť ...

# zobrazení: 1512

Výcvik v MDZT - Multidimenzionálny kresebný test

Peter Klubert
Kedy: od 6. 5. 2020 do 7. 5. 2020
Kde: Nitra

MDZT (Blochov multidimenzionálny kresebný test) je zaraďovaný medzi náročné projektívne metodiky rovnako ako ROR, TAT a pod. V rámci diferenciálnej diagnostiky test dokáže diferencovať osobnostné charakteristiky (resp. poruchy osobnosti), poruchy afektivity, psychotické alterácie, schizoafektívne poruchy, ochorenia z okruhu schizofrénie s alebo aj bez defektu. K testu sú ...

# zobrazení: 272

MY BODY | pohyb vo dvojici - vzťahové poradenstvo (víkend)

Ivana Toman Čergeťová
Kedy: od 7. 5. 2020 do 10. 5. 2020
Kde: Liptovský Mikuláš

MY BODY | POHYB VO DVOJICI: v roku 2020 pozývam na 2 úžasné predĺžené víkendy pre páry a tiež single ľudí v rôznorodých vzťahových situáciách. A prečo? Pretože žijeme v komplikovaných vzťahoch. Často stagnujeme. Uprednostňujeme mobily a internet pred dotykmi a spoločnými rozhovormi. Chýba nám dôvera jedného voči druhému. Bojíme sa vyjadrovať city. Blokujeme komunikáciu. A začíname otvárať ...

# zobrazení: 210

Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test) OBSADENÉ

Dušana Priehradná
Kedy: od 13. 5. 2020 do 14. 5. 2020
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné ...

# zobrazení: 1703

Test kresby postavy

Katarína Mihinová
Kedy: od 14. 5. 2020 do 15. 5. 2020
Kde: Bratislava

Obsah kurzu možnosti využitia kresebných prejavov v psychodiagnostike základné princípy interpretácie kresieb možnosti projektívneho využitia kresby postavy u detí (napr. ako screeningová metóda alebo v kresbe rodiny) konfrontácia s testom stromu výhody kresby dvoch postáv FDT (vypovedá o vnímaní seba a vzťahu k opačnému pohlaviu) administrácia postup pri interpretácii hľadanie ...

# zobrazení: 10140

TEMATICKÁ KRESBA - Kresba pre konkrétnu životnú úlohu

Ana Bažova Grňa
Kedy: 16. 5. 2020
Kde: Bratislava

FRAKTÁLNA KRESBA PRE KONKRÉTNU ŽIVOTNÚ ÚLOHU Pre koho je určená? Všetkým tím, ktorí majú za sebou diagnostickú fraktálnu kresbu a aspoň 5 kresieb korektívnej terapeutickej (aspoň skrátený cyklus). Prečo sa kreslia tieto fraktály (účel)? Každodenne sa stretávame s bežnými životnými úlohami a problémami, ktoré často nevieme ako, alebo nemôžeme aktuálne riešiť, a týkajú sa napr: ...

# zobrazení: 109

[ < ] 1 2 3 [ > ]