I. INTERVIEW. Prvý kontakt s klientom/pacientom, vstupný rozhovor z rôznych teoretických perspektív.

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 24. 6. 2024 do 24. 6. 2024

Miesto akcie: TRNAVA


I. INTERVIEW. Prvý kontakt s klientom/pacientom, vstupný rozhovor z rôznych teoretických perspektív.

Vážení kolegovia pozývame Vás na jednodňový odborný seminár zameraný na tému I. INTERVIEW - prvý kontakt s klientom/pacientom z rôznych teoretických perspektív v psychodiagnostikom aj psychoterapeutickom kontexte.

Cieľom odborného seminára je bližšie prebrať problematiku 1. rozhovoru v diagnostickom a psychoterapeutickom kontexte. Sumarizovať rôzne prístupy a spôsoby vedenia rozhovoru od otvoreného a „neštruktúrovaného“ dynamického prístupu cez klasické diagnostické „zbieranie anamnézy“, po predstavenie špecifických štruktúrovaných rozhovorových schém podľa Kernberga, či OPD-2. Pozrieme sa bližšie aj na typizáciu klientov a tiež sa dotkneme témy nevyhnutne súvisiacej, ktorá sa významne manifestuje práve v prvom kontakte a to je prenos a protiprenos.

Obsahová náplň:

1. Rozhovor ako metóda, Rámec vedenia rozhovoru podľa jeho orientácie a cieľa

2. Deskriptívne- exploračný vs Vzťahovo-dynamický prístup

3. Dynamická koncepcia 1. interview

Príprava na rozhovor, pozorovanie, vlastné prežívanie, evidovanie informácií z prenosu a protiprenosu, „scénické usporiadanie“, typizácia pacientov/klientov, zohľadnenie motivácie ... Postoj T/I

4. Argelanderova koncepcia, Biografická anamnéza

5. Vstupný rozhovor podľa OPD

6. Štruktúrované interview podľa Kernberga

7. Diskusia, vlastné pohľady a skúseností, aplikácia jednotlivých prístupov v praxi

Seminár je určený psychológom, lekárom, pracovníkom pomáhajúcich profesií ako aj študentom vyšších ročníkov príslušných odborov.

Termín konania:

24. 6. 2024 - TRNAVA -Štefana Moyzesa 11,

/9:00-16:00/, prezentácia účastníkov od 8:30 hod.

Účastnícky poplatok: 125 eur (v cene pitný režim, malé občerstvenie aj študijné materiály)

Seminár je v procese akreditácie SKP – predpokladaný počet kreditov – 7

Spôsob prihlasovania: Emailom na adrese: psycholog.bednarova@gmail.com, alebo cez formulár na webovej stránke dominikabednarova.sk/vzdelávanie/

Do prihlášky prosíme uviesť meno, priezvisko, adresu, ID v komore, pracovné zameranie a tel. kontakt. Účastnícky poplatok sa z organizačných dôvodov nevracia, je možné za seba poslať náhradníka. V prípade otázok nás môžete kontaktovať aj na telefónnom čísle: +421 911 805 195

Seminár odborne povedie Mgr. Dominika Bednárová - klinická psychologička, poradenská psychologička a psychodynamicky orientovaná psychoterapeutka (viac info a odborný profil na dominikabednarova.sk/vzdelávanie/

Tešíme sa na Vás!

« predchádzajúci príspevok
Bezplatné právne, sociálne a psychologické poradenstvo
nasledujúci príspevok »
Dieťa a rodina v rozvode


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!