VÝCVIK V MDZT – MULTIDIMENZIONÁLNY KRESEBNÝ TEST

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 10. 6. 2024 do 12. 6. 2024

Miesto akcie: priestory UKF na Kraskovej ul. č. 1 Nitra


Program a obsah výcviku: Cieľom je oboznámenie účastníkov s testom MDZT (multidimenzionálny kresebný test) zaraďovaný medzi náročné projektívne metodiky rovnako ako ROR, TAT a pod. V rámci diferenciálnej diagnostiky test dokáže diferencovať osobnostné charakteristiky (resp. poruchy), poruchy afektivity, psychotické alterácie, schizoafektívne poruchy, ochorenia z okruhu schizofrénie s alebo aj bez defektu. Zámerom je vysvetliť princípy testu a psychologické pozadie, naučiť administrovať, signovať a interpretovať výsledky z testu. Ďalším cieľom je prezentácia vybraných nozologických okruhov v protokoloch. Zároveň bude pozornosť venovaná využitiu testu na poli psychoterapie. V závere výcviku dostane každý účastník certifikát potvrdzujúci účasť i spôsobilosť pracovať s metodikou MDZT. Výcvik sa koná V čase od 09:00 do 17:00.

Cieľová skupina: Výcvik je určený pre psychológov a študentov psychológie v Mgr. štúdiu. Maximálny počet účastníkov je 25 /prednosť podľa dátumu zaplatenia kurzu/.

Počet kreditov: 21

Spôsob záväzného prihlasovania: e-mailom na adrese psychokliniksro@gmail.com

Do e-mailu prosím uveďte:

meno a priezvisko

dátum narodenia

pracovná pozícia

fakturačné údaje (adresa, IČO, DIČ)

informáciu, či máte záujem o kúpu manuálu od spoločnosti Psychoprof s.r.o., alebo nie (manuál nie je v cene výcviku, no odporúčam ho vlastniť)

V prípade, že nemáte záujem o manuál je dôležité priniesť si na výcvik farebné fixky – žltú, oranžovú, červenú, zelenú, modrú, hnedú a čiernu. Každý účastník si musí priniesť ceruzku na signovanie a gumu.

Účastnícky poplatok: 180 EUR s DPH

« predchádzajúci príspevok
JIAS sluchový tréning / praktický kurz
nasledujúci príspevok »
TRAUMA Z POHĽADU SÚČASNEJ PSYCHOANALÝZY


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!