Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 21 príspevkov

[ < ] 1 2 [ > ]

Přepis limbického otisku (online)

Tomáš Morcinek
Kedy: 17. 7. 2022
Kde: Online 15:30 - 19:30

Přepis limbického otisku je hluboká řízená imaginace inspirovaná metodou Eleny Tonetti - Vladimirové. Vychází z toho, že naše tělo i emoce reagují na živou představivost stejně, jako by to byla fyzická realita. Toho je možné využít, abychom doslova přepsali to, jak se do nás a do našeho těla otiskly naše dřívější zkušenosti s tímto světem, především pak zkušenosti z doby početí, zrození a z ...

# zobrazení: 407

Vzdelavanie pre lektorov podporných skupín

Emilia Klackova
Kedy: od 26. 3. 2022 do 21. 8. 2022
Kde: Tehelná 4, Zvolen

Cyklus 5 víkendových stretnutí Uvažujete nad organizovaním stretnutí pre ľudí a premýšľate nad tým, že budete lektorom/lektorkou? Zatiaľ neviete aké kroky potrebujete urobiť a čo všetko vás čaká? V tomto vzdelávaní získate potrebné zručnosti, inšpirácie a podporu. Vzdelávanie je určené pre ženy a mužov. -zaujímajú vás témy podporných skupín od vzniku až po trvalú udržateľnosť; -chcete ...

# zobrazení: 498

Ako zakladať a dlhodobo financovať podporne skupiny

Emilia Klackova
Kedy: od 20. 8. 2022 do 21. 8. 2022
Kde: Tehelná 4, Zvolen

Víkend je určený pre ľudí, ktorí túžia, zdokonaľovať svoje zručnosti v práci s financovaním skupín. Pre ľudí, ktorí majú víziu a chýba im finančné prepojenie s realitou. Pre ľudí, ktorí túžia rozvíjať svoje predstavy ale cítia, že ich obmedzujú strachy a obavy v spojení s financiami. Pre ľudí, ktorí sa potrebujú naučiť písať malé projekty. Chcú vedieť viac o propagácii, nákladoch, ...

# zobrazení: 339

Aktivity s detským klientom v rámci individuálnej práce

Mária Kopčíková
Kedy: 12. 9. 2022
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Ak nás ako terapeutov a terapeutky poznajú a dôverujú nám, prichádzajú s príjemným očakávaním, možno niekedy dopredu vedia, s čím sa budú hrať, nevedia čo by chceli skúmať, čo odhaliť… Dospievajúci zase prídu s témami, o ktorých by chceli hovoriť, ale hlavne chcú zdieľať alebo sa posťažovať. Zastavujú však pokusy o hlbšie skúmanie a hľadanie v sebe samých. Aby sme im pomohli začať rozprávať ich ...

# zobrazení: 659

SYSTEMICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIA, krátkodobý výcvik, posledné voľné miesta!

Eva Linhová
Kedy: od 17. 9. 2022 do 18. 9. 2022
Kde: Košice

V obdobiach nepriaznivej epidemiologickej situácie bude výcvik prebiehať aj ONLINE. Výcvik je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou ...

# zobrazení: 13602

Úvod do body-psychoterapie

Tomáš Morcinek
Kedy: od 16. 9. 2022 do 18. 9. 2022
Kde: Praha

Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet možnosti body-psychoterapie sami na sobě a poznat její základními principy. S těmi se v kurzu seznámíte sebezkušenostním způsobem, což znamená, že o teorii nebudeme tolik povídat, ale budeme dělat různá cvičení, na kterých si teoretické principy zažijete sami na sobě. Bude to tedy praktická cesta do vlastního nitra a do těla a také ale získáte nové ...

# zobrazení: 344

WORKSHOP: Kto som? Keď chýba autentická odpoveď. Pohľad existenciálnej analýzy na narcistickú a hist

Petra Čurdová
Kedy: 23. 9. 2022
Kde: Bratislava

Workshop organizuje Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko (www.slea.sk). Priblíži obraz narcistickej a histriónskej osobnostnej dynamiky (príp. poruchy osobnosti) a príčiny ich vzniku. Pozornosť bude venovaná spoločným znakom oboch dynamík a ich vzájomným rozdielom z pohľadu existenciálnej analýzy, ako aj konkrétnym možnostiam terapie všeobecne a ...

# zobrazení: 304

Metóda ROR-Méreiho prístup III. Klinické diagnózy a ROR

Etela Mišaničová
Kedy: od 23. 9. 2022 do 24. 9. 2022
Kde: Bratislava, Poliklinika Šustekova, príp.online v MS-TEAMS

Milé kolegyne, milí kolegovia, Pozývame Vás na VA Metóda ROR- Mérei prístup III. Obsah VA: Psychodiagnostické znaky a ukazovatele klinických diagnóz v ROR. Štatistická a klinická významnosť (kombinácie) znakov a ukazovateľov.Kontinuum (psychického)zdravia a(psycho)patológie. Dif.dg.klinické uvažovanie v kontexte MKCH 10 resp. DSM 5 a klinického rozhovoru. Dif.dg., dimenzionálny, psychodynamický ...

# zobrazení: 211

Komplexný kurz / Bilaterálna integrácia

Centrum AVARE
Kedy: od 28. 9. 2022 do 30. 9. 2022
Kde: Bratislava

Program bilaterálnej integrácie (tzv. BI program) je pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. Autorkou programu je Shiela Dobie, OBE. Program ďalej podporili Kristy Brown a dr. Andrew Dalziell, ktorý ho naďalej aktívne rozvíja a veľmi úspešne aplikuje v mnohých krajinách sveta. BI program využíva súbor prirodzených pohybov človeka, ktoré by za bežných okolností mali byť ...

# zobrazení: 497

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť.

Mária Kopčíková
Kedy: od 5. 10. 2022 do 6. 10. 2022
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť alebo Vývinové štádiá v živote dieťaťa z pohľadu hlbinnej psychológie Seminár bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka. Hlbinná psychológia skúma psychický vývin dieťaťa v časovo špecifických fázach, (napr. orálna, análna, oidipálna, atď ), kde každá fáza má svoju vývinovú úlohu, previazanú ...

# zobrazení: 390

Kompenzační techniky podle Eleny Tonetti I.

Tomáš Morcinek
Kedy: od 6. 10. 2022 do 9. 10. 2022
Kde: Centrum LeVITAs, Minoritská 10, Brno

Zrození do bytí (Birth into Being) jsou kompenzační body-psychoterapeutické techniky zaměřené na budování vnitřních zdrojů, které vyvinula Elena Tonetti. Nejznámější technikou Eleny Tonetii je bezesporu vedená imaginace Přepis limbického otisku. Tu nabízíme v online formě a nejbližší termín najdete zde. Ale Elena Tonetti vytvořila mnohem více různých transformativních technik, které nejsou jen ...

# zobrazení: 203

Otvára sa nový běh výcviku v jungovskej psychoterapii

Jana Bryjová
Kedy: od 13. 10. 2022 do 14. 10. 2022
Kde: Pezinok, Poprad

Záujemcovia o výcvik v analytickej psychológii C.G. Junga sa môžu hlásiť do nového běhu výcviku v analytickej psychológii, ktorý prebieha pod garanciou Českej společnosti pro analytickou psychologii. Výcvik prebieha v Prahe, Brne, v Pezinku a Poprade. záujemcovia dostanú bližšie info ...

# zobrazení: 1290

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí - ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 24. 10. 2022 do 25. 10. 2022
Kde: Online cez Zoom

Anotácia: Mnohí učitelia venovali veľa času úvahám, ako pracovať s deťmi, ktoré v dôsledku narušenia svojho emocionálneho vývinu vykazujú závažné poruchy správania. Tieto deti nie sú schopné vyhovieť všetkým nárokom, ktoré so sebou školská dochádzka prináša. Rovnako nie sú schopné podriadiť sa školskému poriadku a pravidlám. Odmietajú podriadiť sa pravidlám školy, aj pravidlám spoločnosti, v ...

# zobrazení: 4561

Práca s párom v konflikte.

Dušana Priehradná
Kedy: od 3. 11. 2022 do 4. 11. 2022
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Workshop je určený pre záujemcov z radov profesionálov v oblasti poradenstva a terapie, ktorí pracujú alebo začínajú pracovať s pármi v konflikte. Anotácia: Na tomto seminári sa budeme rozprávať o možnostiach práce s partnermi v procese párového poradenstva, ako aj o príkoriach a rizikách, ktoré táto práca prináša. Nedorozumenia, hádky, konflikty v partnerstve, neschopnosť riešiť problémy a ...

# zobrazení: 1581

Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých

Mária Kopčíková
Kedy: od 9. 11. 2022 do 10. 11. 2022
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Workshop bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka. Psychometrické testy, dotazníky a inventáre môžu popísať jedinca prostredníctvom porovnania s druhými, ale samy o sebe neposkytujú veľa údajov o jeho základných motívoch, potrebách, záťažiach a konfliktoch. Bez tohto porozumenia nemôže byť terapia úspešná. Projektívne metódy naproti tomu ponúkajú podložené ...

# zobrazení: 271

ONLINE KURZ PRE ZAČÍNAJÚCICH PSYCHOLÓGOV

Alžbeta Valová
Kde: ONLINE

Chcete pracovať ako psychológ, ale zo vstupu do praxe máte obavy? Pozývame Vás do nášho kurzu “ZASEJ SI SEMÍNKA”. Vytvorili sme pre Vás kurz, ktorý by sme radi v minulosti sami absolvovali. Prajeme si, aby začínajúci psychológovia a psychologičky, ktoré sa chystajú vstúpiť do praxe (alebo do nej práve nastúpili) mali pre seba k dispozícii priestor, kde budú môcť bezpečne zdieľať všetky svoje ...

# zobrazení: 207

Seberozvojová skupina - Téměř anonymní dietáři

Alžbeta Valová
Kedy: od 12. 9. 2022 do 12. 12. 2022
Kde: Brno

Seberozvojová skupina pro lidi, kteří jsou unavení z přemýšlení nad jídlem a hubnutím, zažívají nespokojenost se svým tělem, chtějí se naučit se mít rádi a mít větší sebevědomí, chtějí svobodu a klid ve vtahu k vlastnímu tělu, chtějí podpořit své duševní i tělesné zdraví, a chtějí ozdravit svůj vztah k tělu a k jídlu. Skupina je určena pro lidi od 18 let. Skupinu vedou: Mgr. Alžbeta ...

# zobrazení: 329

Vzťahová psychoterapia detí a adolescentov - výcvik

Ivana Gallová
Kedy: od 18. 3. 2022 do 23. 6. 2023
Kde: Žilina

Hlavným garantom a lektorom vzdelávania v detskej psychoterapii je psychoanalytický psychoterapeut a psychiater MUDr.Peter Pothe. Prizvaní sú aj ďalší odborníci - psychológovia a psychoterapeuti Mgr. Martin Galbavý a Mgr.Přemysl Mikoláš. Účastníkom ponúkame komplexný a systematický pohľad na psychoterapiu detského klienta, opierajúci sa o psychoanalytické teórie, teóriu vzťahovej väzby, ...

# zobrazení: 1760

CERTIFIKOVANÝ TROJROČNÝ TRÉNING V POP

dagmara jurikovičová
Kedy: od 31. 5. 2022 do 31. 12. 2025
Kde: Bratislava

CERTIFIKOVANÝ TROJROČNÝ TRÉNING V POP Akcia pre odbornú verejnosť Akcia sa koná v dňoch od 31. 5. 2022 do 31. 12. 2025 Miesto akcie: Bratislava Trojročný program je vhodný pre profesionálov a profesionálky pracujúce v pomáhajúcich profesiách, v koučingu, poradkyne a poradcov, pre ľudí ktorí pracujú v oblasti organizačného rozvoja a facilitácie. Ďalší tréning po tomto je plánovaný ...

# zobrazení: 703

Systemický výcvik v rodinné terapii (postmoderní a dialogické přístupy)

Lucie Hornová
Kedy: od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2027
Kde: Vranov u Brna (Brno)

Dialogický institut pro psychoterapii (DIP) otevírá od září 2022 dlouhodobý, akreditovaný Výcvik v systemické rodinné terapii (postmoderní a dialogické přístupy). Výcvik má dvě větve: zdravotnickou vhodnou pro lékaře, psychology, zdravotní sestry a nezdravotnickou vhodnou pro sociální pracovníky, školní psychology, terapeuty, vychovatele, mediátory, kouče apod. Naučíte se pracovat nejen s ...

# zobrazení: 530

[ < ] 1 2 [ > ]