Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 61 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]

Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

Monika Adamčíková
Kedy: 3. 7. 2020
Kde: Trenčín

K deťom nevyhnutne patria rodičia a my komunikujeme i s nimi osobne, v online priestore, alebo cez telefón.Mnohé situácie sú komunikačne stresujúce a náročné. Naše komunikačné zručnosti je však možné neustále rozvíjať. Zvládnuté komunikačné situácie podporujú sebadôveru a rozvíjajú náš ďalší osobný potenciál a do budúcna posilňujú naše kompetencie.OBSAHOVÉ ZAMERANIE KURZU- Čo všetko sa dá ...

# zobrazení: 262

Hudbou k rozvoju komunikačných schopností a sociálnych zručností u detí so ŠVVP- online

Monika Adamčíková
Kedy: 7. 7. 2020
Kde: online

CIELE A OBSAH WORKSHOPU Cieľom a obsahom workshopu bude prezentácia hudobných a hudobno – pohybových aktivít zameraných na rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností detí so ŠVVP.   Nosnou časťou workshopu bude prezentácia videí ako príkladov dobrej praxe lektorky a jej kolegov s konkrétnymi deťmi a ich reakciami na ne. Počas 2,5 hodiny trvajúceho ...

# zobrazení: 214

Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi – online

Monika Adamčíková
Kedy: 9. 7. 2020
Kde: online

Hlavným zámerom muzikofiletiky je rozvíjanie kreatívneho potenciálu osobnosti, získavanie a rozvíjanie psychosociálnych kompetencií a poznávanie kultúrnych hodnôt na základe vlastnej tvorby spojenej s reflexiou. Muzikofiletika prispieva k sebapoznávaniu, pochopeniu a zvládaniu vzťahov medzi jedincom a sociálnym alebo prírodným prostredím a kultúrou.   Tento prístup je využívaný ...

# zobrazení: 69

Webinár - Práca s kolektívnou históriou

Veronika Holíková
Kedy: od 31. 7. 2020 do 3. 8. 2020
Kde: Zoom

Pozývame Vás spolu s Inštitútom proces-orientovanej psychológie Slovensko na webinár o spracovaní kolektívnej histórie s Borisom Sopkom a Neus Andreu.Všetci sme svedkami rastúceho napätia na politickej scéne na celom svete. Polarizácia a fragmentácia spoločnosti preniká až do našich priateľstiev a rodín. Zdá sa, akoby duchovia minulosti znovu naberali na sile. Tento nebezpečný scenár nás môže ...

# zobrazení: 363

Autentické vzťahy a ja (otvorená miniséria workshopov)

Darina Alexyová
Kedy: od 13. 7. 2020 do 10. 8. 2020
Kde: Tallerova 10, Bratislava

Voľná miniséria praktických miniseminárov na tému autenticity vo vzťahoch. Priestor na pohľad do seba, stretnutie druhých pri aktivitách vo dvojiciach, ale aj spoločnú diskusiu a zdieľanie. Vychádzať budeme hlavne z Nenásilnej komunikácie, ale nie je nutné s ňou mať predošlé skúsenosti. Pre nováčikov to bude ochutnávka, pre ostatných tréning a priestor pre nové stretnutia. Témy stretnutí (vždy ...

# zobrazení: 58

Autentické stretnutia – kruh empatie (uzavretá skupina)

Darina Alexyová
Kedy: od 8. 7. 2020 do 19. 8. 2020
Kde: Tallerova 10, Bratislava

Séria 6+1 stretnutí v uzavretej skupine, kde spoločne vytvoríme bezpečný priestor na autentické zdieľanie. V štrukturovaných aktivitách vo dvojiciach ako aj spoločne v skupine budeme trénovať svoju prítomnosť, všímavosť a empatiu. Budeme sa môcť zažívať a skúmať v interakciách s druhými ľuďmi.8.7.2020, 17:30-20:00 PRVÉ STRETNUTIEPrvé stretnutie je otvorené a bezplatné stretnutie pre ...

# zobrazení: 56

Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi

Monika Adamčíková
Kedy: 21. 8. 2020
Kde: Prešov

Dátum a čas 21.8.2020 od 9:00 - 16:00 Miesto: Prešov Suma: 49 Eur (študenti denného štúdia 10% zľava)  Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/vyuzitie-muzikofiletiky-pri-praci-s-detmi-presov/ Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi Hlavným zámerom muzikofiletiky je rozvíjanie kreatívneho potenciálu osobnosti, získavanie a rozvíjanie psychosociálnych kompetencií a poznávanie ...

# zobrazení: 288

Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi

Monika Adamčíková
Kedy: 25. 8. 2020
Kde: Žilina

Dátum a čas 25.8.2020 od 10:00 - 17:00Miesto: Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20Suma: 49 Eur (študenti denného štúdia 10% zľava) Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/vyuzitie-muzikofiletiky-pri-praci-s-detmi-zilina/   Hlavným zámerom muzikofiletiky je rozvíjanie kreatívneho potenciálu osobnosti, získavanie a rozvíjanie psychosociálnych kompetencií a poznávanie ...

# zobrazení: 213

Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy. Zdieľanie múdrosti 12 krokov AA.

Lucia Vargová Ištvaniková
Kedy: od 29. 8. 2020 do 30. 8. 2020
Kde: Košice

Centrum osobnostného rozvoja detí a dospelých a Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE) Vás pozývajú na seminár             Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy. Zdieľanie múdrostí 12 krokov AA   Lektorka Mgr. Hana Vojtová – psychoterapeutka, klinická psychologička, EMDR trénerka ...

# zobrazení: 675

Výcvik v analytickej psychológii

Jana Bryjová
Kedy: od 4. 9. 2020 do 6. 9. 2020

Milí priatelia v roku 2020 otvára Česká spoločnosť analytickej psychológie nový beh výcviku. Vzdelávanie prebieha v Brne, Prahe, Pezinku a v Poprade. Výcvik sa otvára každé dva roky. Od roku 2018 funguje na Slovensku prvá slovenská regionálna skupina frekventantov výcviku. Našou snahou  do budúcnosti je čo najviac rozšíriť možnosť vzdelávania v analytickej psychológii na Slovensku. Bližšie ...

# zobrazení: 1227

Krátkodobý vycvik v naratívnej terapii

Eva Linhová
Kedy: od 5. 9. 2020 do 6. 9. 2020
Kde: Košice

Naratívny prístup využíva pozitívnu moc príbehu, ktorá svojou podmanivosťou formuje ľudskú skúsenosť a napĺňa ju - od počiatku ľudských kultúrnych dejín - zmyslom. Konštruktivistické chápanie jazyka umožňuje - v kontexte systemického prístupu - vnímať ľudské trápenie ako príbeh podliehajúci zákonom jazyka a s týmto príbehom pracovať ako s takou realitou v jazyku, ktorá sa vzpiera priznať jej ...

# zobrazení: 4914

Online workshop Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie

Mária Kopčíková
Kedy: od 7. 9. 2020 do 8. 9. 2020
Kde: ONLINE cez ZOOM

Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie Workshop bude viesť Mgr. Miroslava Zimányiová, klinická psychologička, psychoterapeutka, členka špeciálnej pracovnej skupiny pre krízu, traumu a nešťastie EFPA, spolupracovníčka Národného krízového intervenčného týmu. Cieľ tohto workshopu je oboznámiť účastníkov so základnými zásadami poskytovania krízovej intervencie. Workshop ...

# zobrazení: 254

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správanie dieťaťa

Dušana Priehradná
Kedy: od 9. 9. 2020 do 10. 9. 2020
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  Seminár je zameraný na neurobiologické aspekty sociálneho a emocionálneho vývinu detí; epigenetiku; dopad raného stresu na správanie a sociálne fungovanie dieťaťa; možnosti prepojenia vývinovej neurovedy s terapiou komplexnej traumy.  Vhodná ale aj nedostatočná starostlivosť vysielajú rôzne správy hlboko do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťaťa a tieto správy majú rôzny ...

# zobrazení: 2183

INTENZÍVNY CELODENNÝ ROGERIÁNSKY ENCOUNTER

Andrea Belicová
Kedy: 12. 9. 2020
Kde: Bratislava, Centrum pre rodinu Kvapka, Polianky 5

PCA Inštitút – Ister Vás srdečne pozýva na dlho očakávaný INTENZÍVNY CELODENNÝ ROGERIÁNSKY ENCOUNTER Ak máte chuť zažiť pravú „encountrovú rogeriánsku skupinu“ a stráviť v jej vzácnej a jedinečnej atmosfére celý deň, pripravili sme pre Vás intenzívny celodenný encounter s kvalitnými facilitátormi, ktorý sa uskutoční v sobotu 12. 9. 2020 od 9,00 – do 18,00 hod v ...

# zobrazení: 103

MY BODY | pohyb vo dvojici - vzťahové poradenstvo (víkend)

Ivana Toman Čergeťová
Kedy: od 10. 9. 2020 do 13. 9. 2020
Kde: Liptovský Mikuláš

MY BODY | POHYB VO DVOJICI: v roku 2020 pozývam na 2 úžasné predĺžené víkendy pre páry a tiež single ľudí v rôznorodých vzťahových situáciách. A prečo? Pretože žijeme v komplikovaných vzťahoch. Často stagnujeme. Uprednostňujeme mobily a internet pred dotykmi a spoločnými rozhovormi. Chýba nám dôvera jedného voči druhému. Bojíme sa vyjadrovať city. Blokujeme komunikáciu. A začíname otvárať ...

# zobrazení: 570

Kurz "Systemický rozhovor"

Eva Linhová
Kedy: od 12. 9. 2020 do 13. 9. 2020
Kde: Košice

Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy bremena expertnosti a "burn-out" syndrómu (syndrómu vyhorenia), tým, že podnecuje a podporuje kompetencie a zdroje klienta k ...

# zobrazení: 10272

Akčné techniky pri práci so skupinou

Monika Adamčíková
Kedy: 13. 9. 2020
Kde: Bratislava

Organizačné informácieKedy: 13.9.2020, sobota 9:00 - 16:00,Kde: Pod záhradami 62, Bratislava Dúbravka, ATELIÉR SURYACena: 49€ / študenti 44€ (10% zľava), cena zahŕňa lektorné, certifikát a občerstvenie Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/akcne-techniky-pri-praci-so-skupinou/Akčné techniky pri práci so skupinou(Zážitkový workshop o možnostiach využitia akčných techník a ...

# zobrazení: 187

Zamilovanosť, blízkosť, intimita - a problémy s nimi súvisiace.

Zuzana Hitková
Kedy: od 7. 3. 2020 do 19. 9. 2020
Kde: Bratislava

Pozývame Vás na sériu troch na seba nadväzujúcich workshopov týkajúcich sa sexuality v procese psychoterapie, ktoré sa uskutočnia v termínoch  7.3., 6.6. a 19.9. 2020 v Bratislave.  Pozornosť budeme venovať vývinovým aspektom ľudskej sexuality od detstva až po dospelosť, ako aj najčastejším problémom, ktoré klienti prinášajú do terapie v súvislosti so ...

# zobrazení: 1009

Terapeutické masáže a deep draining - ročník 2020 - 2021 (6 víkendů)

Tomáš Morcinek
Kedy: od 16. 9. 2020 do 20. 9. 2020
Kde: Hlavice u Č. Dubu, Praha

Specializovaný výběrový roční kurz. Výuka hloubkové masážní práce na svalovém pancíři a charakterové struktuře vycházející z Wilhelma Reicha a biodynamické psychoterapie Gerdy Boyesen, vhodné pro psychoterapeuty i pro maséry.Lektorkou kurzu bude MUDr. Dana HlaváčkováPsychoterapie zaměřená na tělo je celostní ve svém přístupu ke klientovi a tak různé směry této psychoterapie zahrnují i specifické ...

# zobrazení: 1709

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy,útoku, smrti učiteľa/ žiaka

beata urbancova
Kedy: od 22. 9. 2020 do 23. 9. 2020
Kde: Inštitút zdravého vývinu, Žilina

    Pozývame Vás na 2-dňový kurz v dňoch 22.-23.9.2020 Podmienkou pre tento kurz je potrebné mať absolvovaný : Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (túto informáciu uvediete pri online prihlasovaní - miesto,dátum)   Online prihlásenie TU    Cieľom kurzu je naučiť sa identifikovať na deťoch a dospelých ich reakcie na traumu, potreby krízou postihnutej ...

# zobrazení: 350

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]