Test ruky - online

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 8. 6. 2024 do 9. 6. 2024

Miesto akcie: online


Obsahu kurzu:

-       Zoznámenie sa s metódou

-       Možnosti a obmedzenia využitia testu ruky

-       Základné princípy a postup pri interpretácii

-       Signovanie, návrhy doplňujúcich signatúr

-       Nové možnosti kvalitatívnej interpretácie

-       podrobný rozbor konkrétnych ukážok

- konfrontácia s testom stromu a kresbou postavy 

Popis metódy 

Test ruky (Hand test, Bricklin, Piotrowski a Wagner) je apercepčná projektívna technika, vhodná jednak pre celkovú diagnostiku osobnosti ako aj na zameranie sa na poruchy správania, agresivity a pod.  Využíva sa v psychodiagnostike starších detí a dospelých.  Kurz prebieha seminárnou formou, dôraz je kladený na otázku možnosti praktického využitia metódy.Preberajú sa príklady z pedagogicko-psychologickej praxe (od predškolského veku až po adolescentov) a z oblasti personálneho poradenstva (dospelý), k dispozícii sú aj ukážky z iných oblastí psychológie.V prípade záujmu sa preberajú aj konkrétne prípady z praxe účastníkov a účastníčok kurzu. Každý dostane možnosť overiť si svoje poznatky pri interpretácii konkrétnych protokolov. 

Termín 

8.-9.6.2024

sobota: 9,00-12,15 hod. (vrátane prestávky), 14,00-17,15 hod. (vrátane prestávky)

nedeľa: 9,00-12,15 hod. (vrátane prestávky)

 

Miesto konania kurzu online

Cieľová skupina


Kurz je určený predovšetkým pre psychológov a psychologičky (prípadne aj pre študentov a študentky psychológie alebo pre tých, čo sa v praxi zaoberajú diagnostikou a dobre sa orientujú v psychologickej problematike – podmienkou je orientácia v psychológii osobnosti). 

Lektor

 Zdeněk Altman 

Má dlhoročnú prax ako psychológ v pedagogicko-psychologických poradniach (12 rokov), zaoberal sa predovšetkým výchovnými problémami v období dospievania.Od r.1993 pracuje ako súkromný psychológ, venuje sa lektorskej činnosti, psychologickému poradenstvu, mediácii a psychodiagnostike.V oblasti psychologickej diagnostiky sa zaoberá výbermi a posudzovaním osôb v rámci personálneho poradenstva. Venuje sa diagnostike aj teoreticky, najmä projektívnym technikám.Je autorom odborných príručiek: Test stromu a Kresba postavy, Test apercepce ruky v psychodiagnostické praxi.

Kurzovné 

Účastnícky poplatok:  115 Eur  

Účastníčky a účastníci kurzu obdržia osvedčenie o jeho absolvovaní a potrebné metodické materiály.
 

Organizátor: 

OZ Artea,

« predchádzajúci príspevok
Práca s detskou kresbou - online
nasledujúci príspevok »
DYNAMIKA A PORIADOK SYSTÉMOV pod vedením PaedDr. Zlaty Šramovej


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!