Pomocný vychovávateľ - Detský domov Trnava


Detský domov v Trnave, prijíma pomocného vychovávateľa na plný úväzok s termínom nástupu 1. 9. 2018 (príp. po dohode skôr).

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: pomocná práca vykonávaná pri zabezpečovaní ústavnej starostlivosti o deti a mládež, najmä fyzická starostlivosť, upevňovanie hygienických návykov, skvalitňovanie spoločenského správania, vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, dohľad v noci v zariadení sociálnoprávnej ochrany a kurately detí

Zamestnanecké výhody, benefity: stravovacia karta, služobný telefón na samostatne usporiadanej skupine, príplatky – so, ne, sviatok, pracovná doba 37,5 hod. týždenne, možnosť predĺžiť pracovnú zmluvu na neurčitý čas, pestrá a zaujímavá práca, príjemný pracovný kolektív.

Mzda - podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (cca 550 € netto)

Informácie o výberovom konaní: požadované doklady zasielajte na email: vyberove.ded.trnava@gmail.com
Všetky žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie.
Termín oznámi detský domov uchádzačom emailom, telefonicky.


Zoznam požadovaných dokladov:
Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru.
Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
Profesijný štruktúrovaný životopis.
Motivačný list.
Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
študent vysokej školy
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore: výhodou - sociálna práca, špeciálna pedagogika (etopédia), vychovávateľstvo, liečebná pedagogika, psychológia, humanitný smer. Práca vhodná pre bývalých zamestnancov armády, polície na výsluhovom dôchodku.

Jazykové znalosti: Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti:

Strojopis - základy
Microsoft Word - základy
Microsoft Excel - základy

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

-   osobná zaangažovanosť na živote detského domova,

-   prirodzená autorita, „láskavá prísnosť“ vo vzťahu k deťom, spoľahlivosť, samostatnosť, motivačné a organizačné schopnosti (riadenie činnosti cca 9 - ich klientov detského domova - detí, mládeže, dospelých),

-   čestnosť, úprimnosť, ľudskosť, pracovitosť,

-   vysoká miera flexibility (schopnosť rýchleho prispôsobenia sa krízovým i novým situáciám a následne ich riešenie), empatie (výrazná schopnosť vcítiť sa do prežívania dieťaťa), prosociálnosti (správanie a konanie v záujme dieťaťa bez očakávania prospechu, vďačnosti), sociálneho cítenia (citlivé chápanie situácie, v ktorej sa klient ocitol, voľba optimálnej formy komunikácie a miery pomoci), zmyslu pre spravodlivosť,

-   sebaovládanie, vnútorná stabilita, trpezlivosť, ochota pravidelne supervidovať svoje výchovné postupy a zámery,

-   asertivita, zvládanie komunikačných stratégii (s deťmi, mládežou, dospelými, krízovými klientmi, kolegami), zvládanie záťažových situácii,

-   praktické myslenie, zmysel pre poriadok, pozitívny vzťah a vedenie domácich prác (varenie, pranie, žehlenie, upratovanie atď.), finančná a ekonomická gramotnosť, manuálna zručnosť, schopnosť efektívne hospodáriť s prideleným materiálom a finančnými prostriedkami,

-   zmysel pre tímovú prácu, spoluprácu, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť,
schopnosť rýchlej analýzy a riešenia problému,

-   pozitívny vzťah a ochota kvalitne viesť a realizovať pedagogickú, manuálnu i administratívnu činnosti,

-   tvorivosť, iniciatíva, aktivita, estetické cítenie, angažovanosť v profesionálnom i osobnom živote,

-   ochota pracovať na sebe, úprimný záujem prispôsobiť svoje postupy práce potrebám emocionálne zraneného dieťaťa.

Kontakt:

Detský domov v Trnave
Botanická 46
917 08 Trnava
http://dedtrnava.eu

Kontaktná osoba: PaedDr. Martina Krchňáková
Tel.: 0903 703 424, 0915 373 215
E-mail: vyberove.ded.trnava@gmail.com

 

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
Vychovávateľ - Detský domov Trnava
nasledujúci príspevok »
Súčasná transakčná analýza a možnosti jej použitia v praxi I.


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!