ÚZKOSŤ. Psychodynamický pohľad na jej fenomenológiu, funkciu, prejavy neurobiologické súvislosti...

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 17. 6. 2024 do 17. 6. 2024

Miesto akcie: TRNAVA


ÚZKOSŤ. Psychodynamický pohľad na jej fenomenológiu, funkciu, prejavy neurobiologické súvislosti...

Pozývame Vás na jednodňový odborný seminár zameraný na tému úzkosť. Psychodynamický pohľad na jej fenomenológiu, funkciu, prejavy neurobiologické súvislosti. Uchopenie a práca s úzkosťou v diagnostickom a psychoterapeutickom kontexte.

v TRNAVE 18.3.2024

www.dominikabednarova.sk/vzdelávanie/

Fenomén úzkosti je fyziologický jav evolučne prítomný a spojený s ľudským prežívaním ako takým. Miera jej intenzity vyjadrenia môže byť dôležitým signálom o vnútornom rozpoložení daného človeka na kontinuu od duševného zdravia až po chorobu. Dobre rozumieť fenomému úzkosti je nevyhnutným predpokladom kvalitnej práce s klientom/pacientom.

Cieľom odborného seminára je priniesť psychodynamický pohľad na problematiku úzkosti z rôznych uhlov pohľadu v diagnostickom aj psychoterapeutickom kontexte. Bližšie predstaviť formy, prejavy, neurobiologické súvislosti, definovať príslušné obranné mechanizmy zamerané na vyrovnávanie sa s rôznymi formami úzkosti od menej zrelých po tie adaptívnejšie.

Súčasťou seminára bude aj práca s úzkosťou, jej monitorovanie a predstavenie vybraných stabilizačných techník.

Seminár odborne povedie Mgr. Dominika Bednárová – klinická psychologička, poradenská psychologička a certifikovaná psychodynamická psychoterapeutka.

Obsahová náplň:

•Čo je to úzkosť? Fenomenológia úzkosti. Úrovne a formy úzkosti, spôsoby vyjadrenia, neurobiologické súvislosti, úzkosť a telo, telesné prejavy úzkosti.

•Prežívanie úzkosti pri jednotlivých úrovniach usporiadania osobnosti:

→„neurotická úzkosť“→„hraničná úzkosť“→„prepsychotická-psychotická úzkosť“;

obranné mechanizmy podľa zrelosti

•Prehľad a definovanie najčastejších úzkostných porúch.

•Fenomén úzkosti pri ostatných duševných poruchách.

•Stabilizačné techniky pri práci s úzkosťou.

Seminár je určený psychológom, lekárom, pracovníkom pomáhajúcich profesií ako aj študentom vyšších ročníkov príslušných odborov.

Termín konania: 17. 6. 2024

Miesto konania: Štefana Moyzesa 11, TRNAVA

Účastnícky poplatok: 125 eur (v cene pitný režim, malé občerstvenie aj študijné materiály)

Seminár je v procese akreditácie SKP – predpokladaný počet kreditov – 7

Spôsob prihlasovania: Emailom na adrese: psycholog.bednarova@gmail.com. , alebo cez formulár na dominikabednarova.sk/vzdelávanie/

Do prihlášky prosíme uviesť meno, priezvisko, adresu, ID v komore, pracovné zameranie a tel. kontakt. Účastnícky poplatok sa z organizačných dôvodov nevracia, je možné za seba poslať náhradníka. V prípade otázok nás môžete kontaktovať aj na telefónnom čísle: +421 911 805 195 Tešíme sa na Vás!

« predchádzajúci príspevok
Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie
nasledujúci príspevok »
STIMULAČNÝ PROGRAM PRE PREDŠKOLÁKOV A DETI S ODLOŽENOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!