Soboty so Synergiou: Ako vnímať svoje telo a čo nám hovorí

Akcia pre laickú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 15. 6. 2024 do 15. 6. 2024

Miesto akcie: Žilina


Soboty so Synergiou: Ako vnímať svoje telo a čo nám hovorí

Soboty so Synergiou sú priestor pre Teba, kde sa môžeš zamerať na seba a svoje potreby s našim vedením a podporou skupiny.

Témy workshopov vychádzajú z tém, ktoré sa často objavujú v našej individuálnej práci s klientmi/kami, a tak sme sa rozhodli ich preniesť aj do tohto skupinového zážitkovo-teoretického formátu.

Na rozdiel od individuálnej práce sa na prácu s témami vnútornej kritiky, vnímania tela a riešenia konfliktov či vzťahov budeme zameriavať systematickejšie a v dynamike skupiny. Veríme, že takto vytvorené bezpečné prostredie môže priniesť nové vhľady a zážitky pre lepšie sebapoznanie, sebarozvoj a sebaliečenie.

V prvej trojici workshopov sme sa zamerali na bio-psycho-sociálny prístup k človeku a ku zdraviu a prizvali sme na nich aj ďalšie hosťujúce lektorky.

Cena:

Pri prihlásení sa na jeden seminár je cena kurzovného 50 eur, pri prihlásení na 3 semináre, je celková cena 120 eur

Cena 40 eur platí aj pre rodičov na rodičovskej/materskej, dôchodcov/kyne, študentov/ky a nezamestnaných/é.

Registrácia:

forms.gle/JmS78bXJeQVcz66S9

Workshopy:

1. Sobota so Synergiou: Ako na svojho vnútorného kritika

(Dana Sidorová, Zuzana Broskovová)

sobota 18.5. 2024 o 9:00 - 13:00

Tento workshop určený pre všetkých, ktorí si chcú zažiť procesorietovaný prístup (POP) práce na sebe alebo chcú preskúmať svojich kritikov a iné vnútorné časti, neboja sa trochu experimentovať a sú ochotní byť sprevádzaní a sprevádzať vo dvojici v jednoduchých cvičeniach.

V priebehu života môžeme zažiť zranenia, ktoré ovplyvňujú našu sebahodnotu a sebavedomie. Často si tieto vnútorné rany nesiem s nami, čo môže viesť k tomu, že sami seba kritizujeme alebo sa cítime neadekvátni.

Niekedy jeden náš vnútorný hlas preberá rolu toho, kto nás kritizoval v minulosti, a zanecháva nás s pocitom, že nie sme dosť dobrí. Iná časť z nás je tým zasiahnutá a zraňuje nás to. Tieto vnútorné konflikty môžu ovplyvňovať naše vzťahy, čo vedie k tomu, že kritizujeme ostatných alebo im vyčítame ich chyby.

Cesta k celistvosti zahŕňa identifikáciu týchto vnútorných častí, lepšie ich spoznanie a integráciu. Získavame ju skrze hlboké porozumenie, ktoré sa prejavuje vo vzťahoch. Učenie sa o tom, ako naše reakcie na druhých odrážajú naše vnútorné konflikty, nám pomáha stať sa viac celistvou osobnosťou.

2. Sobota so Synergiou: Ako vnímať svoje telo a čo nám hovorí (Marián Dupkala, Dana Sidorová)

sobota 15.6. 2024 o 9:00 - 13:00

Naše postoje, pocity a emócie sú úzko spojené s našim držaním tela či dychom. Telo si ukladá zážitky v rôznych formách. Niekedy vo forme príjemnej spomienky, niekedy vo forme svalového napätia. V rámci svojej regulácie je schopné na nejaký čas tieto spomienky potlačiť, vytesniť či nevnímať. Občas sa ale vynoria a my ich môžeme pochopiť a spracovať aj pomocou práce s telom.

Na workshope sa budeme učiť jednoduché spoznávanie mapy tela - kde mám napätie, kde dýcham, kde som stiahnutý/á. Je to prvý krok k pochopeniu a spracovaniu spomienok.

Vysvetlíme si teóriu prepojenia psychických zážitkov a telesných príznakov a ukážeme si jednoduché možnosti na uvoľnenie telesných stiahnutí. Cez procesovú prácu a prácu so symptómami budeme pozorovať, čo všetko sa nám deje a na čo nám to môže slúžiť.

Uvedieme do praxe bio-psycho-sociálny pohľad na človeka pre Vaše každodenné použitie.

3. Sobota so Synergiou: Ako sa plaviť v búrkach konfliktu

(Paulína Severíniová, Dana Sidorová)

sobota 29.6. 2024 9:00 - 13:00

Coming Soon

O lektoroch:

Dana Sidorová

Psychologička, facilitátorka proceorientovaného prístupu (od 2016 v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku POPI Slovensko), surf terapeutka a lektorka.

Po živote rôznych krajinách sa pred 3 rokmi vrátila na Slovensko a rozvíja v Žiline celostné centrum Synergia - priestor pre terapiu a rozvoj.

Marián Dupkala

Rehabilitačný lekár, facilitátor kraniosakrálnej terapie

V terapii využíva prácu s dychom, vnímaním tela, svalovými reťazcami a reflexnými cvičeniami.

Jeho cieľom je spájanie rôznych terapeutických prístupov a prax medicíny v celostnom pohľade.

Spolu s priateľmi tvorí centrum Synergia - priestor pre terapiu a rozvoj.

Zuzana Broskvová

Psychologička, facilitátorka proceorientovaného prístupu, robí psychoterapiu pod supervíziou

(od 2016 v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku POPI Slovensko), certifikovaná koučka

Dhoročná lektorka soft skills rozvoja v organizáciách. Pracuje s jednotlivcami, pármi a skupinami.

Paulína Severíniová

« predchádzajúci príspevok
Soboty so Synergiou: Ako na svojho vnútorného kritika
nasledujúci príspevok »
JIAS sluchový tréning / praktický kurz


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!