Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 37 príspevkov

[ < ] 1 2 [ > ]

Využitie vzťahu a vzťahových metód pri problémovom správaní detí: "Keď vzťah lieči I."

Nina Oravcová
Kedy: od 6. 5. 2021 do 7. 5. 2021
Kde: Platforma ZOOM

    Pre koho je workshop určený: Psychológovia/ičky, psychoterapeuti/ky, psychiatri/čky, liečební a špeciálni pedagógovia/ičky, sociálni pracovníci/čky, učitelia/ky, lektori/ky, mediátori/ky, mentori/ky, kouči/ky a ďalší ľudia z pomáhajúcich profesií   Východiskové princípy: -          Vzťahová ...

# zobrazení: 233

ONLINE-Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť alebo……

Beáta Urbancová
Kedy: od 7. 5. 2021 do 8. 5. 2021
Kde: online priestor, platforma ZOOM

  „vývinové štádiá v živote dieťaťa z pohľadu hlbinnej psychológie“ 2-dňový online seminár, v termíne 7.-8.5.2021 vedie PhDr. Lygia Bátovská Online prihlásenie TU Hlbinná psychológia skúma psychický vývin dieťaťa v časovo špecifických fázach, (napr. orálna, análna, oidipálna, atď ), kde každá fáza má svoju vývinovú úlohu, previazanú s predchádzajúcou ...

# zobrazení: 485

Test ruky - ONLINE

Katarína Mihinová
Kedy: od 8. 5. 2021 do 9. 5. 2021
Kde: online

Obsahu kurzu: -       Zoznámenie sa s metódou -       Možnosti a obmedzenia využitia testu ruky -       Základné princípy a postup pri interpretácii -       Signovanie, návrhy doplňujúcich ...

# zobrazení: 14104

Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test) OBSADENÉ

Dušana Priehradná
Kedy: od 10. 5. 2021 do 11. 5. 2021
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné ...

# zobrazení: 2639

Kreatívne využitie hudby pri práci (nielen) s deťmi – online

Monika Adamčíková
Kedy: 11. 5. 2021
Kde: online

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE Kedy:  11.5.2021 od 17:00 – 19:30Kde: ONLINE Cena: 29 Eur (v cene je lektorné a certifikát) Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/kreativne-vyuzitie-hudby-pri-praci-nielen-s-detmi-online-2/   Účastnícky poplatok  29€  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). ...

# zobrazení: 837

Hovienko je darček - online

Monika Adamčíková
Kedy: 15. 5. 2021
Kde: online

Organizačné informácie Kedy: 15.5.2021, sobota 9:00 – 11:30Kde: ONLINECena: 29€ - cena zahŕňa lektorné, certifikát Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/hovienko-je-darcek-online-2/ Účastnícky poplatok 29€  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po ...

# zobrazení: 1036

Účinné a neúčinné stratégie komunikácie s dieťaťom v období puberty ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: 19. 5. 2021
Kde: Online cez Zoom

Komunikácia s deťmi v čase puberty je častokrát náročná. Nie len doma ale aj v školskom prostredí. Teenager prechádza náročným vývinovým obdobím a školské prostredie  môže byť  pre neho zdrojom ďalších konfliktov. V rámci seminára si budeme prechádzať účinné a neúčinné stratégie komunikácie s dieťaťom v tomto vývinovom období. Ako aj možnosti práce s takýmto dieťaťom v školskom ...

# zobrazení: 710

Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse na školách

Beáta Urbancová
Kedy: od 19. 5. 2021 do 20. 5. 2021
Kde: Inštitút zdravého vývinu, Žilina

Pozývame Vás na 2-dňový  kurz v dňoch 19.-20.5.2021 v Žiline s Mgr. et Mgr. Mária Anyalaiová , PhD.  Podmienkou pre tento kurz je potrebné mať absolvovaný : Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (túto informáciu uvediete pri online prihlasovaní – miesto, dátum). V prípade veľkého záujmu o kurz, uprednostníme prihlásených, ktorý majú absolvovaný aj workshop Krízová intervencia na ...

# zobrazení: 551

Rodinná doska - Familienbrett

Dušana Priehradná
Kedy: 21. 5. 2021
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Rodinná doska je terapeutický materiál vhodný na diagnostickú a terapeutickú prácu s deťmi a mládežou, s rodinami, ale aj s dospelými. Bola vyvinutá v systémovej rodinnej terapii, ale poskytuje široké spektrum využitia. Jednoduchým spôsobom, pomocou symbolického znázornenia, napomáha klientovi do vhľadu na svoju situáciu a pocitov s tým súvisiacich. ...

# zobrazení: 1394

Vzdelávanie v programe Druhý krok

Druhý Krok
Kedy: 21. 5. 2021
Kde: Bratislava-Sklenárova 1

Medzinárodný preventívny program Druhý krok rozvíja osobnosť a skryté potenciality detí školského veku a umožňuje im lepšie sa adaptovať na školské a sociálne prostredie a byť v škole úspešným žiakom. Ide o univerzálny preventívny program sociálneho a emocionálneho učenia s úspechom používaným v mnohých krajinách sveta aj na Slovensku (Fínsko, Nórsko, ...

# zobrazení: 95

Senzorické hry - online

Monika Adamčíková
Kedy: 22. 5. 2021
Kde: online

Organizačné informácie Kedy: 22.5.2021, sobota 9:00 – 16:00 Kde: ONLINE Cena: 55€ / študenti 50€, cena zahŕňa lektorné, certifikát Účastnícky poplatok 55€ / študenti 50€ je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Pomôcky V ...

# zobrazení: 1797

ABECEDA POHYBU (v terapii a sebarozvoji): Pokročilé proces orientované štúdie pohybu s Kate Jobe

dagmara jurikovičová
Kedy: od 21. 5. 2021 do 22. 5. 2021
Kde: ZOOM (online)

  ABECEDA POHYBU (v terapii a sebarozvoji): Pokročilé proces orientované štúdie pohybu 21-22. 5. 2021 S Kate Jobe Pohyb komunikuje. Tvorí minimálne 75% komunikácie medzi nami a ostatnými. Spolu s pocitmi tela nás informuje o nás, našich pocitoch a stave mysle. Je najspoľahlivejšou cestou k sledovaniu procesu a odkrývaniu tajomstiev v nás.Naše vlastné špeciálne pohybové vzorce obsahujú ...

# zobrazení: 272

Test kresby postavy- online

Katarína Mihinová
Kedy: od 22. 5. 2021 do 23. 5. 2021
Kde: Bratislava

Obsah kurzu   možnosti využitia kresebných prejavov v psychodiagnostike základné princípy interpretácie kresieb možnosti projektívneho využitia kresby postavy u detí (napr. ako screeningová metóda alebo v kresbe rodiny) konfrontácia s testom stromu výhody kresby dvoch postáv FDT (vypovedá o vnímaní seba a vzťahu k opačnému ...

# zobrazení: 10603

Hudba ako komunikačný prostriedok u detí so ŠVVP 1. časť – online

Monika Adamčíková
Kedy: 24. 5. 2021
Kde: online

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE Dátum a čas: 24.5. 2021 od  17:00 – 19:30 Cena: 29 Eur (v cene je zahrnutý  certifikát) Účastnícky poplatok  29€  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša ...

# zobrazení: 696

Komunikačné stratégie pre prácu s problémovým dieťaťom v školskom prostredí ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: 25. 5. 2021
Kde: Online cez Zoom

„ Problémové dieťa“ v škole a čo s ním? Klamstvá, nerešpektovanie zadaných hraní, pravidiel a autorít, problémy s vrstovníkmi, neplnenie si povinností, sebapoškodzovnie …. Ako pristupovať k týmto deťom?  Ako s nimi komunikovať? Ako nadviazať spoluprácu s rodičmi? Toto sú otázky, na ktoré budeme pomocou kazuistík z praxe hľadať ...

# zobrazení: 581

Základy efektívnej komunikácie v škole

Katarína Mihinová
Kedy: 30. 5. 2021
Kde: online cez zoom

    Webinár je zameraný na základné spôsoby komunikácie, ktoré sa dajú využiť v školskom prostredí. Účastníci a účastníčky sa naučia rozlišovať medzi efektívnou a neefektívnou komunikáciou. Dozvedia sa o dopadoch efektívnej aj neefektívnej komunikácie na porozumenie vo vzťahoch v školskom prostredí so zameraním na integrovaných žiakov a žiačky. Účastníci a účastníčky si posilnia svoje ...

# zobrazení: 1739

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami- ON LINE- posledné voľné miesta

Mária Anyalaiová
Kedy: 31. 5. 2021
Kde: ON LINE

O KURZE: Naučíme sa pracovať s terapeutickými/ asociačnými kartami More mócií, Cope, Mythos, a s Kartami s príbehmi. Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie svojmu príbehu ...

# zobrazení: 162

Výcvik v systemickej psychoterapii UMENIE TERAPIE

Eva Linhová
Kedy: od 30. 5. 2021 do 1. 6. 2021
Kde: Košice

Komplexný 4-ročný psychoterapeutický výcvik, vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov. Výcvik je akreditovaný a spĺňa podmienky EAP. Výcvik bude prebiehať v Košiciach. V obdobiach nepriaznivej epidemiologickej situácie sa budú stretnutia uskutočňovať ONLINE. Výcvik pozostáva z 26 stretnutí (2 a ...

# zobrazení: 10280

Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom - online

Monika Adamčíková
Kedy: 4. 6. 2021
Kde: online

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE Kedy: 4.6.2021, v čase 9:00 - 15:30 Kde: online Cena: 59€ (cena zahŕňa pracovný zošit s teóriou, certifikát) Prihláška: https://www.mterapio.sk/event/ako-komunikovat-s-agresivnym-a-ochranarskym-rodicom-online/   Účastnícky poplatok  59€ je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 ...

# zobrazení: 1575

Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi

Dušana Priehradná
Kedy: od 4. 6. 2021 do 6. 6. 2021
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Počas seminára sa účastníci oboznámia s jednoduchými a kreatívnymi projektívnymi terapeutickými technikami pre efektívne zapojenie dieťaťa do terapeutického procesu. Zoznámia sa s nápaditými spôsobmi ako s deťmi komunikovať o náročných témach. Seminár obsahuje ukážky aktivít, hračiek, hier, senzorických pomôcok, pomôcok na hranie rolí a pracovných listov, ktoré otvárajú komunikáciu ...

# zobrazení: 3803

[ < ] 1 2 [ > ]