Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 1827 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 92 [ > ]

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy ,útoku, smrti učiteľa/ žiaka

Beáta Urbancová
Kedy: od 3. 5. 2021 do 4. 5. 2021
Kde: Inštitút zdravého vývinu, Žilina

Pozývame Vás na 2-dňový  kurz v dňoch 3.-4.5.2021 v Žiline. Podmienkou pre tento kurz je potrebné mať absolvovaný : Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (túto informáciu uvediete pri online prihlasovaní – miesto,dátum) Online prihlásenie TU Cieľom kurzu je naučiť sa identifikovať na deťoch a dospelých ich reakcie na traumu, potreby krízou postihnutej populácie. Poznať východiská ...

# zobrazení: 714

Lüscherov test farieb - ONLINE

Katarína Mihinová
Kedy: 1. 5. 2021
Kde: online

  Popis metódy: Lüscherov test farieb (štandardný test ôsmych farieb, „malý“ Lüscher, podľa prekladu a v úprave V. Dvořáčka), ako rýchla, jednoduchá a pre testovaných minimálne ohrozujúca projektívna technika ponúka základný pohľad na osobnosť, predovšetkým  na spôsoby prežívanie.  Dá sa využiť u detí aj dospelých.   Obsah ...

# zobrazení: 15309

Rodinná terapia a terapia zameraná na vzťahovú väzbu: 20 mesačný výcvikový program - OBSADENÉ

Dušana Priehradná
Kedy: od 27. 4. 2021 do 29. 4. 2021
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

 Je určený pre psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov, psychiatrov a ďalších odborníkov pracujúcich s deťmi a s ich rodinami. Autorom terapie zameranej na vzťahovú väzbu je Daniel Hughs, ktorý vytvoril nádherný, jasný a veľmi užitočný súhrn silného prístupu k rodinnej terapii. Bol prvým odborníkom, ktorý aplikoval teóriu vzťahovej ...

# zobrazení: 2233

Dospelý klient závislý od návykových látok (vrátane alkoholu) a závislý od činnosti.

Anna Moravčíková
Kedy: 27. 4. 2021
Kde: Webinár

Vážení kolegovia, v prílohe Vám zasielame ponuku online webináru, ktorý sme pripravili pre pracovníkov pomáhajúcich profesií a všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo viac o riešení závislostí. Webinár lektoruje doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD., riaditeľka BUDÚCNOSŤ, n.o., Nitra, ktorá má dlhodobú prax v oblasti riešenia závislostí a v lektorovaní vzdelávacích ...

# zobrazení: 422

Hudbou ako komunikačný prostriedok u detí so ŠVVP 2.časť - online

Monika Adamčíková
Kedy: 26. 4. 2021
Kde: online

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE Dátum a čas: 26.4.2021 od 17:00 – 19:30  Kde: Online Cena: 29 Eur (v cene je zahrnutý certifikát zaslaný poštou na adresu)   Účastnícky poplatok  29€  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení ...

# zobrazení: 1599

Kazuistiky - večer supervízie s Ivanom Verným

Dana Sidorová
Kedy: 26. 4. 2021
Kde: online na Zoom

Rada by som Vás pozvala na sériu 4-supervíznych stretnutí pod názvom s psychiatrom, psychoterapeutom a v SPS registrovaným supervízorom Ivanom Verným.Vítané/í sú všetci, ktorí pracujú s klientami/kami alebo s touto prácou začínajú a chcú sa niečo dozvedieť, poradiť, prediskutovať prípad a podobne. Psychiatri/čky, psychológovia/ičky, kouči/koučky atď. piatok 5.2. 2021 17:00 - ...

# zobrazení: 451

Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie

Inklucentrum Centrum inkluzívneho vzdelávan
Kedy: od 22. 1. 2021 do 24. 4. 2021
Kde: Hálova 16, 851 04 Bratislava

  Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu. Kurz je zložený zo štyroch 2-dňových častí, ktoré absolvujete ...

# zobrazení: 1171

Tanec a pohyb ako prostriedok na zlepšenie sústredenia, pozornosti a uvoľnenie napätia u detí

Monika Adamčíková
Kedy: 23. 4. 2021
Kde: online

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE Dátum a čas : 23.4.2021 od  17:00 – 19:30 Cena: 29 Eur (v cene je lektorné a certifikát zaslaný poštou na adresu) Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/tanec-a-pohyb-ako-prostriedok-na-zlepsenie-sustredenia-pozornosti-a-uvolnenie-napatia-u-deti/ Účastnícky poplatok 29€ je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 ...

# zobrazení: 180

Online workshop Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie

Mária Kopčíková
Kedy: od 20. 4. 2021 do 21. 4. 2021
Kde: ONLINE cez ZOOM

Workshop bude viesť Mgr. Miroslava Zimányiová, klinická psychologička, psychoterapeutka, členka špeciálnej pracovnej skupiny pre krízu, traumu a nešťastie EFPA, spolupracovníčka Národného krízového intervenčného týmu. Cieľ tohto workshopu je oboznámiť účastníkov so základnými zásadami poskytovania krízovej intervencie. Čo môžete očakávať? 8 hodín teoretického a sebaskúsenostného ...

# zobrazení: 69

ARTETERAPEUTICKÉ INTERVENCIE PRE DETI S TRAUMOU-ONLINE

Beáta Urbancová
Kedy: od 14. 4. 2021 do 21. 4. 2021
Kde: platforma ZOOM

  Pozývame vás na workshop, s významnou arteterapeutkou Corneliou Elbrecht (Austrália) Online prihlásenie TU Online workshop je rozdelený na 2 stretnutia (v termíne 14.4.2021 a 21.4.2021 od 9:00-12:00 hod.), ktoré sú zamerané na budovanie zdrojov u detí prostredníctvom stabilizačných cvičení.  Iba na bezpečnom základe je možné skúmanie traumy pomocou konceptu pendulácie podľa ...

# zobrazení: 433

Online – Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Mária Kopčíková
Kedy: 19. 4. 2021
Kde: ONLINE cez ZOOM

Workshop bude viesť  Mgr. Mária Anyalaiová, PhD. Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie  svojmu príbehu a procesu a príbehom druhých. Čo môžete ...

# zobrazení: 562

Kde si stúpam na otlak? - večery s Ivanom Verným

Dana Sidorová
Kedy: 19. 4. 2021
Kde: online na Zoom

 Ak máte chuť a odvahu skúmať svoje životné cesty, urobiť si krátky coaching svojej pracovnej situácie, nechať si supervidovať prípad z praxe, alebo ste len zvedavý/á na možnosť priameho zážitku procesovo orientovanej psychológie, srdečne Vás pozývame na workshopy s Ivanom Verným. Ivan bude pracovať v strede skupiny s tým, čo záujemci/klienti prinesú. Ak bude ...

# zobrazení: 333

Kurz "Systemický rozhovor" ONLINE

Eva Linhová
Kedy: od 17. 4. 2021 do 18. 4. 2021
Kde: ONLINE cez Zoom

Kurz uskutoční ONLINE cez aplikaciu Zoom. Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy bremena expertnosti a "burn-out" syndrómu (syndrómu vyhorenia), tým, že podnecuje ...

# zobrazení: 12116

Práca s detskou kresbou - online

Katarína Mihinová
Kedy: od 17. 4. 2021 do 18. 4. 2021
Kde: Bratislava

Kurz nie je akreditovaný SKP ani MŠ SR. Zameranie kurzu: Možnosti praktického využitia detskej kresby v psychodiagnostike - pohľad na kresbu ako na príležitosť nazrieť do inak ťažko dostupného vnútorného sveta dieťaťa. Na niekoľkých konkrétnych kresbách sa snažím poukázať na to,  že s detskou kresbou nie je možné pracovať mechanicky. Pri interpretácií je vždy potrebné vnímať každú ...

# zobrazení: 8548

Dieťa a rodina v rozvode ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 14. 4. 2021 do 16. 4. 2021
Kde: Online cez Zoom

Veľa rodičov, ktorí prechádzajú rozvodom sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma deje. Deti sú však na každou zmenu veľmi citlivé, vnímajú napätú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítomné. Seminár je zameraný na prácu s deťmi počas rozvodového konfliktu; na sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny a to formou individuálnej aj skupinovej ...

# zobrazení: 1415

Intuícia v arteterapii

Monika Adamčíková
Kedy: 10. 4. 2021
Kde: online

Tento seminár je určený pre profesie, ktoré využívajú arteterapiu pri svojej práci. Organizačné informácie Kedy: 10.4.2021, sobota 9:00 – 16:00Kde: ONLINECena: 55€ – cena zahŕňa lektorné, certifikátPrihláška TU: https://www.mterapio.sk/event/intuicia-v-arteterapii-online/ Účastnícky poplatok 55€ je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 ...

# zobrazení: 98

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správanie dieťaťa ONLINE - OBSADENÉ

Dušana Priehradná
Kedy: od 30. 3. 2021 do 31. 3. 2021
Kde: Online cez Zoom

  Seminár je zameraný na neurobiologické aspekty sociálneho a emocionálneho vývinu detí; epigenetiku; dopad raného stresu na správanie a sociálne fungovanie dieťaťa; možnosti prepojenia vývinovej neurovedy s terapiou komplexnej traumy.  Vhodná ale aj nedostatočná starostlivosť vysielajú rôzne správy hlboko do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťaťa a tieto správy majú rôzny ...

# zobrazení: 3414

Dieťa a mládež zneužívajúca návykové látky (vrátane alkoholu) a jeho rizikové správanie

Anna Moravčíková
Kedy: 31. 3. 2021
Kde: Webinár

Vážení kolegovia,    v prílohe Vám zasielame ponuku online webináru, ktorý sme pripravili pre pracovníkov pomáhajúcich profesií a všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo viac o riešení závislostí. Webinár lektoruje doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD., riaditeľka BUDÚCNOSŤ, n.o., Nitra, ktorá má dlhodobú prax v oblasti riešenia závislostí a v lektorovaní ...

# zobrazení: 321

Súcit a súcit so sebou-ONLINE

Beáta Urbancová
Kedy: od 26. 3. 2021 do 27. 3. 2021
Kde: online priestor cez platformu ZOOM

 ..ako mu porozumieť a ako ho rozvíjať... Inštitút zdravého vývinu v spolupráci so Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE)  2-dňový Workshop vedie: Mgr. Hana Vojtová Online prihlásenie TU   Workshop je určený psychológom, psychoterapeutom a iným odborníkom pomáhajúcich profesií.  Súcit je pravdepodobne jednou z kľúčových motivácií, ...

# zobrazení: 498

Využitie vzťahu a vzťahových metód pri problémovom správaní detí: "Keď vzťah lieči"

Nina Oravcová
Kedy: od 25. 3. 2021 do 26. 3. 2021
Kde: Platforma ZOOM

     Ste odborným pracovníkom, odborníkom v pomáhajúcej profesii a pracujete s deťmi, rodičmi a rodinami? Aj Vy sa občas strácate v tom, kto je vlastne Vaším klientom? Rodičia prichádzajú s problémovým dieťaťom, ale stretnutia sa často otáčajú na problémy rodičov a rodinného systému? Aké to pre Vás je, keď sa medzi Vami a klientom vytvára blízky ...

# zobrazení: 364

[ < ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 92 [ > ]