Denné rehabilitačné stredisko Domu sociálnych služieb – MOST, n.o.Ak ste v invalidnom dôchodku pre psychiatrickú poruchu, chýba vám spoločnosť, pocit užitočnosti, zábava, sebavedomie a radi by ste zmobilizovali svoj potenciál, je pre vás vhodný tento typ programu.


Cieľom denného programu je diferencovane podporovať rozvoj schopností klienta tak, aby mohol samostatnejšie zvládať ťažkosti spojené s každodenným životom s duševnou poruchou.


Program je určený pre dospelých ľudí s psychotickou poruchou po prekonaní akútnej fázy ochorenia. Denný program začína o 9:00 a končí o 14:00, je zameraný na psychosociálnu a pracovnú rehabilitáciu prostredníctvom socioterape, arteterapie, muzikoterapie, keramickej dielne, sociálnej, výchovnej a poradenskej starostlivosti.

Víkendové a týždňové rekreačné pobyty organizujeme podľa možností. Pracovníci denného programu sú študentmi odborov psychológia, sociálna práca, liečebná pedagogika, pracujú pod supervíziou skúseného psychológa.


Dochádzku si klient môže individuálne prispôsobiť svojim potrebám. Cena za účasť na programe je 10,- Sk na 1 deň. Poplatok sa platí na mesiac vopred. Klient môže absolvovať jednodňový skúšobný pobyt zdarma. Obedy si môže objednať individuálne - v budove je výdajňa stravy pre dôchodcov.


Aby klient mohol navštevovať denný program, musí uzavrieť dohodu o poskytovaní služieb. O podrobnostiach informujeme klienta pri osobnej konzultácii.

Viac o Dome sociálnych služieb – MOST, n.o. nájdete na www.dss.most.szm.sk
« predchádzajúci príspevok
HĽADÁME TEBA!
nasledujúci príspevok »
Program rehabilitačného strediska - MOST, n.o.


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!