Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 2077 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 104 [ > ]

Dieťa a rodina v rozvode

Dušana Priehradná
Kedy: od 27. 2. 2024 do 29. 2. 2024
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Anotácia:. Ak problémy v manželstve pretrvávajú dlhodobo a sú neriešené, môže sa stať, že sa manželstvo rozpadne, skončí rozvodom. Rodičia sú často zahltení svojimi starosťami a nevnímajú, čo sa deje s deťmi. Veľa rodičov sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma odohráva. Deti sú však na každú zmenu veľmi citlivé, vnímajú dusnú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach ...

# zobrazení: 767

Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test) ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 26. 2. 2024 do 27. 2. 2024
Kde: Online cez Zoom

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov… Anotácia: House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, ...

# zobrazení: 6747

Workshop "Duševné zdravie, komunita a Otvorený dialóg" s Ondrejom Žiakom už 23.-24. februára 2024

Lenka Martinkovičová
Kedy: od 23. 2. 2024 do 24. 2. 2024
Kde: Ružomberok

Ako súvisí duševné zdravie s pocitom súnaležitosti a užitočnosti? S pocitom, že niekam patrím? Je dôraz na komunitu len nový módny trend? Alebo si vystačíme „len“ s rodinou, okruhom pár blízkych? Čo nám k tomu môže povedať prístup otvoreného dialógu? A čo to vlastne je duševné zdravie, komunita a otvorený dialóg? Existuje medzi týmito pojmami nejaké prepojenie? Týmito, a podobnými, otázkami sa ...

# zobrazení: 301

Stimulačný program pred nástupom do školy INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Petra Arslan Šinková
Kedy: od 1. 2. 2024 do 19. 2. 2024
Kde: online cez ZOOM

Centrum Dr. Sindelar Bratislava Vás srdečne pozýva na WEBINÁR. Akreditované inovačné vzdelávanie STIMULAČNÝ PROGRAM PRE PREDŠKOLÁKOV A DETI S ODLOŽENOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU Prednášajúca je PaedDr. Petra Arslan Šinková - autorka rozvíjajúcich publikácií a stimulačných programov pre deti, školská psychologička a majiteľka materskej školy. Vzdelávanie je určené predovšetkým pre ...

# zobrazení: 329

Test kresby postavy- online

Katarína Mihinová
Kedy: od 17. 2. 2024 do 18. 2. 2024
Kde: online cez zoom

Obsah kurzu   možnosti využitia kresebných prejavov v psychodiagnostike základné princípy interpretácie kresieb možnosti projektívneho využitia kresby postavy u detí (napr. ako screeningová metóda alebo v kresbe rodiny) konfrontácia s testom stromu výhody kresby dvoch postáv FDT (vypovedá o vnímaní seba a vzťahu k opačnému pohlaviu) administrácia postup pri interpretácii hľadanie ...

# zobrazení: 21302

Úvod do body-psychoterapie

Tomáš Morcinek
Kedy: od 16. 2. 2024 do 18. 2. 2024
Kde: Brno

Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet možnosti body-psychoterapie sami na sobě a poznat její základními principy. S těmi se v kurzu seznámíte sebezkušenostním způsobem, což znamená, že o teorii nebudeme tolik povídat, ale budeme dělat různá cvičení, na kterých si teoretické principy zažijete sami na sobě. Bude to tedy praktická cesta do vlastního nitra a do těla a také ale získáte nové ...

# zobrazení: 369

Jungiánska prednáška pre verejnosť- DCÉRY OTCOV

Jana Bryjová
Kedy: 16. 2. 2024
Kde: Bratislava, Centrum Salvator, Jakubovo námestie 2557/5

Slovenská spoločnosť pre analytickú psychológiu C.G. Junga vás srdečne pozýva 16.2.2024 o 17.00 na prednášku Dcéry otcov, ktorou nás bude sprevádzať Prezidentka Medzinárodnej asociácie pre analytickú psychológiu /IAAP/ Misser Berg, uznávaná jungiánska analytička z ...

# zobrazení: 350

Dcéry otcov - prednáška

Jana Bryjová
Kedy: 16. 2. 2024
Kde: Bratislava, Centrum Salvator, Jakubovo námestie 4, o 17.00h

Slovenská spoločnosť pre analytickú psychológiu pozýva na prednášku pre verejnosť: Prezidentka IAAP Misser Berg DCÉRY OTCOV Keď sa pozrieme na tradičné, známe rozprávky, je veľký rozdiel medzi rozprávkami, kde príbeh otvára problém matky alebo problém otca. Keď ide o problém matky (Popoluška, Šípková Ruženka atď.), hrdinka zostáva doma a je poslušná a trpezlivá; ale keď ide o problém s ...

# zobrazení: 378

SPOLOČNÝ PRIESTOR - ARTEFILETIKA A MUZIKOFILETIKA

Alica Sňahničanová
Kedy: 15. 2. 2024
Kde: online, platforma ZOOM

( Workshop o prepojení ARTEFILETIKY A MUZIKOFILETIKY pre pomáhajúce profesie) V úvode workshopu si predstavíme muzikofiletiku a artefiletiku. Rozoberieme si ich společné znaky, vzájomnú previazanosť a zároveň sa pozrieme na to, čím sa líšia a doplňujú. Predstavíme si ako tieto dva prístupy vieme prepojiť praktickými technikami a rozeberieme si dôležitosť vhodného vedenia a reflektívného ...

# zobrazení: 313

I. INTERVIEW. Prvý kontakt s klientom/pacientom, vstupný rozhovor z rôznych teoretických perspektív.

Dominika Bednárová
Kedy: 13. 2. 2024
Kde: TRNAVA

Vážení kolegovia pozývame Vás na jednodňový odborný seminár zameraný na tému I. INTERVIEW - prvý kontakt s klientom/pacientom z rôznych teoretických perspektív v psychodiagnostikom aj psychoterapeutickom kontexte. Cieľom odborného seminára je bližšie prebrať problematiku 1. rozhovoru v diagnostickom a psychoterapeutickom kontexte. Sumarizovať rôzne prístupy a spôsoby vedenia rozhovoru od ...

# zobrazení: 1857

Rodinné a systémové konštelácie v Pezinku

Ivan Vyskocil
Kedy: 10. 2. 2024
Kde: Pezinok, Kupeckého 36

V Pezinku v sobotu 9:30 - 16:30 pozývame každého, kto sa chce novým spôsobom pozrieť na svoju súčasnú situáciu a zmeniť ju k lepšiemu. Odhalíme skryté sily, ktoré na nás vplývajú cez naše prepojenie na predošlé generácie a iné systémy, v ktorých ako jednotlivci žijeme. Cieľom je obnoviť "tok lásky" a nastaviť zdravšiu rovnováhu. Môžete byť len súčasťou a pozorovať, čo sa deje, alebo sa ...

# zobrazení: 194

Zimná škola psychoterapie II

Peter Klubert
Kedy: od 7. 2. 2024 do 8. 2. 2024
Kde: priestory UKF na Kraskovej ul. č. 1 Nitra

Cieľom je predstaviť záujemcom o psychoterapiu psychoterapeutické smery akreditované na Slovensku – ich základné piliere, o ktoré sa pri práci opierajú, aktuálne trendy a možnosti využitia. Taktiež bude prezentovaná praktická ukážka spôsobu práce spojená s diskusiou. Aktuálne chceme prezentovať Katatímno-imaginatívnu, Relaxačnúa symbolickú, Systemickú psychoterapiu a prístup Virginie ...

# zobrazení: 369

HRANIČNÁ, NARCISTICKÁ, HISTRIÓNSKA osobnostná psychodynamika

Dominika Bednárová
Kedy: 5. 2. 2024
Kde: TRNAVA

Hraničná, narcistická, či histriónska osobnostná psychodynamika býva v rôznej miere, ale často významne asociovaná s ťažkosťami, s ktorými naši klienti/pacienti prichádzajú do odbornej starostlivosti. Rozumieť obrazu, vnútornej dynamike, špecifikám týchto osobnostných usporiadaní významne ovplyvňuje kvalitu našej diagnostickej úvahy, ako aj následnej odbornej intervencie a spolupráce. ...

# zobrazení: 908

Akreditované vzdelávanie – Výklad snov pre psychológov a psychoterapeutov v praxi (6.) - OBSADENÉ

Dušan Fábik
Kedy: od 2. 2. 2024 do 3. 2. 2024
Kde: Centrum HUB, Černyševského 10, Bratislava

Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 12 kreditov Lektor: PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD. Dvojdňový seminár predstaví výklad snov uplatniteľný v individuálnej aj skupinovej forme. Špecifikom prezentovaného prístupu je jeho vedecká spoľahlivosť, ktorá nepreferuje žiadnu psychoterapeutickú školu, ale stavia na objektívnych vedeckých dôkazoch. Výsledkom sa stáva jedinečný ...

# zobrazení: 428

Výcvik v TRE® Modul 1- sebaskúsenosť (možné pokračovanie na certifikáciu)

Ivan Vyskocil
Kedy: od 1. 2. 2024 do 3. 2. 2024
Kde: Bratislava

Toto školenie je otvorené pre každého aj pre tých, čo sa nerozhodnú pokračovať vo výcviku. Školenie bude prebiehať v angličtine s prekladom do slovenčiny. Už po štvrtý krát spúšťame na Slovensku tréning TRE® - cvičenia uvoľňujúce napätie a stres (aj traumatický) z tela. Modul I je možné použiť výlučne na prehĺbenie vlastného TRE® procesu, ako aj ako prvý krok v certifikačnom programe ...

# zobrazení: 265

KB intervencie pri práci s úzkostnými deťmi - online - obsadené

Katarína Mihinová
Kedy: 30. 1. 2024
Kde: online cez zoom

Osnova webinára: • pojem úzkosť, kognitívne-behaviorálny model vzniku úzkosti a jej udržiavanie • teoretické východiská kognitívne-behaviorálnej terapie (KBT) • najčastejšie úzkostné poruchy v detskom veku • prehľad techník, ktoré vychádzajú z KB prístupu a sú dobre využiteľné pri práci s úzkostnými deťmi a žiakmi • Interaktívna časť – kazuistiky a diskusia TERMÍN: 30.1.2024 ...

# zobrazení: 6208

ČO V ŠKOLE NEUČIA IV. - Úvod do práce s párom a párovej psychoterapie

Ivana Gallová
Kedy: 26. 1. 2024
Kde: Liptovský Mikuláš

Pozývame Vás na cyklus seminárov vytvorený pre absolventov psychológie a začínajúcich psychológov. Na stretnutiach sa zameriame na porozumenie role psychológa v začiatkoch praxe pri rôznych klientoch a v rôznych zariadeniach. Naším cieľom je podporiť začínajúcich kolegov, aby mali uchopený základný teoretický rámec pre porozumenie klientovi, terapeutickému vzťahu a situácii. Teoretické náhľady ...

# zobrazení: 507

Spracuj svoju traumu s Flash technikou - dostupné pre každého

Ivan Vyskocil
Kedy: 25. 1. 2024
Kde: ONLINE (zoom, anonymné)

Príďte zažiť online na vlastnej koži v bezpečí domova jednu z najmodernejších a "evidence-based" techník na spracovanie zaťažujúcich zážitkov, pod vedením skúseného EMDR practitionera s certifikátom na Flash techniku. Bez potreby hovoriť o zážitku, ba dokonca vôbec prežívať nepríjemné pocity. 1,5 hodina (konkrétne časy nižšie, referencie na konci) 99% času budete myslieť na niečo príjemné. ...

# zobrazení: 384

Rozvíjení vnitřních zdrojů (dětství a rodiče)

Tomáš Morcinek
Kedy: od 19. 1. 2024 do 21. 1. 2024
Kde: Brno

Sebezkušenostní kurz je založený na teoretických východiscích body-psychoterapie a využívá tzv. kompenzační techniky umožňující získat korektivní emoční zkušenost skrze celotělový prožitek. A tím v sobě posílit či budovat vnitřní zdroje. Poeticky řečeno, pomocí intenzivních prožitkových technik budete moci dosytit to, co jste nedostali v dětství, a zahojit hluboká zranění duše. Na kurzu budeme ...

# zobrazení: 318

Receptívne využitie hudby pri práci (nielen) s deťmi, online

Alica Sňahničanová
Kedy: 17. 1. 2024
Kde: online, platforma ZOOM

(Zážitkový workshop o možnostiach využitia receptívnej formy muzikoterapie a muzikofiletiky pri práci (nielen) s deťmi v pomáhajúcich profesiách) Ciele workshopu: Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti receptívneho využitia hudby pri práci (nielen) s detskými klientmi v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť prácu s hudbou, na ktorej sa sami aktívne ...

# zobrazení: 177

[ < ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 104 [ > ]