Ponuka práce - psychológ - Centrum pre deti a rodiny (Detský domov) Bratislava - Röntgenova


Dobrý deň,

Hľadáme nových psychológov do Centra pre deti a rodinu (Detský domov Studienka) v Brateislave.

Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Práca s deťmi v profesionálnych rodinách. Zástup počas materskej dovolenky a termín nástupu možný ihneď. Bližšie informácie:

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/vpm-prilohy/DeDBA1/VK%20psychol%C3%B3g%20zastupovanie_1_870057.docx

a ďalšie pracovné miesto: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPODa SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.Bližšie informácie:

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/vpm-prilohy/DeDBA1/Informacia%20o%20VPM%20psycholog%20(1)_1_870055.docx

V prípade otázok alebo záujmu môžte napísať:

liptovska@detskydomovstudienka.sk alebo gyurke@detskydomovstudienka.sk

Prípadne na číslach: 0918 337 953,    0917 943 409,    0918 246 880

« predchádzajúci príspevok
Ponuka práce pre študenta psychológie v Centre klinickej a dopravnej psychológie
nasledujúci príspevok »
Vývinová nezrelosť u detí predškolského a mladšieho školského veku: teória, diagnostika a stimulácia


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!