Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 2026 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 102 [ > ]

ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP GESTALT TERAPIE

Peter Klubert
Kedy: od 19. 9. 2023 do 20. 9. 2023
Kde: Krajské osvetové stredisko v Nitre (Fatranská 3, 949 01 Nitra)

Lektori: Mgr. Erika Bíliková – klinická psychologička, psychoterapeutka, trénerka/učiteľka Gestalt psychoterapie Mgr. Lucia Benč Orlická, PhD. – klinická psychologička, psychoterapeutka, trénerka/učiteľka a supervízorka Gestalt psychoterapie Garant: PhDr. Peter Klubert, PhD. – klinický psychológ, psychoterapeut, tréner a supervízor Gestalt psychoterapie Rozsah: 2 dni v čase od 09:00 do ...

# zobrazení: 631

I. INTERVIEW. Prvý kontakt s klientom/pacientom, vstupný rozhovor z rôznych teoretických perspektív.

Dominika Bednárová
Kedy: 18. 9. 2023
Kde: PREŠOV 18. 9. 2023, TRNAVA - 17. 10. 2023

Vážení kolegovia pozývame Vás na jednodňový odborný seminár zameraný na tému I. INTERVIEW - prvý kontakt s klientom/pacientom z rôznych teoretických perspektív v psychodiagnostikom aj psychoterapeutickom kontexte. Cieľom odborného seminára je bližšie prebrať problematiku 1. rozhovoru v diagnostickom a psychoterapeutickom kontexte. Sumarizovať rôzne prístupy a spôsoby vedenia rozhovoru od ...

# zobrazení: 952

Kurz "Systemický rozhovor" ONLINE

Eva Linhová
Kedy: od 16. 9. 2023 do 17. 9. 2023
Kde: ONLINE cez Zoom

Kurz sa uskutoční ONLINE cez aplikáciu Zoom. Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy bremena expertnosti a "burn-out" syndrómu (syndrómu vyhorenia), tým, že ...

# zobrazení: 16110

Kreatívne využitie hudby pri práci (nielen) s deťmi - online

Alica Sňahničanová
Kedy: 13. 9. 2023
Kde: online, platforma ZOOM

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE Kedy: 13.9. 2023 od 16:30 – 19:30 Kde: online cez platformu ZOOM (prihlasovacie údaje pošleme v deň konania workshopu) Cena: 33 Eur (v cene je lektorné a certifikát zaslaný elektronicky) (Zážitkový workshop o možnostiach využitia kreatívnej formy muzikoterapie a muzikofiletiky pri práci (nielen) s deťmi v pomáhajúcich profesiách) CIELE WORKSHOPU Hlavným cieľom je ...

# zobrazení: 151

Kazuistiky - večery supervízie s Ivanom Verným

Ivan Verný
Kedy: 4. 9. 2023
Kde: online - Zoom

Termíny: pondelok 4.9. 2023 o 17:00 - 20:00 pondelok 2.10. 2023 o 17:00 - 20:00 utorok 14.11. 2023 o 17:00 - 20:00 pondelok 11.12. 2023 o 17:00 - 20:00 Kontaktné osoby: Dana Sidorová, +421 911 565 243, dankasidorova@gmail.com Zuzana André, +421 902 463 276, zuzana.lamosova@gmail.com Popis: Kazuistika, resp. supervízia prípadov, je dôležitá súčasť výcviku. Jej hlavným ...

# zobrazení: 66

Traumatizované deti a terapia hrou

Michaela Souček Vaňová
Kedy: od 24. 8. 2023 do 25. 8. 2023
Kde: Zvolen, Centrum Infanterra

Téma: Projekcia psychodynamiky traumy a deprivácie u detí Lektorka: PhDr. Eva Reichelová, CSc., klinická psychologička a psychoterapeutka (www.reichelova.sk) Pozývame Vás na odborný seminár akreditovaný Slovenskou komorou psychológov (10 kreditov). Začiatok je vo štvrtok 24.08. o 14:00, koniec v piatok 25.08. o 16:00. Program seminára a podrobnejšie informácie nájdete v priloženej ...

# zobrazení: 1114

ČO V ŠKOLE NEUČIA I. - Úvod do psychoterapie a poradenstva

Ivana Gallová
Kedy: 14. 7. 2023
Kde: Liptovský Mikuláš

Pozývame Vás na cyklus seminárov vytvorený pre absolventov psychológie a začínajúcich psychológov. Na stretnutiach sa zameriame na porozumenie role psychológa v začiatkoch praxe pri rôznych klientoch a v rôznych zariadeniach. Naším cieľom je podporiť začínajúcich kolegov, aby mali uchopený základný teoretický rámec pre porozumenie klientovi, terapeutickému vzťahu a situácii. Teoretické náhľady ...

# zobrazení: 184

Rodič ako vzťahová osoba | Využi teóriu vzťahovej väzby v rodičovstve

Ivana Čergeťová
Kedy: od 3. 7. 2023 do 4. 7. 2023
Kde: Bratislava

Kurz je vhodný pre rodičov, opatrovateľov alebo osoby pracujúcie v rodine, ktorí chcú aplikovať princípy teórie vzťahovej osoby v praxi. Spájame behaviorálny systém osobnosti s inovatívnymi vzdelávacími metódami viazanými na štýl pripútania detí, žiakov a vychovávateľov. Cieľom tohto kurzu je zlepšiť praktické zručnosti v inovatívneho rodičovstva vytvoreného na princípoch teórie pripútania. Táto ...

# zobrazení: 232

Psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii

Petra Čurdová
Kedy: od 17. 2. 2023 do 30. 6. 2023
Kde: Bratislava

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA Slovensko) otvára na jeseň 2023 dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii. Výcvik je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR pre CPČ psychoterapia v zdravotníckom povolaní lekár a psychológ. Prijímacie pohovory budú prebiehať v apríli až júni 2023. Bližšie informácie nájdete tu: ...

# zobrazení: 1082

Ako naučiť deti pravidlá v triede aj mimo nej

Petra Arslan Šinková
Kedy: 29. 6. 2023
Kde: online cez ZOOM

Obsah webinára: - TECHNIKY ktorými môže učiteľka podporiť spoluprácu a komunikáciu detí - pravidlá fair-play riešenia sporov medzi deťmi - ukážky rozprávok a vhodných techník na riešenie konfliktov medzi deťmi. Čas: 14:00 – 17:00 hod Poplatok: 50 € Prednášajúca: MGR. MÁRIA TÓTHOVÁ ŠIMČÁKOVÁ je detská psychologička, autorka publikácií a odborných článkov, odborná garantka programu ...

# zobrazení: 98

Manažér ako vzťahová osoba | Využi teóriu vzťahovej väzby v riadení

Ivana Čergeťová
Kedy: od 26. 6. 2023 do 27. 6. 2023
Kde: Bratislava

Kurz je vhodný pre ľudí pracujúcich v manažmente, ktorí chcú aplikovať princípy teórie vzťahovej osoby v praxi. Spájame behaviorálny systém osobnosti s inovatívnymi vzdelávacími metódami viazanými na štýl pripútania podriadených, nadriadených, či iných členov tímu. Cieľom tohto kurzu je zlepšiť praktické zručnosti v pracovnej oblasti vytvorenej na princípoch teórie pripútania. Táto teória ...

# zobrazení: 247

Krátkodobá A r t e t e r a p e u t i c k á zážitková skupina

Katarína Mihinová
Kedy: od 22. 5. 2023 do 26. 6. 2023
Kde: Bratislava

Chcete lepšie porozumieť sami sebe? Krátkodobá A r t e t e r a p e u t i c k á zážitková skupina zameraná na rozvoj osobnosti pomocou výtvarných techník Získate < podnety na zamyslenie sa nad vaším aktuálnym žitím a vnímaním seba a svojho okolia < výtvarné prostriedky na spracovanie a vyjadrenie svojich myšlienok a pocitov < priestor na zamyslenie sa nad otázkami, ich ...

# zobrazení: 578

Výcvik v integrativním bodyworku a body-psychoterapii

Tomáš Morcinek
Kedy: od 21. 6. 2023 do 25. 6. 2023
Kde: Praha a Dům jógy v Hlavici (Všelibice)

Jedná se o dlouhodobý výcvik v integrativním přístupu bodyworku (práce s tělem, bodyterapie) a integrativního přístupu k body-psychoterapii. Výcvik vychází z přesvědčení, že rozdělení na mysl či duši a na tělo je umělé a ve skutečnosti jsme jeden propojený organismus, kde důležitou součástí je naše životní energie. Její stav rozhoduje o tom, kolik živosti v nás je. Nakolik otevřeně a radostně ...

# zobrazení: 379

Vzťahová psychoterapia detí a adolescentov - výcvik

Ivana Gallová
Kedy: od 18. 3. 2022 do 23. 6. 2023
Kde: Žilina

Hlavným garantom a lektorom vzdelávania v detskej psychoterapii je psychoanalytický psychoterapeut a psychiater MUDr.Peter Pothe. Prizvaní sú aj ďalší odborníci - psychológovia a psychoterapeuti Mgr. Martin Galbavý a Mgr.Přemysl Mikoláš. Účastníkom ponúkame komplexný a systematický pohľad na psychoterapiu detského klienta, opierajúci sa o psychoanalytické teórie, teóriu vzťahovej väzby, ...

# zobrazení: 4857

VÝCVIK V MDZT – MULTIDIMENZIONÁLNY KRESEBNÝ TEST

Peter Klubert
Kedy: od 19. 6. 2023 do 21. 6. 2023
Kde: Kraskova 1, Nitra, UKF

Program a obsah výcviku: Cieľom je oboznámenie účastníkov s testom MDZT (multidimenzionálny kresebný test) zaraďovaný medzi náročné projektívne metodiky rovnako ako ROR, TAT a pod. V rámci diferenciálnej diagnostiky test dokáže diferencovať osobnostné charakteristiky (resp. poruchy), poruchy afektivity, psychotické alterácie, schizoafektívne poruchy, ochorenia z okruhu schizofrénie s alebo aj bez ...

# zobrazení: 532

Inovačné vzdelávanie "Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien"

Lenka Martinkovičová
Kedy: od 17. 2. 2023 do 17. 6. 2023
Kde: Bratislava/Ružomberok (prezenčne-podľa preferencií účastníkov) & online

Chceli by ste sa rozvíjať ako multidisciplinárne spolupracujúci profesionál? Máte záujem o to, ako rozvíjať vo vašej praxi inkluzivitu? Chcete podporovať školskú úspešnosť detí a mladých ľudí a prispievať k duševnému zdraviu v školských komunitách? Prihláste sa do vzdelávania Inštitútu dialogickýchpraxí (www.vdialogu.sk), ktoré je inšpirované medzinárodným projektom o multidisciplinárnej ...

# zobrazení: 804

Učiteľ ako vzťahová osoba | Využi teóriu vzťahovej väzby v školstve - OBSADENÉ

Ivana Čergeťová
Kedy: od 12. 6. 2023 do 13. 6. 2023
Kde: Bratislava

Kurz je vhodný pre ľudí pracujúcich v školstve, ktorí chcú aplikovať princípy teórie vzťahovej osoby v praxi. Spájame behaviorálny systém osobnosti s inovatívnymi vzdelávacími metódami viazanými na štýl pripútania detí, žiakov a vychovávateľov. Cieľom tohto kurzu je zlepšiť praktické zručnosti v inovatívnej výučbe vytvorenej na princípoch teórie pripútania. Táto teória popisuje behaviorálny ...

# zobrazení: 211

Přepis limbického otisku (online)

Tomáš Morcinek
Kedy: 10. 6. 2023
Kde: Online 14:30 - 18:30

Řízená imaginace zaměřená na budování vnitřních zdrojů inspirovaná metodou Eleny Tonetti - Vladimirové. Vychází z toho, že naše tělo i emoce reagují na živou představivost stejně, jako by to byla fyzická realita. Toho je možné využít, abychom doslova přepsali to, jak se do nás a do našeho těla otiskly naše dřívější zkušenosti s tímto světem, především pak zkušenosti z doby početí, zrození a z ...

# zobrazení: 102

Pasivita vo vzťahoch a komunikácii z pohľadu transakčnej analýzy

Sia Susorova
Kedy: 10. 6. 2023
Kde: Piešťany, Winterova 24

Téma pasitvity bude prediskutovaná v rámci transakčnej analýzy z rôznych uhlov pohľadu. Účastníci sa zoznámia s vnútronými mechanizmami, ktoré nás udržujú v pasitivte a bránia tomu, aby sme aktívne využívali svoje “zdroje” a problémy riešili v súlade so svojimi potrebami. Naučia sa identifikovať znaky pasivity v komunikácii/ vo vzťahoch s ostatnými a vyskúšajú si ako na ne reagovať. Workshop ...

# zobrazení: 139

TA 101

Sia Susorova
Kedy: od 8. 6. 2023 do 9. 6. 2023
Kde: Piešťany

Získajte nástroj, ktorý budete denne používať pri práci s ľuďmi, a budete sa čudovať ako ste mohli pracovať bez neho. Urobte si prehľad v Transakčnej analýze úplne inak ako ste sa o nej učili v škole. „TA 101“ je dvojdenný, medzinárodne uznávaný kurz, ktorý je základným predpokladom pre akékoľvek ďalšie garantované vzdelávanie v oblasti transakčnej analýzy. Poskytuje prehľad o jednotlivých ...

# zobrazení: 265

[ < ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 102 [ > ]