Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 55 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

KB intervencie pri práci s úzkostnými deťmi - online - obsadené

Katarína Mihinová
Kedy: 21. 9. 2023
Kde: online cez zoom

Osnova webinára: • pojem úzkosť, kognitívne-behaviorálny model vzniku úzkosti a jej udržiavanie • teoretické východiská kognitívne-behaviorálnej terapie (KBT) • najčastejšie úzkostné poruchy v detskom veku • prehľad techník, ktoré vychádzajú z KB prístupu a sú dobre využiteľné pri práci s úzkostnými deťmi a žiakmi • Interaktívna časť – kazuistiky a diskusia TERMÍN: 21.9.2023 (14,00 - ...

# zobrazení: 1926

Kde si stúpam na otlak? - večery s Ivanom Verným

Ivan Verný
Kedy: 21. 9. 2023
Kde: online - Zoom

Ak máte chuť a odvahu skúmať svoje životné cesty, urobiť si krátky coaching svojej pracovnej situácie, nechať si supervidovať prípad z praxe, alebo ste len zvedavý/á na možnosť priameho zážitku procesorientovanej psychológie, srdečne Vás pozývame na dva workshopy s Ivanom Verným. Podujatie je určené pre laickú i odbornú verejnosť. Ivan bude pracovať v strede skupiny s tým, čo ...

# zobrazení: 107

Metóda ROR-Méreiho prístup III. Klinické diagnózy a ROR

Etela Mišaničová
Kedy: od 22. 9. 2023 do 23. 9. 2023
Kde: Bratislava, Poliklinika Šustekova, príp.online v MS-TEAMS

Pozývame Vás na pokračujúci vzdelávací kurz v ROR-Méreiho prístup III, Klinické diagnózy a ROR, 2.modul: Štruktúra a psychodynamika osobnosti v ROR. Začiatok 22.9.2023. Teoretická časť: Intrapsychická a vzťahová dynamika v ROR. Prenos a modelová reakcia v ROR. Štruktúra osobnosti v ROR. Koncept Konštelácií podľa Méreiho (znaky mentálnej úrovne; vzťahovosti, citovej väzby; afektivity; znaky ...

# zobrazení: 433

JIAS sluchový tréning / Bratislava

Katarína Sipos Centrum Avare
Kedy: od 22. 9. 2023 do 23. 9. 2023
Kde: Bratislava

Praktický kurz Individualizovaný sluchový tréning JIAS vám dá do rúk účinný nástroj na to, ako môžete zlepšiť rečové a jazykové zručnosti, čítanie, koncentráciu, komunikáciu, celkové sluchové spracovávanie a zredukovať precitlivenosť na zvuky. Dá vám odpoveď na to, prečo napriek tomu, že dieťa počuje dobre, nedokáže dostatočne spracovávať počuté, prečo reaguje oneskorene, prečo sa reč nerozvíja ...

# zobrazení: 316

Test kresby stromu - online

Katarína Mihinová
Kedy: od 23. 9. 2023 do 24. 9. 2023
Kde: online cez zoom

Obsahu kurzu: ·         Zamyslenie sa nad širšími súvislosťami psychodiagnostiky ·         Výhody a nedostatky projektívnych metód ·         Vzťah kresby a osobnosti ·         Princípy fungovania  kresebných techník – výrazovo-projektívne metódy ·         Strom ako archetyp ·         Administrácia metódy ·         Formálna analýza: pohľad na kresbu ako výsledok činnosti, prejavy obrany, ...

# zobrazení: 20829

ÚZKOSŤ. Psychodynamický pohľad na jej fenomenológiu, funkciu, prejavy neurobiologické súvislosti...

Dominika Bednárová
Kedy: 26. 9. 2023
Kde: TRNAVA-26.9.2023, PREŠOV- 27. 10. 2023

Pozývame Vás na jednodňový odborný seminár zameraný na tému úzkosť. Psychodynamický pohľad na jej fenomenológiu, funkciu, prejavy neurobiologické súvislosti. Uchopenie a práca s úzkosťou v diagnostickom a psychoterapeutickom kontexte. Fenomén úzkosti je fyziologický jav evolučne prítomný a spojený s ľudským prežívaním ako takým. Miera jej intenzity vyjadrenia môže byť dôležitým signálom o ...

# zobrazení: 733

Práca s párom v konflikte.

Dušana Priehradná
Kedy: od 25. 9. 2023 do 27. 9. 2023
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Workshop je určený pre záujemcov z radov profesionálov v oblasti poradenstva a terapie, ktorí pracujú alebo začínajú pracovať s pármi v konflikte. Anotácia: Na tomto seminári sa budeme rozprávať o možnostiach práce s partnermi v procese párového poradenstva, ako aj o príkoriach a rizikách, ktoré táto práca prináša. Nedorozumenia, hádky, konflikty v partnerstve, neschopnosť riešiť problémy a ...

# zobrazení: 2736

Bilaterálna integrácia - Komplexný kurz

Katarína Sipos Centrum Avare
Kedy: od 27. 9. 2023 do 29. 9. 2023
Kde: Bratislava

Komplexný kurz / Bilaterálna integrácia Akcia pre odbornú verejnosť Akcia sa koná v dňoch od 27. 9. 2023 do 29. 9. 2023 Miesto akcie: Bratislava Program bilaterálnej integrácie (tzv. BI program) je pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. Autorkou programu je Shiela Dobie, OBE. Program ďalej podporili Kristy Brown a dr. Andrew Dalziell, ktorý ho naďalej aktívne rozvíja a veľmi ...

# zobrazení: 944

ČO V ŠKOLE NEUČIA I. - Úvod do psychoterapie a poradenstva

Ivana Gallová
Kedy: 29. 9. 2023
Kde: Liptovský Mikuláš

Pozývame Vás na cyklus seminárov vytvorený pre absolventov psychológie a začínajúcich psychológov. Na stretnutiach sa zameriame na porozumenie role psychológa v začiatkoch praxe pri rôznych klientoch a v rôznych zariadeniach. Naším cieľom je podporiť začínajúcich kolegov, aby mali uchopený základný teoretický rámec pre porozumenie klientovi, terapeutickému vzťahu a situácii. Teoretické náhľady ...

# zobrazení: 260

Montessori konferencia Zmysly

Katarína Klincová
Kedy: 7. 10. 2023
Kde: Bratislava

👉O.z. Metanoia pod záštitou Slovenskej asociácie montessori a Katedry psychológie na Trnavskej univerzite organizuje historicky 1. celoslovenskú Montessori konferenciu! 💥 ➡️7.10.2023 v Bratislave Montessori konferencia Zmysly ponúkne prednášky a workshopy lektorov zo Slovenska aj zo zahraničia. Na nultom ročníku, ktorého témou je OTVORENOSŤ, sa predstavia ...

# zobrazení: 237

JIAS sluchový tréning / Košice

Katarína Sipos Centrum Avare
Kedy: od 6. 10. 2023 do 7. 10. 2023
Kde: Košice

Praktický kurz Individualizovaný sluchový tréning JIAS vám dá do rúk účinný nástroj na to, ako môžete zlepšiť rečové a jazykové zručnosti, čítanie, koncentráciu, komunikáciu, celkové sluchové spracovávanie a zredukovať precitlivenosť na zvuky. Dá vám odpoveď na to, prečo napriek tomu, že dieťa počuje dobre, nedokáže dostatočne spracovávať počuté, prečo reaguje oneskorene, prečo sa reč nerozvíja ...

# zobrazení: 173

2. BĚH ONLINE KURZU PRO ZAČÍNAJÍCÍ PSYCHOLOGY „ZASEJ SI SEMÍNKA“.

Alžbeta Valová
Kedy: od 23. 4. 2023 do 8. 10. 2023
Kde: online

Dobrý den, kolegové a kolegyně. Zveme Vás na 2. BĚH ONLINE KURZU PRO ZAČÍNAJÍCÍ PSYCHOLOGY „ZASEJ SI SEMÍNKA“. Kdy? Duben - říjen 2023. Jak? Online přes zoom. Cena? Pokud se zaregistrujete do 15.3.2023, tak 9 000 Kč (375 EUR). Vytvořily jsme kurz pro psychology, kteří jsou teprve čerstvě v praxi (nebo do ní brzy vstoupí). Kurz nabízí podporu a možnost v bezpečném prostředí sdílet své ...

# zobrazení: 506

Diagnostický potenciál muzikoterapeutických a muzikofiletických hier a aktivít, TRNAVA

Alica Sňahničanová
Kedy: 8. 10. 2023
Kde: Limbová 6052/4, Trnava - budova Mama klubu

V malej skupine sa pokúsime priblížiť diagnostický potenciál rôznych muzikoterapeutických a muzikofiletických hier a aktivít. Ukážeme si tak zážitkom na sebe možnosti využitia rôznych techník, ktoré majú veľký diagnostický potenciál. Priblížime si diagnostické možnosti v práci s hudbou s rôznorodou klientelou (v školstve, sociálnych službách, zdravotníctve a pod.). Účastníci sa tak naučia vnímať ...

# zobrazení: 48

Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test) ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 9. 10. 2023 do 10. 10. 2023
Kde: Online cez Zoom

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov… Anotácia: House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, ...

# zobrazení: 5213

Inovačné vzdelávanie: Stimulačný program pre predškolákov

Petra Arslan Šinková
Kedy: od 28. 9. 2023 do 12. 10. 2023
Kde: online cez ZOOM

Do pozornosti Vám dávame inovačné vzdelávanie Stimulačný program pre predškolákov na skupinovú a individuálnu prácu s deťmi. (PRE PREDŠKOLÁKOV A DETI POKRAČUJÚCE V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ S ODLOŽENOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU) Súčasťou vzdelávania je aj 216 stranová publikácia Stimulačný program. Inovačné vzdelávanie je v rozsahu 50 hodín: 10 hodín prezenčne a 40 hodín dištančne. Termíny ...

# zobrazení: 131

Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi

Dušana Priehradná
Kedy: od 11. 10. 2023 do 13. 10. 2023
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Miesto: - priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine – Československej armády 3, Martin 036 01 (v blízkosti Polikliniky ZŤS) Anotácia: Počas seminára sa účastníci oboznámia s jednoduchými a kreatívnymi projektívnymi terapeutickými technikami pre efektívne zapojenie dieťaťa do terapeutického procesu. Zoznámia sa s nápaditými spôsobmi ako s deťmi komunikovať o ...

# zobrazení: 5513

Akreditované vzdelávanie – Výklad snov pre psychológov a psychoterapeutov v praxi (V. beh)- OBSADENÉ

Dušan Fábik
Kedy: od 13. 10. 2023 do 14. 10. 2023
Kde: Centrum HUB, Černyševského 10, Bratislava

Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 12 kreditov. Lektor: PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD. Dvojdňový seminár predstaví výklad snov uplatniteľný v individuálnej aj skupinovej forme. Špecifikom prezentovaného prístupu je jeho vedecká spoľahlivosť, ktorá nepreferuje žiadnu psychoterapeutickú školu, ale stavia na objektívnych vedeckých dôkazoch. Výsledkom sa stáva jedinečný ...

# zobrazení: 223

O ČOM SA V TERAPII NEHOVORÍ

Jana Bryjová
Kedy: od 14. 10. 2023 do 15. 10. 2023
Kde: Poprad

12 kreditov SKP Tienisté stránky terapie a terapeutického vzťahu. Budeme skúmať tienisté fenomény, ktoré sa v priebehu terapie vynárajú (moc, terapeut ako šarlatán, láska, prekračovanie hraníc, odhaľovanie ...

# zobrazení: 176

Online - Senzorická integrácia a jej prienik do práce s deťmi s problémami v správaní, v regulácií e

Dušana Priehradná
Kedy: 16. 10. 2023
Kde: Online cez Zoom

Vývinové problémy môžu narušiť vytváranie citového puta a schopnosť samoregulácie emocionálnych stavov. Následne sa to začne prejavovať na problémoch dieťaťa v správaní, učení, prežívaní… Ak necháme dieťa nasledovať jeho vnútorné vedenie, zvyčajne robí to, čo je pre jeho nervový systém najlepšie. V rodinnom aj v školskom prostredí dieťa potrebuje integrovať senzorické podnety, emočné prežívanie, ...

# zobrazení: 2428

ORGANIZÁCIA A ŠTRUKTÚRA OSOBNOSTI. Psychodynamický pohľad na osobnosť .

Dominika Bednárová
Kedy: 16. 10. 2023
Kde: 16. 10. 2023 - TRNAVA, 28. 10. 2023 PREŠOV

Pozývame Vás na jednodňový odborný seminár zameraný na tému ORGANIZÁCIA A ŠTRUKTÚRA OSOBNOSTI, ktorý ponúkame v TRNAVE a v PREŠOVE. Psychodynamický pohľad na vývinovú úroveň, ako aj na štrukturálne usporiadanie osobnosti sa javí ako významný pre komplexnejšie porozumenie, a tým pádom aj pre efektívnejšie nastavenie psychoterapeutickej intervencie pri práci s klientmi/pacientmi. Cieľom ...

# zobrazení: 559

[ < ] 1 2 3 [ > ]