ÚZKOSŤ. Fenomenológia úzkosti, psychodynamický pohľad na jej funkciu, prejavy a spôsoby vyjadrenia.

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 28. 4. 2023 do 28. 4. 2023

Miesto akcie: ZVOLEN


Pozývame Vás na jednodňový odborný seminár zameraný na tému úzkosť.

Fenomén úzkosti je fyziologický jav evolučne prítomný a spojený s ľudským prežívaním ako takým. Miera jej intenzity vyjadrenia môže byť dôležitým signálom o vnútornom rozpoložení daného človeka na kontinuu od duševného zdravia až po chorobu. Dobre rozumieť fenomému úzkosti je nevyhnutným predpokladom kvalitnej práce s klientom/pacientom.

Cieľom odborného seminára je priniesť psychodynamický pohľad na problematiku úzkosti z rôznych uhlov pohľadu v diagnostickom aj psychoterapeutickom kontexte. Bližšie predstaviť formy, prejavy, neurobiologické súvislosti, definovať príslušné obranné mechanizmy zamerané na vyrovnávanie sa s rôznymi formami úzkosti od menej zrelých po tie adaptívnejšie.

Súčasťou seminára bude aj práca s úzkosťou, jej monitorovanie a predstavenie vybraných stabilizačných techník.

Seminár odborne povedie Mgr. Dominika Bednárová – klinická psychologička, poradenská psychologička a certifikovaná psychodynamická psychoterapeutka.

Obsahová náplň:

•Čo je to úzkosť? Fenomenológia úzkosti. Úrovne a formy úzkosti, spôsoby vyjadrenia, neurobiologické súvislosti, úzkosť a telo, telesné prejavy úzkosti.

•Prežívanie úzkosti pri jednotlivých úrovniach usporiadania osobnosti:

→„neurotická úzkosť“→„hraničná úzkosť“→„prepsychotická-psychotická úzkosť“;

obranné mechanizmy podľa zrelosti

•Prehľad a definovanie najčastejších úzkostných porúch.

•Fenomén úzkosti pri ostatných duševných poruchách.

•Stabilizačné techniky pri práci s úzkosťou.

Seminár je určený psychológom, lekárom, pracovníkom pomáhajúcich profesií ako aj študentom vyšších ročníkov príslušných odborov.

Termín konania: 28. 4. 2023; 13:00-18:30

Miesto konania: Centrum Infanterra, Hronská 1, ZVOLEN

Účastnícky poplatok: 79 eur (v cene pitný režim, malé občerstvenie aj študijné materiály)

Seminár je v procese akreditácie SKP – predpokladaný počet kreditov – 6

Spôsob prihlasovania: Emailom na adrese: psycholog.bednarova@gmail.com.

Do prihlášky prosíme uviesť meno, priezvisko, adresu, ID v komore, pracovné zameranie a tel. kontakt. Účastnícky poplatok sa z organizačných dôvodov nevracia, je možné za seba poslať náhradníka. V prípade otázok nás môžete kontaktovať aj na telefónnom čísle: +421 911 805 195 Tešíme sa na Vás!

« predchádzajúci príspevok
Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie
nasledujúci príspevok »
STIMULAČNÝ PROGRAM PRE PREDŠKOLÁKOV A DETI S ODLOŽENOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!