Techniky arteterapie a námety pre výtvarnú stimuláciu v starostlivosti o seniorov

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 25. 6. 2024 do 25. 6. 2024

Miesto akcie: Košice - PREZENČNE aj ONLINE


Techniky arteterapie a námety pre výtvarnú stimuláciu v starostlivosti o seniorov v oblasti pomáhajúcich profesií.

Seminár ponúka uchopenie zásady a možnosti výtvarnej stimulácie pri práci so seniormi, vhodné aktivity a techniky, voľbu materiálu a tém zo zohľadnením motorických a kognitívnych schopností seniorov. Práca s kolážou, témy krajiny, téma rúk ako kombinácia expresívnej aktívnej a receptívnej arteterapie.

Termín konania : 25.6.2024

Čas : 08:30 - 17:30

Miesto konania: PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o., Spišské námestie 4, Košice

Usporiadateľ: PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o., Spišské námestie 4, Košice

Odborný garant: PhDr. Monika Piliarová, PhD

Suma za vzdelávaciu aktivitu pre jedného účastníka je 70,00 €.

Ciele osobných arteterapeutických aktivít Vám ponúkajú možnosť:

uchopiť výhody a možnosti využitia expresívnych techník v pomáhajúcich profesiách

pochopiť význam výtvarnej stimulácie pri práci so seniormi

napomôcť objavovať vlastné zdroje s ohľadom na motorické a kognitívne schopnosti seniorov

skúsenosť s arteterapeutickými technikami a arteterapeutickým procesom v skupine je možné využiť v osobnom živote ako aj v praxi pomáhajúcich profesií.

Program: Techniky arteterapie a námety pre výtvarnú stimuláciu v starostlivosti o

seniorov v oblasti pomáhajúcich profesií.

08:30 – 09:00 Teoretická časť - Sociálne orientovaná arteterapia a súčasné umenie

09:00 – 10:00 1. Technika: Formy a metódy sociálnej arteterapie

10:00 – 10:50 2. Technika: Životný príbeh

10:50 – 11:00 Prestávka

11:00 – 12:30 3. Technika: Kolobeh života

12:30 – 13:00 Obedová prestávka

13:00 - 14:00 Teoretická časť, rekapitulácia techník 1,2,3 -

14:00 – 14:50 4. Technika: Sila zdrojov - korene a tradície

14:50 – 15:00 Prestávka

15:00 – 15:50 5. Technika: Posolstvo a skúsenosti

15:50 – 16:00 Prestávka

16:00 – 17:30 Teoretická časť, rekapitulácia techník 4, 5.

Informácie o platbe:

Suma za vzdelávaciu aktivitu pre jedného účastníka je 70,00 €

Prihlásiť sa je potrebné na PRIHLASOVACOM FORMULÁRI

Po prihlásení príde spätná odpoveď o zaregistrovaní a informácie o platbe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom.

Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

• Názov účtu: PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o. Košice

• Číslo účtu: 2622716643/1100

• Banka: TATRA BANKA a.s.

• Variabilný symbol: 2024

• SWIFT: TATRSKBX

• Účel platby: meno, priezvisko, adresa účastníka

• IBAN: SK7711000000002622716643

Správa pre príjemcu : SENIORI

« predchádzajúci príspevok
Práca s emóciami – ľútosti, zahanbenia a poníženia pri práci s klientom
nasledujúci príspevok »
Supervízne stretnutie v dopravnej psychológii I Skúsenosti a prax


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!