Diagnostika neuromotorickej zrelosti klienta s logopedickými a emocionálnymi problémami

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 19. 6. 2024 do 20. 6. 2024

Miesto akcie: Kremnica


Diagnostika neuromotorickej zrelosti klienta s logopedickými a emocionálnymi problémami

Pozývam vás pozrieť sa na svojich klientov cez optiku neurofyziologickej psychológie.

Emócie nevisia vo vzduchu, ale sa odohrávajú v tele. Neuromotorická kontrola získaná počas raného vývinu tvorí neurofyziologický základ pre rozvoj kontroly emócií. Je užitočné vedieť posúdiť, aký podiel na problémoch klienta môže mať neuromotorická nezrelosť. Alebo inak: čo by mal vedieť každý psychológ o Morovom reflexe, reflexe strachovej paralýzy, zrelej úľakovej reakcii prípadne o vestibulárnych problémoch a ich dopade na emócie.

Na seminári sa naučíte orientačnej diagnostike primitívnych reflexov. Z testovania a anamnézy sa naučíte odhadnúť vestibulárne problémy u klientov, ktoré sú často diagnostikované u ľudí s úzkostnými poruchami a inými psychickými ťažkosťami.

balans.help/workshopy/

« predchádzajúci príspevok
WEBINÁR : Špeciálno-pedagogická diagnostika v kontexte podporných opatrení
nasledujúci príspevok »
WEBINÁR : Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej spôsobilosti detí


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!