Dizertačný výskum - Odpúšťanie očami žien so skúsenosťami domáceho násilia


 

Dobrý deň,

 

volám sa Erika Lipková a som študentkou doktorandského štúdia Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Momentálne sa venujem výskumu v rámci dizertačnej práce s názvom Odpúšťanie očami žien so skúsenosťami domáceho násilia.

 

Cieľom výskumu je získať vhľad do životných skúseností žien, ktoré zažili domáce partnerské násilie a preskúmať a pochopiť, ako tieto ženy vnímajú svoje zažité skúseností domáceho násilia, ako vnímajú odpúšťanie a aké skúsenosti, názory a postoje majú ohľadom odpúšťania.

 

Do výskumu oslovujeme ženy, ktoré majú osobnú skúsenosť s partnerským domácim násilím; sú odlúčené od svojho týrajúceho partnera po dobu minimálne 2 roky, resp. domáce partnerské násilie u nich nepretrávava minimálne po dobu 2 rokov a ktoré sú ochotné a schopné hovoriť o svojom životnom príbehu, o svojich skúsenostiach s domácim násilím a skúsenostiach, názoroch a postojoch týkajúcich sa odpúšťania. Účasť žien na výskume spočíva v poskytnutí rozhovorov, ktoré by mali dať ženám priestor pre vyrozprávanie ich životných príbehov, osobných skúseností, názorov a postojov.

 

Keďže skupina žien, na ktorú sa vo výskume zameriavame je pomerne špecifická, rozhodla som sa využiť i možnosť takejto inzercie a budem rada za akúkoľvek pomoc pri šírení informácie o realizovanom výskume.

 

Veríme, že práve zdieľanie životných príbehov žien, ktoré majú skúseností s domácim násilí a ich pohľadu na odpúšťanie, môže prispieť k prehĺbeniu porozumenia týmto témam v radoch odbornej i laickej verejnosti a že toto nadobudnuté prehĺbené porozumenie a vhľad do skúmaných tém môže viesť k lepšej a efektívnejšej podpore a pomoci ženám pri vyrovnávaní sa s ich skúsenosťami domáceho násilia a s nimi spojenými prežívanými pocitmi a emóciami.

 

V prílohe zdieľam i informačný plagát (pozvánku do výskumu) so všetkými podstatnými informáciami týkajúcimi sa nášho výskumu.

 

V prípade ochoty a záujmu zúčastniť sa výskumu (ale i v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností) ma neváhajte kontaktovať skrze email: vyskumdzp@gmail.com

 

 

 

Ďakujem za Váš čas, zapojenie sa a / alebo prípadnú pomoc pri zdieľaní informácií o realizácií výskumu.

 

 

 

So srdečným pozdravom

 

Erika Lipková

 

študentka doktorandského štúdia Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

« predchádzajúci príspevok
Hľadám prácu
nasledujúci príspevok »
CDR Lučenec


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!