Poradkyňa na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie


Poradkyňa na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie hľadá do tímu poradkýň novú kolegyňu, na skrátený pracovný úväzok. Cieľovou skupinou poskytovaných sociálnych služieb sú ženy v minulosti vystavené násiliu, zažívajúce alebo ohrozené násilím a ostatné osoby prichádzajúce do styku so ženami zažívajúcimi alebo ohrozenými násilím.

Požiadavky

→ Ukončený II. stupeň VŠ v odbore psychológia, sociálna práca, pedagogika-sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálne služby a poradenstvo

→ Minimálne 1 rok praxe

→ Práca v nepretržitej celodennej a celoročnej prevádzke krízovej linky vrátane víkendov, sviatkov, denné, nočné zmeny - v priemere 5-6 služieb za mesiac v trvaní 12 hodín

Teoretické alebo praktické znalosti v nasledujúcich oblastiach:

→ špecializované podporné služby a služby pomoci pre ženy zažívajúce násilie a ich deti – a v prípadoch domáceho násilia výhodou;

→ znalosť právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním pomoci ženám zažívajúcim násilie (napr. zákon č. 448/2008 Z.z. , zákon č. 305/2005 Z.z. a pod.) – výhodou;

→ znalosť rodovej terminológie a rodovej analýzy násilia páchaného na ženách výhodou;

→ prax v oblasti práce so ženami zažívajúcími násilie a ich deťmi a v oblasti krízovej intervencie výhodou.

Ponúkane výhody:

→ týždeň dovolenky naviac ZP,

→ pravidelná individuálna a skupinová supervízia

→ kontinuálne vzdelávanie

→ príspevok do III. piliera pevnou sumou,

→ štvrťročne 1 deň voľna bez uvedenia dôvodu - regeneračné voľno,

→ príspevok na stravné,

→ iné benefity v zmysle platnej kolektívnej zmluvy

V prípade záujmu prosím zaslať e-mailovú správu s predmetom pracovnej pozície, v ktorej uvediete krátku žiadosť o zaradenie do výberového konania;

- motivačný list;

- priložený životopis vo formáte EUROPASS s uvedením referencií a skúseností v zmysle požadovaných schopností pre danú pozíciu;

- fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- scan dokladu o požadovanej odbornej praxi, - žiadosť so životopisom posielajte elektronicky na adresu:

patricia.gavurova@ivpr.gov.sk

« predchádzajúci príspevok
WORKSHOP: Keď (nás) sloboda ohrozuje. Pohľad existenciálnej analýzy na závislé vzťahy.
nasledujúci príspevok »
Hľadám prácu


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!