Diskusia na tému:
Kapitola 17: Sociálna kognícia a postoje

pridaj diskusný príspevok >

kristina božkova 4. 5. 2007 09:25:39

Ľudia na výzvy aby vysvetlili svoje prednosti, správanie a emočné stavy, majú tendenciu uvádzať hodnoverné príčiny, hoci tieto príčiny nie sú rozhodujúce, a prehliadať skutočné príčiny, ktoré sú pre nich menej prijateľné.

ale prečo?


berger 10. 3. 2008 14:00:39

pravdepodobne kvoli tomuto:

Dve kognície, ktoré sú navzájom nekonzistentné, vyvolávajú nepríjemné pocity motivujúce jedinca k odstráneniu nekonzistencie a k uvedeniu kongnícií do súladu. Správanie, ktoré je v rozpore s postojmi človeka, vytvára disonančný tlak na zmenu postojov, aby boli konzistentné so správaním.