JIAS sluchový tréning / Bratislava

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 31. 5. 2024 do 23. 6. 2024

Miesto akcie: Bratislava


Praktický kurz Individualizovaný sluchový tréning JIAS vám dá do rúk účinný nástroj na to, ako môžete zlepšiť rečové a jazykové zručnosti, čítanie, koncentráciu, komunikáciu, celkové sluchové spracovávanie a zredukovať precitlivenosť na zvuky. Dá vám odpoveď na to, prečo napriek tomu, že dieťa počuje dobre, nedokáže dostatočne spracovávať počuté, prečo reaguje oneskorene, prečo sa reč nerozvíja tak, ako by sa mala a čo je možné urobiť pre to, aby sme pomohli.

Tento praktický kurz JIAS s názvom Individualizovaný sluchový tréning JIAS je určený výhradne pre odbornú verejnosť.

Sluch je jedným z našich najdôležitejších zmyslov. Umožňuje nám prístup k hovorenej reči, a tým aj ku komunikácii a sociálnym kontaktom. Okrem iného je jedným z najintenzívnejších zdrojov energie pre náš mozog.

JIAS sluchový tréning môže byť nápomocný pre deti, mladistvých i dospelých s nasledovnými oblasťami ťažkostí:

- ťažkosti a poruchy sluchového spracovávania a vnímania

ťažkosti s pozornosťou a sústredením, ľahká vyrušiteľnosť rušivými zvukmi okolia

- ťažkosti s čítaním a písaním – poruchy učenia v rovine dyslexie a dysortografie, ak sú podmienené oslabením auditívneho spracovávania

- oneskorený vývin reči, oslabené porozumenie reči

- vývinová dysfázia

- ťažkosti v artikulácii, tichý, nevýrazný a monotónny prejav

- ťažkosti s výraznou precitlivelosťou na zvuky, alebo pískanie v ušiach (tinnitus)

- vnútorný nepokoj, emočné výkyvy spôsobené preťažením a stresom (traumatizácia, syndróm vyhoretia)

Samotný JIAS sluchový tréning pre klienta pozostáva zo špeciálne komponovanej hudby, ktorá je prispôsobená špecificky potrebám klienta. Klient túto stimulačnú hudbu počúva vždy niekoľko týždňov pravidelne 10 – 15 minút denne v domácom prostredí, cez bežne dostupné mobilné zariadenie alebo tablet a kvalitnejšie slúchadlá prekrývajúce celé ucho.

Kurz Individualizovaný sluchový tréning JIAS pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

Teoretická časť (prebieha online):

31.5.2024 v čase od 9:30 do 15:00 s hodinovou prestávkou na obed

3.6.2024 v čase od 9:30 do 15:00 s hodinovou prestávkou na obed

Praktická časť (prebieha prezenčne):

21.6.2024 v čase od 10:00 do 16:00

22.6.2024 v čase od 10:00 do 16:00

23.6.2023 v čase od 10:00 do 14:00.

Maximálny počet účastníkov na praktickej časti je 21.

Cena kurzu je 440€.

Podrobnejšie informácie ohľadne kurzu ako aj prihlášku nájdete tu:

jias.sk/prakticky-kurz-individualizovany-sluchovy-trening-jias/

Na začiatok nie je potrebné si zakupovať audiometer. Úplne vám stačí začať pracovať s mobilnou aplikáciou vyvinutou poľským ORL lekárom a audiológom, ktorá stojí cca 14€ + potrebujete Android tablet a kvalitnejšie slúchadlá (cca do 120€). Všetko nájdete na webe napísané, len treba prečítať komplet celé informácie 🙂

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Centrum Avare

« predchádzajúci príspevok
Školský program Bilaterálnej integrácie
nasledujúci príspevok »
zážitkový kurz Sila Hnevu


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!