JIAS sluchový tréning / praktický kurz

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 31. 5. 2024 do 23. 6. 2024

Miesto akcie: Online + Bratislava


JIAS sluchový tréning / praktický kurz

Praktický kurz Individualizovaný sluchový tréning JIAS vám dá do rúk účinný nástroj na to, ako môžete zlepšiť rečové a jazykové zručnosti, čítanie, koncentráciu, komunikáciu, celkové sluchové spracovávanie a zredukovať precitlivenosť na zvuky. Dá vám odpoveď na to, prečo napriek tomu, že dieťa počuje dobre, nedokáže dostatočne spracovávať počuté, prečo reaguje oneskorene, prečo sa reč nerozvíja tak, ako by sa mala a čo je možné urobiť pre to, aby sme pomohli.

Tento praktický kurz JIAS s názvom Individualizovaný sluchový tréning JIAS je určený výhradne pre odbornú verejnosť.

JIAS sluchový tréning môže byť nápomocný pre deti, mladistvých i dospelých s nasledovnými oblasťami ťažkostí:

- ťažkosti a poruchy sluchového spracovávania a vnímania

- ťažkosti s pozornosťou a sústredením, ľahká vyrušiteľnosť rušivými zvukmi okolia

- ťažkosti s čítaním a písaním – poruchy učenia v rovine dyslexie a dysortografie, ak sú podmienené oslabením auditívneho spracovávania

- oneskorený vývin reči, oslabené porozumenie reči

- vývinová dysfázia

- ťažkosti v artikulácii, tichý, nevýrazný a monotónny prejav

- ťažkosti s výraznou precitlivelosťou na zvuky, alebo pískanie v ušiach (tinnitus)

- vnútorný nepokoj, emočné výkyvy spôsobené preťažením a stresom (traumatizácia, syndróm vyhoretia)

V súčasnosti sa JIAS sluchový tréning využíva takmer v 50-tich krajinách sveta. Je to 40 ročný overený skvelý intervenčný nástroj, ktorý dnes aj na Slovensku a v Čechách využívajú mnohí logopédi, špeciálni pedagógovia, psychológovia, lekári, ale aj učitelia. Pomocou neho dosahujú so svojimi klientmi úžasný progres obzvlášť v oblasti rečovej produkcie, porozumenia, správnej výslovnosti, ale aj koncentrácie, zlepšenia očného kontaktu, redukcie hypersenzitivity na zvuky, zlepšenia spánkových návykov, samostatnosti a mnoho iného.

Kurz Individualizovaný sluchový tréning JIAS pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

Teoretická časť (prebieha online):

31.5.2024 v čase od 9:30 do 15:00 s 1 hod. prestávkou na obed

4.6.2024 v čase od 9:30 do 15:00 s 1 hod. prestávkou na obed

Praktická časť (prebieha prezenčne v Bratislave):

21.6.2024 v čase od 10:00 do 16:00

22.6.2024 v čase od 10:00 do 16:00

23.6.2024 v čase od 10:00 do 14:00

Maximálny počet účastníkov na praktickej časti je 21.

Bližšie informácie o JIAS sluchovom tréningu, ako aj prihlášku na kurz nájdete tu:

jias.sk/prakticky-kurz-individualizovany-sluchovy-trening-jias/

Na začiatok nie je potrebné si zakupovať audiometer. Úplne vám stačí začať pracovať s mobilnou aplikáciou vyvinutou poľským ORL lekárom a audiológom, ktorá stojí cca 14€ + potrebujete Android tablet a kvalitnejšie slúchadlá (cca 115€). Všetko nájdete na webe napísané, len treba prečítať komplet celé informácie :-)

Tešíme sa na stretnutie s vami 🙂

Centrum Avare

+421 948 835 695

« predchádzajúci príspevok
Soboty so Synergiou: Ako vnímať svoje telo a čo nám hovorí
nasledujúci príspevok »
VÝCVIK V MDZT – MULTIDIMENZIONÁLNY KRESEBNÝ TEST


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!