Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR


Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) je nezisková mimovládna organizácia, ktorej poslaním je podpora a prospech detí, mládeže a dospelých ľudí s mentálny postihnutím a ich rodín.


ZPMP vzniklo v roku 1980. Tento rok oslávi svoje dvadsiate piate jubileum. Hlavným cieľom ZPMP v SR je začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti a obhajoba ich práv a záujmov. Po celom Slovensku zastrešuje päťdesiat štyri miestnych združení s viac ako desiatimi tisícami členov. Regionálne združenia spolu s republikovou centrálou vytvárajú sieť zariadení, inštitúcií a služieb, ktoré slúžia deťom, mládeži či dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím.

Medzi aktivity ZPMP v SR patrí presadzovanie práv a záujmov ľudí s mentálnym postihnutím voči štátnej politike a legislatíve prostredníctvom predkladania legislatívnych návrhov a pripomienok štátnym orgánom zamerané na zlepšenie starostlivosti o znevýhodnené skupiny občanov, iniciovanie zriaďovania modelových chránených pracovísk, chránených dielní, podporovaného a chráneného bývania, denných stacionárov, organizovanie odborných prednášok, seminárov, kongresov a odborných kurzov a iných vzdelávacích aktivít pre ľudí s mentálnym postihnutím, rodinných príslušníkov a dobrovoľníkov. Medzi aktuálne vzdelávacie kurzy pre samotných občanov s mentálnym postihnutím patrí Výchova k dospelosti, Kurz sebaobhajovania a Tréning sociálnych zručností.

Už niekoľko rokov sa ZPMP v SR podieľa na realizácií národných a medzinárodných projektov. Má dobré meno v zahraničí. Sme členom Inclusion Europe a Inclusion International, spolupracujeme s organizáciami Lebenshilfe a Aktion Mensch v Nemecku. V tomto roku sme zapojení do troch projektov medzinárodnej spolupráce a výmeny skúseností, ktoré prispejú k zmene postavenia problematiky tohto postihnutia v spoločnosti.

Medzi naše aktivity patrí i publikačná činnosť. Vydávame časopis Informácie a To sme my, ktoré sú určené nielen členom a rodinám ZPMP, ale celej širokej verejnosti. Zvláštnosťou našej publikačnej činnosti je časopis To sme my, ktorého autormi a redaktormi sú ľudia s mentálnym postihnutím. Taktiež vydávame odborné publikácie, brožúry, metodické materiály či pohľadnice.

Tradičnou činnosťou ZPMP v SR je i každoročná prezentácia výtvarných prác detí, mládeže a dospelých s mentálnym postihnutím pod názvom Výtvarný salón ZPMP. Táto akcia sa stala obľúbenou medzi autormi aj jej návštevníkmi, čo dokumentuje jej tohtoročné desiate výročie.


Kontakt: Švabinského 7, 851 01 Bratislava, tel./fax: 02/638 149 87, 68 email: zpmpvsr@changenet.sk, www.zpmpvsr.sk

« predchádzajúci príspevok
Keď sa život rozpadá: strata, smútenie a hojenie
nasledujúci príspevok »
Dobrovoľnícka práca s mladými


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!

Najnovšie diskusné príspevky a reakcie

Silvia 1. 6. 2006 18:26:00


Katarína 2. 6. 2006 15:39:45


ostatné diskusné príspevky >