Ponuka pracovného miesta - špeciálny pedagóg v CPPPaP


 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Bratislava 5, Švabinského 7, príjme do pracovného pomeru špeciálneho pedagóga do oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine.

Jedná sa o 75 % úväzok

Kvalifikačné predpoklady:

ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore špeciálna pedagogika - špeciálnopedagogické poradenstvo.

Predpokladaný termín nástupu:

ihneď, prípadne podľa dohody.

Odmeňovanie:

podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom, zasielajte na adresu:

CPPPaP, Švabinského 7, 851 01 Bratislava, obálku označte „Konkurz“

alebo na mail:

cpppap.director@gmail.com;   cpppp.alena.majerova@gmail.com .

Kontakt pre bližšie informácie:

PhDr. Miloslava Fellegiová, riaditeľka CPPPaP Bratislava V.;  mobil: 0911411963;

Ing. Alena Majerová, personalistka;  tel: 02/48208118

« predchádzajúci príspevok
Psychológ
nasledujúci príspevok »
Škôlka: "Malí šampióni" hľadá posilu 😊


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!