Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 45 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

THERAPLAY s EVANGELINE MUNNS

Viera Hojnošová
Kedy: od 18. 6. 2019 do 19. 6. 2019
Kde: Bratislava

INŠTITÚT TERAPIE HROU  Vás pozýva na dvojdňový workshop   THERAPLAY       s EVANGELINE MUNNS THERAPLAY je model terapie hrou zameraný na vzťahovú väzbu. Usiluje sa o zlepšenie pozitívnej väzby medzi rodičmi a ich deťmi. Podporuje empatiu medzi rodičom a dieťaťom, ich vzájomné naladenie sa na seba, čím pomáha dieťaťu k lepšej regulácii správania. Pri ...

# zobrazení: 316

Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie

Mária Kopčíková
Kedy: 19. 6. 2019
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Workshop bude viesť Mgr. Miroslava Zimányiová, klinická psychologička, psychoterapeutka, členka špeciálnej pracovnej skupiny pre krízu, traumu a nešťastie EFPA. Cieľ tohto workshopu je oboznámiť účastníkov so základnými zásadami poskytovania krízovej intervencie. Čo môžete očakávať? 8 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania. Obsahom workshopu je: Trauma – ...

# zobrazení: 225

Deň s arteterapiou – techniky arteterapie v praxi

Monika Lišková
Kedy: 22. 6. 2019
Kde: Žilina

Ak sa chcete dozvedieť čo všetko dokáže arteterapia odhaliť, akú silu v sebe ukrýva kresba a ako dokáže ovplyvňovať a meniť náš život, príďte na náš workshop „Deň s arteterapiou“. Kurz predstaví spôsob, akým sa arteterapia stáva prostriedkom na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov, ako reflektovať proces tvorby a ako v dialógu klient – terapeut osloviť osobne významné ...

# zobrazení: 715

Prejavy osobnostnej patológie v psychodiagnostike Supervízny pohľad

Štefan Vanko
Kedy: od 21. 6. 2019 do 22. 6. 2019
Kde: Bratislava

Lektor:  PhDr. Tóno Polák Klinický psychológ a psychoterapeut, lektor základných ROR kurzov, tréner a supervízor Gestalt psychoterapie v ČR.   Termín:    21.- 22.6.2019             Rozsah:  9:00 – 16:30 Cieľová skupina: Kurz je určený pre psychológov a pre študentov ...

# zobrazení: 609

Inkluzívne konzílium

Súkromné centrum Mirabilis
Kedy: 25. 6. 2019
Kde: Partizánske

Pozývame Vás na I. medzinárodné konzílium Inkluzívne prístupy v praxi pomáhajúcich profesií.   Kedy? 25. jún /utorok/ 2019 Kde? Partizánske Kurzovné? 30 € Registrácia? registracia2019@gmail.com   Program I. medzinárodného konzília o inkluzívnych prístupoch je určený pre odborníkov z pomáhajúcich profesií:  - špeciálni pedagógovia, - liečební pedagógovia, - asistenti ...

# zobrazení: 206

Súcit a súcit so sebou

Elena Ištvánová
Kedy: od 3. 7. 2019 do 4. 7. 2019
Kde: Revúca

CPPPaP Revúca v spolupráci so Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE) organizuje celoslovenský seminár pre odborníkov pomáhajúcich profesií a ďalších záujemcov   SÚCIT a SÚCIT SO SEBOU - ako mu porozumieť a ako ho rozvíjať   Dvojdňový workshop:    3. a 4.7.2019  Miesto:  ...

# zobrazení: 252

Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti

Bronislava Plešková
Kedy: od 3. 7. 2019 do 4. 7. 2019
Kde: Bratislava

V ponuke OZ Nervuška – ARTE nájdete kurz, ktorý sa venuje práci s agresívnymi prejavmi v detskom správaní, no „úzkosť, ustráchanosť, bojazlivosť“, sú tiež prejavy, s ktorými mnohé deti zápasia. Hoci sú menej vypuklé, rovnako trápia dieťa i jeho okolie.   Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä ...

# zobrazení: 779

14. ročník letnej školy adlerovskej psychológie: Párové poradenstvo, Dr. Paul R. Peluso, Ph.D.

Daniela Čechová
Kedy: od 6. 7. 2019 do 9. 7. 2019

14. ročník letnej školy adlerovskej psychológie Téma: Párové poradenstvo 20 kreditov SKP Hlavným lektorom je: Dr. Paul R. Peluso, Ph.D. Dr. Paul R. Peluso je profesorom poradenskej psychológie v oblasti duševného zdravia a predsedom katedry vzdelávania v rámci poradenskej psychológie na Florida Atlantic University. Zároveň je licencovaným poradenským psychológom v oblasti duševného ...

# zobrazení: 320

Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedag. a odborných zamestnancov AKR.MŠ SR

Veronika Lištvanová
Kedy: od 18. 7. 2019 do 19. 7. 2019
Kde: Žilina

Inštitút celoživotného vzdelávania v Komárne organizuje akreditované vzdelávanie pre všetky kategórie a podkategórie pedagogických a odborných zamestnancov vzdelávací program: Výchova a učenie pomocov metódy nenásilnej komunikácie. Počet kreditov: 15 Cena: 125€ Program je možné pokračovať ďalším stupňom: Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných ...

# zobrazení: 50

TECHNIKY ARTEFILETIKY PRE ROZVOJ GRAFOMOTORIKY

Monika Lišková
Kedy: 24. 8. 2019
Kde: Žilina

TECHNIKY ARTEFILETIKY PRE ROZVOJ GRAFOMOTORIKY   Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí. Kurz predstaví také artefiletické techniky, ...

# zobrazení: 436

Súčasná transakčná analýza a možnosti jej použitia v praxi I.

Sia Susorova
Kedy: 26. 8. 2019
Kde: Brezno

Zoznámte sa s transakčnou analýzou súčasnosti a skúsenosťami s jej aplikáciou do praxe.  Workshop je pre všetkých, ktorým je transakčná analýza blízka a chcú poznať, zdieľať a lepšie si ujasniť možnosti jej aplikácie do praxe. Na prvom workshope sa budeme venovať teórii egostavov, transakciám, strok-om, životným pozíciám a driver-om. Poskytneme skúsenosti s aplikáciou TA v ...

# zobrazení: 1502

Kurz "Systemický rozhovor"

Eva Linhová
Kedy: od 31. 8. 2019 do 1. 9. 2019
Kde: Košice

Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy bremena expertnosti a "burn-out" syndrómu (syndrómu vyhorenia), tým, že podnecuje a podporuje kompetencie a zdroje klienta k ...

# zobrazení: 8200

Individuálna hrová terapia detí

Michaela Souček Vaňová
Kedy: od 5. 9. 2019 do 6. 9. 2019
Kde: Banská Bystrica

Lektorka: PhDr. Eva Reichelová, CSc., klinická psychologička a psychoterapeutka.   Pozývame Vás na 1,5-dňový odborný seminár akreditovaný Slovenskou komorou psychológov (9 kreditov). Začiatok je vo štvrtok 5.9. o 14:30, koniec v piatok 6.9. o 16:00. Možnosť zúčastniť sa skupinovej supervízie vo štvrtok v čase od 12:00 do 14:00. Počet účastníkov je limitovaný, registrácia prebieha do ...

# zobrazení: 146

Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test)

Dušana Priehradná
Kedy: 12. 9. 2019
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné ...

# zobrazení: 739

SYSTEMICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIA krátkodobý výcvik

Eva Linhová
Kedy: od 14. 9. 2019 do 15. 9. 2019

Výcvik je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou klientelou poradní, zariadení psychosociálnych služieb i klinických pracovísk. *Je určený ...

# zobrazení: 7578

Súčasná Transakčná analýza a možnosti jej uplatnenia v praxi I.

Sia Susorova
Kedy: 19. 9. 2019
Kde: Piešťany, Winterova 24

Zoznámte sa s transakčnou analýzou súčasnosti a skúsenosťami s jej aplikáciou do praxe.  Workshop je pre všetkých, ktorí hľadajú metódy dobre zrozumiteľné a v praxi ľahko použiteľné. TA v praxi použiteľná je. Má možnosti aplikácie celosvetovo nadstavené na štyri oblasti - poradenstvo, organizácie, vzdelávanie a psychoterapia. Slovenská asociácia transakčnej analýzy v tomto ...

# zobrazení: 399

Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen

Tomáš Morcinek
Kedy: od 20. 9. 2019 do 22. 9. 2019
Kde: Praha

Kurz nabídne nejen teorii, ale především praktickou výuku pozorování těla a tělesných projevů (např. dech) u klientů včetně nácviku v malých skupinkách. Nácvik pak bude doplněn informacemi, jak takové pozorování využít pro případné body-psychoterapeutické intervence. Součástí teorie bude i tělesná typologie podle Gerdy Boyesen (zakladatelky biodynamické ...

# zobrazení: 148

Oidipovské období - hledání zdrojů

Tomáš Morcinek
Kedy: od 19. 9. 2019 do 23. 9. 2019
Kde: Praha

Kurz volně navazuje na kurzy o Reichových charakterových typech, ale jejich znalost není podmínkou účasti. Pro účastníky kurzů Reichových charakterových typů je pak sebezkušenostním prohloubením způsobu terapeutické práce v souvislosti s tématy rigidního a hysterického typu. Absolventi kurzu Oidipovské období pak mohou pokračovat kurzem Období dospívání - hledání ...

# zobrazení: 113

Syndróm vyhorenia

Monika Lišková
Kedy: 25. 9. 2019
Kde: Žilina

Ako pomáhať iným a neublížiť sebe.  Pozývame Vás na workshop:  SYNDRÓM VYHORENIA Súčasťou výkonu pomáhajúcich profesií je každodenný kontakt s ľuďmi. Pomáhanie je náročný proces. Klient je slabý a odkázaný na pomocníka. Pomocník dáva a je silný. V pomáhajúcich profesiách sa často objavuje situácia, kedy slabosť, bezmocnosť, či prítomnosť emocionálnych ťažk ...

# zobrazení: 180

Súčasná transakčná analýza a možnosti jej použitia v praxi II.

Sia Susorova
Kedy: 26. 9. 2019
Kde: Piešťany

Zoznámte sa s transakčnou analýzou súčasnosti a skúsenosťami s jej aplikáciou do praxe.  Workshop je pre všetkých, ktorým je transakčná analýza blízka a chcú poznať, zdieľať a lepšie si ujasniť možnosti jej aplikácie do praxe. Na tomto workshope sa budeme venovať osobnostným adaptáciám, komunikačným kanálom a skriptu. Poskytneme skúsenosti s aplikáciou TA v praxi v ...

# zobrazení: 285

[ < ] 1 2 3 [ > ]